JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 433 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing Communications
1.ติดต่อประสาน/จัดหา นางแบบ,PR,beauty blogger,influencer,digital agency 2.ดูแลทางด้านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ วางแผน และบริหารสื่อทางออนไลน์ 3.รับผิดชอบและนำเสนอผลงานสื่อออนไลน์ 4.ดูแล รับผิดชอบ กระ...

We Medical Clinic
เงินเดือน 35,000-50,000
26 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้า บัญชี/การเงิน,เจ้าหน้าที่ธุระการ
1.ตรวจสอบงานบัญชี รายได้ , รายจ่าย ทั้งในและนอกบริษัทฯ 2.ภาษี ภงด.1,3,53 ,ภพ.20 ภาษี ณ ที่จ่าย 3.สต็อก/คลังยาและเวชภัณฑ์ 4.วางบิล 5..อื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

The Sib Beauty Clinic
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัท
26 มิ.ย. 62
3 . พนักงานการตลาด, การตลาดออนไลน์รับสมัครด่วน !
1. สำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายของบริษัท 2. เสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้ลูกค้าและติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 3. จัดการเอกสารที่เกี่ยวกับการตลาด 4. ดำเนินงานการตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ...

The Sib Beauty Clinic
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
4 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์
-ให้ความช่วยเหลือสัตวแพทย์ในการบังคับสัตว์หรือจับสัตว์ เพื่อสะดวกต่อการตรวจและวินิจฉัย -สามารถหยิบเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่สัตวแพทย์ต้องการ เพื่อใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัย -สามารถ...

บริษัท แบงค์ค็อก เว็ทเทอร์รินาเรียน สเปเชียลลิสต์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางการแพทย์
1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้ง HIV อย่างถูกต้อง แ ม่นยำ และชัดเจน 2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาป้องกันการติดเชื้อ HIV (ยาPrEP และยาPEP) 3. ให้คำปรึกษารา...

บริษัท พัลซ์ สีลม จำกัด
เงินเดือน 19,000 +ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
6 . Reception / Customer relation
1. ทักทายและต้อนรับผู้มารับบริการ 2. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนผู้รับบริการ ลงทะเบียนเวชระเบียนผู้ป่วยที่มารับบริการ ตรวจสอบสิทธิ ค้นประวัติเดิม และส่งเอกสารด้านเวชระเบียนผู้รับบริการไปตามจุดบร...

บริษัท พัลซ์ สีลม จำกัด
เงินเดือน 18,000 + ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่เวชระเบียนรับสมัครด่วน !
- ต้อนรับผู้ป่วยและญาติที่มาติดต่อ - บริการเวชระเบียน ขอข้อมูล ทำแฟ้มประวัติ - ติดต่อนัดหมายผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ - ให้ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มิ.ย. 62
8 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesale)
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ - ติดตามการบริการของลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
9 . Sales Executive
Sales Executive - Identity/Develop new business opportunities to meet trends. - Help develop and implement strategic sales plans. - Report weekly marketing and sales forecasts. - Stay current with...

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
26 มิ.ย. 62
10 . Nurse
- ให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานพยาบาล

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
11 . Customer Service and Salesรับสมัครด่วน !
- แนะนำข้อมูลบริการ - เสนอ Pagkage สินค้าบริการ - เข้า Consult กับคุณหมอ พร้อมลูกค้า

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
26 มิ.ย. 62
12 . Appointment / Call Center
- ให้บริการด้านข้อมูล และตอบคำถามด้านต่างๆ กับลูกค้า - ทำการนัดลูกค้าเพื่อเข้าตรวจสุขภาพ

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการแผนกบริหารคลังสินค้ายา
วางแผนและบริหารจัดการ ควบคุมการบริหารคลังสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้าของสินค้าและพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดระยะเวลาและปริมาณการสั่งซื้อ การบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บ การจัดเก็บสินค้าให้มีคุณภา...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
26 มิ.ย. 62
14 . System administrator
-ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษาระบบ Hardware & Software ของระบบแม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพดี -ดูแลบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ สิทธิการเข้าถึงระบบแม่ข่าย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
26 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
-ควบคุม กำกับ ดูแลบริหารจัดการงานด้านการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ,งานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด - บริหารกระบวนการทำงานจัดซื้อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
26 มิ.ย. 62
16 . นักรังสีเทคนิค
รับผิดชอบการให้บริการการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องมือต่างๆ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และกฏหมายที่ เกี่ยวข้อง

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
17 . ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แก่ผู้รับบริการภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลวิชาชีพ บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตรวจสอบ สังเกตอาการ หรือสิ่งผิดปกติ แล...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
18 . Creative Content
สร้างสรรค์ content โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล และสื่อ Health Addict รวมถึง Script VDO และประสานงานกับแพทย์ เพื่อสัมภาษณ์ ร่วมกับทีมมีเดีย วางแผนการซื้อสื่อโฆษณา

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
26 มิ.ย. 62

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
26 มิ.ย. 62
20 . พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
นำนโยบาย แผนงาน ตลอดจนติดตามกำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติด้านการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้น้อยที่สุด

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
 พบ 433 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ