JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 468 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานต้อนรับ/ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับสมัครด่วน !
1.ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 2.ประสานงานกับแผนกต่างๆ 3.ทำงานที่หัวหน้างานมอบหมาย 4.ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน (หยุดตามตารางเวร)

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
2 . ผู้ช่วยเหลือคนไข้(NA) และผู้ช่วยพยาบาล(PN) รับสมัครด่วน !
1. ดูแลคนไข้เบื้องต้น 2. เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ก่อนที่แพทย์เข้าตรวจรักษา 3. จัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อใช้อุปกรณ์เสร็จแล้ว 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62

บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด / Yanhee Hospital Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
- จัดทำเอกสาร - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร - จัดเก็บเอกสาร - บันทึกข้อมูลในระบบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ - เวลาทำงาน 9:00-18:00 น.

PLUS DENTAL CLINIC CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000 บาท
21 ส.ค. 62
5 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด
- เวลางาน 10:30-19:00 น. - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ - บริหารจัดการภายในสาขา - ควบคุมการทำงานของพนักงานเวชระเบียนกับผู้ช่วย - ควบคุุมดูแลการรักษาของทันตแพทย์ - แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ...

PLUS DENTAL CLINIC CO.,LTD.
เงินเดือน 18,000 - 25,000
21 ส.ค. 62
6 . IT Support (Excel VBA Programer)
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. สร้างสูตร Excel พร้อม เขียน VBA เพื่อรองรับการทำงาน ของบริษัท 2. สร้างความสเถียรของ Internet และ กล้องวงจรปิด ในทุกสาขา 3. ติดตั้งวางระบบ network config ต่าง ๆ ของค...

PLUS DENTAL CLINIC CO.,LTD.
เงินเดือน 20,000 - 30,000
21 ส.ค. 62
7 . ผู้จัดการสาขา
- เวลางาน 10:30-19:00 น. - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ - บริหารจัดการภายในสาขา - ควบคุมการทำงานของพนักงานเวชระเบียนกับผู้ช่วย - ควบคุุมดูแลการรักษาของทันตแพทย์ - แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ...

PLUS DENTAL CLINIC CO.,LTD.
เงินเดือน 30,000-38,000
21 ส.ค. 62
8 . พนักงานต้อนรับ (เวชระเบียน)
1. ต้อนรับ ทักทาย และอำนวจความสะดวก ให้คนไข้ 2. ทำนัดคนไข้ และประสานงาน กับส่วนงาน ที่เกี่ยวข้อง 3. อธิบายค่าใช้จ่าย และแผนการรักษา เบื้องต้น 4. รับโทรศัพท์ประสานงาน ให้ข้อมูล และทำนัด 5. ลงข้อมู...

PLUS DENTAL CLINIC CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000 และ สวัสดิการอื่นๆ
21 ส.ค. 62
9 . Programmer
-ทำการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานในบริษัท -ทำงานร่วมกับทีมงานเพื่อทำการออกแบบ และปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ -ให้ความช่วยเหลือ หรือแนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบงานต...

TRSC International LASIK Center
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บริการเครื่องดื่ม
1. ดูแลเครื่องการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างให้เพียงพอต่อการให้บริการคนไข้ 2. ให้บริการเครื่องดื่มแก่คนไข้ 3. เก็บล้าง ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในการให้บริการ

TRSC International LASIK Center
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
11 . Optometrist / เจ้าหน้าที่ตรวจวัดสายตา (Part Time)
- ช่วยผู้จัดการแผนกดูแลงานด้านบริการตรวจทุกประเภทตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น 1. ตรวจวัดสายตาผู้รับบริการก่อนและหลังการผ่าตัด 2. ตรวจวัดความดันตาด้วยเครื่อง Tonometer 3. วัดความหนากระจกตาด้วยเครื่อ...

TRSC International LASIK Center
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
12 . Sr.Programmer
- ทำการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานในบริษัท - ทำงานร่วมกับทีมงานเพื่อทำการออกแบบ และปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ - ให้ความช่วยเหลือ หรือแนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบง...

TRSC International LASIK Center
21 ส.ค. 62
13 . นักจิตวิทยาคลินิก
- ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา - การบำบัดทางจิตวิทยา และการให้คำปรึกษารายบุคคล

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 ส.ค. 62
14 . นักเทคนิคการแพทย์ Part Timeรับสมัครด่วน !
- ทดสอบและรายงานผลทางด้าน Chemlstry, Hematology, Immunology, Mlcros - ควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ - เจาะเลือดผู้ป่วย - ให้คำปรึกษา ประสานงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเบื้อง...

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
21 ส.ค. 62
15 . ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดรับสมัครด่วน !
- เตรียมความพร้อมห้องก่อนการรักษากายภาพบำบัด - ดูแลผู้ป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกายภาพบำบัด - ดูแลการเคลื่อนย้ายผู่ป่วย - ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผูป่วยได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจ...

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 ส.ค. 62
16 . ผู้ช่วยเวชระเบียนรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมแฟ้มนัดผู้ป่วยประจำวัน - จัดเก็บ ดูแลรักษาเวชระเบียน ค้นหาและนำส่งเวชระเบียนเมื่อผู้มารับบริการมาตรวจรักษาและตามระบบนัดหมาย และแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงจากผู้ป่ว...

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่เวชระเบียนรับสมัครด่วน !
- บันทึกประวัติลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ - ให้บริการข้อมูล เช่น ข้อมูลการรักษา, ทำนัดหมาย, ยกเลิกนัด, เปลี่ยนแปลงกำหนดการนัดต่างๆ - ให้ข้อมูลด้านการบริการของโรงพยาบาล - ระบบงานเอกสารทางการแพทย์ - งานอ...

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 ส.ค. 62
18 . สัตวแพทย์ประจำสาขาพระราม 9
รักษาสัตว์ ผ่าตัด และควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1. ตรวจวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 2. ให้การรักษาสัตว์ป่วยนอกและดูแลรักษาสัตว์ป่วยในตามหลักทางอายุรกรรม 3. ควบคุมประ...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 21,000-50,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ส.ค. 62
19 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสาขาพระราม 9/ประจำสาขาบรมราชชนนี
-ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ลูกค้าต้องการทราบ -ดูแลรับผิดชอบสินค้า Pet Shop ทั้งหมด -ดูและนำเสนอขายลูกค้าเข้ามาซื้อที่ร้านและวางแผนเสนอขายช่องทางอื่นๆ เช่น...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
21 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส
ดำเนินการด้านสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังพล ดูแลด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งประกาศขององค์กร ดูแลด้านสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ดูแลด้านฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
21 ส.ค. 62
 พบ 468 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ