JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 95 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน (Payroll Officer)
• ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน และค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด • ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทำรายงานประจำเดือน เช่น รายงานสรุปชั่วโมง เหตุผลการขอ OT,สรุปการลา...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
22 พ.ค. 62
2 . Payroll Executive
ดูแลรับผิดชอบในการทำ Payroll ในนแต่ละเดือนของลูกค้า

บริษัท แอซเซ็นเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 30,000
22 พ.ค. 62
3 . Recruiter(สรรหาบุคคล)
- ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้กับฝ่ายต่างๆ - ดูแลสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น Website, Facebook, Line สำหรับประกาศตำแหน่งงานและช่องทางอื่นๆ - ติดต่อผู้สมัครเพื่...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 50,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถ
22 พ.ค. 62
4 . HR Officer (Part-Time)
1. จัดการงานเอกสารของฝ่าย 2. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายและอื่นๆ เข้าระบบของทางบริษัท 3. ติดต่อประสานงานทั่วไป 4. งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
22 พ.ค. 62
5 . HR-Recruitment Coordinator (Contract)
• Maintains information in the Applicant Tracking and other Human Resource Systems. • Interacts with candidates and hiring managers to ensure a successful on-boarding experience. • Responsible for p...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
22 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Recruitment Officer)
- ดำเนินการสรรหาพนักงานในสายงาน Operation (วิศวกร,โฟร์แมน เป็นต้น) - สัมภาษณ์งาน/ จัดทำเอกสารจ้างงานตามระบบ - หาช่องทางในการสรรหาตามตำแหน่งงาน - สรรหาพนักงานให้ได้ทันตามแผนงาน - จัดทำรายงานการสรรห...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บุคคล (เงินเดือน) Tigersoft Program
1.ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบการทำงาน Time Attendance , OT และดึงสแกนนิ้วพนักงานให้ Update และเป็นปัจจุบัน (ทุกวัน) สามารถใช้โปรแกรม Tigersoft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.จัดทำเอกสาร,รายได้,ค่าจ้าง,คอมมิชช้น...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
22 พ.ค. 62
8 . Payroll Officer (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆของพนักงาน - ทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
9 . HR Officer (ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1 ติด BTS ช่องนนทรี)
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ในส่วน- จัดทำค่าจ้าง,เงินเดือน,และสวัสดิการของพนักงานรายเดือนให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - ตรวจสอบ รายงาน Time Attendance และบันทึกสถิติ การขาด-ลา-มาสาย ของพนักงาน ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
10 . Recruitment Specialist (Based in Ramkhamhaeng 60/4)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ HR (Payroll)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานTime Attendance , Payroll และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลทั้งหมด จำนวน 80-100 คน - จัดทำPayroll โดยใช้โปรแกรม B-plus - ติดต่อและประสานงานกับสาขาต่างๆ ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคล เช่...

โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (O-PLUS)
ประจำสำนักงาน 2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000บาท (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
12 . HR Officer - Time Attendance
1. บันทึกปรับปรุงข้อมูลการลงเวลาทำงานที่ไม่ปกติ เช่น ทำงานนอกสถานที่, การเลื่อนเวลาทำงาน, การเลิกงานหลัง 22.00 น. เป็นต้น 2. บันทึก และตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงาน สรุปการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน และสร...

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บุคคล (Time Attendance)
- ตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน - ตรวจสอบการจ่ายค่าล่วงเวลา - สรุปรายงานประจำเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 - 25,000 บาท
22 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส/ Senior Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบงานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร •บริหารจัดการเรื่องของการจัดทำและพัฒนา JD, JS, Organization Chart •ดูแลรับผิดชอบการสมัครงาน และการหาช่องทางเปิดรับสมัครงานใหม่ๆ •ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 32,000 บาท
22 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบด้านการสรรหาพนักงานประจำสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนจบกระบวนการสรรหาและการจ้าง • วางแผนช่องทางการรับพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด • ติดต่อสถาบัน...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่สรรหา
1. สรรหาพนักงานประจำร้าน สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด Brand Beauty Buffet / Beauty Cottage / Beauty Market 2. สัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทกำหนด 3. ดูแ...

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน(โรงงานบางชัน)
- งานระบบเงินเดือนและค่าจ้าง - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือน/ค่าแรงประจำปี - เงินรางวัล - จัดทำ ภ.ง.ด 1ก, รายงานกองทุนเงินทดแทน(กท.20ก)ประจำปี - ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี - เ...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน (Pay-roll)
- ดำเนินการจัดทำ และสรุปรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินเดือน และสวัสดิการ - ตรวจสอบจัดทำ และสรุปรายงานให้ถูกต้องและแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการแจ้งเ...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน // ฝ่ายบุคคล
- คีย์ข้อมูลเวลาทำงานของพนักงานขับรถ - คำนวนเงินค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถ - ประสานงานกับพนักงานขับรถเพื่อขอใบตารางงาน - ทำเงินเดือนพนักงาน - จัดทำข้อมูลการขาด ลา มาสาย ทุกวัน - ทำประวัติพนักงาน ...

SEVENSTARS CORPORATION COMPANY LIMITED
เงินเดือน 15,000-25,000
22 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
1.วางแผนและออกแบบการใช้ช่องทางการสรรหาบุคลากร 2.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก ทั้งสายงาน Office-Operation-Driver 3.เก็บข้อมูลเรื่องอัตรากำลังคน และจัดทำรายงานอัตรากำลังคน

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62
 พบ 95 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ