JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 112 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Human Resources Supervisor
• Drive company culture in organization, and also support Compensation Benefits, Payroll, recruitment , training and development and other related matters • Managing employee performance evaluatio...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
2 . Assistant Human Resources Manager
หน้าที่งาน * วางแผนนโยบายกำหนดกลยุทธ์การบริหารบุคลากรร่วมกับทีมงาน ดังนี้ - การวางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร - การวางแผนพััฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับธุรกิจ - การวางระบบการ...

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกบุคคล (สาขาบางนา)
1. จัดทำเงินเดือน บริหารจัดการงานบุคคล 2. ดูแลงานสรรหาบุคลากร , สัมภาษณ์ คัดเลือก ส่งต่อสายงาน 3. เอกสารสัญญาจ้างงานต่างๆ 4. กำกับดูแล Time Attendance ขาด ลา มาสาย OT 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแรงงานสัมพันธ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารงานประกันสังคม ( แจ้งเข้า - เปลี่ยนแปลง - แจ้งออก ) การเบิกประโยชน์ทดแทน และยื่นส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2. ดำเนินการ เบิกจ่าย สิทธิสวัสดิการของพนักงานให...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
6 . HR/Supervisor/Manager
1.งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง - ร่วมจัดทำโครงสร้างบริษัทและหน่วยงานต่างๆ - วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท - กำหนดนโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.งานพัฒนาและฝึกอบรม - ว...

บริษัท ดี-คอนซีท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
7 . หัวหน้าฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและรับผิดชอบงาน ฝ่ายบุคคลและสรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา ทำงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเพื่อการจ้า...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
8 . HRD Supervisor
- Responsible for Human Resources Development activities especially Competency Development and IDPs - Develop, Design & Implement training programs to support organization strategies and IDPs - Supp...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR Manager)
1.รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง3Locations (สำนักงานใหญ่สาทร,โรงงานชลบุรี,โรงงานสมุทรปราการ) 2.กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์...

บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาท
20 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (การสอน/งานอบรม)
- ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อการสอน - ตัดต่อ VDO - ให้บริการงานด้านโสตทัศนูปกรณ์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
11 . Asst. HR Managerรับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านบุคคลและธุรการทั้งหมด

Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd.
20 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกบุคคล (สำนักงานพระราม3)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่อง การทำเงินเดือน ให้ถูกต้องและครบถ้วน - ดูแลเรื่อง สรรหาบุคลากร - ดูแลเรื่อง การเบิกจ่าย สวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ - ดูแลเรื่อง แรงงานสัมพันธ์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - หยุด เส...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
13 . ฝ่ายบุคคล/ธุรการฝ่ายบุคคลภาคสนาม
งานสรรหา - หาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันศึกษาและแหล่งงาน - ประสานงานการลงโฆษณากับสื่อ - นำเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสรรหา - รวบรวมใบสมัคร งานคัดเลือก - คัดเลือกใบสมัคร - ประสาน...

บริษัท เซอร์เรียลลิฟวิ่ง จำกัด
เงินเดือน ค่าเดินทาง ค่าคอมมิชชั่นจากฝ่ายปฏิบัติงาน และสวัสดิการอื่น ๆ
19 ก.ค. 62
14 . HRM Manager / HRM Supervisor(ปฏิบัติงานติดกับ BTS ช่องนนทรี)
•จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท •ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นและเมื่อจำเป็น ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
15 . หัวหน้างานฝึกอบรม
- Oversee full spectrum of overall Training activity and programs to ensure the company are achieved - Develop the strategy and training programs by deciding adaptation of training modules an...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
19 ก.ค. 62
16 . หัวหน้าแผนกบุคคล (Supv-HR) ประจำสาขารามคำแหง24
- งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
17 . ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR) ประจำสาขาอ่อนนุช
-รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์ และการรับสมัครบุคคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร -จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบียบข้อบังคับการทำงาน...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการพนักงานสัมพันธ์
- ควบคุมดูแลงานทางด้านกฎระเบียบข้อบังคับ และโทษทางวินัยของพนักงาน - พัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์ - กำหนดแนวทาง วางแผน จัดเตรียม ตลอดจนประสานงานกับผูู้เกี่ ยวข้องในการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ - งานอื่นๆ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
19 . HR Strategy Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)Urgently Required !
• Formulates HR strategies, goals and objectives that are aligned with business direction and objectives that initiate HR action items as per outlined in the HR Strategies. • Communicate HR polices a...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
19 ก.ค. 62
20 . Recruit Supervisorรับสมัครด่วน !
1.กำกับดูแลบริหารระบบงานบริหารระบบการสรรหาว่าจ้างให้สามารถจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดเข้ามาทำงานได้อย่างเหมาะสม ในเชิงรุก 2.กำกับดูแลบริหารระบบงานพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมให้พนักงานมีค...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
 พบ 112 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ