JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกปฎิบัติการทรัพยากรบุคคล
-ดูแลการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการ -ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสรรหาคัดเลือก -สรรหาและคัดเลือกบุคลากรกลุ่ม สำนักงาน -ดูแลอัตรากำลังของบริษัท -วิเคราะห์ผล Turnover เพื่อหาสาเหตุและแก้ไข -แก้ไขปัญหา...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์งานบุคคล (HR Strategy Manager)
- วางแผนทิศทางกลยุทธ์งานบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร - วางแผนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนกำหนดแนวทาง Career Path บุคคลากรในองค์กร - ว...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส
ดำเนินการด้านสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังพล ดูแลด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งประกาศขององค์กร ดูแลด้านสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ดูแลด้านฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
23 ส.ค. 62
4 . Recruitment (Mass Recruitment) ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง
- บริหารจัดการงานสรรหาว่าจ้าง ให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Siam Wellness Group Public Co., Ltd.
23 ส.ค. 62
5 . HR Recruit & Training Supervisor
- วางแผนและจัดหาพนักงาน - สร้างระบบ / ดูแลการฝึกอบรมพนักงานใหม่ - สร้าง / ดูแลระบบประเมิน

บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด
23 ส.ค. 62
6 . HRM Manager / HRM Supervisor(ปฏิบัติงานติดกับ BTS ช่องนนทรี)
•จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท •ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นและเมื่อจำเป็น ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
7 . ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR) ประจำสาขาอ่อนนุช
-รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์ และการรับสมัครบุคคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร -จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบียบข้อบังคับการทำงาน...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกบุคคล (Supv-HR) ประจำสาขารามคำแหง24
- งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเทคนิค (ฝ่ายบริการหลังการขาย)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำหลักสูตรการอบรมช่าง ให้กับรถทุกแบรนด์ที่อยู่ในเครือ 2. จัดอบรมทางด้านเทคนิค ให้กับช่างบริการทั้งภายใน และของตัวแทนจำหน่าย ตามหลักสูตรที่กำหนด 3. พัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อให้เหมาะสมกับการอบร...

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
23 ส.ค. 62
10 . HR Supervisor ประจำสาขาบางบอน
งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit พนักงานประจำสาขาระดับ Staff - Supervisor , จัดTraining,ปฐมนิเทศ , จัดทำ Payroll พนักงานในสาขา,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 16,000 - 20,000
23 ส.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor) โซนกรุงเทพฯ
งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
12 . ผู้จัดการแผนกบุคคล (HR Manager)
- นำเสนอกลยุทธ์ และแผนงาน ของแผนกบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์บริษัท - ดำเนินการตามแผนงานให้ได้ผลลัพธ์ ตามเป้าหมาย และ KPI - วางแผนและบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 ส.ค. 62
13 . Recruit Supervisorรับสมัครด่วน !
1.กำกับดูแลบริหารระบบงานบริหารระบบการสรรหาว่าจ้างให้สามารถจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดเข้ามาทำงานได้อย่างเหมาะสม ในเชิงรุก 2.กำกับดูแลบริหารระบบงานพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมให้พนักงานมีค...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน - นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์งานเบื้องต้น - สัญญาจ้างงาน - ประเมินการทดลองงาน - จัดทำรายได้ และเงินเดือนพนักงาน - ดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล (ขาด, ลา, ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโสรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน HRM , HRD 2.รวบรวมข้อมูลจัดทำ Report 3.บริหารงานด้านธุรการ 4.ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร 5.ดูแลงานสรรหาและคัดสรรบุคลากร 6.จัดทำโครงสร้าง Job Descriptio...

บริษัท อภิวานิช ครีเอชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
23 ส.ค. 62
16 . Human Resource Management
1. กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy) 2. การวางแผนกำลังคน / การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HR Planning) 3. การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง (Recruitment + Selection and Placement) ถือ...

บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด
เงินเดือน 40,000-60,000
23 ส.ค. 62
17 . ผู้จัดการส่วนบุคคลรับสมัครด่วน !
-กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy) -บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคุคล (Human Resource Management) -ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร (Human Resource Training and Development ) -...

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
23 ส.ค. 62
18 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายบุคคลUrgently Required !
หน้าที่และความรับผิดชอบ: - รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เช่น การสรรหาบุคคล, สวัสดิการ, การจัดทำเงินเดือน, การจัดการประสิทธิภาพบุคคลากร, แรงงานสัมพันธ์, การฝึกอบรมและแผนพัฒนาบุคลากร ...

JAC Personnel Recruitment Co., Ltd.
23 ส.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกบุคคล (สำนักงานพระราม3)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่อง การทำเงินเดือน ให้ถูกต้องและครบถ้วน - ดูแลเรื่อง สรรหาบุคลากร - ดูแลเรื่อง การเบิกจ่าย สวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ - ดูแลเรื่อง แรงงานสัมพันธ์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - หยุด เส...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
20 . ผู้จัดการส่วนสรรหา/ผช.ผจก.ฝ่าย
1.รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธทีมสรรหาคัดเลือก และปรับกลยุทธอย่างต่อเนื่อง 2.วิเคราะห์ช่องทางการรับสมัคร สถิติแต่ละตำแหน่ง และอัตรา Turn over Rate 3.Motivate team to achieve 4.ดูแลลูกทีม 2-3 คนเชิงรายล...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ