JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 311 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . แม่บ้าน/ธุรการ
ทำความสะอาดส่วนสำนักงานและที่พัก

บริษัท บุญถาวรเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 14,000 บาท
16 ก.พ. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการขาย หลอดไฟ โคมไฟ LED กลุ่มอุตสาหกรรมและราชการ
-ผู้ช่วยผู้จัดการขาย (Assistant Manage) บริหารทีมตามเป้าหมายและ kpi (ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารทีมขายตามเป้าหมาย) +/- ขึ้นตามประสบการณ์ - บริหารทีมขายเพื่อบรรลุเป้าหมาย - เดินทางมาประจำที่ออฟฟิสสะด...

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-28,000 + ค่าคอมมิชชั่นตามขั้นบันได
16 ก.พ. 62
3 . พนักงานขาย หลอดไฟ โคมไฟ LED กลุ่มอุตสาหกรรมและราชการ
-สำหรับหัวหน้าฝ่ายขาย(Sales Supervisor) บริหารทีมตามเป้าหมายและ kpi (หัวหน้าต้องมีประสบการณ์ในการบริหารทีมขายตามเป้าหมาย) เงินเดือน 24000+/- -พนักงานขาย(Sales Consultant) เงินเดือน 15000+/- ขึ้นตามปร...

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่นสูงและไม่จำกัด
16 ก.พ. 62
4 . Sales & Marketing
ตำแหน่ง Sales & Marketing 1.ไปพบลูกค้า 2.ติดตามการเสนอราคา 3.ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท 4.นำเสนอสินค้า 5.ทำรายงานขาย 6.ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 7.อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานขายที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท เมโทร ยูไนเต็ด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ (หรือพิจารณาจากประสบการณ์)+ค่าน้ำมัน+ค่าสึกหรอ+คอมมิชชั่น+โทรศัพท์
16 ก.พ. 62

บริษัท พี.บิลท์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
16 ก.พ. 62
6 . ฝ่ายขายและการตลาดออนไลน์
- ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆ - ดูแลลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านตลาดออนไลน์ - ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาProductเพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า - จัดทำ Content และใบเสนอราคาสินค้าต่างๆ ...

Saneluz LED Lighting
เงินเดือน 17,000 - 37,000 บาท
16 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)
- วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของบริษัท ให้สอดคล้องกิจกรรมการขายและสนับสนุนงานของฝ่ายขาย - ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด - จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด งานอื่นๆ ตามที่ได้...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน 20,000 -30,000 บาท
16 ก.พ. 62
8 . Product Manager (ผู้จัดการผลิตภัณฑ์)
-ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคสินค้าในกลุ่ม Automation, Instrument,Low Volt, Medium Volt กับฝ่ายขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ -กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการตลาดในการส่งเสริมฝ่ายขาย -วางแผนและประมาณการณ์ ส...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
9 . Automaton Service Technical (จนท.ด้านเทคนิคสินค้าอัตโนมัติ)
-รับผิดชอบงาน Service สินค้า Automation(Inverter, PLC, Touch Screen, Servo, Temp Controller)ให้ลูกค้า เพื่อสนับสนุนฝ่ายขายให้บรรลุเป้าหมาย -แก้ไขปัญหาหน้างานและให้คำแนะนำด้าน Technic กับลูกค้าของบริษ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบกาณ์
16 ก.พ. 62
10 . วิศวกรขาย ( ประจำพื้นที่ จ.ชลบุรี / จ.ระยอง)
- รับผิดชอบงานขายสินค้าไฟฟ้าอุตสาหกรรมประเภท Automation (Invert er, Servo, Plc, etc.) ของบริษัทฯ - รักษาฐานลูกค้ารายเดิมของบริษัทฯและหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้า ของบริษัทฯ - ทำยอดขายให้บรรลุเ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
11 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Recruitment Officer)
- รับผิดชอบงานด้านสรรหาบุคลากรตามนโยบายบริษัท - อัปเดตประกาศตำแหน่งงานว่าง ผ่านช่องทางการสรรหา - คัดเลือกใบสมัคร สัมภาษณ์งาน เบื้องต้น ให้ตรงตามใบคำขออัตรากำลังคน และ ส่งประวัติให้ต้นสังกัดพิจารณา ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager)รับสมัครด่วน !
- วางแผนบริหารทีมขายให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ - พัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้เป็นตามเป้าหมาย - ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และแนวทางการทำงาน ให้กับทีมขาย - ประสานงาน/ทบทวน แผนการดำเนินงานกับฝ่ายบริหา...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
13 . Sr.Estimate Engineer (วิศวกรถอดแบบประเมินราคาอาวุโส)
- ถอดแบบประเมินราคางานโครงการระบบไฟฟ้าและเครื่องกล(M&E) - งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 ก.พ. 62
14 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)รับสมัครด่วน !
- กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ตามขอบเขตงาน และบริหารทีมงาน - มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานทุกคนพร้อมติดตามดูแลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ - ทบทวน/ตรวจสอบ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
- ประสานงานด้านผลิตภัณฑ์และสินค้ากับ Supplier ต่างประเทศได้ - ดูแล Supplier ที่รับผิดชอบ - วางแผนการ Plan Stock - วางแผนการตลาดร่วมกับฝ่ายขาย

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน NA
16 ก.พ. 62
16 . โฟร์แมนไฟฟ้า ( โซล่ารูฟท็อปสำหรับที่พักอาศัย) รับสมัครด่วน !
- เตรียมงาน วางแผน ควบคุมงานติดตั้ง Solar Cell - รายงานผลงานที่ดำเนินงาน - ส่งรายงาน ควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน Solar Cell - ดูแลการติดตั้งระบบงาน Solar พร้อมกับควบคุมทีมงานในการติดตั้ง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000- 25,000.-
16 ก.พ. 62
17 . Coordinator Engineerรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบและรับมอบแผนงานการก่อสร้างเบื้องต้น สรุปรายการวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้ในโครงการ ขออมุมัติใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างสัญญาจ้างงาน ตรวจสอบสเปคสินค้า ประมาณ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
16 ก.พ. 62
18 . หัวหน้าแผนกวิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานโยธา,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้างผ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.พ. 62
19 . Sales Executive Supervisor (Solar PV Rooftop)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอการขาย ในรูปแบบต่าง ๆ แนะนำโครงการและให้คำปรึกษา ให้ตรงความต้องการของลูกค้า 2. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ตรวจสอบ และเอกสารสัญญาต่าง ๆ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
16 ก.พ. 62
20 . วิศวกรสำนักงาน (โยธา) ** ประจำสำนักงาน **รับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
16 ก.พ. 62
 พบ 311 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ