JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll (ใช้โปรแกรมTiger soft)รับสมัครด่วน !
1.คำนวณค่าแรง ค่าล่วงเวลา OT ค่าตอบแทนของพนักงาน 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก ทำบัตรรับรองสิทธิ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานด้านสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 4.ท...

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ย. 62
2 . HR-Recruitment Coordinator (Contract)
• Maintains information in the Applicant Tracking and other Human Resource Systems. • Interacts with candidates and hiring managers to ensure a successful on-boarding experience. • Responsible for p...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
19 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Officer)
1.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและองค์กร 2.ติดต่อประสานงาน กับ สถาบันการศึกษา แหล่งงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกบูธประชาสัมพันธ์ตำแหน...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
19 ก.ย. 62
4 . Recruitment Consultant (Base in Ramkhamhaeng 60/4)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
19 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส/ Senior Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบงานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร •บริหารจัดการเรื่องของการจัดทำและพัฒนา JD, JS, Organization Chart •ดูแลรับผิดชอบการสมัครงาน และการหาช่องทางเปิดรับสมัครงานใหม่ๆ •ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 32,000 บาท
19 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือนรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงาน - ดำเนินการคำนวณ จัดทำรายงานและนำส่งธนาคาร และดำเนินการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้การจ่ายค่าจ้างเงินเดือนถูกต้อ...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างรับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการต่อสัญญากับเว็บไซต์จัดหางาน -UPDATE ตำแหน่งงานว่างพร้อมสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในเว็บไซต์ JOBTHAI, JOBBKK -คัดรายชื่อบุคคลว่างงานที่กรมจัดหางาน, จัดหาจัดจ้างคนพิการให้คร...

Bonjour Company Limited
เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป
19 ก.ย. 62
8 . Payroll Officer
1.จัดทำข้อมูลการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน คำนวณจ่ายค่าล่วงเวลา เงินได้ เงินหักอื่นๆให้กับพนักงานรายเดือนและรายวัน ให้ถูกต้องและตรงตามเวลาที่กำหนด 2.รับผิดชอบงานด้านฐานข้อมูลพนักงาน HRIS,Time Attendance...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
19 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ER.)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหา มีหน้าที่สรรหาว่าจ้างพนักงานขับรถขนส่งและคีย์ข้อมูลลงในระบบ tiger soft จัดทำประวัติพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการ มีหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนพนักงานขับรถตามไซค์งานกรณีเจ็บป่...

บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด
เงินเดือน 22,000 - 30,000 บาท
19 ก.ย. 62
10 . หัวหน้างานสรรหาว่าจ้าง
ดูแลงานสรรหาว่าจ้าง,แรงงานต่างด้าว,มีประสบการณ์ HRD,HRM ไม่น้อยกว่า 5 ปี

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000
19 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่เงินเดือนอาวุโส
1.จัดทำเงินเดือนในระบบ 2.จัดทำรายงานสรุปส่งบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบข้อมูลพนักงานและข้อมูลในการทำเงินเดือน 4.นำส่งเงินสมทบ เงินสะสม และอื่นๆ 5.จัดทำและติดตามการประเมินผลทดลองงาน 6.ด...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
19 ก.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ Time Attendance
1.ควบคุมและดูแลระบบเวลา ส่วนสำนักงาน 2.ตรวจสอบการขาดลามาสาย ส่วนสำนักงาน 3.สรุปสถิติเวลาการทำงาน + เอกสารเตือน 4.จัดทำบัตรพนักงานเข้าใหม่ 5.จัดทำเอกสารยื่นประกันสังคม 6.รับผิดชอบดูแลด้านสวัสดิการ...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
19 ก.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1.รับผิดชอบงานด้านสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ 2.รับผิดชอบงานอื่นๆ ของแผนกทรัพยากรบุคคล งานที่ปฏิบัติ 1.รับผิดชอบงานด้านการสรรห...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
19 ก.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน(โรงงานบางชัน)
- งานระบบเงินเดือนและค่าจ้าง - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือน/ค่าแรงประจำปี - เงินรางวัล - จัดทำ ภ.ง.ด 1ก, รายงานกองทุนเงินทดแทน(กท.20ก)ประจำปี - ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี - เ...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ย. 62
15 . Recruitment Officer (ทำงานวันจันทร์-ศุกร์)รับสมัครด่วน !
-สรรหาผู้สมัครงานตามjob order ทั้งสรรหาภายในและภายนอก -จัดทำ Report เพื่อนำเสนอรายได้ให้แก่หัวหน้างาน -ออกพบลูกค้าบ้าง ตามที่ลูกค้าต้องการให้เข้าหา เพื่อแนะนำตำแหน่งงาน -ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30...

บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
เงินเดือน 15-20k พิจารณาตามประสบการณ์+ค่าคอมมิชชั่น
19 ก.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่สรรหา
1. สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน 2. นัดสัมภาษณ์และประสานงานกับผู้สมัคร 3. งานด้านเอกสารของแผนกสรรหา 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 62
17 . Payroll Officer (ประจำสำนักงานใหญ่ บางรัก)
- จัดทำข้อมูลรายได้และรายหักของพนักงาน พร้อมตรวจสอบการประมวลผล ข้อมูลให้ถูกต้องก่อนดำเนินการจ่ายเงินเดือน - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการทำเงินเดือนและยื่นแบบต่างๆ ให้กับหน่วยงาน ราชการ - ต...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ย. 62
18 . Payroll
- จัดทำเงินเดือนพนักงานในบริษัท

Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited
19 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บุคคล (เงินเดือน) Tigersoft Programรับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบการทำงาน Time Attendance , OT และดึงสแกนนิ้วพนักงานให้ Update และเป็นปัจจุบัน (ทุกวัน) สามารถใช้โปรแกรม Tigersoft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.จัดทำเอกสาร,รายได้,ค่าจ้าง,คอมมิชช้น...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
19 ก.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน (Payroll Officer)
- บันทึกประวัติพนักงานในโปรแกรมคำนวณเงินเดือน - บันทึกความเคลื่อนไหวของพนักงาน - กำหนดค่าตอบแทนต่าง ๆ ในโปรแกรม - การคำนวณจ่ายผลตอบแทนพนักงาน - การดึงข้อมูลการมาทำงาน ขาด ลา มาสายของพนักงานทั้งหมด...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 62
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ