JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 121 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Customer Service
• Being the first point of contact for our clients and guests, the candidate must possess a pleasant personality. • Greet customers warmly and ascertain problem or reason with an enthusiastic attitud...

Bangkok Golf Studio Co., Ltd
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
26 มี.ค. 62
2 . พนักงานแผนกห้องผ้า
ซักผ้า รีดผ้า ดูแลผ้าต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอด

โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน เรสซิเดนท์
เงินเดือน 12,000 บาท +++
26 มี.ค. 62
3 . พนักงานสโตร์
1.ดูแลสต็อกสินค้า 2.จัดเก็บสินค้าให้เรียบร้อย 3.งานเอกสารที่เกี่ยวกับแผนกสโตร์

โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน เรสซิเดนท์
เงินเดือน 12,000 บาท +++
26 มี.ค. 62
4 . Bell Boy พนักงานยกกระเป๋า และดูแลลูกค้า
-ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้ายกกระเป๋าสัมภาระให้ลูกค้า ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

Diamond City Hotel Co.,Ltd.
เงินเดือน 10,000 - 15,000
26 มี.ค. 62
5 . พนักงานตอนรับ
ดูแลบริการแขกที่มาพักโรงแรม

Diamond City Hotel Co.,Ltd.
เงินเดือน 13,000 - 18,000
26 มี.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี
- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช่จ่าย ภายในสำนักงาน - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย - ทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารทางการเงินและการทำบัญชี - ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน - ยื่นภาษี - ท...

Diamond City Hotel Co.,Ltd.
เงินเดือน 13,000 - 18,000 บาท
26 มี.ค. 62
7 . Hostel Receptionist
พนักงานต้อนรับต้องมีหน้าที่อะไรบ้าง 1. รับจองห้องพัก รับเช็คอิน/เช็คเอาท์ 2. ให้ข้อมูลการท่องเที่ยว การเดินทาง ที่กิน ที่ช้อปต่างๆ แก่เพื่อนนักเดินทาง 3. ประสานงานกับแม่บ้านในการดูแลความสะอ...

บริษัท โมวี่-วัน จำกัด
เงินเดือน 15,000
26 มี.ค. 62
8 . พนักงานดูแล อาคารสถานที่
- ดูแลอาคารสถานที่ - ดูแลสนามกอล์ฟ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมย

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 12,000
26 มี.ค. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมงานระบบอาคาร อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบแอร์ งานสุขาภิบาล งานสถาปัตย์ทั่วไป และงานซ่อมสร้าง งานปูน งานพื้น งานสี และงานเชื่อมทั่วไป - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่เก...

บริษัท ธนธรรม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท+ตามประสบการณ์และตามตกลง
26 มี.ค. 62
10 . ผู้จัดการโครงการและฝ่ายการตลาด
บริหารจัดการโครงการ ดูเเลฝ่ายงานการตลาด ประสานงานขาย อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอสพี.กรุ๊ป ท่าพระ
เงินเดือน 18,000-20,000
26 มี.ค. 62
11 . ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน
1. วางแผน ควบคุุม การทำงานแม่บ้าน outsource ให้เป็นไปตามสัญญา 2. จัดทำงบประมาณประจำปีของแผนก

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
เงินเดือน 28,000-35,000
26 มี.ค. 62
12 . หัวหน้างานระบบน้ำ
รับผิดชอบงานระบบน้้ำ,สปริงเกิ้ล ในสนามกอล์ฟ

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มี.ค. 62
13 . หัวหน้างานบัญชี GLรับสมัครด่วน !
1.รวบรวมและตรวจสอบ/จัดทำรายงานงบการเงินกลุ่ม (Conso) Monthly Yearly ให้ Holding Company 2.รวบรวมและตรวจสอบงบประมาณ(Budget)กลุ่ม (Conso Budget) ประจำปี จัดทำ Power Point เสนอผู้บริหาร 3.จัดทำนำเสนองบ...

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มี.ค. 62

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มี.ค. 62
15 . หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
1. ควบคุมการทำงานของรปภ. Outsource ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และเป็นไปตามสัญญา 2. ดูแลรักษาระบบความปลอดภัยทั้งหมด เช่น ระบบกล้องวงจรปิด 3. ร่วมแก้ไขและวางแผนงานด้านรักษาความปลอดภัย 4. จัดทำรายงานที่...

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มี.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่แผนกแม่บ้าน
- ประสานงานแม่บ้าน outsource - จัดทำเอกสาร ออก PR สี่งซื้อที่เกี่ยวข้องในแผนก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่จัดดอกไม้
-­ จัดดอกไม้ -­ ทําบิล ค่าใช้จ่าย -­ ทํางาน 6 วัน/สัปดาห์

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มี.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- วิเคราะห์รายการบันทึกบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่าย - วิเคราะห์รายการหักภาษี ณ ที่จ่าย และจัดทำแบบ ภ.ง.ด.3,3 - จัดทำรายงานซื้อ/ขาย ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30๗ - จัดทำกระทบยอดรายการบัญชีหมวดสินทรัพย์/ห...

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มี.ค. 62
19 . Sales (ประจำสำนักงานสุทธิสารวินิจฉัย)
- เข้าพบลูกค้า โทรหาลูกค้า นำเสนอสาธิตผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า - รับ Order *หมายเหตุ บริษัท ในเครือ ชื่อบริษัทดัคท์ เอ็กเซล จำกัด ผลิตท่อลมทอแอร์มีโรงงานที่ที่คลอง 15 *ปฏิบัติงานที่ ซอยอุดมเกียรติ...

บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ IT (สำนักงาน สุทธิสารฯ หัวยขวาง)
-จัดทำเวฟของบริษัท ดัคท์ เอ็กเซล จำกัด หมายเหตุ บริษัท ในเครือ ชื่อบริษัท ดัคท์ เอ็กเซล จำกัด ผลิต ท่อลม ทอแอร์ มีโรงงานที่ที่คลอง 15

บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มี.ค. 62
 พบ 121 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ