JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 65 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมสถานที่ และจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 2.ดำเนินการ หรือประสานงานให้เกิดการวัดผลการเรียนรู้ , การทดสอบซ้ำ และการติดตามผลหลังก...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 เม.ย. 62
2 . IT Training Instructor (Cisco,VMware,Critrix,etc.)Urgently Required !
Key Roles and Responsibilities: Design and deliver the necessary instruction to enable clients to perform their jobs. Attend train-the-trainer sessions and other development or certification progr...

Dimension Data (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62
3 . HR & Training Officer
- รับผิดชอบงานการจัดการพัฒนาบุคลากร และแผนการฝึกอบรมที่ได้กำหนดขึ้น รวมถึงการติดตามงานฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย การบันทึกการฝึกอบรม - จัดทำแผนฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ KPI - ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ร...

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป
22 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรมประจำสำนักงานเอ็มดีทาวเวอร์
1. เป็นพิธีกรกล่าวแนะนำการอบรม 2. ติดต่อประสานงานวิทยากรและผู้เข้าอบรม 3. จัดทำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม 4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
22 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมการทำงานให้กับพนักงาน 2. จัดทำเอกสารและสื่อการสอนของพนักงานต่างด้าว 3. ดูแลเรื่องสวัสดิการแรงงานต่างด้าว 4. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
22 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ปฏิบัติงาน เขตลาดกระบัง)
1. วางแผนหาความต้องการจัดฝึกอบรม ( Training Need ) 2. วางแผนการจัดฝึกอบรมประจำปี ( Training Roadmap ) 3. เขียนโครงการหลักสูตรฝึกอบรม 4. ประสานงานต่างๆ ( การฝึกอบรมและเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรม )

บริษัท เมดไลน์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
7 . Credit control Training
- Training skills such as computer applications, phone systems, product assembly, policies and procedures, and inventory planning - Train new hires as well as veteran employees. - Help employees...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(Training)
- วางแผนการจัดฝึกอบรม พนักงานขายหน้าร้าน จัดตารางการฝึกอบรมประจำเดือน - ทำรายงานสรุปประเมินผลงานพนักงานที่ได้เข้าฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ - มีความรู้เรื่อง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว วิธีใช้ สามารถถ่ายทอดได้ - ม...

บริษัท มาลาคี จำกัด
เงินเดือน 20,000++
22 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อการเรียนรู้(e-Learning)
1.จัดทำสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 2.พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และประสานงานกับ Supplier 3.เป็นวิทยากรด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 4.สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานเรื่องเป้าหมายทางด้านการเงินเพื่อให้บรรลุผลที...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
22 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บุคคลฝึกอบรม (Training) ประจำ สนญ.ทิตารามฯ ประชานุกูล ด่วนค่ะ***รับสมัครด่วน !
- จัดฝึกอบรมภายใน - ภายนอกองค์กร - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม - ยื่นขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน - งานอื่นๆ ตามมอบหมาย เวลาการทำงา...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
22 เม.ย. 62
11 . Training Supervisor (Call Center ) ปฎิบัติงานBig C หัวหมาก
- จัดทำเอกสารนำเสนอการบรรยายในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นสื่อการสอนและการอบรม - เป็นวิทยากร ฝึกอบรมให้กับทีมฝ่าย Call Center - สามารถจัดทำ Presentation การนำเสนอได้ - จัดกิจกรรม Activity Team building ...

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี ให้สอดคล้องกับนดยบายบริษัท 2.จัดทำ Trianing Need ขององค์กร จากการประเมินผลงานประจำปี ร่วมกับระดับ ผจก.แผนก และหัวหน้างานต้นสังกัด 3.จัดหาหลักสูตร การพัฒนาบุคลกรให้เป็นดาวเด่...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
13 . Training Department @Robinson Rama 9 (CDG)
1.จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงาน และจัดทำคู่มือ พร้อมทั้งติดตามผลการฝึกอบรม 2.จัดอบรมให้พนักงาน ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด และสาขาเปิดใหม่ 3.จัดกิจกรรมทั้งภายใน ภายนอก ให้กับสาขา /Team Building, Ou...

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 เม.ย. 62
14 . นักจิตวิทยารับสมัครด่วน !
-สำรวจ วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพพนักงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม -ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา แก่พนักงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าห...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
15 . Training Sales/ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฝ่ายขาย
Job highlight Maximize Sales team performance and productivity by determining, solving and develop Sales team training needs by standardized and proactive analyzing, delivering course and assessing...

บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
22 เม.ย. 62
16 . Training Telesales
-ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Telesales เพื่อปฎิบัติงานขายประกันทางโทรศัพท์ ให้มีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบการเตรียมการสอนก่อนวันฝึกอบรม การดำเนินการในวันเปิดการอบรม การดำเนินการระหว่างการฝึกอบรม การดำเนินการใน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
17 . วิทยากรฝึกอบรม
- วิทยากรฝึกอบรม และบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย - เสนอแนะข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร เอกสารและเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62
18 . พนักงานพัฒนาบุคลากร
- ประสานงานกับสถาบันฝึกอบรมและวิทยากร เพื่อการจัดทำหลักสูตรพัฒนาองค์กร - จัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลและประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร - จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Dev...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน ์N/A
22 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำพระราม 3 (เริ่มงานได้ทันที)รับสมัครด่วน !
1.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1.1. งานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่ 1.2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่ (พนักงานสำนักงาน/พนักงานเรือ) - อบรมภายใน - อบรมภายนอก 1.3. งานด้านขอการรับรองกรมพัฒนาฝีมือแรงง...

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
22 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- รับสมัครงานตามอัตรากำลังที่ขาด - ทำสัญญาจ้างงาน สัญญาค้ำประกัน - ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน หรือโครงการตามแหล่งสถาบัน แหล่งชุมชน - ปฐมนิเทศ ฝึกอบรมให้แก่พนักงานใหม่ และปรับปรุงสื่อการสอนให้...

บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
22 เม.ย. 62
 พบ 65 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ