JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 302 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Admin ดูแล เวบไซส์ การทำตลาดออนไลน์
ทำงาน Admin ด้าน IT มีความเข้าใจในการเขียน website เบื้องต้นโดยเฉพาะ wordpress มีความเข้าใจในการทำ SEO รู้จักการวิเคราะห์ key words งานอื่นๆด้าน IT

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
เงินเดือน 13,000-16,000
16 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขาย หลอดไฟ โคมไฟ LED กลุ่มอุตสาหกรรมและราชการ
-พนักงานขาย(Sales Consultant) เงินเดือน+/- ขึ้นตามประสบการณ์ - สำหรับ พนักงานขาย ทำความเข้าใจกับสินค้าเพื่อนำเสนอจุดขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย - เดินทางมาออฟฟิสสะดวก (ส่วนใหญ่เข...

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่นสูงและไม่จำกัด
16 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชี รับ-จ่าย - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทำรับ ทำจ่าย - จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย แบบ ภงด.1,3,53 และ ภงด.30 - ประสานงานเรื่องวางบิล-รับเช็ค - ดูแลเอกสารเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า - ประสานงานภายใน และ ภาย...

Exintech Automation Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-30,000
16 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรไฟฟ้า
ออกแบบ เขียนแบบ วางแผนและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

บริษัท เค.อินเตอร์ คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
5 . ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานและอาคาร

บริษัท เค.อินเตอร์ คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ
1.ดูแลเอกสารในการนำเข้า 2.ดูแลเอกสารช่วยจัดซื้อต่างประเทศ 3.ทำเอกสารใบขน+อินวอยซ์ ฯลฯ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
1.เปิดบิล / ใบกำกับภาษี 2.ใบรับคืนสินค้า (CN) 3.งานธุรการอื่นๆทางด้านบัญชี 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
8 . Admin Site
- รับผิดชอบงานทางด้านเอกสารต่างๆ ของแผนกวิศวกรรม - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ดูแลงานด้านเอกสารให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ย...

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
9 . Site Engineer (EE)
•ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพและก้าวหน้าตามแผนงาน •ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย •ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี •ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบ...

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
10 . Engineer
- ออกแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟ้า - ควบคุมรับผิดชอบงานโปรเจค - ดูแลรับผิดชอบควบคุม ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า - ควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน และกำกับให้แล้วเสร็จตามกำหนด - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหม...

3Boss Corporation Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
11 . พนักงานจัดของสโตร์
1.จัดวัตถุดิบและสินค้าตามใบเบิกวัตถุดิบ,สินค้า 2.ส่งมอบวัตถุดิบและสินค้าให้กับผู้ขอเบิก 3.คัดนับแพ็ควัตถุดิบ ที่ซื้อใหม่ 4.จัดเก็บวัตถุดิบเข้าชั้น 5.ตรวจเช็คสต๊อก

บริษัท ดินแดน เทคนิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
12 . ธุรการบัญชี
- เปิดบิลขายสินค้า - ทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30 และนำส่งสรรพากร - ทำใบสำคัญรับ - จ่าย - สอบถามวางบิล - รับเช็ค - บันทึกสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป - รับวางบิล และจ่ายเช็ค - งานที่ได้ร...

บริษัท ดินแดน เทคนิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
15 มิ.ย. 62
13 . Sales / Sales Engineerรับสมัครด่วน !
1. นำเสนอสินค้า และนำการใช้งาน แนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นำเสนอลูกค้า 2. ติดตามความคืบหน้าของงาน และติดตามผลหลังการขาย 3. หาลูกค้าใหม่ 4. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท ดินแดน เทคนิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์
15 มิ.ย. 62
14 . พนักงานส่งเอกสาร (Messenger)
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนดำเนินการต่าง ๆ ในเบื้องต้น - จัดผังตาราง การรับ-ส่งเอกสาร ในแต่ละวัน - รับ/ส่ง เอกสารต่าง ๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
15 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
- ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น Mail, โทรศัพท์ - ติดตามการขาย และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สร้างความพึงพอใจ และประทับใจให้กับลูกค้า - ออกพบลูกค้าหรือพาลูกค้าเยี...

บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
16 . พนักงานซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค (น้ำ, ปะปา, ไฟฟ้า) - ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ หากเกิดการชำรุด - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
15 มิ.ย. 62
17 . ช่างเทคนิค/ช่างบริการเครื่องปรับอากาศ
- ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ - ตอบปัญหาด้านเทคนิคให้กับลูกค้า

บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาทขึ้นไป
15 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรติดตั้ง
1. วางแผนการเข้าติดตั้งหน้างาน เพื่อให้เสร็จทันกำหนดเวลา 2. ควบคุมและทำการติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบ 3. ลงโปรแกรมและทดสอบระบบ 4. ทำ shop drawing

Smart Home (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
19 . Project Engineer
1) ติดต่อประสานงานกับหน้างาน เช่น ที่ปรึกษาโครงการ ผู้รับเหมา 2) ควบคุมงานติดตั้งให้สำเร็จตามเป้าหมาย ภายในเวลาที่กำหนด 3) ควบคุมการเบิกวัสดุอุปกรณ์เข้าหน้างาน 4) เขียนแบบ แก้แบบ ตาม shop drawing ...

Smart Home (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
20 . ช่างเทคนิค
- ประกอบตู้คอนโทรล - ติดตั้งอุปกรณ์ และ ลงโปรแกรมระบบ Home Automation

Smart Home (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
 พบ 302 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ