JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior HRM Executiveรับสมัครด่วน !
-Perform full spectrum of HR duties which includes payroll, recruitment, compensation and benefits and training & engagement. - Arrange all document submit to government system - Coordinate with SSO...

Sunday Ins Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000-35,000
22 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2. รวบรวมข้อมูล สถิติพนักงานมาทำงานสาย 3. สรุปรายงานการขับรถเร็วเกินกำหนด (สำหรับหน่วยงานขาย) 4. จัดทำ Presentation รายงาน...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์อาวุโส TBL
- การจัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน - การสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท - การสอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน - การรับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน - การส่งเสริมและจัด...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
4 . ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการเรียนรู้ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.หาความต้องการและวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อจัดทำหลักสูตร และแผนดำเนินการฝึกอบรมประจำปี 2.ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และการดำเนินการฝึกอบรมให้ดำเนินไปอย...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
22 พ.ค. 62
5 . HR & Office support Supervisor หัวหน้าแผนกบุคคล จัดซื้อ ธุรการ
งานบุคคล ดูแลงานสรรหา คัดเลือกบุคลากร จัดทำสัญญาจ้าง จัดทำประวัติพนักงาน วางแผน ประสานจัดฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสำหรับพนักงาน ช่วยสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ดึงศักย...

บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 30,000
22 พ.ค. 62
6 . English program Coordinator (1 year renew)
-Implement English development program for Corporate program. -Prepare training logistic of corporate development program and leadership development program. -Proceeded for clearing training payment...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
เงินเดือน 18,000-22,000
22 พ.ค. 62
7 . Recruitment officer Urgently Required !
* Searching and sourcing potential candidates via various search databases * Interview for potential candidates * Negotiate terms and issues upon job and offers with potential candidates and client'...

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน Salary + Commission
22 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโสรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานสรรหาและคัดสรรบุคลากร 2. จัดทำโครงสร้าง Job Description และ KPI พร้อมติดตามผล 3. จัดเตรียมอบรมพนักงานใหม่ ทำแผนการอบรมสอนงานของทุกแผนก 4. จัดเตรียม Training Year Plan พร้อมติดตามผล 5. ง...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
1.สื่อสารและให้ความเข้าใจ ใน รูปแบบ วิธีการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์ในการประเมินผลงาน และกิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติ 2.ให้คำปรึกษาผู้บริหารต้นสังกัดและบุคลากร ในการประเมิน competency...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
10 . ธุรการบุคคล
1. จัดทำเงินเดือนให้กับพนักงาน 2. จัดทำ ภงด.1 ประกันสังคม แจ้งออก แจ้งเข้าให้กับพนักงาน 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน/ตลอดจนพื้นที่โดยรอบของสถานีบริการทั้งหมด 3. ดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงา...

บริษัท ซุปเปอร์โมเดล เอนเนอจี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์การทำงาน
22 พ.ค. 62
11 . PMS Specialist
- Oversees the development and implementation of performance appraisal program and provides advice and recommendations to management level and all staff level. - Development and implementation of cor...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
22 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ประจำสำนักงานใหญ่
1. สรรหาว่าจ้างพนักงานในส่วนของสาขาเปิดใหม่ เฉพาะรูปแบบสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ต มาร์เก็ต และ Big C Food place 2.วางแผนการสรรหา คัดเลือก กระบวนการสัมภาษณ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาย...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000 - 20,000
22 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโครงการ) เขตลุมพินี กทม.
- จัดทำและตรวจสอบเอกสารขออนุมัติจ้างงานผู้รับเหมา - ตรวจสอบและจัดทำค่าแรงของผู้รับเหมา (2 ครั้ง/เดือน) - จัดทำและเบิกอุปกรณ์ให้พนักงาน เช่น ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุ,อุปกรณ์สำนักงาน - ติดต่อและป...

บริษัท จี.เอ็ม.อี.จำกัด
เงินเดือน 14,000-18,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 พ.ค. 62
14 . Assistant Manager – Recruitment & Sales support activities
 Assistant Manager – Recruitment & Sales support activities will assist SM or AVP Sales Support in two areas o responsible for TSRs/TLs recruitment o sales supports activities Key Accoun...

Prudential Life Assurance (Thailand ) Public Company Limited
21 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
งานด้านสรรหา - สามารถสรรหาพนักงานได้ตามใบขออัตรากำลัง - ทำสัญญาจ้างและประเมินพนักงานทดลองงาน - ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในบริษัทฯ - ดูแลสวัสดิการพนักงาน/แร...

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- จัดทำข้อมูล เอกสาร รายงาน - ติดต่อประสานงานกับสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - งานด้านฝึกอบรม

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
17 พ.ค. 62
18 . Assistant Manager - Sales Trainingรับสมัครด่วน !
To training and to develop selling people in responsible area, he/she will train and develop IC (Insurance Consultant) and Sales Supervisors in certain modules to maximize productivity and quality of ...

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 พ.ค. 62

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
15 พ.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ