JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 95 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HRD Supervisor (Training)รับสมัครด่วน !
HRD Supervisor (Training) is responsible for training plan development, training material preparation,and facilitating / performing instructor-led training course delivery to locations across the orga...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ก.ย. 62

บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลีนิค จำกัด
16 ก.ย. 62
3 . HR Manager Organization Development (เขตบึงกุ่ม)
- Manage the OD process to support current and future company business needs - Implement strategic Organizational Development to increase productivity and employee satisfaction - Implant and maintai...

Scaleup Consulting.Co., LTD.
เงินเดือน 35,000-50,000
16 ก.ย. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน - นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์งานเบื้องต้น - สัญญาจ้างงาน - ประเมินการทดลองงาน - จัดทำรายได้ และเงินเดือนพนักงาน - ดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล (ขาด, ลา, ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
5 . Management Trainee
1. มีส่วนร่วมในการเรียนรู้การบริหารจัดการนโยบายของบริษัทฯ 2. มีส่วนร่วมการปฏิบัติและการดำเนินงานที่มีความสำคัญในการทำงานที่เหมาะสมขององค์กรในโลกธุรกิจ 3. มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสายงานธุรกิจ อาท...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ย. 62
6 . รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินเรื่องเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร VISA,WORK PERMIT พนักงานชาวต่างชาติ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 3.ดำเนินการจัดทำเอกสาร เพื่อต่อทะเบียนยานพาหนะ 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 62
7 . Recruitment Supervisor
- ดูแลงานสรรหาคัดเลือกพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ และพนักงานสาขาต่างๆ - หาช่องทางการสรรหาบุคลากร - จัดทำรายงานการสรรหาบุคลากรประจำสัปดาห์/ประจำเดือน (ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์)

COCA RESTAURANT GROUP
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม
-ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ -ดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมขององค์กร -จัดทำงบประมาณในการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนด -ดำเนินการงานด้าน พ.ร.บ.พัฒนาฝีมือแรงงานให้ครบ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการระบบ HRM และ HRD วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กรทั้งหมด - สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันความต้องการ - ประเมิน...

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เงินเดือน 50,000 ขึ้นไป
16 ก.ย. 62
10 . HRD Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน • นำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนกลยุทธ์รวมถึงหลักสูตรในการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา • กำหนดรูปแบบการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม • ปรับปรุ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
16 ก.ย. 62
11 . Senior Administration Officer(ธุรการสำนักงาน)""ประจำสำนักงานใหญ่ ""รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแลการทำงานของแผนกบริหารงานทั่วไปให้เรียบร้อย มีความคล่องตัวและชัดเจน - ทบทวนกระบวนการและวิธีการทำงานด้านธุรการสำนักงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดค่าใช้จ่าย ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
16 ก.ย. 62
12 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- บันทึกเวลาทำงาน - คิดคำเนวณค่าจ้าง - นำส่งประกันสังคม - บันทึกแจ้งเข้าแจ้งออกเกี่ยวกับประกันสังคม - สรรหาพนักงานประจำบริษัท - ดูแลพนักงานในองค์กร

บริษัท ศรีรุ่งสุขจินดา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
16 ก.ย. 62
13 . Regulatory Specialist
-Coordinate EXPAT to prepare all documentation for applying Non-Immigrant Business Visa or an appropriate visa from their home countries -Support EXPAT to apply Work Visa and Work Permit by contact w...

Panthera Group Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
16 ก.ย. 62
14 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (ถ.มหาพฤฒาราม)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติของงานบริหารทรัพยากร บุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและรองรับการขยายตัว 2.กำกับดูแลการฝึกอบรม,การประเมินสมรรถนะ ทักษะ และความสามารถของพนักงาน ดูแลการอบรมทั้งภายในและภายนอก จัดทำแผ...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
15 . HRM Manager / HRM Supervisor(ปฏิบัติงานติดกับ BTS ช่องนนทรี)
•จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท •ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นและเมื่อจำเป็น ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
16 . HR Recruitment officerรับสมัครด่วน !
1. กำกับดูแลบริหารระบบงานบริหารระบบการสรรหาว่าจ้างให้สามารถจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดเข้ามาทำงานได้อย่างเหมาะสม ในเชิงรุก 2. กำกับดูแลบริหารระบบงานพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมให้พนักงานม...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
17 . HRD& OD Supervisor (หัวหน้าส่วนฝึกอบรม&พัฒนาองค์กร)
ออกแบบ ดำเนินการ และส่งมอบแผนฝึกอบรม และพัฒนาให้กับธุรกิจ และองค์กร ซึ่งเริ่มต้นจากการประเมินความต้องการขององค์กร และความต้องการรายบุคคล พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนา และประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000
16 ก.ย. 62
18 . Recruitment & Employer Branding Supervisor
1. Recruit and review CVs, conduct pre-screening interviews as required for all open positions within the division supported. 2. Determine applicant qualifications by comparing job descriptions and a...

Major Development Estate Co.,Ltd.
16 ก.ย. 62
19 . HRD Officer (ประจำพระราม 3)รับสมัครด่วน !
- Support Manpower (In-Out) Planning jobs. - Conducting exit interviews and analyzing employee turnover patterns. - Responsible for developing JD. - Developing Performance evaluation by PMS with to...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
16 ก.ย. 62
20 . Senior HR and Admin
ควบคุมและดูแลฝ่ายบุคคลทั้งระบบ 1.ทำเงินเดือน ประกันสังคม ภงด1 2.งานด้านการสรรหาและการว่าจ้างพนักงาน 3.ทำประวัติพนักงานและสัญญาจ้าง 4.งานด้านแรงงานสัมพันธ์ 5.ประสานงานและดูแลพนักงานในบริษัท

Micro Money Thailand Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000
16 ก.ย. 62
 พบ 95 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ