JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 94 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Payroll
- ดูแลรับผิดชอบในการทำ Payroll ของลูกค้าในแต่ละเดือน

บริษัท เพย์โรลทูยู จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
17 ก.ย. 62
2 . Recruitment Officer (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
- ประกาศรับสมัครพนักงานขายเสื้อผ้าหน้าร้านทุกแบรนด์ในเครือ Jaspal Group ทั้งประจำและ Part Time (Operation) ตามสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ - คัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม ส่งให้ Sales Supervisor พิจารณา ...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
17 ก.ย. 62
3 . Human Resources Officerรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกพนักงานทั้งกระบวนการ 2. รับผิดชอบงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทั้งกระบวนการ 3. รับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์ 4. รับผิดชอบงานประเมินผล

บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ย. 62
4 . พนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการขออัตรากำลังคนจากหน่วยงานผู้ขอ 2.สรุปจำนวนและตำแหน่งที่ต้องสรรหา เพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำเดือนและประจำปี 3.เปิดรับใบสมัครจากช่องทางต่างๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 ก.ย. 62
5 . HR-Recruitment Coordinator (Contract)
• Maintains information in the Applicant Tracking and other Human Resource Systems. • Interacts with candidates and hiring managers to ensure a successful on-boarding experience. • Responsible for p...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
17 ก.ย. 62
6 . Recruitment Consultant (Base in Ramkhamhaeng 60/4)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
17 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส/ Senior Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบงานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร •บริหารจัดการเรื่องของการจัดทำและพัฒนา JD, JS, Organization Chart •ดูแลรับผิดชอบการสมัครงาน และการหาช่องทางเปิดรับสมัครงานใหม่ๆ •ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 32,000 บาท
17 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานประจำ
- จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน - จัดทำเงินเดือนพนักงาน - ประสานงานกับสาขาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเงินเดือน - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
17 ก.ย. 62
9 . Recruitment Officer Urgently Required !
- Responsible and support for all Recruitment and Selection process. - Monitor the job advertising of all recruitment channels. - Screening resume and selecting the potential candidates. - Conduct ...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
เงินเดือน Negotiate
17 ก.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างและสวัสดิการ
• จัดทำสรุปสถิติการมาทำงาน การเข้า-ออก ลา ขาดงาน มาสาย และสวัสดิการของพนักงานบริษัทฯ • มีหน้าที่จัดทำเงินเดือนพนักงาน และจัดทำเอกสารรายงานเงินเดือนจัดเก็บทุกเดือน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือน...

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน(โรงงานบางชัน)
- งานระบบเงินเดือนและค่าจ้าง - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือน/ค่าแรงประจำปี - เงินรางวัล - จัดทำ ภ.ง.ด 1ก, รายงานกองทุนเงินทดแทน(กท.20ก)ประจำปี - ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี - เ...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ย. 62
12 . HR Officer
งานด้านสรรหา ว่าจ้าง 1.รับผิดชอบงานด้านสรรหา ว่าจ้าง ให้ทันตามเวลาที่กำหนด 2.วางแผนการสรรหา นำเสนอวิธีการและกลยุทธ์ต่างๆ ในการสรรหาบุคลากร 3.ควบคุมและดูแลเรื่องกำลังคน รวมถึงร่วมวางแผนกับส่วนงานที่...

Tanachira Retail Corporation Co.,Ltd.
เงินเดือน negotiable
17 ก.ย. 62
13 . Senior Recruitment Consultant รับสมัครด่วน !
- สรรหาบุคลกร ระดับฝ่ายบริหาร ให้ตรงกับความต้องการขององค์ลูกค้า - วางแผนการสรรหาบุคคลากรในช่องทางต่างๆ Online / Offline อย่างมีประสิทธิภาพ - สัมภาษณ์เบื้องต้นและคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติค...

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน (Payroll Officer)
- บันทึกประวัติพนักงานในโปรแกรมคำนวณเงินเดือน - บันทึกความเคลื่อนไหวของพนักงาน - กำหนดค่าตอบแทนต่าง ๆ ในโปรแกรม - การคำนวณจ่ายผลตอบแทนพนักงาน - การดึงข้อมูลการมาทำงาน ขาด ลา มาสายของพนักงานทั้งหมด...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
15 . HR Executive (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล)
1. รับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้าง ประเมินทดลองงาน และจัดทำรายงานสรุปผลการสรรหาว่าจ้าง และผู้ที่ผ่านการทดลองงาน 2. จัดทำสัญญาจ้างงาน ใบลา และบันทึกทะเบียนประวัติพนักงาน 3. จัดทำแผนกำลังคน แผนผังองค์กรให้ท...

บริษัท สยาม แฟรนไชส์ ธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 62

OISHI Group
เงินเดือน 25,000 - 40,000
17 ก.ย. 62
17 . HR Recruiter (สำนักงานใหญ่ CW Tower, MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน Action Plan การรับพนักงานร้านอาหาร Restaurant เปิดใหม่ และสรรหาอัตรากำลังทดแทน 2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ,ชุมชน,สถานศึกษา/มหาวิทยาลัยฯ หา Sourcing เพื่อรับสมัครและคัดเลือก...

OISHI Group
เงินเดือน 17,000 - 30,000
17 ก.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (Payroll Audit) รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการทำเงินเดือนและค่าจ้างจ่ายประจำเดือน - Report ค่าจ้างประจำเดือนต่อผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก - บันทึกจัดเก็บข้อมูลการทำจ่าย - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
17 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / Human Resource
- ดูแลรับผิดชอบงานสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ตามระยะเวลาที่กำหนดตามใบขออัตรากำลัง - ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารว่าจ้าง และติดตามผลการทดลองงาน - ตรวจเช็คสถิติเวลาการทำงาน การขาด ลา มาสาย - จัดฝึกอบรมตามแ...

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด (กลุ่มบริษัท เค.กรุ๊ป)
17 ก.ย. 62
20 . พนักงานสรรหาบุคคล(Recruitment) **Welcome new graduate** Tel.0922726259 K.ใบตาล
[ลักษณะการทำงาน] - สรรหาบุคลากรให้ตรงตามที่ได้รับมอบหมาย - สัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น - คุยกับลูกค้าที่มาใช้บริการสรรหาบุคคลากรกับบริษัท - ทำรายงานสรุปการทำงาน - งานเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000 - 15,000
17 ก.ย. 62
 พบ 94 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ