JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
1.วางแผนและออกแบบการใช้ช่องทางการสรรหาบุคลากร 2.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก ทั้งสายงาน Office-Operation-Driver 3.เก็บข้อมูลเรื่องอัตรากำลังคน และจัดทำรายงานอัตรากำลังคน 4.แรงงานสัมพันธ์

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์
15 ก.ย. 62
2 . HR-Recruitment Coordinator (Contract)
• Maintains information in the Applicant Tracking and other Human Resource Systems. • Interacts with candidates and hiring managers to ensure a successful on-boarding experience. • Responsible for p...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
15 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (HR-Recruitment)
- วางแผนการสรรหาบุคลากร - นำเสนอช่องทางในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ - สัมภาษณ์ คัดกรองผู้สมัครงาน - จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน - ติดต่อกรมจัดหางาน ออกบูธรับสมัครงานต...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ย. 62
4 . Recruitment Consultant (Base in Ramkhamhaeng 60/4)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
15 ก.ย. 62

Fircroft Thailand Co., Ltd.
15 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส/ Senior Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบงานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร •บริหารจัดการเรื่องของการจัดทำและพัฒนา JD, JS, Organization Chart •ดูแลรับผิดชอบการสมัครงาน และการหาช่องทางเปิดรับสมัครงานใหม่ๆ •ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 32,000 บาท
15 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll (ใช้โปรแกรมTiger soft)รับสมัครด่วน !
1.คำนวณค่าแรง ค่าล่วงเวลา OT ค่าตอบแทนของพนักงาน 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก ทำบัตรรับรองสิทธิ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานด้านสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 4.ท...

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 ก.ย. 62
8 . พนักงานสรรหาบุคคล(Recruitment) **Welcome new graduate** Tel.0922726259 K.ใบตาล
[ลักษณะการทำงาน] - สรรหาบุคลากรให้ตรงตามที่ได้รับมอบหมาย - สัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น - คุยกับลูกค้าที่มาใช้บริการสรรหาบุคคลากรกับบริษัท - ทำรายงานสรุปการทำงาน - งานเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000 - 15,000
15 ก.ย. 62
9 . Senior Recruitment Consultant รับสมัครด่วน !
- สรรหาบุคลกร ระดับฝ่ายบริหาร ให้ตรงกับความต้องการขององค์ลูกค้า - วางแผนการสรรหาบุคคลากรในช่องทางต่างๆ Online / Offline อย่างมีประสิทธิภาพ - สัมภาษณ์เบื้องต้นและคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติค...

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.ย. 62
10 . HR Analysts (Native in Dutch) 2 Year Contract
MAIN FUNCTIONS: Provides analytical, administrative and project support to the Human Resources (HR) team. Conducts compensation and benefits analyses using benchmarking and interprets findings. Perf...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน Open
14 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน
- คำนวณเงินเดือน เงินโอที เงินอื่นๆ โดยใช้โปรแกรม Prosoft - ดูแลเรื่องระบบ Time Attendance (การมาปฏิบัติงาน ขาด ลา มาสาย) - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานค่าจ้างเงินเดือน - ตรวจสอบเอกสารเริ่มงานของ...

บริษัท ซิเนอร์ไจซ์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท
14 ก.ย. 62
12 . พนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการขออัตรากำลังคนจากหน่วยงานผู้ขอ 2.สรุปจำนวนและตำแหน่งที่ต้องสรรหา เพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำเดือนและประจำปี 3.เปิดรับใบสมัครจากช่องทางต่างๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
14 ก.ย. 62
13 . Senior Recruitment Officer/ Development Officer
1) Plan, implement and manage the overall Recruitment & Selection strategy. 2) Provide counseling and support on policies and procedures. 3) Perform duties such as job descriptions, job posting and ...

บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
เงินเดือน Negotiation
14 ก.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร (Recruitment Officer)
• คัดกรองใบสมัครและผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด และตรงตามวัฒนธรรมองค์กรบริษัท • ดูแลจัดการสัมภาษณ์ทั้งทางโทรศัพท์เบื้องต้น และการเชิญผู้สมัครมาสัมภาษณ์ที่บริษัท รวมไปถึงสามารถจัดการสัมภาษณ์แบบ ...

Vevo Systems Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
14 ก.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (Payroll Audit) รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการทำเงินเดือนและค่าจ้างจ่ายประจำเดือน - Report ค่าจ้างประจำเดือนต่อผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก - บันทึกจัดเก็บข้อมูลการทำจ่าย - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
14 ก.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ Payroll
- ดูแลรับผิดชอบในการทำ Payroll ของลูกค้าในแต่ละเดือน

บริษัท เพย์โรลทูยู จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
14 ก.ย. 62
17 . Payroll
- จัดทำเงินเดือนพนักงานในบริษัท

Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited
14 ก.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ -วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร -ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น -นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีก...

บริษัท นาเอะกิ ซูชิ จำกัด (Naeki Sushi Co., Ltd.)
เงินเดือน 17,000++ บาท
14 ก.ย. 62
19 . IT Recruiter (Freelance / Part-Time)Urgently Required !
ลักษณะงาน: - ค้นหาผู้สนใจร่วมงานรายใหม่ๆ ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของลูกค้า - ประสานงานและช่วยเหลือลูกค้า ในการคัดสรรบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ - ประสานงานและช่วยเหลือให้ผู้สนใจ...

I-ZERV Technology Co., Ltd.
เงินเดือน 3% ของฐานรายได้รวม 12เดือน
14 ก.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- สรรหา คัดเลือกพนักงาน - สัมภาษณ์งานพนักงานเบื้องต้น - ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์และชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวัน จันทร...

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ