JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส /Senior Recruitment Officer (ทำงานวันจันทร์-เสาร์)
1. คัดเลือกใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งที่รับผิดชอบ และทำการ/ call Interview เบื้องต้น 2. ดำเนินการนัดหมายผู้สมัครงาน เพื่อทดสอบและสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงาน 3. จัดทำกระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
2 . Recruitment Specialist (New graduates are welcome)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
3 . Payroll Officer/ Sr. Payroll (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆของพนักงาน - ทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
1.วางแผนและออกแบบการใช้ช่องทางการสรรหาบุคลากร 2.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก ทั้งสายงาน Office-Operation-Driver 3.เก็บข้อมูลเรื่องอัตรากำลังคน และจัดทำรายงานอัตรากำลังคน 4.แรงงานสัมพันธ์

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส/ Senior Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบงานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร •บริหารจัดการเรื่องของการจัดทำและพัฒนา JD, JS, Organization Chart •ดูแลรับผิดชอบการสมัครงาน และการหาช่องทางเปิดรับสมัครงานใหม่ๆ •ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 32,000 บาท
20 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ payroll
- ทำรายการค่าจ้าง เงินเดือน - ทำรายการภาษีเงินได้ ประกันสังคม - คำนวนเงินได้พิเศษของพนักงาน ( Incentive,Commission,เบี้ยงเลี้ยง,และราบรับอื่นๆของพนักงาน) - จัดทำ Payroll Report - จัดทำหนังสือรับร...

Dermalink
เงินเดือน 18,000 - 25,000
20 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บุคคล (เงินเดือน) Tigersoft Program
1.ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบการทำงาน Time Attendance , OT และดึงสแกนนิ้วพนักงานให้ Update และเป็นปัจจุบัน (ทุกวัน) สามารถใช้โปรแกรม Tigersoft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.จัดทำเอกสาร,รายได้,ค่าจ้าง,คอมมิชช้น...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
20 มิ.ย. 62
8 . Recruiter Consultant-IT (เจ้าหน้าที่สรรหา) Urgently Required !
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและผู้สมัคร - ติดต่อลูกค้าใหม่เพื่อเสนอการบริการของบริษัท - สรรหาพนักงานตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ - สัมภาษณ์และคัดกรองผู้สมัครที่มีศักยภาพ

Genius Soft.Co., Ltd.
20 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน
-รับผิดชอบจัดการดูแลเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทน -จัดทำดำเนินการจ่ายเงินเดือนของพนักงานให้ทันตามกำหนดทั้งกระบวนการ -ดำเนินการนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและประกันสังคมของ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
20 มิ.ย. 62
10 . Payroll Officer รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการทำค่าจ้าง, คอมมิชชัน, ค่าล่วงเวลา - เช็คสถิติการปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย ประจำวัน ประจำเดือน - คำนวณค่าจ้าง, คอมมิชชัน, ค่าล่วงเวลา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบด้านการสรรหาพนักงานประจำสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนจบกระบวนการสรรหาและการจ้าง • วางแผนช่องทางการรับพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด • ติดต่อสถาบัน...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน(โรงงานบางชัน)
- งานระบบเงินเดือนและค่าจ้าง - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือน/ค่าแรงประจำปี - เงินรางวัล - จัดทำ ภ.ง.ด 1ก, รายงานกองทุนเงินทดแทน(กท.20ก)ประจำปี - ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี - เ...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
13 . HR & Administration Assistant.
1. Personal Income Tax for all our employee including local and foreign 2. Society Security for all our employee including local and foreign 3. Assist Administration Department preparing the documen...

Manpower (Eastern Seaboard Branch) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 50,000 Thb.
20 มิ.ย. 62
14 . HR Officer (Long term contract)
1. Salary payment and documents support for payroll operation 2. Welfare and benefits for all staff And others as assigned 3. Held the company event 4. Coordinate between Thai and expat staff

Manpower (Eastern Seaboard Branch) Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 - 20,000
20 มิ.ย. 62
15 . Recruitment Officer
1.สรรหาพนักงานประจำสำนักงานและประจำสาขา 2.วางแผนการสรรหาและหาช่องทางใหม่ๆ หรือช่องทางที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งนั้นๆ 3.ติดต่อสถาบันการศึกษา สถานที่ราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน 4.สัมภาษณ์ และคัดเ...

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
16 . Recruiter (พนักงานสรรหาบุคลากร)
- จัดหาและคัดสรรบุคลากร (พนักงาน) ให้ตรงกับตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่บริษัทลูกค้าต้องการ เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย - คัดกรองและซักประวัติบุคลากรโดยการสัมภาษณ์เบื้องต้น เช่น โทรศัพท์ วีดีโอคอล คุยซึ...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
เงินเดือน 16,000-30,000 บาท (ไม่รวมคอมมิชชั่น)
20 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (Recruiter)
1.ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานกลุ่มจบใหม่ และมีประสบการณ์ - ดำเนินกิจกรรมการสรรหา และคัดเลือกพนักงานตั้งแต่การคัดเลือกใบสมัคร จนถึงพนักงานมาเริ่มงาน - ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสรรหาแ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
18 . ฝ่ายบุคคล
ทำเงินเดือน,ประกันสังคม,ภงด.1,1ก,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เก็บสถิติการลางาน,ติดต่องานราชการต่างๆ,จองตั๋ว+ทำวีซ่า,สรรหาบุคคลากรเมื่อตำแหน่งงานว่าง,จัดทำสวัสดิการให้พนักงานเช่นทำเสื่อยูนิฟอร์ม,ดูแลและตรวจสอ...

บริษัท บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
19 . 27-28 มิ.ย 62 รับสมัคร จนท.บุคคล สาขาEmporium รายได้15,000-17,000B T.092-2465696รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน - สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ตามตำแหน่งงานที่ต้องการ - จัดสวัสดิการให้กับพนักงาน ตามมาตรฐานของบริษัท - สรุป Time adtendance เพื่อจัดทำค่าจ้างให้กับบริษัท - แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม - จัดงาน Ev...

ดิเอ็มโพเรี่ยม / เอ็มควอเทียร์ ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
20 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รับสมัครด่วน !
-ลงประกาศรับสมัครงาน -คัดเลือกผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์ -จัดทำประวัติ,สัญญาจ้างงาน -สรุปพนักงานเข้า-ออก -สรุปสถิติ ขาด,ลา,มาสาย -จัดทำเงินเดือน -แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม -สรุปและนำส่งประกันสังคม -ส...

MITSU SUVARNABHUMI CO.,LTD
เงินเดือน 20,000-28,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
20 มิ.ย. 62
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ