JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 296 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- เอกสารบัญชีบริษัท - ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ จัดทำ ติดตามงาน และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - หมายเหตุ ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุด ...

บริษัท แอร์แวค ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
23 พ.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
เซอร์วิสเครื่องจักรให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าของบริษัท เช่น ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการขาย (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มีอบรมให้)

บริษัท แอร์แวค ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
23 พ.ค. 62
3 . เซลล์ (Sales )รับสมัครด่วน !
นำเสนอสินค้าอุตสาหกรรมกับโรงงานอุตสาหกรรม (มีอบรมให้) ประเภท 1. Air Compressor (ปั้มลม) 2. Vacuum Pump (ปั้มสูญญากาศ) 3. Vacuum Packaging (เครื่องแพ็คสูญญากาศ) 4. Pneumatic ...

บริษัท แอร์แวค ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 10,000-20,000
23 พ.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้บริหารด้านการขาย และการตลาด Assist to MD (Sales&Mkt)
Sales  สรุปข้อมูลและ present Call visit & ตารางการทำงานเซลล์ แต่ละอาทิตย์  เตรียมข้อมูลลูกค้าพร้อมรายละเอียดให้ทาง Sales  ติดต่อกับลูกค้าเพื่อประเมิณผล  ประสานงานแทน Sales เมื่อจำเป็น  วางแ...

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 +Bonus +ประกันสุขภาพ
23 พ.ค. 62
5 . พนักงานขาย หลอดไฟ โคมไฟ LED กลุ่มอุตสาหกรรมและราชการ
-พนักงานขาย(Sales Consultant) เงินเดือน+/- ขึ้นตามประสบการณ์ - สำหรับ พนักงานขาย ทำความเข้าใจกับสินค้าเพื่อนำเสนอจุดขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย - เดินทางมาออฟฟิสสะดวก (ส่วนใหญ่เข...

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่นสูงและไม่จำกัด
23 พ.ค. 62
6 . วิศวกรโครงการ (กทม.)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบออกแบบ และจัดทำแผนงานโครงการ - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมการทดสอบ และตรวจเช็คอุปกรณ์ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์
23 พ.ค. 62
7 . วิศวกรโครงการ(Project Engineer)รับสมัครด่วน !
- สำรวจหน้างาน ถอดแบบ วิเคราะห์ประมาณการวัสดุอุปกรณ์และต้นทุนของแต่ละโครงการ - วางแผน บริหารงานบุคคลและควบคุมการทำงานของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ - กำ...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 - 60,000 ฿ (ตามประสบการณ์การทำงาน)
23 พ.ค. 62
8 . วิศวกรเขียนแบบไฟฟ้า(Draftsman) รับสมัครด่วน !
ออกแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟ้าและแก้ไขแบบตามความต้องการของลูกค้า เขียนแบบ Auto Cad 2D 3D เขียนโปรแกรม PLC (Mitsubishi, Omron, Siemens) ประกอบตู้ควบคุม ทดสอบ แก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน ว...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000-60,000 บาท หรือมากกว่าขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
23 พ.ค. 62
9 . วิศวกรเครื่องกลและช่างเขียนแบบเครื่องกล
1. ดูแลและจัดการโครงการงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 2. ออกแบบและเขียนแบบ Piping , Mechanical ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทตั้น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
10 . Electrical Engineer (Design or Estimate)
- ประสานงานและจัดทำเอกสารประเมินโครงการและเสนอราคา - ถอดแบบราคาและจัดทำ BOQ - มีประสบการณ์ความรู้ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า หรือ การประเมินราคาโครงการ - ติดต่อประสานงานทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง อื่นๆตามที่...

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
23 พ.ค. 62
11 . Marketing Executive
- วิเคราะห์และวิจัยตลาดโดยรวมทั้งคู่แข่งและความต้องการของลูกค้า - วาง Marketing Planทั้งปีและประสานงานแต่ล่ะฝ่ายให้ดำเนินการให้สำเร็จ สามารถวัดผลและประเมินผลได้ - คิดวิเคราะห์และเขียนกลยุทธิ์ในการผล...

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
23 พ.ค. 62
12 . Sales Engineer (EE / or relate)
- พบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - นำเสนอขายสินค้า - ทำแผนการขายเพื่อให้ได้ตามยอด - จัดทำรายงานการขายเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - ทำใบเสนอราคา

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
23 พ.ค. 62
13 . Electrical Engineer
- จัดทำข้อมูลการออกแบบ การติดตั้ง และข้อกำหนด - จัดทำข้อกำหนดการออกแบบผลิตภัณฑ์ - จัดทำบทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ - รับผิดชอบงานด้าน Grounding & Lightning Protection System - ทำงาน จันทร์-ศุกร์

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
23 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบผลิต
1.เขียนแบบผลิตงานตู้ไฟ ตู้MDB โลหะแผ่นพับ 2.ตรวจแบบเอกสาร Drawing 3.งานเอกสารฝ่ายเขียนแบบต่างๆ ตามระบบ 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เอส สวิทช์บอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
15 . วิศวกรไฟฟ้า
1.เขียนแบบ Auto Cad งานระบบตู้ไฟ ตู้ MDB 2.ประเมินราคาระบบงานตู้ไฟ ตู้ MDB 3.จัดทำรายงานต่างๆ ของงานเขียนแบบ 4.ประสานงานกับฝ่ายขายในการตรวจแบบก่อนสั่งผลิต 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เอส สวิทช์บอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
16 . Sales Engineer (ลูกค้ากลุ่มตัวแทนร้านค้าและผู้รับเหมา)
- ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ในกลุ่มตัวแทนร้านค้าและผู้รับเหมา เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Product ของบริษัทกับลูกค้า - ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์(Te...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
17 . วิศวกรขาย ( ประจำพื้นที่ จ.สมุทรปราการ-บางนา/ราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี/ภาคใต้)
- รับผิดชอบงานขายสินค้าไฟฟ้าอุตสาหกรรมประเภท Automation (Invert er, Servo, Plc, etc.) ของบริษัทฯ - รักษาฐานลูกค้ารายเดิมของบริษัทฯและหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้า ของบริษัทฯ - ทำยอดขายให้บรรลุเ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่งานขาย (Sales Representive)
- ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม - ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า - จัดเตรียมเอกสารและรา...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
19 . ช่างเทคนิคงานซ่อม (Repairing Technician)
- รับผิดชอบงานตรวจเช็คสินค้า Automation(Inverter, PLC, Touch Screen, Servo, Temp Controller)ของบริษัทฯ - ให้คำปรึกษากับลูกค้าและฝ่ายขาย ด้านเทคนิคและ การใช้งาน สินค้า Automation ของบริษัทฯ - การยืมแ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง และ มีค่าคอมมิสชั่นในการตรวจซ่อม
23 พ.ค. 62
20 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)รับสมัครด่วน !
- กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ตามขอบเขตงาน และบริหารทีมงาน - มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานทุกคนพร้อมติดตามดูแลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ - ทบทวน/ตรวจสอบ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
 พบ 296 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ