JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (Recruiter)
1.ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานกลุ่มจบใหม่ และมีประสบการณ์ - ดำเนินกิจกรรมการสรรหา และคัดเลือกพนักงานตั้งแต่การคัดเลือกใบสมัคร จนถึงพนักงานมาเริ่มงาน - ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสรรหาแ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
22 . Pay Roll & Benefit Officer (รับสมัครด่วน)
1.ดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้าง จัดทำเงินเดือนพนักงานในเครือ โอ ซี เอส กรุ๊ป 2.ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.ทำงานงานประจำเดือน ภงด.1,แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม,กองทุนสำรอง...

OCS.THAILAND CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
23 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
• ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามให้ตรงคุณสมบัติของตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดตามใบขออัตรากำลัง • วิเคราะห์และพัฒนาช่องทางการสรรหา • ติดต่อสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างเครือค่ายในการทำ MOU • เน้นการทำงานแบ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
24 . Recruitment Officer
-สรรหาพนักงานตามความต้องการของแต่ละแผนก ตามช่องทางต่างๆเช่น เว็บไซค์สมัครงาน -โทรนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์ตามที่กำหนด

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
27 มิ.ย. 62
25 . เจ้าหน้าที่ Pay-roll (ประจำ สนง.ใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงาน Payroll และงานสรรหาทั้งระบบ จัดทำเงินเดือนพนักงาน ค่าคอมมิชชั่นพนักงาน 2.คำนวนโอทีพนักงาน 3.ตรวจเช็คสถิติขาด ลา มาสายของพนักงาน 4.นำส่งข้อมูลเงินสมทบภาษีและประกันสังคมประจำเดือน ...

บริษัท ฮอนมะ จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
26 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน (Payroll)
- ดำเนินการจัดทำ และสรุปรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินเดือน และสวัสดิการ - ตรวจสอบจัดทำ และสรุปรายงานให้ถูกต้องและแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการแจ้งเ...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
27 . จนท.สรรหาว่าจ้าง (ชั่วคราว) 6 เดือน
1. สนับสนุนงานคัดเลือกผู้สมัคร 2. ประสานงานการสัมภาษณ์งานกับผู้สมัครงาน 3. งานจัดเตรียมเอกสาร การจ้างงาน 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
28 . เจ้าหน้าที่อาวุโส /เจ้าหน้าที่เงินเดือนเเละสวัสดิการ (ใช้ระบบ B Plus)
- ดำเนินงานด้านการจ่ายค่าจ้าง เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม และค่าตอบแทนการทำงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - ดำเนินการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น ยูนิฟอร์มพนักงาน ประกันกลุ่มพนักงาน ฯล...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
29 . Senior Recruitment Consultant รับสมัครด่วน !
- สรรหาบุคลกร ระดับฝ่ายบริหาร ให้ตรงกับความต้องการขององค์ลูกค้า - วางแผนการสรรหาบุคคลากรในช่องทางต่างๆ Online / Offline อย่างมีประสิทธิภาพ - สัมภาษณ์เบื้องต้นและคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติค...

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
30 . Recruitment Officer
- สรรหาคัดเลือก สัมภาษณ์เบื้องต้น - บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน และจัดทำสัญญาจ้างพนักงานใหม่ - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ออกบูธเพื่อสรรหาพนักงานตามสถานศึกษา - เยี่ยมเยียนสาขาต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ ...

บริษัท เคดีเอ็น จำกัด
27 มิ.ย. 62
31 . C&B Officer (เจ้าหน้าที่เงินเดือน)
- บันทึกตารางกะการทำงาน - ตรวจสอบ attendant และโอทีของพนักงานสาขา - คีย์รายการ เงินหัก เงินเพิ่มต่างๆ ในระบบ - บันทึกรายละเอียดคนเข้างานใหม่ - แจ้งเข้าออกประกันสังคม - คีย์ใบลา และทำรายงานการเข้...

บริษัท เคดีเอ็น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
32 . Senior Recruitment Officer
- ดำเนินการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน - สัมภาษณ์งานผู้สมัคร - จัดทำเอกสารรับพนักงานใหม่ - ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - จัดกิจกรรมรับสมัครงาน

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
27 มิ.ย. 62
33 . Senior HR Officer
- Responsibilities administrate all HRIS system, payroll, welfare & benefits. - Prepares reports by compiling summaries of earnings, taxes, deductions, leave, disability, overtime payment, income tax...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
34 . Senior Officer Hr สายงานสรรหา(สาขาลาดพร้าว 101/3)รับสมัครด่วน !
1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้ได้ตามความต้องการของหน่วยงาน 2.สรรหาและติดต่อสื่อและช่องทางในการสรรหาเพื่อนำเสนอช่องทางในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ 3.ควบคุม ดูแลการจัดทำแฟ้มประวัติของพนักงานให้ถูกต้อง 4.จัด...

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
35 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน - ประจำสำนักงานใหญ่ (เอกมัย)รับสมัครด่วน !
Responsibility: •Responsible for accuracy of payroll calculations, income tax withholding, pre- and post-tax deductions. •May be requested to run various ad hoc reports for Payroll Manager, Finance ...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 17,000
27 มิ.ย. 62
36 . พนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการขออัตรากำลังคนจากหน่วยงานผู้ขอ 2.สรุปจำนวนและตำแหน่งที่ต้องสรรหา เพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำเดือนและประจำปี 3.เปิดรับใบสมัครจากช่องทางต่างๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
37 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll) ประจำ Medmetic by Meko
1. สวัสดิการบริษัทฯ และเงินเดือน 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
38 . เจ้าหน้าทีค่าตอบแทนและสวัสดิการ รับสมัครด่วน !
1)รับผิดชอบการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน ประกันสังคม กองทุนทดแทน และภาษีเงินได้ของพนักงานทั้งระบบ พร้อม Backup Database 2)ตรวจสอบรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน ประกันสังคม 3)ตรวจสอบข้อมูล Cost Ce...

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
39 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน
-รับผิดชอบจัดการดูแลเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทน -จัดทำดำเนินการจ่ายเงินเดือนของพนักงานให้ทันตามกำหนดทั้งกระบวนการ -ดำเนินการนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและประกันสังคมของ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
40 . Human Resources Officer – Payroll รับสมัครด่วน !
Responsible for payroll, performance appraisal including administrative function in order to support Company's strategic direction and long term goals. • To administrate all company leave, payroll, w...

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000
27 มิ.ย. 62
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ