JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 90 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Recruitment Officer (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
- ประกาศรับสมัครพนักงานขายเสื้อผ้าหน้าร้านทุกแบรนด์ในเครือ Jaspal Group ทั้งประจำและ Part Time (Operation) ตามสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ - คัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม ส่งให้ Sales Supervisor พิจารณา ...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
18 ก.ย. 62
2 . HR-Recruitment Coordinator (Contract)
• Maintains information in the Applicant Tracking and other Human Resource Systems. • Interacts with candidates and hiring managers to ensure a successful on-boarding experience. • Responsible for p...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
18 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร (Recruitment Officer)
• คัดกรองใบสมัครและผู้สมัครให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด และตรงตามวัฒนธรรมองค์กรบริษัท • ดูแลจัดการสัมภาษณ์ทั้งทางโทรศัพท์เบื้องต้น และการเชิญผู้สมัครมาสัมภาษณ์ที่บริษัท รวมไปถึงสามารถจัดการสัมภาษณ์แบบ ...

Vevo Systems Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ก.ย. 62
4 . Recruitment Consultant (Base in Ramkhamhaeng 60/4)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
18 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ Payroll
- ดูแลรับผิดชอบในการทำ Payroll ของลูกค้าในแต่ละเดือน

บริษัท เพย์โรลทูยู จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
18 ก.ย. 62
6 . Recruitment Supervisor
• ดำเนินการด้านการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างพนักงานที่มีความเหมาะสมกับองค์กร โดยให้เป็นไปตามคุณสมบัติ และระยะเวลาที่กำหนด โดยมุ่งเน้นพนักงานทุกตำแหน่งงาน เช่น พนง.ผลิต,พนง.ขับรถ, พนง.คลังสินค้า, พนง.บั...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์ทำงาน
18 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส/ Senior Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบงานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร •บริหารจัดการเรื่องของการจัดทำและพัฒนา JD, JS, Organization Chart •ดูแลรับผิดชอบการสมัครงาน และการหาช่องทางเปิดรับสมัครงานใหม่ๆ •ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 32,000 บาท
18 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานประจำ
- จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน - จัดทำเงินเดือนพนักงาน - ประสานงานกับสาขาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเงินเดือน - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
18 ก.ย. 62
9 . Payroll Officer รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการทำค่าจ้าง, คอมมิชชัน, ค่าล่วงเวลา - เช็คสถิติการปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย ประจำวัน ประจำเดือน - คำนวณค่าจ้าง, คอมมิชชัน, ค่าล่วงเวลา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (เงินเดือน)
- คิดคำนวน , จัดทำเงินเดือน , ค่าจ้าง , และรายได้ต่างๆ พนักงาน - ตรวจเช็คสรุป Time Attendance ของพนักงาน - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
!ด่วนมาก! 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
18 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)
1.วางแผนการสรรหาว่าจ้างพนักงานในส่วนงานสำนักงานใหญ่ 2.สรรหาว่าจ้างพนักงานตามเกณฑ์ที่บริษัทต้องการ 3.สรุป และรายงานผลการสรรหาว่าจ้างพนักงานในแต่ละสายงาน 4.ปฏิบัติงานอื่นๆของฝ่ายบุคคลที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
12 . Recruiter (MRT Petchburi)
- Source and screen Resume in website. - Check candidate details and coordinate with candidate to do the test. - Coordinate with internal department. - Coordinate between Line manager and candidate...

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000
18 ก.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- สรรหา คัดเลือกพนักงาน - สัมภาษณ์งานพนักงานเบื้องต้น - ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์และชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวัน จันทร...

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน(โรงงานบางชัน)
- งานระบบเงินเดือนและค่าจ้าง - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือน/ค่าแรงประจำปี - เงินรางวัล - จัดทำ ภ.ง.ด 1ก, รายงานกองทุนเงินทดแทน(กท.20ก)ประจำปี - ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี - เ...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ย. 62
15 . หัวหน้างานสรรหาว่าจ้าง
ดูแลงานสรรหาว่าจ้าง,แรงงานต่างด้าว,มีประสบการณ์ HRD,HRM ไม่น้อยกว่า 5 ปี

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000
18 ก.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll) ประจำ Medmetic by Meko
1. สวัสดิการบริษัทฯ และเงินเดือน 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน (Payroll Officer)
- บันทึกประวัติพนักงานในโปรแกรมคำนวณเงินเดือน - บันทึกความเคลื่อนไหวของพนักงาน - กำหนดค่าตอบแทนต่าง ๆ ในโปรแกรม - การคำนวณจ่ายผลตอบแทนพนักงาน - การดึงข้อมูลการมาทำงาน ขาด ลา มาสายของพนักงานทั้งหมด...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
18 . HR Staffรับสมัครด่วน !
1.สรรหาพนักงานใหม่ตามแผนกำลังคนของแผนกต่างๆ 2.คัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น และนัดสัมภาษณ์งาน 3.ตรวจเช็คการมาทำงานของพนักงาน Time Attendance 2.ทำค่าจ้างเงินเดือน Payroll (Program B-Plus) 3.แจ้งเข้า-แจ...

บริษัท โคโนอิเกะ-โซตัส เวนเจอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
18 ก.ย. 62
19 . HR Analysts (Native in Dutch) 2 Year Contract
MAIN FUNCTIONS: Provides analytical, administrative and project support to the Human Resources (HR) team. Conducts compensation and benefits analyses using benchmarking and interprets findings. Perf...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน Open
18 ก.ย. 62
20 . ผู้จัดการเขต ( AREA MANAGER )รับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการตรวจสอบการทำงานพนักงานทุกคนในเขตที่รับผิดชอบและจัดสรรเรื่องหน้าที่การทำงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2.วางแผนการตลาดเพื่อผลักดันยอดขาย 3.ตรวจสอบงานเอกสารรายงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
 พบ 90 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ