JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . creative content รับสมัครด่วน !
-สรุปประเด็นและเนื้อหาสำคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ -สร้างสรรค์ Content เพื่อสื่อให้ออกมาตาม Concept ขององค์กร (Facebook และ Website) -ศึกษา ค้นหาข้อมูล และนำมาพัฒนาเนื้อหาและสร้...

บริษัท โกลด์ เอราวัณ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
17 ก.ค. 62
2 . นักเขียนรีวิวและบทความด้านอสังหาริมทรัพย์
- เขียนข่าวและบทความด้านอสังหาริมทรัพย์ - เขียนบทความรีวิวโครงการคอนโดมิเนียมและบ้าน - อัพเดตข้อมูลโครงการอสังหาฯใหม่ๆ

บริษัท โอโฮ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
17 ก.ค. 62
3 . Content Admin (Contract)
Responsibilities - ค้นหาข้อมูลสินค้าใน internet - เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า - ตกแต่งรูปสินค้า - ตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพและข้อมูลสินค้า - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น การเบิ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
17 ก.ค. 62
4 . Acquisition Editor & International Projects /เจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์
-คัดสรรหนังสือต่างประเทศ เพื่อนำมาพิมพ์ในไทย และสรรหา นวัตกรรมการศึกษาเพื่อขยายธุรกิจด้านการศึกษา และงาน สำนักพิมพ์ ดูแลการนำเข้าสื่อต่างประเทศ งานแปลเอกสาร -พิจารณาการสั่งซื้อสิขสิทธิ์หนังสือจากต่าง...

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
5 . กองบรรณาธิการภาษา จีน
- วางแผนการทำหนังสือและออกหนังสือกองภาษาจีน - บริหารการทำหนังสือให้ได้ตามแผนที่กำหนด - วางกลยุทธ์ทางการขายและการตลาดหนังสือของภาษา - อบรมตัวสินค้าให้ทั้งคนในองค์กร - นอกองค์กร

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามที่ตกลง
17 ก.ค. 62
6 . บรรณาธิการ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
1. ตรวจสอบ/ความถูกต้องของเนื้อหา การใช้ภาษา 2. สรรหาผู้เขียน ที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามหลักสูตร 3. จัดทำต้นฉบับและส่งต้นฉบับตามเวลาที่กำหนด

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 ก.ค. 62
7 . บรรณาธิการหนังสือคู่มือรับสมัครด่วน !
- จัดทำหนังสือเตรียมสอบสำหรับเด้กประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย - ติดต่อและประสานสรรหา ผู้เขียน จนถึงเสร็จเป็นรูปเล่ม - วิเคราะห์หลักสูตรการเรียน เพื่อจัดทำเป็นหนังสือ - ตรวจสอบ และแก้ไขหนังสือคู่มือให...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 ก.ค. 62
8 . Content Creator
1.รับผิดชอบในการพัฒนาเนื้อหา บทความต่างๆให้แตกต่างและน่าสนใจสำหรับสินค้าต่างๆของบริษัท สามารถสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจถึงเนื้อหาหรือบทความที่จะสื่อสารได้ตรงประเด็น นำเสนองานกับลูกค้าและวางแผนการตลาด 2...

บริษัท วิส มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
17 ก.ค. 62
9 . Content Writer (Advertorial & Condominium Review)
- เขียนบทความรีวิวโครงการคอนโดมิเนียมตามที่ได้รับมอบหมาย - เขียนบทความเกี่ยวกับคอนโด และ Lifestyle คนเมือง - ร่วมประชุมแนวทางบทความที่ตรงกับกลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์ **กรุณาแนบ Portfolio เพื่อประกอบการ...

Donuts Bangkok Co.,Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เเละความสามารถ
17 ก.ค. 62
10 . Assistant Brand Manager (Chinese-English) ด่วน!!!!!รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย -ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร -ประสานงานกับดาราและศิลปินชั้นนำของประเทศ -จัดการ ดูแลทั่วไปในแผนก -ถ้ามีประสบการณ์ด้าน Advertising Agency มาก่อนจะพิจารณาเป็น...

FESSOPY CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง+KPI
17 ก.ค. 62
11 . เขียนบทความรับสมัครด่วน !
- เขียนบทความท่องเที่ยว รีวิวบนเว็บไซต์ palanla.com / rose.co.th

บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 16,000-20,000
17 ก.ค. 62
12 . Content Creator
• สนับสนุนการกำหนดรูปแบบและวางแผน content ตลอดทั้งปี และดำเนินการตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ • ประสานงานกับทีมงานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิต content สร้างการรับรู้จดจำ...

บริษัท ส่งสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
17 ก.ค. 62
13 . Marketing Content
1. สามารถคิดและเขียน content ให้ตรงและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และหลากหลายรูปแบบ 2. สร้างสรรค์ไอเดียให้ทันกับสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นยอดการขาย 3. คิดและสร้าง content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแ...

Vevo Systems Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
14 . กองบรรณาธิการคัดเลือกต้นฉบับ (แนว Love)
บรรณาธิการหนังสือแนว Love ผู้ที่มีความสนใจในตำแหน่งนี้ให้ส่งประวัติพร้อมงานเขียน 1 หน้า A4 มาที่ e-mail ในหัวข้อ "เหตุผลที่คุณอยากเป็นคนทำหนังสือ" หากความเป็นคุณ ตรงใจกับความเป็นแจ่มใส เราอาจมีโอกา...

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
17 ก.ค. 62
15 . Content Writer (Technical) / นักเขียนเชิงเทคนิค
• วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ รวมทั้งทำความเข้าใจหลักการทำงานของซอฟต์แวร์ของทางบริษัทเพื่อนำไปสู่การเขียนที่มีประสิทธิภาพ • เขียน content คุณสมบัติเชิงเทคนิคของซอฟต์แวร์เป็นภาษาไทยให้น่าสนใจ เพื่อเผยแพ...

บริษัท ไทยทีเซนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
16 . English Copywriter
1. Translate various documents in the company from Thai-English-Thai 2. Proofread English documents for internal and external use. 3. Create advertisement contents for promoting the products for exp...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน Negotiate (Experience+Certificate )
17 ก.ค. 62
17 . Copy Writer , Content Editorรับสมัครด่วน !
- เขียนงาน Product Content, Content Marketing, Product Review, VDO Presentation, Tips, Info graphics, Press release ของการนำเสนอสินค้าที่มีคุญภาพและมีความน่าสนใจ - ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องงานเขีย...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
18 . Senior Content Creator (Real estate Specialist)
- *ต้องมีประสบการณ์ และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวงการอสังหาริมทรัพย์หรือคอนโด - สามารถ คิดและเขียน อย่างสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย แปลกใหม่ หลากหลายสไตล์ และทันสมัย - ติดตาม คัดสรร แปล ปรับข่าวและบทควา...

Starcube Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
17 ก.ค. 62
19 . นักเขียนบทความทางการแพทย์ ไทยและอังกฤษ Part-time
- เขียนบทความทางการแพทย์แนวให้ความรู้และเชิญชวน ไทยเป็นอังกฤษ/อังกฤษเป็นไทย

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
20 . กองบรรณาธิการ
•เขียนข่าว บทความที่ได้รับมอบหมาย •คิด content ตาม concept ที่ได้รับมอบหมาย •ทำงานสไตล์เอเจนซี่ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน แต่เน้นความรับผิดชอบในหน้าที่

บริษัท มหานที จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ