เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 293 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บรรณาธิการ
- วางแผน ริเริ่มและควบคุมการผลิตสื่อต่างๆ งานเขียนและการออกแบบให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ - เขียนบทความหรือบทความที่ประชาสัมพันธ์ลงสื่อต่างๆของบริษัท - ดูแลเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในสื่อต่างๆของบริษัทใ...

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
19 ม.ค. 62
2 . Sales Executive (EE / or relate)
- พบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - นำเสนอขายสินค้า - ทำแผนการขายเพื่อให้ได้ตามยอด - จัดทำรายงานการขายเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - ทำใบเสนอราคา

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
19 ม.ค. 62
3 . Project Manager (EE / or relate)Urgently Required !
1. ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า เพื่อหาข้อมูลด้านวิศวกรรมมาตอบโจทย์ให้กับลูกค้า 2. ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการนำอุปกรณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างระบบที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า 3. ทดสอบ ตรวจสอบ และวิเ...

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
19 ม.ค. 62
4 . Application Engineer
- จัดทำเอกสาร Material Approve ภายในประเภท - จัดทำเอกสาร compare spec ภายในประเทศ - Inspection QC พร้อมจัดทำเอกสาร Test Report - ประสานงานขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการสินค้าเพื่อนำข้อมูลมาจ...

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
19 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Staff
ดูแลงานด้านบัญชี 1.ดูแลงานบัญชีต้นทุน และทรัพย์สินของบริษัทฯ 2.ตรวจสอบรายละเอียดและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆประจำเดือน 3.ทำเช็คจ่ายประจำเดือน และเช็คเอกสารการจ่ายเงินต่างๆ 4.ตรวจสอบและบันทึกเงินสดย่อย...

บริษัท โอเค วิลเลี่ยม จำกัด
19 ม.ค. 62
6 . วิศวกรโครงการ(Project Engineer)รับสมัครด่วน !
- สำรวจหน้างาน ถอดแบบ วิเคราะห์ประมาณการวัสดุอุปกรณ์และต้นทุนของแต่ละโครงการ - วางแผน บริหารงานบุคคลและควบคุมการทำงานของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ - กำ...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 - 60,000 ฿ (ตามประสบการณ์การทำงาน)
19 ม.ค. 62
7 . วิศวกรเขียนแบบไฟฟ้า(Draftsman) รับสมัครด่วน !
ออกแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟ้าและแก้ไขแบบตามความต้องการของลูกค้า เขียนแบบ Auto Cad และ โปรแกรม PLC ได้เป็นอย่างดี ประกอบตู้ควบคุม ทดสอบ แก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน วิเคราะห์แบบ จัดหาและสั่ง...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000-60,000 บาท หรือมากกว่าขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
19 ม.ค. 62
8 . ช่างติดตั้ง ( โซล่ารูฟท็อปสำหรับที่พักอาศัย) รับสมัครด่วน !
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา อาคารและบ้านที่อยู่พักอาศัย - เดินระบบท่อร้อยสายไฟ - อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000 - 16,000
19 ม.ค. 62
9 . โฟร์แมนไฟฟ้า ( โซล่ารูฟท็อปสำหรับที่พักอาศัย) รับสมัครด่วน !
- เตรียมงาน วางแผน ควบคุมงานติดตั้ง Solar Cell - รายงานผลงานที่ดำเนินงาน - ส่งรายงาน ควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน Solar Cell - ดูแลการติดตั้งระบบงาน Solar พร้อมกับควบคุมทีมงานในการติดตั้ง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000- 25,000.-
19 ม.ค. 62
10 . Coordinator Engineerรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบและรับมอบแผนงานการก่อสร้างเบื้องต้น สรุปรายการวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้ในโครงการ ขออมุมัติใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างสัญญาจ้างงาน ตรวจสอบสเปคสินค้า ประมาณ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
19 ม.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกวิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานโยธา,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้างผ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
12 . Sales Executive Supervisor (Solar PV Rooftop)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอการขาย ในรูปแบบต่าง ๆ แนะนำโครงการและให้คำปรึกษา ให้ตรงความต้องการของลูกค้า 2. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ตรวจสอบ และเอกสารสัญญาต่าง ๆ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
19 ม.ค. 62
13 . วิศวกรสำนักงาน (โยธา) ** ประจำสำนักงาน **รับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ QA/QC รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ทำเอกสารเบิกเพื่อจัดส่งไปหน้างาน -จัดทำสต๊อกคงเหลือของบริษัท -ตรวจนับอุปกรณ์ที่ถูกส่งกลับมาจากงานโครงการ -ดูแลความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ -ดูแลปรับปรุงสต๊อก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
19 ม.ค. 62
15 . วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า) *** Solar Rooftop *** รับสมัครด่วน !
สำรวจและควบคุมการติดตั้ง Solar Rooftop ให้เป็นไปตามที่รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
16 . วิศวกรสำนักงาน (ไฟฟ้า) ** ประจำสำนักงาน **รับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยร่วมกับผู้บังคับบัญชารวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ บันทึกหลักฐานที่รวบรวม และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
19 ม.ค. 62
18 . พนักงานจัดเก็บ-จัดจ่ายรับสมัครด่วน !
-รับสินคาจากทางแผนกตรวจสอบสินค้า และดำเนินการจัดเก็บสินค้าเข้าตามชั้นวางสินค้าที่กำหนด จัดจ่ายสินค้าตามใบเบิก พร้อมมีการบันทึกเข้า ออกสินค้า

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
19 ม.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกวิศวกร(ไฟฟ้า) ** ประจำสำนักงาน **รับสมัครด่วน !
คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานไฟฟ้า,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้าง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
20 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินงานจัดซื้อทั้งสินค้าที่ใช้ในโครงการ และสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย - วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับราคาสินค้า และงานบริการในตลาด - พัฒนา และแสวงหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
19 ม.ค. 62
 พบ 293 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ