JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 197 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Digital Marketing
1.พัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด และกิจกรรมด้านการตลาดสำหรับช่องทางออนไลน์ 2.พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ 3.สร้างแคมเปญ, ควบคุม และวัดผลแคมเปญ ของเครื่องมือการตลาดทุกช่องทาง 4.ประเมินผลการต...

บริษัท จัดหางาน อินเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
17 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร(Recruitment Officer)
1.สรรหาบุคลากรตามที่บริษัทต้องการ 2.ติดต่อประสานกับฝ่ายต่างๆ 3.สัมภาษณ์งานผู้สมัคร 4.จัดหาช่องทางการสรรหาผ่านช่องทางใหม่ๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์หลักของบริษัท เช่น Facebook / Line / Line@ 5.ดูแลเกี่ย...

บริษัท พีมาวิน อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 60,000 บาท
17 ก.ค. 62
3 . HR / ทรัพยากรมนุษย์ (ฝ่ายบุคคล)
-บริหารงานบุคคล -งานสรรหาว่าจ้าง -ค่าจ้าง -สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ -ฝึกอบรมพนักงานใหม่ -ตรวจสาขา -ตรวจบัญชี รายรับ , รายได้ -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย วันและเวลาปฏิบัติงาน -วัน จันทร...

The Sib Beauty Clinic
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- ทำเงินเดือนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ - จัดทำเอกสารต่างๆ ในสายงานทรัพยากรมนุษย์ - ร่วมวางแผน Manpower กับผู้บริหารภายในองค์กร - จัดทำ Career Path - คีย์ข้อมูลเข้าระบบ - ประสานงานภายในองค์กร...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
5 . Recruitment
- ดูแลงานสรรหาว่าจ้างบุคลากรทั้งระบบ - จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังคนและงบประมาณ - ติดต่อสื่อโฆษณา - คัดเลือกใบสมัคร - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานสัมภาษณ์ - ต้องสามา...

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
17 ก.ค. 62
6 . พนักงานทรัพยากรบุคคล (บางนากม.2.5, หนองจอก)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงานประจำร้าน 2.การจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน 6.ติดตามกา...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ+สวัสดิการ
17 ก.ค. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(พื้นที่ประชาอุทิศ สุขสวัสดิ์,ถ.จันทน์ รับผิดชอบภาคตะวันออก)
1.ควบคุมดูแลและบริหารงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงาน 2.ควบคุมดูแลและบริหารงานการจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการปฎิบัติงานแล...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
17 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- จัดฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำฝึกอบรม - จัดทำสื่อประกอบการฝึกอบรม - จัดทำงานด้านแรงงานสัมพันธ์และสร้างบรรกาศที่ดีในการทำงาน (กิจกรรม , ระเบียบวินัย) - งานอื...

บริษัท พงศ์ศิลป์ เพอร์เฟคเฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
17 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่สรรหาทรัพยากรบุคคล
1. ควบคุม ตรวจสอบ ข้อมูลการปฏิบัติงาน การลาต่างๆ 2. สรรหาพนักงานคนไทย แรงงานต่างด้าว 3. การต่อ VISA, work permit 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
10 . HR Officer ประจำสาขาสุขุมวิท71
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Searching, screen และนัด candidate สัมภาษณ์งานให้กับ HR Mgr. 2. แจ้งผลการสัมภาษณ์ให้ candidate ทราบ 3. จัดทำประกาศต่างๆ เช่น promote, transfer, rotation และอื่นๆ ที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บุคคล (Recruit)
- จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน - ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์งาน - ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์งานเบื้องต้น และจัดส่งผู้สมัครให้ต้นสังกัดคัดเลือกตามขั้นตอน - ติดต่...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์
- ดูแลเรื่อง ระเบียบวินัยของพนักงาน งานด้านประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท จัดทำแผนแรงงานสัมพันธ์ และดำเนินการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ตามแผนงาน - ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สรรหา)
1.ประสานงานต่างๆในการติดต่องานภายใน-ภายนอกบริษัทฯ 2.รับสมัครงาน,สัมภาษณ์,Update Database,จัดทำเอกสารสรรญาจ้างพนักงาน 3. Orientation พนักงานใหม่ แนะนำพนักงานใหม่ให้กับแผนกต่างๆ 4.ออกหนังสือรอบรองเง...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
17 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สรรหา)
1. ดำเนินการสรรหาพนักงานปฏิบัติการสาขา (Mass Recruitment) 2. ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการสาขา / ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อการจัดคนลงสาขาอย่างเพียงพอและเหมาะสม 3. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพื่อการรับสมัคร...

บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่สรรหาแม่บ้าน, รปภ (HR-Recruit) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานสรรหาบุคคลากร แม่บ้าน, รปภ ฯลฯ - ลงพื้นที่ เพื่อหาบุคคลากร (ชุมชน,อื่นๆ) - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร - ทำงานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (หยุด...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน NA
17 ก.ค. 62
16 . Senior HR (Steel Trading Company)[T01173]
- Visa and Work Permit for Expats or Payroll Process - Concerned all duties with job in HR duties - Can coordinate with Immigration Dept and Labour Dept to make Visa and work permit

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 – 45,000 THB (depend on experience)
17 ก.ค. 62
17 . HR & ADMIN OFFICER
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Responsibility Authority) รับผิดชอบด้านการสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ควบคุมดูแลสต็อกวัสดุสำนักงานคงเหลือ ดูแลทะเบียนทรัพย์สินของบริษัทฯ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. ดำเนินก...

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,500 - 14,500 บาท
17 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่HRแผนกสวัสดิการ
- จัดทำงานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานMK Group - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
19 . Recruitment Officer รับสมัครด่วน !
Perform duties in relation to the recruitment and selection process. Shortlist candidates, liaise with a, and co-ordinate interviews with users. To ensure that employees are smoothly integrated into t...

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000-30,000
17 ก.ค. 62
20 . HR Supervisor/Assistant Manager รับสมัครด่วน !
Responsible for supervising and monitoring the daily work of human resources associates including aiding in problem solving solutions, coaching and counseling associates and fostering high morale with...

บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด
17 ก.ค. 62
 พบ 197 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ