JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 115 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล / ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบุคคล
• บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ • สรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ • ดูแลการจัดสวัสดิการ ค่าจ้างและเงินเดือน • ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร • งานอื่นๆ ...

บริษัท ว่านไทย เอส.ที.โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
24 มี.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (HRD)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำแผนงานดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลประมวลผล 2. ฝึกอบรมภายในบริษัทฯ (In-house Training) ประสานงานและดำเนินการจัดฝึกอบรม / พัฒนาพนักงานภายในบริษัทฯ ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มี.ค. 62
3 . ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR) สาขาศรีนครินทร์2
- รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์ - มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร - จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างอาวุโส
- วางแผนและควบคุมงานด้านสรรหาให้เป็นไปตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล - วางแผนอัตรากำลังพลให้เพียงพอตามนโยบายที่บริษัทกำหนด - ดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่สรรหา สามารถสรรหาพนักงานให้ได้ตามแผนท...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
24 มี.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Manager)รับสมัครด่วน !
บริหารด้าน HRM - ดูแลกำกับนโยบายด้านการสรรหาพนักงานให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ และทันเวลาที่กำหนด - กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน HRM และ HRD ให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร - กำหนดกลยุทธ์ก...

บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
1.ดูแลรับผิดชอบงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯมีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานและประกันสังคม 2.วางแผนและจัดการฝึกอบรมให้กับบุคคลากร โดยเน้นการพัฒนาทักษะทุกระดับมีความรู้และความชำนาญทางด้านHR...

เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62

เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มี.ค. 62
8 . HR & Admin ManagerUrgently Required !
We are looking for an experienced HR Manager with solid vision to help our company set up strategic HR function that oversees employees at both Headquarter site in Petchaburi, Bangkok and Logistic & W...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
24 มี.ค. 62
9 . HRM Department Manager
1.Develop and implements human resources management strategies by establishing department accountability, including sourcing, staffing, employment processing, compensation, welfare benefits, PMS, empl...

Major Development Estate Co., Ltd.
24 มี.ค. 62
10 . หัวหน้าส่วนสรรหาคัดเลือกบุคลากร
-จัดทำเอกสาร ISO ตามนโยบายบริษัท -วิเคราะห์ และ นำเสนอแผนการสรรหาบุคลากร ช่องทางการสรรหา และงบประมาณ ต่อผู้บังคับบัญชา -รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ผู้สมัครในตำแหน่งงาน พนักงาน ผ่านช่องทาง...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 62
11 . ผู้จัดการส่วนสรรหา และ HRM.
ดูแลการสรรหาบุคลากร ว่าจ้าง และงานบริหารด้าน HRM ทั้งระบบ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.วางแผนอัตรากำลัง กำหนดแนวทาง วิธีการและควบคุมการสรรหา / การคัดเลือกบุคลากร 2.วางแผน บริหารจัดการ และดำเนินการ บริหารค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน แรงงานสัมพันธ์ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นตามนโย...

บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 62
13 . รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
1. ควบคุมดูแล ระบบการสรรหาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่บริษัทฯ กำหนด 2. เพิ่มช่องทางการสรรหาบุคลากร 3. ตรวจสอบการจัดทำเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม 4. นำเสนอสวัสดิการใหม่ๆ 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับม...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มี.ค. 62
14 . HR&GA Manager
- Work as an HR strategic business partner with other functions to support company’s business plan - Formulate and implement HR strategies and action plans to meet business objectives. - Responsible...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 มี.ค. 62
15 . Senior HRM Officer
• ดูแลและตรวจสอบ จัดทำค่าตอบแทน, Time Attendance, และสวัสดิการในระบบปฏิบัติงาน ทั้งระบบให้ถูกต้องและทันเวลา • รับผิดชอบในการคำนวณเวลาทำงานของพนักงานทั้งหมด รวมถึงการลา และการทำงานงานล่วงเวลา การขาด ล...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
23 มี.ค. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง (กรุงเทพ-บ้านบึง)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบงาน HR - มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน / กฏหมายทั่วไป - ดูแลงานทั่วไปของสำนักงาน - งานด้านค่าจ้าง (โปรแกรม B-Plus) - บริหารจัดการงานบุคคล - มีประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว MOU - งานด้านสร...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
17 . หัวหน้าพนักงานบุคคล
- สรรหาบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมาย - สัมภาษณ์พนักงานเบื้องต้น - จัดทำเอกสารสำหรับพนักงานใหม่ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท - อื่นๆตามมอบหมาย - ดูแลเอกสารพนักงาน...

บริษัท ชาบู ชาบู บาย เชน จำกัด
เงินเดือน 20,000+
23 มี.ค. 62
18 . HR Supervisor ประจำที่จรัญ 13
1. สรรหาและฝึกอบรมพนักงาน 2. จัดทำค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆ 3. รับผิดชอบด้านธุรการ และติดต่อราชการภายนอก 4. เคลียร์ปัญหาคดีความและข้อพิพาทย์ต่างๆ เกี่ยวกับด้านกฎหมายแรงงาน 5. จัดทำข้อมูล KPI ประจำ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มี.ค. 62
19 . HR SUPERVISOR
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานผู้ใต้บังคับบัญชาในด้าน การสรรหาว่าจ้าง บริหารค่าจ้าง งานฝึกอบรม กิจกรรมต่าง ๆ สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ตรวจ และพิจาร...

บริษัท ไทยทราเวล เซ็นเตอร์ กรุ๊ป (ThaitravelCenter.com)
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
23 มี.ค. 62
20 . Senior Hr-Payroll and Wellfar
General scope of work; - Responsible for payroll, and experienced with Tiger Soft programme - Responsible for compensation and benefits - Responsible for time attendance and all leave - Experience...

บริษัท อคานโด จำกัด และ บริษัท พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด
23 มี.ค. 62
 พบ 115 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ