JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 157 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ (Benefits Officer)
1.รับผิดชอบงานและจัดทำรายงานด้านการบันทึกเวลาทำงาน และตรวจสอบประเภทการลา จากโปรแกรมสำเร็จรูปงาน HR 2.รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น เครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำป...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
2 . Human Resource Officer /Supervisorรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบใบขออัตรากำลังคน และจัดเตรียมเอกสาร ประกาศต่างๆ ที่ใช้สำหรับการสรรหาบุคลากร 2. ติดต่อประสานงานกับแหล่งหรือช่องทางการสรรหาบุคลากรด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์จัดหางาน, ติดป้ายประกาศ, กรมจัด...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
3 . พนักงานธุรการบุคคล
- ติดต่อนัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร - ดูแลผู้สมัคร แนะนำการกรอกใบสมัคร,การทดสอบต่างๆ - บันทึกรายงานการนัดผู้สมัครลง โปรแกรม Excel - จัดเตรียมเอกสารที่ใช้งาน เช่น คู่มือพนักงาน, แบบฟอร์มในงานสรรหา - ประสาน...

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
เงินเดือน 11,000-15,000+++
17 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- วันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน - ทำงานตั้งแต่ 09.00-19.00น.

บริษัท วาย แอนด์ ที โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน 20,000-40,000 บาท
17 ก.ย. 62
5 . HR Admin [ปฏิบัติงานที่อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรี 33)
- ประสานงานภายในองค์กร - จัดทำค่า Incentive/Commission ของพนักงาน - จัด Shift และ Time Attendance - งาน Admin & Ad-hoc - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงาน (ER)

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-23,000 บาท
17 ก.ย. 62
6 . HR Recruitment (Chinese Speaking)招聘者(汉语流利)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการวางแผน และสรรหาคัดเลือกบุคลากร ในองค์กรให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำ ประสานงาน การลงโฆษณากับสื่อและเวปไซด์ต่างๆ - นำเสนอขออนุมัติการทำสัญญาจ้าง - จัดทำการประเมินผลทดลองงานพนักงานทุ...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + KPI
17 ก.ย. 62
7 . Senior HR (Steel Trading Company)[T01173]
- Visa and Work Permit for Expats or Payroll Process - Concerned all duties with job in HR duties - Can coordinate with Immigration Dept and Labour Dept to make Visa and work permit

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 – 45,000 THB (depend on experience)
17 ก.ย. 62
8 . HRD ***TOEIC 600 up/ ปสก. 5-7 ปี/ BTS พระโขนง*** (GJ-46)Urgently Required !
1. Formulating, developing and implementing HR strategies, policies, systems and processes 2. Create strategic planning to developing employees in the organization. 3. Conduct training needs analysi...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 30K (basic) : total 35-45K
17 ก.ย. 62
9 . Human Resource Supervisorรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด -บริหารอัตรากำลัง -บริหารค่าตอบแทน -ด้านแรงงานสัมพันธ์ -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วินวิน อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ย. 62

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
17 ก.ย. 62

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
17 ก.ย. 62
12 . HR Supervisor : HRM, Payroll, HRD & ODรับสมัครด่วน !
HRM, HRD & OD (TOEIC 650+, OKRs, 9Boxes, IPO, HCM & มาตรฐานแรงงานไทย)

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
17 ก.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่สรรหารับสมัครด่วน !
- Recruit พนักงานทั้งส่วนกรุงเทพ และ พัทยา - ทำงานแบบ proactive - เน้นการสรรหา Sales Executive - เดินทางไปพัทยาได้เป็นครั้งคราว - จัดทำรายงานการสรรหา และ feedback ผลการสัมภาษณ์งานทุกวัน

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Recruitment) ประจำเพลินจิตรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการสรรหาบุคลากรของบริษัทฯ - หาแหล่งงานเพื่อลงประกาศรับสมัคร - ตรวจสอบเอกสาร - ควบคุมและตรวจสอบการคัดเลือกใบสมัคร - ดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด - นำเนินการจัดทำ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
15 . Recruitment Officer
• Responsible for recruitment assignments including; searching & screening application in line with Service Level Agreement (SLA). • Updated vacancy / posting job in all channels and company’s websi...

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
เงินเดือน 20,000 - 25,000
17 ก.ย. 62
16 . HR Officer (Personal Movement)
- Employee Profile (Change, Promote, Transfer, Resign) - Petty Cash - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
- รับผิดชอบงานด้านสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ - รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการและเงินเดือน - หาช่องทางใหม่ๆในการสรรหาบุคลากร - อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามประการณ์
17 ก.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- งานด้านบริหารบุคคล - สรรกาว่าจ้างบุคคากร - งานด้านสวัสดิการและประกันสังคม - งานธุรการและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ที อี คิว จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บุคคล (สำนักงานใหญ่บางนา กม.5)
- ประสานงานการสัมภาษณ์ผู้สมัคร - Update ใบขออัตรากำลังคนของพนักงานขับรถ และพนักงานติดรถทุกหน่วยงาน - คีย์ประวัติพนักงานใหม่เข้าระบบเงินเดือน - ตรวจสอบเวลาการทำงาน ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน - จัดทำสร...

SC Group / SC Carrier Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
20 . ผู้ตรวจการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำ Medmetic by Mekoรับสมัครด่วน !
1.สรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรเข้าทำงาน 2.จัดทำแผนกำลังคน และทำงบประมาณสำหรับบริหารทรัพยากรบุคคล 3.จัดทำทะเบียนประวัติ สถิติการมาทำงาน และบันทึกข้อมูลรายละเอียดของพนักงาน 4.บริหาร และจัดทำเงินเด...

Mekoclinic
เงินเดือน 18,000-28,000
17 ก.ย. 62
 พบ 157 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ