JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1. ดูแลงานสรรหา-ว่าจ้างทั้งระบบ 2. จัดทำสัญญาจ้าง และทะเบียนประวัติของพนักงาน 3. คัดเลือกผู้สมัครตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน 4. ดูแลและจัดการทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา อัตรากำลังพ...

บริษัท โรม่าอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกบุคคลรับสมัครด่วน !
1.สรรหาบุคลากรตามโครงสร้างของบริษัทฯ 2.ทำงานตาม JD 3.กำกับดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ 4.งานแรงงานสัมพันธ์ 5.งานที่ได้รับมอบหมายจากสายบังคับบัญชา

บริษัท โรม่าอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ / Compensation&Benefit Officer
1.จัดทำ Time Attendance 2.จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน 3.จัดทำสวัสดิการพนักงาน 4.สรุปรายงานประจำเดือน 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์) ในช่วงทดลองงาน

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บุคคล (เงินเดือน) Tigersoft Program
1.ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบการทำงาน Time Attendance , OT และดึงสแกนนิ้วพนักงานให้ Update และเป็นปัจจุบัน (ทุกวัน) สามารถใช้โปรแกรม Tigersoft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.จัดทำเอกสาร,รายได้,ค่าจ้าง,คอมมิชช้น...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส /Senior Recruitment Officer (ทำงานวันจันทร์-เสาร์)
1. คัดเลือกใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งที่รับผิดชอบ และทำการ/ call Interview เบื้องต้น 2. ดำเนินการนัดหมายผู้สมัครงาน เพื่อทดสอบและสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงาน 3. จัดทำกระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
6 . Payroll Officer/ Sr. Payroll (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆของพนักงาน - ทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
7 . Recruitment Specialist (New graduates are welcome)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
1.วางแผนและออกแบบการใช้ช่องทางการสรรหาบุคลากร 2.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก ทั้งสายงาน Office-Operation-Driver 3.เก็บข้อมูลเรื่องอัตรากำลังคน และจัดทำรายงานอัตรากำลังคน 4.แรงงานสัมพันธ์

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ payroll
- ทำรายการค่าจ้าง เงินเดือน - ทำรายการภาษีเงินได้ ประกันสังคม - คำนวนเงินได้พิเศษของพนักงาน ( Incentive,Commission,เบี้ยงเลี้ยง,และราบรับอื่นๆของพนักงาน) - จัดทำ Payroll Report - จัดทำหนังสือรับร...

Dermalink
เงินเดือน 18,000 - 25,000
26 มิ.ย. 62
10 . จนท.สรรหาว่าจ้าง (ชั่วคราว) 6 เดือน
1. สนับสนุนงานคัดเลือกผู้สมัคร 2. ประสานงานการสัมภาษณ์งานกับผู้สมัครงาน 3. งานจัดเตรียมเอกสาร การจ้างงาน 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่อาวุโส /เจ้าหน้าที่เงินเดือนเเละสวัสดิการ (ใช้ระบบ B Plus)
- ดำเนินงานด้านการจ่ายค่าจ้าง เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม และค่าตอบแทนการทำงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - ดำเนินการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น ยูนิฟอร์มพนักงาน ประกันกลุ่มพนักงาน ฯล...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน
-รับผิดชอบจัดการดูแลเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทน -จัดทำดำเนินการจ่ายเงินเดือนของพนักงานให้ทันตามกำหนดทั้งกระบวนการ -ดำเนินการนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและประกันสังคมของ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ Payroll
1.จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายเพื่อนำส่งประกันสังคม 2.จัดทำเอกสารการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน 3.เตรียมรายงานการนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.จัดทำรายงานการคำนวนเรื่องภาษีรายได้ 5.งานอ...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน (PayRoll)
- ตรวจสอบรายงานเงินเดือนของพนักงานสาขา และ Part-Time - ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานสาขา และ Part-Time - บันทึกใบลาของพนักงาน สำนักงานสีลม

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
15 . Recruitment Officer
- สรรหาคัดเลือก สัมภาษณ์เบื้องต้น - บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน และจัดทำสัญญาจ้างพนักงานใหม่ - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ออกบูธเพื่อสรรหาพนักงานตามสถานศึกษา - เยี่ยมเยียนสาขาต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ ...

บริษัท เคดีเอ็น จำกัด
26 มิ.ย. 62
16 . C&B Officer (เจ้าหน้าที่เงินเดือน)
- บันทึกตารางกะการทำงาน - ตรวจสอบ attendant และโอทีของพนักงานสาขา - คีย์รายการ เงินหัก เงินเพิ่มต่างๆ ในระบบ - บันทึกรายละเอียดคนเข้างานใหม่ - แจ้งเข้าออกประกันสังคม - คีย์ใบลา และทำรายงานการเข้...

บริษัท เคดีเอ็น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
17 . Senior Payroll Officer - BTS เอกมัย
• Calculate Monthly, DC daily and part-time payroll. • Payroll Payment transfer to Bank. • Provide Provident Fund report and transfer to Bank. • Submit Social Security Fund and report. • Summary s...

บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด
เงินเดือน Salary negotiable
26 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (Recruiter)
1.ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานกลุ่มจบใหม่ และมีประสบการณ์ - ดำเนินกิจกรรมการสรรหา และคัดเลือกพนักงานตั้งแต่การคัดเลือกใบสมัคร จนถึงพนักงานมาเริ่มงาน - ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสรรหาแ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
19 . Recruitment Officer
- ดูแลด้านการรับสมัครงาน (สรรหาบุคลากร) - คัดเลือก, สัมภาษณ์ผู้สมัคร ตำแหน่งงานต่างๆ ที่รับมอบหมาย - จัดอบรมพนักงาน - สรุปรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน การสัมภาษณ์, วิเคราะห์สาเหตุต่างๆ ของงานสรรหา

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
20 . พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าตอบแทนและสวัสดิการ)
- รวบรวมและตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าล่วงเวลาของพนักงาน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจอดรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น - ดูแลฐานข้อมูลพนักงานในระบบ HRIS ให้ถูกต้...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ