JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Strategy Manager ( ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล )Urgently Required !
• Formulates HR strategies, goals and objectives that are aligned with business direction and objectives that initiate HR action items as per outlined in the HR Strategies. • Communicate HR polices a...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน N/A
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( ทำเงินเดือน )
1.สรรหา สัมภาษณ์บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงานในบริษัท 2.ดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน 3.ดูแลเรื่่องการอบรมและพัฒนาบุคลากร 4.ควบคุมในเรื่่องระเบียบ วินัยของการทำงานตลอดจนสวัสดิการของ...

บริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่สรรหารับสมัครด่วน !
- สรรหาบุคลากร - จัดทำรายงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
ถ้าคุณเป็น HR ยุคใหม่และมีประสบการณ์เหล่านี้......... -พัฒนาฝีมือแรงงานและประกันสังคม -คิดค่าอินเซนทีฟ -เดินในไลน์ผลิต -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา(รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน)
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ payroll
- ทำรายการค่าจ้าง เงินเดือน - ทำรายการภาษีเงินได้ ประกันสังคม - คำนวนเงินได้พิเศษของพนักงาน ( Incentive,Commission,เบี้ยงเลี้ยง,และราบรับอื่นๆของพนักงาน) - จัดทำ Payroll Report - จัดทำหนังสือรับร...

Dermalink
เงินเดือน 18,000 - 25,000
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ปฏิบัติงาน เขตลาดกระบัง)
1. วางแผนหาความต้องการจัดฝึกอบรม ( Training Need ) 2. วางแผนการจัดฝึกอบรมประจำปี ( Training Roadmap ) 3. เขียนโครงการหลักสูตรฝึกอบรม 4. ประสานงานต่างๆ ( การฝึกอบรมและเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรม )

บริษัท เมดไลน์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
-สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา ทำงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้าที...

บริษัท ไลออนนัส แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- จัดทำเงินเดือน คิดค่าคอมมิชชั่น รายได้อื่น ๆ ของพนักงาน และสวัสดิการต่าง ๆ - งานด้านประกันสังคม (แจ้งเข้า - แจ้งออก - ประโยชน์ทดแทน - เงินสมทบ) - งานด้านภาษี (ภ.ง.ด.1 - ภ.ง.ด.1ก - หนังสือรับรองภาษ...

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000
24 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
- รวบรวมข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดเรื่องตำแหน่งที่ต้องการรับพนักงาน - วางแผนการสรรหาแหล่งผู้สมัครตามแผนอัตรากำลังประจำปีและการขออัตรากำลังจากหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาช่องทาง สื่อโฆษณา แล...

บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
10 . HR Manager (รับสมัครด่วน!)
• ดูแลและควบคุมงานฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เป็นไปตามแผน • ดูแลและควบคุมการรับสมัครและคัดสรรบุคลากร • รับผิดชอบการบังคับใช้และพัฒนาระเบียบขององค์กร • วางแผนและแนะนำความก้าวหน้าทางอาชีพให้พ...

บริษัท เอส เมดิคอล แคร์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.ประกาศรับสมัครงาน สรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานเข้ามาสัมภาษณ์ , จัดเตรียมเอกสารการสมัครงาน , ทำสัญญาจ้าง 2. จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน 3.งานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (ทดลอง...

บริษัท ซีแอล 99 อินเตอร์เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
12 . พนักงานฝ่ายบุคคลทั่วไป
- หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานสรรหา ว่าจ้าง สัญญาต่างๆ ควบคุมดูแล เอกสารงานด้านบุคคล ตรวจสอบและสรุปการขาดลา มาสาย ของพนักงาน ดูแลรับผิดชอบงานด้านประกันสังคมและกองทุนต่างๆ งานที่ได้มอบหมายอื่...

บริษัท ทรู ไลน์ เมด จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
21 มิ.ย. 62
13 . Project Supervisorรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น เงินเดือน สัญญาจ้างฯ ของพนักงาน BA PC - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เน้นทำสูตร Excel ได้

บริษัท เจ แอนด์ เอ็ม เมนเนจเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ