JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 114 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HRM Manager / HRM Supervisor(ปฏิบัติงานติดกับ BTS ช่องนนทรี)
•จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท •ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นและเมื่อจำเป็น ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
2 . หัวหน้างานฝึกอบรม
- Oversee full spectrum of overall Training activity and programs to ensure the company are achieved - Develop the strategy and training programs by deciding adaptation of training modules an...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
16 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกบุคคล (Supv-HR) ประจำสาขารามคำแหง24
- งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
4 . ผู้จัดการแผนกปฎิบัติการทรัพยากรบุคคล
-ดูแลการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการ -ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสรรหาคัดเลือก -สรรหาและคัดเลือกบุคลากรกลุ่ม สำนักงาน -ดูแลอัตรากำลังของบริษัท -วิเคราะห์ผล Turnover เพื่อหาสาเหตุและแก้ไข -แก้ไขปัญหา...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์งานบุคคล (HR Strategy Manager)
- วางแผนทิศทางกลยุทธ์งานบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร - วางแผนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนกำหนดแนวทาง Career Path บุคคลากรในองค์กร - ว...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการพนักงานสัมพันธ์
- ควบคุมดูแลงานทางด้านกฎระเบียบข้อบังคับ และโทษทางวินัยของพนักงาน - พัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์ - กำหนดแนวทาง วางแผน จัดเตรียม ตลอดจนประสานงานกับผูู้เกี่ ยวข้องในการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ - งานอื่นๆ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายธุรการและบุคคล (Admin. & Personnel Manager)
ดูแลจัดการบริหารงานของฝ่ายธุรการและบุคคลทั้งระบบ เช่น งานสรรหาว่าจ้าง งานพัฒนาและฝึกอบรม งานบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ งานแรงงานสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
8 . HR Strategy Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)Urgently Required !
• Formulates HR strategies, goals and objectives that are aligned with business direction and objectives that initiate HR action items as per outlined in the HR Strategies. • Communicate HR polices a...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
16 ก.ค. 62
9 . Recruit Supervisorรับสมัครด่วน !
1.กำกับดูแลบริหารระบบงานบริหารระบบการสรรหาว่าจ้างให้สามารถจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดเข้ามาทำงานได้อย่างเหมาะสม ในเชิงรุก 2.กำกับดูแลบริหารระบบงานพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมให้พนักงานมีค...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (การสอน/งานอบรม)
- ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อการสอน - ตัดต่อ VDO - ให้บริการงานด้านโสตทัศนูปกรณ์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส
1. ดำเนินการสำรวจความต้องการหรือจำเป็นในการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ 2. จัดทำแผนการฝึกอบรมและดำเนินการตามแผนการฝึกอบรมที่ผ่านการอนุมัติ 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการฝึกอ...

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล
- จัดทำเงินเดือน ด้วยโปรแกรม E-Business - ดูแลบริหารจัดการบุคคลากร - สรรหา-ว่าจ้้าง พนักงานใหม่ - แรงงานต่างด้าว - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
13 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล ประจำ บริษัทนำเข้าสินค้ายานยนต์ ย่านรัชดา 42 30-35K ด่วนค่ะ***
-สรรหาว่าจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงาน กฏระเบียบ ตักเตือน -ทำเงินเดือน ประกันสังคม สวัสดิการพนักงาน จัดกิจกรรม -ประสานงาน ประชุม นำเสนอผลงาน ทำงานจันทร์-เสาร์ 8.30-17.30 น.

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-35,000
16 ก.ค. 62
14 . HR Manager มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร ประจำ ซ.สวนพลู 1 (BTS ช่องนนทรี) ด่วน!!! รับสมัครด่วน !
- งาน HR ทั้งระบบ - งานอื่นๆตามมอบหมาย วันและเวลาทำงาน - จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. ** ตำแหน่งงานนี้เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ลูกค้า โดยตรง **

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 40,000-45,000 บาท/เดือน
16 ก.ค. 62
15 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ด้วยโปรแกรม B plus - จัดทำรายงานประกันสังคมและ ภงด.1 , ภงด.1ก - ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ / ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบ - ดูแลงานด้านสวัสดิการต่างๆ ข...

บริษัท ฮาฮามา จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ก.ค. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR Manager)
1.รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง3Locations (สำนักงานใหญ่สาทร,โรงงานชลบุรี,โรงงานสมุทรปราการ) 2.กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์...

บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาท
16 ก.ค. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1.กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)วางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและเงินงบประมาณรวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร (Organization Development) จัดท...

บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัดและ บริษัท พี.เอ.แอนด์เคส เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
16 ก.ค. 62
18 . CSR SUPERVISOR รับสมัครด่วน !
วางแผนและดำเนินงานด้านกิจกรรมรวมถึงการจัดเตรียมข้อมูล - ดูแลประสานงานกิจกรรม 5 ส. ,Kaizen,QCC,KPI - ดูและประสานงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตของบริษัทฯ --วางแผนและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมเพื่อสังค...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
19 . ผู้จัดการแผนก พัฒนาบุคลากร (HRD,OD,Training) รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2.ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ครบตามแผนประจำปี 3.ดูแลเอกสารด้านฝึกอบรมและจำทำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.ติดต่อประสานงานด้านการฝึกอบรม เช่น พนักงานที่เข้าฝึก อบรม,วิทยากร,สถานที่,แล...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
เงินเดือน 40,000-50,000
16 ก.ค. 62
20 . ผู้จัดการแผนก สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม โทร.02-539-2004 ต่อ 34รับสมัครด่วน !
ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง 1.ดูแลงานและวางแผน การสรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานทั้งระบบ(กลุ่มสำนักงาน,พนักงานขายหน้าร้าน,พนักงานพาร์ทไทม์) 2.วางแผนอัตรากำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหน่วยง...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
เงินเดือน 35,000-45,000
16 ก.ค. 62
 พบ 114 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ