JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส /Senior Recruitment Officer (ทำงานวันจันทร์-เสาร์)
1. คัดเลือกใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งที่รับผิดชอบ และทำการ/ call Interview เบื้องต้น 2. ดำเนินการนัดหมายผู้สมัครงาน เพื่อทดสอบและสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงาน 3. จัดทำกระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
2 . Payroll Officer/ Sr. Payroll (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆของพนักงาน - ทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
3 . Recruitment Specialist (New graduates are welcome)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
1.วางแผนและออกแบบการใช้ช่องทางการสรรหาบุคลากร 2.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก ทั้งสายงาน Office-Operation-Driver 3.เก็บข้อมูลเรื่องอัตรากำลังคน และจัดทำรายงานอัตรากำลังคน 4.แรงงานสัมพันธ์

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ Pay-rollรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงาน Payroll และงานสรรหาทั้งระบบ จัดทำเงินเดือนพนักงาน ค่าคอมมิชชั่นพนักงาน 2.คำนวนโอทีพนักงาน 3.ตรวจเช็คสถิติขาด ลา มาสายของพนักงาน 4.นำส่งข้อมูลเงินสมทบภาษีและประกันสังคมประจำเดือน ...

บริษัท ฮอนมะ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน
-รับผิดชอบจัดการดูแลเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทน -จัดทำดำเนินการจ่ายเงินเดือนของพนักงานให้ทันตามกำหนดทั้งกระบวนการ -ดำเนินการนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและประกันสังคมของ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบด้านการสรรหาพนักงานประจำสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนจบกระบวนการสรรหาและการจ้าง • วางแผนช่องทางการรับพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด • ติดต่อสถาบัน...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าทีค่าตอบแทนและสวัสดิการ รับสมัครด่วน !
1)รับผิดชอบการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน ประกันสังคม กองทุนทดแทน และภาษีเงินได้ของพนักงานทั้งระบบ พร้อม Backup Database 2)ตรวจสอบรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน ประกันสังคม 3)ตรวจสอบข้อมูล Cost Ce...

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่อาวุโสระบบฐานข้อมูล (HRIS)
1. จัดการส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ HRIS ได้แก่ คีย์ข้อมูลพนักงานเข้าระบบฐานข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR Online และ Time Attendance 2. ดูแลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ถูกต...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
25 มิ.ย. 62
10 . HR Admin & Payroll (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน - จัดทำเงินเดือนพนักงาน - ประสานงานกับสาขาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเงินเดือน - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
25 มิ.ย. 62
11 . พนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการขออัตรากำลังคนจากหน่วยงานผู้ขอ 2.สรุปจำนวนและตำแหน่งที่ต้องสรรหา เพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำเดือนและประจำปี 3.เปิดรับใบสมัครจากช่องทางต่างๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
12 . HR & Administration Assistant.
1. Personal Income Tax for all our employee including local and foreign 2. Society Security for all our employee including local and foreign 3. Assist Administration Department preparing the documen...

Manpower (Eastern Seaboard Branch) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000 Thb.
25 มิ.ย. 62
13 . HR Officer (Long term contract)
1. Salary payment and documents support for payroll operation 2. Welfare and benefits for all staff And others as assigned 3. Held the company event 4. Coordinate between Thai and expat staff

Manpower (Eastern Seaboard Branch) Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 - 18,000
25 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน(โรงงานบางชัน)
- งานระบบเงินเดือนและค่าจ้าง - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือน/ค่าแรงประจำปี - เงินรางวัล - จัดทำ ภ.ง.ด 1ก, รายงานกองทุนเงินทดแทน(กท.20ก)ประจำปี - ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี - เ...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
15 . Payroll Officer รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการทำค่าจ้าง, คอมมิชชัน, ค่าล่วงเวลา - เช็คสถิติการปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย ประจำวัน ประจำเดือน - คำนวณค่าจ้าง, คอมมิชชัน, ค่าล่วงเวลา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
16 . 27-28 มิ.ย 62 รับสมัคร จนท.บุคคล สาขาEmporium รายได้15,000-17,000B T.092-2465696รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน - สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ตามตำแหน่งงานที่ต้องการ - จัดสวัสดิการให้กับพนักงาน ตามมาตรฐานของบริษัท - สรุป Time adtendance เพื่อจัดทำค่าจ้างให้กับบริษัท - แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม - จัดงาน Ev...

ดิเอ็มโพเรี่ยม / เอ็มควอเทียร์ ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
25 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บุคคล (เงินเดือน) Tigersoft Program
1.ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบการทำงาน Time Attendance , OT และดึงสแกนนิ้วพนักงานให้ Update และเป็นปัจจุบัน (ทุกวัน) สามารถใช้โปรแกรม Tigersoft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.จัดทำเอกสาร,รายได้,ค่าจ้าง,คอมมิชช้น...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
25 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll) ประจำ Medmetic by Meko
1. สวัสดิการบริษัทฯ และเงินเดือน 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ปฏิบัติงานประจำสนามเป้า)
1. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในระบบ 2. จัดทำเงินเดือนพนักงาน โดยใช้โปรแกรม Bplus , ดูแลเรื่องระบบ Time attendance การมาปฏิบัติงาน การขาดลา มาสาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. คีย์ข้อมูลพนักงานลาออก 4. แจ้ง...

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ payroll
- ทำรายการค่าจ้าง เงินเดือน - ทำรายการภาษีเงินได้ ประกันสังคม - คำนวนเงินได้พิเศษของพนักงาน ( Incentive,Commission,เบี้ยงเลี้ยง,และราบรับอื่นๆของพนักงาน) - จัดทำ Payroll Report - จัดทำหนังสือรับร...

Dermalink
เงินเดือน 18,000 - 25,000
25 มิ.ย. 62
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ