JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.จัดทำเงินเดือนพนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน คีย์รายได้-รายการหัก ของพนักงานแต่ละเดือน คีย์โอนย้ายพนักงาน/ปรับเงินเดือน 2.สรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานใหม่ 3.อบรม วางแผนปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและบัญชีรับสมัครด่วน !
1.สรรหา,คัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานในตำแหน่งงานต่างๆ 2.จัดการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัท 3.จัดทำเงินเดือนและประกันสังคมให้กับพนักงาน 4.จัดทำเรื่องการขาดงาน การลางาน การมาสาย ขอ...

บริษัท ทองไพบูลย์บรรจุภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ