JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 194 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Recruitment IT ( MRT สุทธิสาร )
- ลง Job โพสตำแหน่งงาน หาพนักงาน IT - Search หาพนักงาน IT ตามคุณสมบัติที่กำหนด - โทรสัมภาษณ์ประสบการณ์เบื้องต้น - จัดทำข้อมูลผู้สมัคร ทำตารางนัด - โทรนัดสัมภาษณ์งาน - งานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอ...

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000
16 ก.ค. 62
2 . พนักงานธุรการและฝ่ายบุคคล
- รับผิดชอบงานด้านบุคลากรบริษัท ดูแล บันทึก จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ - ดูแลงานด้านสรรหาบุคลากร ช่วยฝ่ายบุคคลทำรายละเอียดการสมัครงาน - รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานที่มีต่อบริษัท สนับสน...

Deep & Harmoncare IVF Center (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Officer)รับสมัครด่วน !
• ออกแบบกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรในด้าน Soft Skills ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร • ดูแลงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs, Competency) และแผนพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ Key Position • ศึกษา ติดตา...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
4 . HR Officer / เจ้าหน้าที่บุคคล
งานสรรหาว่าจ้าง - สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ - ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น - ดูแล ปรับปรุงข้อมูลใน Website สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาและว...

บริษัท ไทยทอง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000
16 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.Up date กำลังพลของพนักงานทุกวัน 2.ดำเนินการรับสมัครพร้อมนัดหมายเพื่อให้หัวหน้าสัมภาษณ์ 3.ดำเนินการจัดทำการเบิกสวัสดิการพนักงานต่างๆ 4.จัดทำเงินเดือนพนักงาน ทั้งรายวันและรายเดือน 5.ประสานงานกั...

บริษัท พีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
16 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1.สรรหาพนักงานให้ตรงความต้องการของ บริษัท 2.สรรหาพนักงานให้ตรงความต้องการของ บริษัท 3.ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและบริษัท ฯ 4.จัดซื้อวัตถุดิบ ต่างๆ ตามที่รับมอบหมาย 5.ติดต่อประสานงานกับทุกหน่ว...

บริษัท ศศิ ฟูดส์ อินดัสทรี จำกัด
เงินเดือน 16,000-18,000
16 ก.ค. 62
7 . พนักงานทรัพยากรบุคคล (บางนากม.2.5, หนองจอก)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงานประจำร้าน 2.การจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน 6.ติดตามกา...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ+สวัสดิการ
16 ก.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(พื้นที่ประชาอุทิศ สุขสวัสดิ์,ถ.จันทน์ รับผิดชอบภาคตะวันออก)
1.ควบคุมดูแลและบริหารงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงาน 2.ควบคุมดูแลและบริหารงานการจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการปฎิบัติงานแล...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
16 ก.ค. 62
9 . Recruitment Officer (Urgently Required!!)
1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศรับสมัครงานในช่องทางต่างๆ - คัดเลือกใบสมัคร ส่งให้ต้นสังกัดสัมภาษณ์ - นัดสัมภาษณ์ - ดำเนินกระบวนการจัดจ้าง 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ Content (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)
1.วางแผน และดำเนินการจัดกิจรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ของคนในองค์กร 2.จัดทำสื่อ TV VDO และโบร์ชัวร์ต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการ - คิด Concept - เขียนสคลิป - ควบคุมการถ่ายทำ - ลงเสียงบรรยาย 3...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการ (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)
1.ดูแล รับผิดชอบ สวัสดิการพนักงานในทุกด้าน 2.ดูแล รับผิดชอบเอกสารอนุมัติต่างๆที่ส่งมาจากสาขา 3.จัดการเบิกอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานภายในต่างๆ 4.ทำเอกสารเบิกจ่าย ค่าเดินทางให้กับพนักง...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
- บันทึกทะเบียนประวัติพนักงาน และ Update ประวัติพนักงานในระบบ HR - ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.30-18.00 น.

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
16 ก.ค. 62
13 . HR Officer ประจำสาขาสุขุมวิท71
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Searching, screen และนัด candidate สัมภาษณ์งานให้กับ HR Mgr. 2. แจ้งผลการสัมภาษณ์ให้ candidate ทราบ 3. จัดทำประกาศต่างๆ เช่น promote, transfer, rotation และอื่นๆ ที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บุคคล (Recruit)
- จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน - ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์งาน - ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์งานเบื้องต้น และจัดส่งผู้สมัครให้ต้นสังกัดคัดเลือกตามขั้นตอน - ติดต่...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์
- ดูแลเรื่อง ระเบียบวินัยของพนักงาน งานด้านประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท จัดทำแผนแรงงานสัมพันธ์ และดำเนินการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ตามแผนงาน - ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บุคคล(Paroll) ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- จัดทำเงินเดือน ฝ่ายขาย สำนักงาน โรงงาน ระบบ B-Plus - คิดโอที เช็คเวลาการทำงาน Time Attandance ,ระบบสแกนหน้า,บัตรตอก - จัดทำค่าใช้จ่าย รายวัน รายเดือน - ด้านสวัสดิ์การพนักงาน กองทุน สหกรณ์ ประกันส...

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-25,000
16 ก.ค. 62
17 . HRBP (สาขาหนองจอก)
1. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร 2. ตรวจสอบประวัติพนักงานและให้คำแนะนำในการใช้ระบบ 3. จัดทำประกันสังคมและให้คำแนะนำด้านสวัสดิการ 4. จัดทำรายงานสรุปการอบรมพนักงานและการสอบวัดผลต่างๆ 5...

Central Home Group
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.จัดทำเงินเดือนพนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน คีย์รายได้-รายการหัก ของพนักงานแต่ละเดือน คีย์โอนย้ายพนักงาน/ปรับเงินเดือน 2.สรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานใหม่ 3.อบรม วางแผนปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- จัดฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำฝึกอบรม - จัดทำสื่อประกอบการฝึกอบรม - จัดทำงานด้านแรงงานสัมพันธ์และสร้างบรรกาศที่ดีในการทำงาน (กิจกรรม , ระเบียบวินัย) - งานอื...

บริษัท พงศ์ศิลป์ เพอร์เฟคเฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
16 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
1.ดูแลเรื่องการต่อประกัน/ต่อภาษี/ต่อ พรบ. รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ รวมถึงนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อเช็คระยะ คีย์อัพเดทข้อมูลในไฟล์เอกสารและสำเนาเอกสารส่งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแลตารางการใช้รถยนต์ส่วนกลา...

บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
 พบ 194 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ