JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR&GA Asst. Manager (English resume only)
Assist to HR&GA Manager for overall HRM includes planning, recruitment, training and development, performance management, compensation and benefit, rules and regulations, labor relation and informatio...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
17 ก.ย. 62
2 . HRM Manager / HRM Supervisor(ปฏิบัติงานติดกับ BTS ช่องนนทรี)
•จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท •ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นและเมื่อจำเป็น ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ย. 62
3 . Senior HR and Admin
ควบคุมและดูแลฝ่ายบุคคลทั้งระบบ 1.ทำเงินเดือน ประกันสังคม ภงด1 2.งานด้านการสรรหาและการว่าจ้างพนักงาน 3.ทำประวัติพนักงานและสัญญาจ้าง 4.งานด้านแรงงานสัมพันธ์ 5.ประสานงานและดูแลพนักงานในบริษัท

Micro Money Thailand Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000
17 ก.ย. 62
4 . HRD Supervisor
- Responsible for Human Resources Development activities especially Competency Development and IDPs - Develop, Design & Implement training programs to support organization strategies and IDPs - Supp...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ย. 62
5 . Recruitment & Employer Branding Supervisor
1. Recruit and review CVs, conduct pre-screening interviews as required for all open positions within the division supported. 2. Determine applicant qualifications by comparing job descriptions and a...

Major Development Estate Co.,Ltd.
17 ก.ย. 62
6 . รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินเรื่องเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร VISA,WORK PERMIT พนักงานชาวต่างชาติ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 3.ดำเนินการจัดทำเอกสาร เพื่อต่อทะเบียนยานพาหนะ 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่อาวุโสติดต่อหน่วยงานภาครัฐ(ประจำไอคอนสยาม)
- จัดทำ,ตรวจสอบ,แก้ไข,บันทึก หนังสือและเอกสารต่างๆ เพื่อประสานงานและสนับสนุนงานด้านเอกสารและค่าธรรมเนียมสิทธิแห่งทางกับหน่วยงานภาครัฐและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของทางฝ่ายภาครัฐสัมพันธ์ ร...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน 32,000- 40,000
17 ก.ย. 62
8 . Senior HR Officer / HR Manager ทำงานใกล้ Makro บางบอน ถนน กาญจนาภิเษก
1. รับผิดชอบดูแลงานด้านบุคลากร และด้านการฝึกอบรม 2. ดูแลกฎระเบียบงานปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 3. วางแผนและจัดทำแบบประเมินพนักงาน และแผนการพัฒนาบุคลากร กำกับควบคุม ดูแลพนักง...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท/เดือน
17 ก.ย. 62
9 . Talent Management
Talent Management - Implement talent management and succession planning according to regional guideline. - Ensure development action for talents and successors are executed. Learning & Developmen...

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 150,000-180,000
17 ก.ย. 62
10 . Talent Acquisition Manager
  Manage and leads the recruitment process and the overall utilization of recruitment agency and company recruiters (transparent process have to be properly designed and implemented); ·         Regul...

360 Quality Management Co.,Ltd.
17 ก.ย. 62
11 . Regulatory Specialist
-Coordinate EXPAT to prepare all documentation for applying Non-Immigrant Business Visa or an appropriate visa from their home countries -Support EXPAT to apply Work Visa and Work Permit by contact w...

Panthera Group Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 62
12 . HR Manager Organization Development (เขตบึงกุ่ม)
- Manage the OD process to support current and future company business needs - Implement strategic Organizational Development to increase productivity and employee satisfaction - Implant and maintai...

Scaleup Consulting.Co., LTD.
เงินเดือน 35,000-50,000
17 ก.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส
1. ดำเนินการสำรวจความต้องการหรือจำเป็นในการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ 2. จัดทำแผนการฝึกอบรมและดำเนินการตามแผนการฝึกอบรมที่ผ่านการอนุมัติ 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการฝึกอ...

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
14 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- สนับสนุนจัดทำรายงานข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล - พัฒนาจัดการฐานข้อมูลต่างๆในฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและเข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด
17 ก.ย. 62
15 . หัวหน้าแผนกบุคคล (สาขาบางนา/สาขาบางบัวทอง)
1. จัดทำเงินเดือน บริหารจัดการงานบุคคล 2. ดูแลงานสรรหาบุคลากร , สัมภาษณ์ คัดเลือก ส่งต่อสายงาน 3. เอกสารสัญญาจ้างงานต่างๆ 4. กำกับดูแล Time Attendance ขาด ลา มาสาย OT 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
16 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาบุคลากรรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ - จัดทำงบประมาณในการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดและอนุมัติไว้แล้ว - ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม - สรุปรายงานด้านพัฒนาบุคลากร - ดำเนินการฝึกอบ...

บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
17 ก.ย. 62
17 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานสรรหาว่าจ้าง 2. ดูแลงานด้านสว้สดิการและผลตอบแทน 4. ดูแลงานด้านฝึกอบรมและพัฒนา 5. ดูแลงานข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน 6. ดูแลกฏระเบียบและแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ 7. ดูแลระบบประเมินผลงาน 8. อื...

บริษัท ชวนันท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62

บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลีนิค จำกัด
17 ก.ย. 62
19 . หัวหน้าฝ่ายสรรหาว่าจ้าง/Recruitment Supervisor
1. วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายฝ่ายบริหาร 2. จัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี 3. วิเคราะห์หาช่องทางเพิ่มเตินในการรับสมัครงาน 4. สรรหาเครื่องมือช่วยคัดกรองบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 5. รับผิดชอบก...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท, ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
17 ก.ย. 62
20 . HR Generalist
Responsibilities • Prepare the monthly payroll and overtime pay for Monthly and Daily employees. • Issue Payroll Summary Reports, Monthly Social Security, etc • Process and administrate staff pa...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ