JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 472 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . MIS Staff (งานสถิติ)
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด , ข้อมูลการรักษา , ข้อมูลด้านการบริหาร - นำเสนอข้อมูลในรูปแบบสถิติเพื่อการบริหาร - เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ขององค์กร

TRSC International LASIK Center
27 พ.ค. 62

TRSC International LASIK Center
27 พ.ค. 62
3 . Programmer
- ทำการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานในบริษัท - ทำงานร่วมกับทีมงานเพื่อทำการออกแบบ และปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ - ให้ความช่วยเหลือ หรือแนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบง...

TRSC International LASIK Center
27 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน
- ตรวจนับและตรวจเช็ครายการทรัพย์สิน - จัดทำทะเบียน, รหัสทรัพย์สิน, และรายงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินตามความเหมาะสม - จัดทำรายงานค่าเสื่อมราคา - ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย
-รับ-ทอน เงินลูกค้า ออกบิลใบเสร็จ -ดูแลเงินสดย่อย -ตรวจสอบรวบรวมเอกสารการคิดเงินอย่างถูกต้อง -แจ้งค่าใช้จ่ายแก้ผู้มาใช้บริการ รับชำระเงิน พร้อมจัดพิมพ์ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ -งานอื่นที่ได้รับมอบหมา...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน - ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ - ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ออกหน่วย นักวิชาการสาธารณสุข,PN,NA(Part time) รับสมัครด่วน !
ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้รับบริการและให้การบริการด้านชีวอนามัย(หู ตา ปอด)ได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการได้(จ้างชั่วคราวรายเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2562)

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
8 . นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและประเมินผลการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง/มะเร็ง/ปากมดลูก/เต้านม พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ สามารถประจำได้หลายแผนก เช่นลูกค้าสัมพันธ์ OPD IPD และอื่นๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
9 . ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
-ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 62
10 . นักเทคนิคการแพทย์
- ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง รับรองผลการตรวจ รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ - ดำเนินการและธำรงไว้ ซึ่งโปรแกรมควบคุมคุณภาพที่จำเป็น การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งบ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 62
11 . เภสัชกร
- เตรียม ตรวจสอบ จ่ายยาและ เวชภัณฑ์ ค้นหาปัญหาการใช้ยา และป้องกันปัญหาที่เกิดจากยาของผู้ป่วยพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านยา รวมถึงการจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ตามมาตรฐาน สอดคล้องต่อนโยบายแ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 62
12 . พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 พ.ค. 62
13 . ประสานงานแพทย์
- ประสานงานเรื่องการฝึกอบรมของแพทย์กัยทาง Supplier - ติดตามผลการฝึกอบรมของแพทย์ - จัดทำแฟ้มเอกสารการอบรมแพทย์ - เข้าตรวจมาตรฐานการทำงานของแพทย์ - ติดตาม case complication จบจน

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 40,000
27 พ.ค. 62
14 . Eyebrow Artist
- ออกแบบตกแต่งทรงคิ้ว - ให้คำปรึกษาทรงคิ้วที่เหมาะสมกับโครงหน้า - ดูแลบริการลูกค้าเข้ามาใช้บริการทำคิ้ว

Adenaa Clinic
เงินเดือน 15,000-35,000
27 พ.ค. 62
15 . Customer Service
- ทำประวัติผู้รับบริการ - ให้ข้อมูลต่างๆของคลินิก - ให้คำปรึกษาด้านความงาม - ปิดการขายผ่านสื่อต่างๆของคลินิก - ทำรายงานสรุปยอดการขาย - ทำนัดและติดตามผู้รับบริการ - ดูแลและบริหารการจัดการทีม - จ...

Adenaa Clinic
เงินเดือน 18,000-20,000
27 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.จัดทำกิจกรรมการตลาดและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายใน เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางการตลาดได้ 2.ตอบคำถามและแนะนำบริการภายในคลินิกกับลูกค้า และในช่องทางออนไลน์ Facebook/Line@ ของคลินิก 3.งานต่า...

บริษัท อาร์เอสเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000-16,000
27 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ประจำสาขาอโศก
- ดูแลประวัติคนไข้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานรักษาพยาบาลได้ใช้ประกอบในการให้บริการทางการแพทย์ - ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด
27 พ.ค. 62
18 . พยาบาลวิชาชีพ FullTime ประจำสาขาอโศก
พยาบาลวิชาชีพ OPD สกิน Full-Time ประจำสาขาอโศก - เวรเช้า 09.00-17.00 น. - เวรบ่าย 13.00-21.00 น.

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด
27 พ.ค. 62

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด
27 พ.ค. 62

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด
27 พ.ค. 62
 พบ 472 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ