เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 267 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Electrical Engineer (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) (BGM-16-1)
วิศวกรด้านบริการ (วิศวกรไฟฟ้า) - ตำแหน่งนี้ต้องการผู้ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ดังนั้นประกาศนี้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - โปรดทราบว่า การสมัครงานนี้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - Technical sales suppo...

Bender Asia Pacific Co., Ltd.
เงินเดือน 20k++
18 ธ.ค. 61
2 . คลังสินค้า สโตร์ รับสมัครด่วน !
1. จัดเก็บ บันทึกการเบิก - จ่ายวัสดุอุปกรณ์ 2. ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ของสโตร์กลาง 3. ตรวจนับรายการวัสดุ อุปกรณ์คงค้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสำรองในแต่ละเดือน 4. จัดทำข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ในสโตร์กลาง ...

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง,ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ธ.ค. 61
3 . พนักงานขาย
-ให้บริการและแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า -เสนอขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทกำหนด -จัดเรียงสินค้า

บริษัท อภิวานิช ไลท์ติ้ง จำกัด
หลายอัตรา
18 ธ.ค. 61
4 . Production รับสมัครด่วน !
1. รับแผนงานผลิตจากฝ่ายวางแผน ดำเนินงาน / ติดตามการ ผลิตอย่างต่อเนื่อง 2. ตรวจสอบสถานะของการผลิต หากพบปัญหาให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน 4. กำหนดวิธี...

บริษัท อภิวานิช ไลท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
18 ธ.ค. 61
5 . ผู้จัดการฝ่ายขาย(MODERN TRADE)รับสมัครด่วน !
1.มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการขาย และบริหารงานด้าน Modern Trade 2.วางแผนเป้าหมาย การส่งเสริมการาขาย ประสานงานและติดตามกับจัดซื้อ พร้อมทั้งดำเนินการขายทั้งหมดให้เป็นไปตามเป้า KPI ที่วางไว้ 3.เจรจาต่อรอ...

บริษัท อภิวานิช ไลท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาท
18 ธ.ค. 61
6 . หัวหน้า Marketingรับสมัครด่วน !
-วางแผนนโยบายการตลาดกับผู้บริหาร -เจรจาต่อรองการวางขายสินค้า -ติดต่อลูกค้าจากฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่ - ทำงานใน กทม

บริษัท อภิวานิช ไลท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
18 ธ.ค. 61
7 . Graphic Design ออกแบบสิ่งพิมพ์ Packaging
ออกแบบภายในองค์กรทั้งหมด และภายนอกองค์กร

บริษัท อภิวานิช ไลท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
18 ธ.ค. 61
8 . ฝ่ายขาย/ Sales Executive/ Sales Engineer
- ติดต่อนำเสนอเครื่องปั๊มลมให้ลูกค้า - พบลูกค้าที่บริษัทของลูกค้า - เสนอราคาและสรุปงานกับลูกค้า

บริษัท โททอล ยูทิลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 15,000ขึ้นไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + คอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน
18 ธ.ค. 61
9 . Electrical Power Engineer
ตำแหน่ง Sales & Marketing 1.ไปพบลูกค้า 2.ติดตามการเสนอราคา 3.ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท 4.นำเสนอสินค้า 5.ทำรายงานขาย 6.ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 7.อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานขายที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท เมโทร ยูไนเต็ด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ธ.ค. 61
10 . เจ้าหน้าที่สโตร์
- จัดเก็บและดูแลสินค้า - ดูแลควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้า - เช็คจำนวนสต็อคและตรวจสอบคุณภาพก่อนรับเข้าสต็อค - จัดทำรายงานสต็อคทุกอาทิตย์ - ตรวจสอบดูแลทุกส่วนของพื้นที่เก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
11 . Project Manager (ME & EE)
- วางแผนงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ - กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารโครงการทั้งหมด รายละเอียดในการปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการ - ควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ - ติ...

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ธ.ค. 61
12 . Admin Site
- รับผิดชอบงานทางด้านเอกสารต่างๆ ของแผนกวิศวกรรม - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ดูแลงานด้านเอกสารให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ย...

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
18 ธ.ค. 61
13 . Site Engineer (ME & EE)
•ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพและก้าวหน้าตามแผนงาน •ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย •ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี •ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบ...

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ธ.ค. 61
14 . Human Resource Management (MRT สุทธิสาร)
- Involve in HRM and HRD including recruitment, career development, training, compensation and benefit. - Maintain & enhance the organization's human resources follows HRM & HRD function.

บริษัท ธนทรัพย์ดำรง จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
18 ธ.ค. 61
15 . Admin Sale เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
1. จัดทำเอกสารต่างๆ ภายในแผนก 2. สรุปยอดขาย ทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการจัดทำเอกสาร PO 4. ติดต่อลูกค้า 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
16 . เลขานุการภาษาจีน
- จัดทำรายงาน , เอกสารต่างๆ - จัดคิวนัดหมายให้ผู้บริหาร - ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานด้านภาษาจีนกลางกับหน่วยงานต...

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
17 . Sale
-วางแผนการขายและสร้างยอดขายของกลุ่มลูกค้าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
18 . Automation Estimate Engineer (วิศวกรถอดแบบประมาณราคาระบบอัตโนมัติ)
- ถอดแบบและประมาณราคาการสร้างระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ( Sales, Service Engineer, Purchase) ในการสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
18 ธ.ค. 61
19 . Product Manager (ผู้จัดการผลิตภัณฑ์)
-ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคสินค้าในกลุ่ม Automation, Instrument,Low Volt, Medium Volt กับฝ่ายขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ -กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการตลาดในการส่งเสริมฝ่ายขาย -วางแผนและประมาณการณ์ ส...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ธ.ค. 61
20 . Automaton Service Technical (จนท.ด้านเทคนิคสินค้าอัตโนมัติ)
-รับผิดชอบงาน Service สินค้า Automation(Inverter, PLC, Touch Screen, Servo, Temp Controller)ให้ลูกค้า เพื่อสนับสนุนฝ่ายขายให้บรรลุเป้าหมาย -แก้ไขปัญหาหน้างานและให้คำแนะนำด้าน Technic กับลูกค้าของบริษ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบกาณ์
18 ธ.ค. 61
 พบ 267 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ