JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาแรงงานต่างด้าว (Passport Visa Workpermit) (ทำงานจันทร์ - เสาร์)
- สรรหา ตรวจสอบ Agency สำหรับนำเข้าแรงงานต่างด้าว พม่าและกัมพูชา - ดำเนินการประสานงาน จัดทำเอกสาร เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวกับภาครัฐ และ Agency - ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำอกสารสำหรับขออนุญาตท...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
2 . HRIS (Contract staff)
-บันทึกข้อมูลพนักงานใหม่ -บันทึกข้อมูลพนักงาน (ขาด ลา) -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดตารางสอน (Scheduling administrator)
ABOUT CARE ORGANIZATION We are an organization founded by a group of parents who are pursuing the recovery of our children who have been diagnosed as autistic or “in the spectrum”. Our mission is ...

Center for Autism Recovery and Education (CARE) Thailand
เงินเดือน 30,000
20 ก.ค. 62
4 . ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการเรียนรู้ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.หาความต้องการและวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อจัดทำหลักสูตร และแผนดำเนินการฝึกอบรมประจำปี 2.ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และการดำเนินการฝึกอบรมให้ดำเนินไปอย...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
19 ก.ค. 62
5 . HR & Office support Supervisor หัวหน้าแผนกบุคคล จัดซื้อ ธุรการ
งานบุคคล ดูแลงานสรรหา คัดเลือกบุคลากร จัดทำสัญญาจ้าง จัดทำประวัติพนักงาน วางแผน ประสานจัดฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสำหรับพนักงาน ช่วยสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ดึงศักย...

บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 30,000
19 ก.ค. 62
6 . ป.ตรี จบใหม่. เจ้าหน้าที่สรรหา Recruitment ประจำ ตึกอิตัลไทย ถ.เพชรบุรี38/1รับสมัครด่วน !
- สรรหาผู้สมัครในตำแหน่งพนักงานขายทางโทรศัพท์หรือที่ได้รับมอบหมาย ให้กับทางบริษัท - ประสานงานขั้นตอนต่างๆ ในการตามผลสัมภาษณ์งานผู้สมัคร วันเริ่มงานของผู้สมัคร - ดูแลเอกสาร คีย์ข้อมูลรายชื่อเข้าระ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
เงินเดือน เงินเดือน 13,000 +.
19 ก.ค. 62
7 . English program Coordinator (1 year renew)
-Implement English development program for Corporate program. -Prepare training logistic of corporate development program and leadership development program. -Proceeded for clearing training payment...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
เงินเดือน 18,000-22,000
19 ก.ค. 62
8 . นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล (HR Trainee)
- Support HR Department - Recruitment - Employee Relation - Administrative Tasks

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiate
19 ก.ค. 62
9 . HR Recruitment (Officer,Senior Officer)
1. Coordinate with Advertisement website 2. Searching for applications from any source 3. Select CV and preinterview 4. Reference check 5. Employment contract arrangement 6. Conclude new staff to...

Wine Connection Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์อาวุโส TBL
- การจัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน - การสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท - การสอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน - การรับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน - การส่งเสริมและจัด...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
11 . PMS Specialistรับสมัครด่วน !
- Oversees the development and implementation of performance appraisal program and provides advice and recommendations to management level and all staff level. - Development and implementation of cor...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
19 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโครงการ BLOCKH) เขตสยาม,กทม.
- จัดทำและตรวจสอบเอกสารขออนุมัติจ้างงานผู้รับเหมา - ตรวจสอบและจัดทำค่าแรงของผู้รับเหมา (2 ครั้ง/เดือน) - จัดทำและเบิกอุปกรณ์ให้พนักงาน เช่น ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุ,อุปกรณ์สำนักงาน - ติดต่อและป...

บริษัท จี.เอ็ม.อี.จำกัด
เงินเดือน 17,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
18 ก.ค. 62
13 . Training Officer / Senior (Recruitment & Training)
- ปฎิบัติงานด้านการสรรว่าจ้างพนักงานให้ทันต่อการเติบโต ร่วมกับหัวหน้างาน - จัดทำเอกสารด้านการว่าจ้าง - จัดทำและประสานงานการจัดฝึกอบรมพนักงานร่วมกับทีมพัฒนา - จัดทำเอกสารยื่นรับรองหลักสูตรกับกรมพัฒน...

บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
14 . Recruitment Associate
1.Ensuring coordination between Recruiter , Corporate , Candidates effectively. 2.Support Team manager to provide resume to clients. 3.Support team to achieving target. 4.Others assignment.

360 Quality Management Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
18 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ประจำสำนักงานใหญ่
1. สรรหาว่าจ้างพนักงานในส่วนของสาขาเปิดใหม่ เฉพาะรูปแบบสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ต มาร์เก็ต และ Big C Food place 2.วางแผนการสรรหา คัดเลือก กระบวนการสัมภาษณ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาย...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000 - 20,000
18 ก.ค. 62
16 . **เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกบริหารทุนมนุษย์ **เซ็นทรัลสาขาอีสต์วิลล์
รับผิดชอบในการRecruitment, ให้คำปรึกษา, ทำทะเบียนประวัติพนักงาน,มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายแรงงาน และจัดทำสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานตามระเบียบสวัสดิการของบริษัท รวมถึงจัดทำสรุปสถิติการมาทำงาน และผล...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน พนักงานประจำ
17 ก.ค. 62
17 . HR Admin (1 Year Contract)รับสมัครด่วน !
1. สนับสนุนงานสรรหาว่าจ้าง 2. จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้าง 3. จัดเตรียมยูนิฟอร์ม และอุปกรณ์ให้แก่พนักงานใหม่ 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในทรัพยากรบุคคล 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 14,000-16,000
16 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ
1. สำรวจเปรียบเทียบสวัสดิการจากสถาบันหรือองค์กรภายนอก 2. ทบทวน วิเคราะห์ รายงานผลการจัดสวัสดิการขององค์กร และนำเสนอแผนสวัสดิการพนักงานประจำปี 3. วางแผนการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ประจำปี 4. ประสานงา...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
16 ก.ค. 62
19 . HR Officer
Job Description Recruitment 1.Search the appropriate sources to get the talent candidates, screening, first interview and coordinate with Hiring Managers to get qualified ones 2.Coordinate w...

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 30,000
15 ก.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ