JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior HRD & Recruitmentรับสมัครด่วน !
วางแผนการสรรหาบุคลากร ตามช่องทางการสรรหาที่หลากหลาย ประสานงานหน่วยงานสถานศึกษา และ เว็ปไซต์สมัครงาน ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ระเบียบข้อบังคับการทำงาน จัดทำแบบประเมินผลพนักงานทดลองงานตามกระบวนการ ครบวงจร...

บริษัท ฟู๊ดแล็บ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
27 พ.ค. 62
2 . HR Senior รับสมัครด่วน !
1.งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล (HR planning) 2.งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment, Selection & Introduction) 3.งานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เช่น HRIS / Payroll (Personnel...

บริษัท อภิวานิช ครีเอชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
3 . Recruitment Manager ( MRT สุทธิสาร )
-ดูแลงานบริหารทีม HR ประเมิน KPI -วางโครงสร้างอัตรากำลังคนประจำปี -วางแผนการหาพนักงาน IT -ดูแลการออกทริปงานต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ หม่อน Tel: 061-948-2266 E-mail: arnut@360qm.co.th หรือกด...

360 Quality Management Co., Ltd.
เงินเดือน 45,000-55,000
27 พ.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ(ประจำสำนักงานบางชัน)
-ควบคุมงานสรรหาว่าจ้างพนักงานทั้งระบบ -ควบคุมงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เช่น เยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย ฯลฯ -ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านสำนักงาน -ควบคุมดูแลความเรียบร้อย ความสะอ...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
27 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
1. งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง - กำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร - วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว - วางแผนและสรรหาบุคลากร - วางแผนการคัดเลือกบุคลากร 2.งานพัฒนาและฝึกอบรม - วางแผนกลยุ...

บริษัท เบบี้ กิฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
27 พ.ค. 62
6 . Human Resources Development Chief (ระดับหัวหน้างาน)
1. HRD & Training Budget Planning and Budget Control. 2. Implement the Training Needs Analysis by the HRD professional way(not training want). 3. Prepare and Issue the Training Year Plan , consist o...

MITSUI-SOKO (THAILAND) Co., Ltd.
27 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บุคคล ( ฝึกอบรม )
1.ดำเนินการจัดการพัฒนาบุคลากรตามแผน 2.บันทึกผลและประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน 3.จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายรายงานต่อหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา 4.รายงานผลการอบรมยื่นต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5.เป็นวิทยากรหลักสูต...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-23,000
27 พ.ค. 62
8 . ด่วน!! Service Training Manager ประจำ Foodxcite Co,. Ltd
• Assess Employee Needs 1. Confers with management, supervisors and employees to gain knowledge of work situations requiring training and to better understand changes in policies, procedures, regulat...

บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด
เงินเดือน 50,000++
27 พ.ค. 62
9 . Human Supervisor
1.จัดทำแผนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.สรรหาว่าจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของบริษัท 3.งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 4.งานด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสด...

CARLCARE SERVICE THA
เงินเดือน 30,000-45,000 บาท
27 พ.ค. 62
10 . Senior HRM Manager
Responsibilities: ORGANIZATION DEVELOPMENT • Implemented and executed HRD Strategy,organization structure to aligned with Company Strategy. • Planned implement and designed Core values , Core co...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายค่าจ้างและเงินเดือน - Compensation and Benefit Manager
- บริหารการจ่ายเงินเดือนพนักงาน - บริหารการวัดผล/การประเมินผลประจำปี - บริหารอัตราโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
12 . Compensation & Benefit Supervisor
1. จัดทำข้อมูลพนักงานภายใต้โปรแกรมสำเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย การบันทึกประวัติ อัตราค่าจ้าง การกำหนดสายการบังคับบัญชาตามโครงสร้างบริษัท เป็นต้น 2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลต่างๆเพื่อประมว...

Major Development Estate Co.,Ltd.
27 พ.ค. 62
13 . HRD Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน • นำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนกลยุทธ์รวมถึงหลักสูตรในการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา • กำหนดรูปแบบการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม • ปรับปรุ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
27 พ.ค. 62
14 . HR Manager
Seabra Trans International Co., Ltd Recruitment • Handle all process of recruitment (recruiting, screening, interviewing, selection process and sourcing plan) Training and Development • Manage emp...

บริษัท เอส.แอล.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(Sealitegroup)
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
15 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล
- จัดทำเงินเดือน ด้วยโปรแกรม E-Business - ดูแลบริหารจัดการบุคคลากร - สรรหา-ว่าจ้้าง พนักงานใหม่ - แรงงานต่างด้าว - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 พ.ค. 62
17 . ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.วางแผนนโยบายในการสรรหาบุคลากร ( Strategic Recruitment) 2.จัดการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development) 3.ดูแลรับผิดชอบทีม Payroll และแรงงานสัมพันธ์กับพนักงาน 4.ปฏิบัติงา...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
27 พ.ค. 62
18 . HR Manager มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร ประจำ ซ.สวนพลู 1 (BTS ช่องนนทรี) ด่วน!!! รับสมัครด่วน !
- งาน HR ทั้งระบบ - งานอื่นๆตามมอบหมาย วันและเวลาทำงาน - จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. ** ตำแหน่งงานนี้เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ลูกค้า โดยตรง **

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 40,000-45,000 บาท/เดือน
27 พ.ค. 62
19 . ผู้จัดการแผนกบุคคล รับสมัครด่วน !
-บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล งาน ด้านบริหารงานบุคคล (HRM) / งานกำหนด จัดทำ KPI ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายบริษัทฯ งานสรรหา/งานว่าจ้าง - งานควบคุม /งานวางแผน/กำห...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
27 พ.ค. 62
20 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
- จัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ด้วยโปรแกรม B plus - จัดทำรายงานประกันสังคมและ ภงด.1 , ภงด.1ก - ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ / ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบ - ดูแลงานด้านสวัสดิการต่างๆ ข...

บริษัท ฮาฮามา จำกัด
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 62
 พบ 113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ