JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 185 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท แอ็มมิตี้ โบฮาน จำกัด บริษัท แอ็มมิตี้ แอ็ดว้านซ์ จำกัด และบริษัท AA พรีซิชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.รับผิดชอบงานทางด้านการสรรหาพนักงาน 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
23 . HR Officer / เจ้าหน้าที่บุคคล
งานสรรหาว่าจ้าง - สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ - ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น - ดูแล ปรับปรุงข้อมูลใน Website สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาและว...

บริษัท ไทยทอง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000
17 ส.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารและดูแลเอกสารสำคัญต่างๆ ให้กับพนักงาน - ติดต่อสื่อสาร ประสานงานภายในองค์กร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ถึงเสาร์

Master Hub Co,Ltd.
17 ส.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll Officer รับสมัครด่วน !
- คำนวณเงินเดือน เงินโอที เงินอื่นๆ โดยใช้โปรแกรม Powervision - ดูแลเรื่องระบบ Time attendance การมาปฏิบัติงาน การขาดลา มาสาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ยื่นเข้า-ออกประกันสังคม ยื่นแบบ ภงด.1 , 90,91 ดู...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ แผนกฝึกอบรม (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)
1.ออกแบบ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 2.วางแผน เตรียมสื่อการสอน และจัดทำคู่มือการเรียนรู้ต่างๆ 3.เพิ่มทักษะ ความสามารถในด้านให้แก่พนักงาน 4.คิดค้นรูปแบบการทำสื่อการเรียน การสอนใหม่ให้น่าสนใจ 5...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
27 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม.) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
1.กำกับ ตรวจสอบ ดูแล ติดตาม เกี่ยวกับระบบการเปิด-ปิดสิทธิ ของพนักงานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 2.รับแจ้งและตรวจสอบดำเนินการแก้ไขความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการเปิด-ปิด สิทธิ พนักงาน 3.รวบรวม จัดเก็บเอกส...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
28 . HR-Admin Specialist/Mgrรับสมัครด่วน !
1.ดูแล จัดการ พัฒนาระบบงาน ช่องทางเครื่องมือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับลักษณะงานตามที่แต่ละแผนก หรือบริษัทต้องการ 2. ดูแล บริหารการจัดทำค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่างๆ ค่าจ้าง ห...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
29 . Asst. HR Business Partner Manager (HRBP) สำนักงานใหญ่ CW Tower รัชดา
1.รับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้างผู้สมัครศักยภาพตรงตามความต้องการของธุรกิจ 2.การบริหารจัดการอัตรากำลังคนในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.ให้คำปรึกษา BU ในฐานะ HR Partner เพื่อสนับสนุนการทำงานขอ BU 4.วางแผนการสรรห...

OISHI Group
เงินเดือน 20,000 - 55,000
17 ส.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
1.ดูแลเรื่อง ระเบียบวินัยของพนักงาน งานด้านประชาสัมพันธ์ 2.กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
31 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สาขาพระราม 2)รับสมัครด่วน !
- Time Attendance - สถิติการขาดลา มาสาย ของพนักงาน - สวัสดิ์การพนักงาน - ประกันสังคม - อื่นๆ *** ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.***

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
17 ส.ค. 62
32 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- คำนวณเวลา ขาด ลา มาสาย OT เบี้ยเลี้ยง ของพนักงานทั้งหมดในบริษัทฯ และดูแลเอกสารใบลา - คำนวณภาษี ทำ หัก ณ ที่จ่าย - ดูแลสต๊อกยูนิฟอร์มพนักงาน - ดูแลเอกสารทะเบียนประวัติพนักงาน - ทำสถิติและประเมิ...

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
17 ส.ค. 62
33 . ฝ่ายบุคคล (บางบอน)
บริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่ย่าน เอกชัย บางบอน ทำงานจันทร์ถึงเสาร์ 8:30-17:30 หน้าที่รับผิดชอบ 1. หารายชื่อผู้สมัครงาน จาก ช่องทางต่างๆ ตามความต้องการของบริษัทฯ พร้อมนัดหมายเข้าสั...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
17 ส.ค. 62
34 . Regional HRBP (บางนา)
- งานด้านสรรหาว่าจ้างและปฎิบัติการทรัพยากรบุคคล - งานด้านพัฒนาบุคลากร - งานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ - งานด้านบริหารผลงาน - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - งานด้านการสื่อสาร และค่านิยมขององค์กร ดูแลพ...

Flash Express
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
35 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
หน้าที่หลัก 1.งานสรรหา เป็นผู้ดูแลเรื่องประกาศรับสมัครงาน นัดสัมภาษณ์ เป็นผู้สัมภาษณ์งานเบื้องต้นได้ 2.ดูแลและจัดทำงานด้านเอกสาร เช่น รายงานบันทึกเวลาเข้า-ออก เก็บสถิติขาด ลา มาสาย เก็บทะเบียนประวั...

บริษัท ออเดอร์มี จำกัด
เงินเดือน 12,000-20,000 ตามความสามารถ
17 ส.ค. 62
36 . HR Officer / General Administration Officer
งานด้านสรรหาบุคลากร เช่น ติดต่อนัดหมายผู้สมัครงาน, รับสมัครงาน, ดูแลผู้สมัครงาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดเก็บฐานข้อมูลพนักงาน ตรวจสอบเวลาทำงาน ตรวจสอบการบันทึกการลางาน และ จัดเก็บฐานข้อมูลพนักงาน ...

Emporio Controls Co., Ltd.
16 ส.ค. 62
37 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
1. สรรหาว่าจ้างพนักงาน 2. ดูแลระเบียบวินัยการทำงานของพนักงาน 3. แรงงานสัมพันธ์ 4. งานบุคคลและงานธุรการ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
38 . HR Executive (Recruitment, Visa & Work Permit) ***BTS สนามกีฬา***Urgently Required !
Job description: - Overseeing hiring process, which includes coordinating job posts, reviewing resumes, performing reference checks and process, updating employment records related to hiring, transfe...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000-28,000 THB
16 ส.ค. 62
39 . HR Officer
หน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของ สวัสดิการ - สวัสดิการต่างๆของบริษัท เช่น ชุดยูนิฟอร์ม ประกันกลุ่ม ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินวันเกิด และเบิกจ่ายสวัสดิการอื่นๆ - ทำใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาติจำหน่ายอาหา...

บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
16 ส.ค. 62
40 . HR Officer (Employee Relation & Labor Law)
- Comnmunicate the staff to understand the company's regulations. - Consulting, Check and Records employee disciplinary & Crime check. - Receive and respond to employee complaints. - Prepare docume...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
 พบ 185 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ