JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Payroll Officer/ Sr. Payroll (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆของพนักงาน - ทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
2 . Recruitment Specialist (Based in Ramkhamhaeng 60/4)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
3 . HR RECRUITER (AGENCY)
1.Finding candidate form every channel matching with customer 's requirement. 2 Purpose clients with company format resume. 3.Arranging interview date with both candidate and client. 4.Follow up r...

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน Negotiable
19 มิ.ย. 62
4 . Senior Recruitment Consultant รับสมัครด่วน !
- สรรหาบุคลกร ระดับฝ่ายบริหาร ให้ตรงกับความต้องการขององค์ลูกค้า - วางแผนการสรรหาบุคคลากรในช่องทางต่างๆ Online / Offline อย่างมีประสิทธิภาพ - สัมภาษณ์เบื้องต้นและคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติค...

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล (พัฒนาการ 48)
1.ดูแลและตรวจสอบระบบสแกนลายนิ้วมือ เวลาเข้า-ออกของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ 2.ดูแล จัดทำ ข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์การลาของพนักงาน 3.ดูแล และจัดทำสวัสดิการการเบิกค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยา...

บริษัท เดอะ เดลี่ เฮ้าส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
19 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- ลงสื่อโฆษณาตำแหน่งงานที่เปิดรับ - เก็บรวบรวม และคัดเลือกใบสมัครให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด - จัดเตรียม ติดต่อประสานงานบุคคล หรือส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากร - ประ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ payroll
- ทำรายการค่าจ้าง เงินเดือน - ทำรายการภาษีเงินได้ ประกันสังคม - คำนวนเงินได้พิเศษของพนักงาน ( Incentive,Commission,เบี้ยงเลี้ยง,และราบรับอื่นๆของพนักงาน) - จัดทำ Payroll Report - จัดทำหนังสือรับร...

Dermalink
เงินเดือน 18,000 - 25,000
19 มิ.ย. 62
8 . Senior Recruitment Officer
- ดำเนินการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน - สัมภาษณ์งานผู้สมัคร - จัดทำเอกสารรับพนักงานใหม่ - ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - จัดกิจกรรมรับสมัครงาน

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
19 มิ.ย. 62
9 . Senior HR Officer
- Responsibilities administrate all HRIS system, payroll, welfare & benefits. - Prepares reports by compiling summaries of earnings, taxes, deductions, leave, disability, overtime payment, income tax...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll) ประจำ Medmetic by Meko
1. สวัสดิการบริษัทฯ และเงินเดือน 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
11 . Recruitment Officer
- ดูแลด้านการรับสมัครงาน (สรรหาบุคลากร) - คัดเลือก, สัมภาษณ์ผู้สมัคร ตำแหน่งงานต่างๆ ที่รับมอบหมาย - จัดอบรมพนักงาน - สรุปรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน การสัมภาษณ์, วิเคราะห์สาเหตุต่างๆ ของงานสรรหา

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
12 . 27-28 มิ.ย 62 รับสมัคร จนท.บุคคล สาขาEmporium รายได้15,000-17,000B T.092-2465696รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน - สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ตามตำแหน่งงานที่ต้องการ - จัดสวัสดิการให้กับพนักงาน ตามมาตรฐานของบริษัท - สรุป Time adtendance เพื่อจัดทำค่าจ้างให้กับบริษัท - แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม - จัดงาน Ev...

ดิเอ็มโพเรี่ยม / เอ็มควอเทียร์ ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
19 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่เงินเดือน
- รับผิดชอบตรวจสอบจัดทำเงินเดือน การประเมิณผล โบนัส ประจำปีของพนักงาน - รับผิดชอบตรวจสอบการคำนวนค่าจ้าง เงินเดือน ของบริษัทรับเหมาแรงงาน - ตรวจเช็คการขอทำโอทีของพนักงาน - รับผิดชอบสรุปอัตราการมาทำ...

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด (กลุ่มบริษัท เค.กรุ๊ป)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
14 . Recruiter Consultant-IT (เจ้าหน้าที่สรรหา) Urgently Required !
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและผู้สมัคร - ติดต่อลูกค้าใหม่เพื่อเสนอการบริการของบริษัท - สรรหาพนักงานตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ - สัมภาษณ์และคัดกรองผู้สมัครที่มีศักยภาพ

Genius Soft.Co., Ltd.
19 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ปฏิบัติงานประจำสนามเป้า)
1. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในระบบ 2. จัดทำเงินเดือนพนักงาน โดยใช้โปรแกรม Bplus , ดูแลเรื่องระบบ Time attendance การมาปฏิบัติงาน การขาดลา มาสาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. คีย์ข้อมูลพนักงานลาออก 4. แจ้ง...

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส /Senior Recruitment Officer (ทำงานวันจันทร์-เสาร์)
1. คัดเลือกใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งที่รับผิดชอบ และทำการ/ call Interview เบื้องต้น 2. ดำเนินการนัดหมายผู้สมัครงาน เพื่อทดสอบและสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงาน 3. จัดทำกระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน
-รับผิดชอบจัดการดูแลเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทน -จัดทำดำเนินการจ่ายเงินเดือนของพนักงานให้ทันตามกำหนดทั้งกระบวนการ -ดำเนินการนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและประกันสังคมของ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
18 . พนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการขออัตรากำลังคนจากหน่วยงานผู้ขอ 2.สรุปจำนวนและตำแหน่งที่ต้องสรรหา เพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำเดือนและประจำปี 3.เปิดรับใบสมัครจากช่องทางต่างๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบด้านการสรรหาพนักงานประจำสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนจบกระบวนการสรรหาและการจ้าง • วางแผนช่องทางการรับพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด • ติดต่อสถาบัน...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
20 . **ด่วน** Senior ด้านบุคคลประจำลาดพร้าว 101/3(มีประสบการณ์ด้านสรรหา)รับสมัครด่วน !
1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้ได้ตามความต้องการของหน่วยงาน 2.สรรหาและติดต่อสื่อและช่องทางในการสรรหาเพื่อนำเสนอช่องทางในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ 3.ควบคุม ดูแลการจัดทำแฟ้มประวัติของพนักงานให้ถูกต้อง 4.จัด...

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ