JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 213 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล(ประจำพระราม 3, ประจำกิ่งแก้ว)รับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงานและรถร่วมกิจการตามใบขออัตรากำลัง - วางแผนการสรรหาพนักงานและรถร่วมกิจการตามนโยบายบริษัทฯ - จัดทำรายงานการสรรหาพนักงานและรถร่วมกิจการ - วิเคราะห์ช่องทางการสรรหาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ค...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
4 อัตรา ด่วน
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
27 พ.ค. 62
2 . พนักงานทรัพยากรบุคคล (บางนากม.2.5, ถ.จันทน์, ฟอร์จูน)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงานประจำร้าน 2.การจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน 6.ติดตามกา...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ+สวัสดิการ
27 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(พื้นที่ประชาอุทิศ พระประแดง)
1.ควบคุมดูแลและบริหารงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงาน 2.ควบคุมดูแลและบริหารงานการจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการปฎิบัติงานแล...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
27 พ.ค. 62
4 . HRD: Human Resource Development Staff: จตุจักร- KG
HRD Staff - เพศหญิง และ ชาย อายุ 22-30 ปี - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - มีประสบการณ์การทางาน 1 ปี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office, มีความชานาญด้าน Adobe Photoshop - สนับสนุนงานเอกสารของ HRD Sp...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000 - 15,000
27 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล - เงินเดือนรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบเวลาการทำงาน Time Attendance , OT, เบี้ยขยัน และดึงสแกนนิ้วพนักงานให้ Update และเป็นปัจจุบัน (ทุกสัปดาห์) 2.จัดทำเอกสาร, รายได้, ค่าจ้าง, OT, คอมมิชช้น และสวัสดิการต่าง ๆ ของ...

บริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ สรรหาว่าจ้าง ( Recruitment Officer )
- วางแผนการสรรหาบุคลากรประจำปี,หาแหล่งงาน,ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายการสรรหา - ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้น,สัมภาษณ์และคัดเลือกร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด,ประ...

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
27 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์
- ดูแลเรื่องสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ - ดูแลเรื่องการส่งเอกสารประกันสังคม - เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล - จัดกิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ - ดูแลเรื่องพนักงานเจ็บป่วยประสานงานกับโรงพยาบาล

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
เงินเดือน 1ุ6,000 บาทขึ้นไป
27 พ.ค. 62
8 . HR Officer
-Time attendance: key in leave application and customer visit form, adjust who are not finger scan, time management. -Take care for claim with social security fund and health insurance. -Prepare for...

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
27 พ.ค. 62
9 . Recruiter
รับสมัครเจ้าหน้าที่ Recruiter น้องใหม่ไฟแรง!! - วางแผนการสรรหาผู้สมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - วิเคราะห์ตำแหน่งงานและ Sourcing Candidate ในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม - ดำเนินการสัมภาษณ์ Ca...

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
27 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส งานสวัสดิการและผลประโยชน์
หน้าที่และความรับผิดชอบ  ดูแลตรวจสอบติดตามงานด้านสวัสดิการในการใช้สิทธิ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศและต่างประเทศ ประกันกลุ่ม ประกันสังคม งานพิธีศพ ฯ ให้ถูกต้องรวดเร็วครบถ้วนและเป็...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
27 พ.ค. 62
11 . Temporary Staff (สัญญาจ้าง 6 เดือน) : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ (คิดนอกกรอบได้) • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ (ทำงานน่าเบื่อให้สนุกได้ไหม) • จัดเตรียมความพร้อมในการจ...

LMG Insurance Public Company Limited
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ์N/A
27 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าทีฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- เป็นวิทยากร - จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม - จัดทำหลักสูตรและสื่อการสอน - อบรมพนักงานขายประจำสาขา - ออกแบบการประเมินผลการฝึกอบรมพนักงานขาย - ติดตามผลการฝึกอบรมของพนักงานขายประจำสาขา - นำเ...

Bonjour Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เพศหญิง ประจำสำนักงานพระรามสาม
-ทำงานด้านเอกสาร การจัดแฟ้มรายงานต่างๆ -ทำเอกสารใบสัญญาจ้าง และเอกสารHR อื่นๆ -บันทึกข้อมูลPayroll ใน Program B-plus -จัดทำตารางงานใน Program Excle -บันทึกลายน้ิวมือ พนักงาน -ทำบัตรพนักงาน และเอ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000++
27 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบสรรหาพนักงานเพื่อปฎิบัติงานประจำสาขา 2. เช็คสถิติ เวลาการทำงานของพนักงาน 3. งานธุรการประจำสาขา 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ปฎิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP)
27 พ.ค. 62
15 . Executive Recruitment@Silom Tower Head Office
1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ในระดับพนักงาน/หัวหน้างาน 2. ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อส่งให้กับต้นสังกัดสัมภาษณ์คัดเลือกตามขั้นตอน 3. จัดทำรายงาน Manpower พนักงานประจำ และ Part time...

Central Group Co., Ltd.
27 พ.ค. 62
16 . Admin ฝ่ายบุคคล
- จัดทำเอกสาร ฐานข้อมูล Data ต่างๆ - ดูแลด้านเอกสารของฝ่ายบุคคล - เน้นความถูกต้องของข้อมูล - ประสานงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 -13,000บาท
27 พ.ค. 62
17 . HR ANALYTICS
-จัดกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร -สามารถออกแบบไอเดียจัดกิจกรรมต่างๆได้ -มีความคิดสร้างสรรค์ รับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
หลายอัตรา
เงินเดือน 35-40K
27 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บุคคล (Recruit)
- จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน, - - ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์งาน - ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์งานเบื้องต้น และจัดส่งผู้สมัครให้ต้นสังกัดคัดเลือกตามขั้นตอน - ติ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สรรหา)
1.ประสานงานต่างๆในการติดต่องานภายใน-ภายนอกบริษัทฯ 2.รับสมัครงาน,สัมภาษณ์,Update Database,จัดทำเอกสารสรรญาจ้างพนักงาน 3. Orientation พนักงานใหม่ แนะนำพนักงานใหม่ให้กับแผนกต่างๆ 4.ออกหนังสือรอบรองเง...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
27 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำ บ.ทิตารามฯ อาคารพญาไทบิวดิ้ง (BTS อนุสาวรีย์)รับสมัครด่วน !
- ดูแลพนักงาน ที่ทำงานอยู่ในบริษัทฯลูกค้า ที่เป็นพนักงานในสังกัดทิตาราม - เซ็นสัญญาจ้าง และ ปฐมนิเทศก์พนักงานใหม่ - เดินทางไปพบลูกค้า และ พนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทฯลูกค้า - ดูแล จัดเก็บใบลงเวลากา...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 14,000-18,000 บาท
27 พ.ค. 62
 พบ 213 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ