JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล/ เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
• วางแผนอัตรากำลัง, ตำแหน่งใหม่-ทดแทน, กำหนดอัตราโครงสร้างเงินเดือน จัดทำโครงสร้างองค์กรตามนโยบายของบริษัท • สรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน โดยการสัมภาษณ์, ออกแบบข้อสอบว...

P.S.M.Bearing Co,.LTD
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
2 . พนักงานฝ่ายบุคคล (HR)
1. Planning - วางแผนกำลังคนให้กับแต่ละแผนกให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน - กำหนดนโยบายและระเบียบในการใช้ทรัพยากรบุคคล - วางแผนงานการสืบทอด ในแต่ละแผนกตามแผนระยะสั้น กลาง ยาว 2. Recruitment...

บริษัท พิพัฒน์กร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร ตามแผนอัตรากำลังคน 2.จัดทำค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ 3.จัดทำเอกสารประกันสังคม,ภาษี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ 4.จัดทำประเมินผลทดลองงาน,ประเมินผลงานประจำปี ...

มูลนิธิรามาธิบดี
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
12 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( General Affair )รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลพนักงาน พ่อบ้าน แม่บ้าน รปภ. พนักงานขับรถส่วนกลาง - ควบคุมดูแลระบบอาคารสถานที่ ความเรียบร้อยภายในและภายนอกโรงงาน - ควบคุมดูแลโรงอาหาร พื้นที่ส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน - ควบ...

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
นิคมนำไกร กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ