JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 191 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR ตำแหน่งแผนกบุคคล
1.Recruitment คัดเลือก สรรหา กระบวนการสรรหาพนักงานตั้งแต่ต้นจนจบนำเสนอจัดการพิจารณาเสนอให้ผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข 2.ประเมินผล แบบประเมินประจำปี ประเมิน KPI ประเมินผลงานแต่ละแผนก ฝ่า...

บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
2 . HRD Officer
- ประสานงานด้านงานฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก - ติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานและอื่นๆ - กำหนดแผนงานในการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานในแต่ละแผนก/ฝ่าย ให้เหมาะ...

บริษัท เอส 39 ฟิช มาร์เกต จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 22,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 ก.ค. 62
3 . ฝ่ายบุคคล (บางบอน)
บริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่ย่าน เอกชัย บางบอน ทำงานจันทร์ถึงเสาร์ 8:30-17:30 หน้าที่รับผิดชอบ 1. หารายชื่อผู้สมัครงาน จาก ช่องทางต่างๆ ตามความต้องการของบริษัทฯ พร้อมนัดหมายเข้าสั...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
17 ก.ค. 62
4 . HR & Admin / 35-45K / Silom ผู้หญิงเท่านั้น (V)
- Understanding of recruitment needs of the company. - Handling the sourcing and initial screening and selection process for all new employees. - Interviewing applicants and creating a short list of...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 35,000-40,000
17 ก.ค. 62
5 . ฝ่ายบุคคล
1. ทำเงินเดือน และสลิปเงินเดือนพนักงาน 2.ทำจ่ายค่าคอมมิชชั่นพนักงานและโอที 3.เช็คตารางเวรและลายนิ้วมือพนักงาน 4.ทำรายงานวันหยุดพนักงาน 5.ส่งประกันสังคม 6.บันทึกรายได้ประจำเดือน 7.รับสมัคร...

S45 Clinic
เงินเดือน 18,000-25,000
17 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำสาขาบางบอน)รับสมัครด่วน !
1.ประกาศและสรรหารับสมัครบุคคลากรเข้าทำงาน 2.อบรมและปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ 3.รับผิดชอบงาน Recruitment,Time Attendance 4.ตรวจสอบและเช็ควันหยุด ขาด-ลา-มาสาย ของพนักงาน 5.ดูแลเรื่องVisa & Workpermit ...

บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อคำนวนจ่ายค่าจ้าง - ประกันสังคม - งานสวัดดิการ - ตรวจสอบเวลาการมาปฎิบัติงานของพนักงานที่รับผิดชอบ - งานด้านข้อมูลพนักงาน

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 - 22,000 บาท
17 ก.ค. 62
8 . Senior HR (Steel Trading Company)[T01173]
- Visa and Work Permit for Expats or Payroll Process - Concerned all duties with job in HR duties - Can coordinate with Immigration Dept and Labour Dept to make Visa and work permit

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 – 45,000 THB (depend on experience)
17 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล(Mazda สุขุทวิท65)
ดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนพนักงานในองค์กรในเรื่องต่าง ๆ เช่นเอกสารชุดประวัติพนักงานเข้าใหม่ ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานให้เรียบร้อย จัดกิจกรรม CSR เป็นต้น ช่วยงานสรรหาว่าจ้างพนักงานในบางตำแหน่ง ...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
เงินเดือน 15,000-20,000
17 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ work permit สื่อสารภาษาจีนรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนคนงานต่างชาติ รวมทั้งติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานฑูต, กรมการจัดงาน, กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -จัดทำเอกสาร พร้อมประสานงานเกี่ยวกับค...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 16,000
17 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการและผลประโยชน์ (สื่อสารภาษาจีน)
-ดูแลตรวจสอบติดตามงานด้านสวัสดิการในการใช้สิทธิ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศและต่างประเทศ ประกันกลุ่ม ประกันสังคม งานพิธีศพ ฯ ให้ถูกต้อง -ดูแลในเรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆตามที่...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
12 . Recruitment
- ดูแลงานสรรหาว่าจ้างบุคลากรทั้งระบบ - จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังคนและงบประมาณ - ติดต่อสื่อโฆษณา - คัดเลือกใบสมัคร - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานสัมภาษณ์ - ต้องสามา...

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
17 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการสรรหาว่าจ้าง 2.วางแผนอัตรากำลังคนและสรรหาคนให้ทันในเวลาที่ต้องการ 3.จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน 4.งานบริหารเงินเดือนแล...

รัชดา เมดิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่สรรหาทวิภาคี/เจ้าหน้าที่สรรหาอาวุโสทวิภาคี
• วางแผนกลยุทธ์การสรรหา คัดเลือก ออกแบบกระบวนการสัมภาษณ์ และจัดทำสัญญานักศึกษาทวิภาคี นักศึกษาฝึกงานและพนักงานทวิภาคี ตามแต่ละ Bus ร้องขอ ประมาณ 800 – 1,000 อัตรา/ปี • ออกแบบ วางแผนจัดทำสื่อ และออ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนปัจจุบัน: 15,000 - 25,000 บาท
17 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.จัดทำเงินเดือนพนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน คีย์รายได้-รายการหัก ของพนักงานแต่ละเดือน คีย์โอนย้ายพนักงาน/ปรับเงินเดือน 2.สรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานใหม่ 3.อบรม วางแผนปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล ( ประจำสำนักงานพระรามสี่ )รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงาน 1. จัดทำการรวบรวม เอกสาร หนังสือส่งตัว เพื่อส่งให้กับพนักงานที่จะไปทำงานที่สาขา 2. ติดตาม ประสานงาน กับพนักงานเรื่องการเริ่มงาน การทำงาน และการลาออก 3. ตรวจเ...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 15,000-16,000
17 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll Officer รับสมัครด่วน !
- คำนวณเงินเดือน เงินโอที เงินอื่นๆ โดยใช้โปรแกรม Powervision - ดูแลเรื่องระบบ Time attendance การมาปฏิบัติงาน การขาดลา มาสาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ยื่นเข้า-ออกประกันสังคม ยื่นแบบ ภงด.1 , 90,91 ดู...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
18 . HR Officer
-Time attendance: key in leave application and customer visit form, adjust who are not finger scan, time management. -Take care for claim with social security fund and health insurance. -Prepare for...

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
17 ก.ค. 62
19 . Recruiter
รับสมัครเจ้าหน้าที่ Recruiter น้องใหม่ไฟแรง!! - วางแผนการสรรหาผู้สมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - วิเคราะห์ตำแหน่งงานและ Sourcing Candidate ในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม - ดำเนินการสัมภาษณ์ Ca...

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
17 ก.ค. 62

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
17 ก.ค. 62
 พบ 191 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ