JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Manager ( ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล )Urgently Required !
• Formulates HR strategies, goals and objectives that are aligned with business direction and objectives that initiate HR action items as per outlined in the HR Strategies. • Communicate HR polices a...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
2 . HR Manager (รับสมัครด่วน!)
• ดูแลและควบคุมงานฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เป็นไปตามแผน • ดูแลและควบคุมการรับสมัครและคัดสรรบุคลากร • รับผิดชอบการบังคับใช้และพัฒนาระเบียบขององค์กร • วางแผนและแนะนำความก้าวหน้าทางอาชีพให้พ...

บริษัท เอส เมดิคอล แคร์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
3 . Project Supervisorรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น เงินเดือน สัญญาจ้างฯ ของพนักงาน BA PC - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เน้นทำสูตร Excel ได้

บริษัท เจ แอนด์ เอ็ม เมนเนจเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
4 . Organization Development (นักพัฒนาองค์กร) ระดับ SD Supervisor/Section Manager
- บริหารจัดการงานด้านการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงาน(PMS) - ควบคุม พัฒนาระบบ PMS เพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร - สรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำสรุปรายงานเสนอต่อผู้บริหาร - วิเคราะห์วางแผน...

เครือ เวท โปรดักส์
13 มิ.ย. 62
5 . Training Supervisorรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการจัดหา Training need และจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี - จัดฝึกอบรม และประสานงานกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง - บันทึกประวัติฝึกอบรม ประเมินผลการฝึกอบรม - จัดทำเอกสารยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่าน...

เครือ เวท โปรดักส์
เงินเดือน ไม่ระบุ
13 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
- รวบรวมข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดเรื่องตำแหน่งที่ต้องการรับพนักงาน - วางแผนการสรรหาแหล่งผู้สมัครตามแผนอัตรากำลังประจำปีและการขออัตรากำลังจากหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาช่องทาง สื่อโฆษณา แล...

บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
7 . Human Resources Supervisor
•กำหนดนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน •ทบทวนโครงสร้างตำแหน่งงาน ทบทวนและวางแผนอัตรากำลังพล การสรรหาพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ •ควบคุมและบริหารค่าจ้างเ...

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
เงินเดือน 28,000-35,000
13 มิ.ย. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ