JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน (Pay-roll)
- ดำเนินการจัดทำ และสรุปรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินเดือน และสวัสดิการ - ตรวจสอบจัดทำ และสรุปรายงานให้ถูกต้องและแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการแจ้งเ...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Officer)
1.รับใบขอคำขออัตรากำลังพล จากหน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบใบขอกำลัง รวมจัดเตรียมเอกสารประกาศต่างๆ ที่ใช้สำหรับการสรรหาบุคลากร 2.จัดหาแหล่งหรือช่องทางการสรรหาบุคคลากรด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น Website, ติดป้า...

กลุ่มบริษัท คอมมี่ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000บาทขึ้นไป(หรือตามประสบการณ์)
19 มิ.ย. 62
3 . HR Officer (Long term contract)
1. Salary payment and documents support for payroll operation 2. Welfare and benefits for all staff And others as assigned 3. Held the company event 4. Coordinate between Thai and expat staff

Manpower (Eastern Seaboard Branch) Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 - 20,000
19 มิ.ย. 62
4 . Pay Roll & Benefit Officer (รับสมัครด่วน)
1.ดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้าง จัดทำเงินเดือนพนักงานในเครือ โอ ซี เอส กรุ๊ป 2.ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.ทำงานงานประจำเดือน ภงด.1,แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม,กองทุนสำรอง...

OCS.THAILAND CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
5 . 27-28 มิ.ย 62 รับสมัคร จนท.บุคคล สาขาEmporium รายได้15,000-17,000B T.092-2465696รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน - สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ตามตำแหน่งงานที่ต้องการ - จัดสวัสดิการให้กับพนักงาน ตามมาตรฐานของบริษัท - สรุป Time adtendance เพื่อจัดทำค่าจ้างให้กับบริษัท - แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม - จัดงาน Ev...

ดิเอ็มโพเรี่ยม / เอ็มควอเทียร์ ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
19 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ Time Attendence ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
1. บันทึกประวัติพนักงานใหม่เข้าในระบบเวลาทำงานของบริษัทฯ 2. ตรวจสอบสถิติการทำงาน เข้า-ออกทุกระบบของบริษัทฯ พร้อมตั้งกะทำงาน 3. บันทึกการลาประเภทต่าง ๆ ที่พนักงานร้องขอ และได้รับการอนุมัติจากผู้...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท
19 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ payroll
- ทำรายการค่าจ้าง เงินเดือน - ทำรายการภาษีเงินได้ ประกันสังคม - คำนวนเงินได้พิเศษของพนักงาน ( Incentive,Commission,เบี้ยงเลี้ยง,และราบรับอื่นๆของพนักงาน) - จัดทำ Payroll Report - จัดทำหนังสือรับร...

Dermalink
เงินเดือน 18,000 - 25,000
19 มิ.ย. 62
8 . พนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการขออัตรากำลังคนจากหน่วยงานผู้ขอ 2.สรุปจำนวนและตำแหน่งที่ต้องสรรหา เพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำเดือนและประจำปี 3.เปิดรับใบสมัครจากช่องทางต่างๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง เริ่มงานทันทีรับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ และคัดเลือกบุคลากร - ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น - ดูแลปรับปรุงข้อมูลใน Website สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ - ดำเนินการในส่วนของเอกสารที่...

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 17,000-20,000
19 มิ.ย. 62
10 . แอดมิน(HR officer)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานพาร์ทไทม์ 2. ตรวจสอบการสมัครงาน 3. สอนงานให้กับพนักงานพาร์ทไทม์ 4. ทำงานตรวจสอบออนไลน์ 5. ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน: 08.30 – 1...

บริษัท แฮปปี้ มายด์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท
19 มิ.ย. 62
11 . Senior Officer Hr สายงานสรรหา(สาขาลาดพร้าว 101/3)รับสมัครด่วน !
1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้ได้ตามความต้องการของหน่วยงาน 2.สรรหาและติดต่อสื่อและช่องทางในการสรรหาเพื่อนำเสนอช่องทางในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ 3.ควบคุม ดูแลการจัดทำแฟ้มประวัติของพนักงานให้ถูกต้อง 4.จัด...

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส /Senior Recruitment Officer (ทำงานวันจันทร์-เสาร์)
1. คัดเลือกใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งที่รับผิดชอบ และทำการ/ call Interview เบื้องต้น 2. ดำเนินการนัดหมายผู้สมัครงาน เพื่อทดสอบและสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงาน 3. จัดทำกระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
13 . Payroll Officer/ Sr. Payroll (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆของพนักงาน - ทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
14 . Recruitment Specialist (Based in Ramkhamhaeng 60/4)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
1.วางแผนและออกแบบการใช้ช่องทางการสรรหาบุคลากร 2.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก ทั้งสายงาน Office-Operation-Driver 3.เก็บข้อมูลเรื่องอัตรากำลังคน และจัดทำรายงานอัตรากำลังคน 4.แรงงานสัมพันธ์

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส/ Senior Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบงานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร •บริหารจัดการเรื่องของการจัดทำและพัฒนา JD, JS, Organization Chart •ดูแลรับผิดชอบการสมัครงาน และการหาช่องทางเปิดรับสมัครงานใหม่ๆ •ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 32,000 บาท
19 มิ.ย. 62
17 . Recruitment Officer
-สรรหาพนักงานตามความต้องการของแต่ละแผนก ตามช่องทางต่างๆเช่น เว็บไซค์สมัครงาน -โทรนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์ตามที่กำหนด

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
19 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน(โรงงานบางชัน)
- งานระบบเงินเดือนและค่าจ้าง - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือน/ค่าแรงประจำปี - เงินรางวัล - จัดทำ ภ.ง.ด 1ก, รายงานกองทุนเงินทดแทน(กท.20ก)ประจำปี - ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี - เ...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
19 . Project Recruiter
ดำเนินการสรรหาพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องตามตำแหน่งงาน ติดต่อนัดหมายผู้สมัครเพื่อสัมภาษณ์งานเบื้องต้น งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
• ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามให้ตรงคุณสมบัติของตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดตามใบขออัตรากำลัง • วิเคราะห์และพัฒนาช่องทางการสรรหา • ติดต่อสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างเครือค่ายในการทำ MOU • เน้นการทำงานแบ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ