JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินเรื่องเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร VISA,WORK PERMIT พนักงานชาวต่างชาติ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 3.ดำเนินการจัดทำเอกสาร เพื่อต่อทะเบียนยานพาหนะ 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR Assistant)
1. ดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าจ้างของพนักงานชาวไทย จัดทำ Payroll 2. ดูแลรับผิดชอบงานด้านประกันสังคม ภาษีเงินได้ของพนักงาน และรายงานประจำปีที่จำเป็น 3. แรงงานสัมพันธ์ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน...

SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE CORPORATION
เงินเดือน 30,000-35,000 บาท
18 ก.ย. 62
3 . Human Resource Supervisor
-วางแผนอัตรากำลังคนประจำปีเพื่อการจัดสรรคนในแต่ละตำแหน่งได้อย่าง เพียงพอและปรับปรุงแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร -รวบรวมรายงานสรุปอัตรกำลังคนและอัตการลาออกประจำเดือนประจำไตรมาสและประจ...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
4 . ผู้จัดการ ฝ่ายประสานงานขายประจำภาคใต้รับสมัครด่วน !
1. อบรมทักษะการขายแบบประกัน 2. จัดประชุมและจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ติดตามผลงานของฝ่ายขาย และแจ้งข่าวสารต่างๆ 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 ก.ย. 62
5 . HRM Manager / HRM Supervisor(ปฏิบัติงานติดกับ BTS ช่องนนทรี)
•จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท •ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นและเมื่อจำเป็น ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ย. 62
6 . Recruitment Supervisor
- ดูแลงานสรรหาคัดเลือกพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ และพนักงานสาขาต่างๆ - หาช่องทางการสรรหาบุคลากร - จัดทำรายงานการสรรหาบุคลากรประจำสัปดาห์/ประจำเดือน (ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์)

COCA RESTAURANT GROUP
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
7 . HRD Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน • นำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนกลยุทธ์รวมถึงหลักสูตรในการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา • กำหนดรูปแบบการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม • ปรับปรุ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 ก.ย. 62
8 . Senior Administration Officer(ธุรการสำนักงาน)""ประจำสำนักงานใหญ่ ""รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแลการทำงานของแผนกบริหารงานทั่วไปให้เรียบร้อย มีความคล่องตัวและชัดเจน - ทบทวนกระบวนการและวิธีการทำงานด้านธุรการสำนักงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดค่าใช้จ่าย ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่สรรหาช่างเล็บประจำร้าน Chaba (ปฏิบัติงานทองหล่อ)
– ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้กับฝ่ายต่างๆ – ดูแลสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น Website, Facebook สำหรับประกาศตำแหน่งงาน และช่องทางอื่นๆ – ติดต่อผู้สมัครเพื่อนัด...

Siam Wellness Group Public Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000
18 ก.ย. 62
10 . Senior HR and Admin
ควบคุมและดูแลฝ่ายบุคคลทั้งระบบ 1.ทำเงินเดือน ประกันสังคม ภงด1 2.งานด้านการสรรหาและการว่าจ้างพนักงาน 3.ทำประวัติพนักงานและสัญญาจ้าง 4.งานด้านแรงงานสัมพันธ์ 5.ประสานงานและดูแลพนักงานในบริษัท

Micro Money Thailand Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000
18 ก.ย. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการระบบ HRM และ HRD วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กรทั้งหมด - สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันความต้องการ - ประเมิน...

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เงินเดือน 50,000 ขึ้นไป
18 ก.ย. 62
12 . หัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor) ทำที่สุขุมวิท 101
- ดูแลและจัดทำงานด้านค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ - ดูแลและสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่ขาด - ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม) - ดูแลงานแรงงานสัมพันธ์ กฏระเบียบบริษัทฯ ** ทำงานประจำที่บริษัท เอป...

SPORT THAI-BAVARIA COMPANY LIMITED.
18 ก.ย. 62
13 . Senior HR Officer / HR Manager ทำงานใกล้ Makro บางบอน ถนน กาญจนาภิเษก
1. รับผิดชอบดูแลงานด้านบุคลากร และด้านการฝึกอบรม 2. ดูแลกฎระเบียบงานปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 3. วางแผนและจัดทำแบบประเมินพนักงาน และแผนการพัฒนาบุคลากร กำกับควบคุม ดูแลพนักง...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท/เดือน
18 ก.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส (ประจำสำนักงานใหญ่ สาทร)รับสมัครด่วน !
-วางแผนและดำเนินการทางด้านสรรหา เงินเดือน ค่าจ้าง งานสวัสดิการ งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - จัดทำเงินเดือน ผ่านซอฟท์แวร์ HR & Payroll (โปรแกรม Pay Day) - โอนเงินเดือนผ่านระบบ C...

บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 27,000 - 40,000
18 ก.ย. 62
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลประจำสำนักงานสุขุมวิท 77
1. บริหารงานบุคคลตามนโยบายองค์กรและภายใต้กฎหมายแรงงาน 2. บริหารจัดการด้านอัตรากำลัง , การจ้างงาน , การพัฒนาทักษะ(ฝึกอบรม) 3. แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ 4. ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5. อื่น...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
16 . HR Supervisor : Recruit&KPI (ประจำกรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
-สนับสนุนและควบคุมการจัดทำ KPIs ของทุกฝ่าย โดยการติดตามให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด รวบรวม และวิเคราะห์ผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการKPI ตามกำหนด -นำเสนอแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน ความสามารถของตำ...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
17 . HR Generalist
Responsibilities • Prepare the monthly payroll and overtime pay for Monthly and Daily employees. • Issue Payroll Summary Reports, Monthly Social Security, etc • Process and administrate staff pa...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
18 . Human Resources Supervisor
• Drive company culture in organization, and also support Compensation Benefits, Payroll, recruitment , training and development and other related matters • Managing employee performance evaluatio...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
19 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
- ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามงาน ให้คำแนะนำ ในงานด้านบุคคล เน้นไปทางด้านการวางแผนการทำงาน การบริหารงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎระเบียบ และกิจกรรมต่าง ๆ - กำหนดกลยุทธ์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง - บริหารการ...

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ก.ย. 62
20 . Talent Management
Talent Management - Implement talent management and succession planning according to regional guideline. - Ensure development action for talents and successors are executed. Learning & Developmen...

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 150,000-180,000
18 ก.ย. 62
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ