JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Training
Main responsibility 1.Take care of HR service Chinese staff center 2.Conduct routine training New Employee orientation Chinese class 3.Create new training and monthly activity to internal employe...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+KPI
27 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product โทรศัพท์มือถือ ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านโทรศัพท์มือถือ, เทคนิคการขาย ประจำสำนักงานใหญ่ - จัดทำข้อมูลการเทรน Product และขั้นตอนการให้ความรู้พนักงาน - ทำแผนการฝึกอบรม Product (โทรศัพท์มือถือ) - จัดทำข้อมูลการอบรม Pro...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000 + KPI
27 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล(Maisen)
็HRD 1. รับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาหลักสูตรเทรนนิ่ง 3. ดำเนินการและประสานงาน เพื่อจัดทำเอกสารส่งส่วนพัฒนาฝึกอบรมส่วนกลางเพื่อนำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความถูกต้องและทั...

S&P SYNDICATE PUBLIC Co., Ltd.
27 พ.ค. 62
4 . Credit control Training
- Training skills such as computer applications, phone systems, product assembly, policies and procedures, and inventory planning - Train new hires as well as veteran employees. - Help employees...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(English Training Coordinator)
จัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษแก่พนักงานในกลุ่มไทยรุ่ง จัดทำแผนการสอนภาษาอังกฤษ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จัดกิจการส่งเสริมการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่พนักงาน ว...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
เงินเดือน 25,000-30,000
27 พ.ค. 62
6 . ด่วน!! Training Coordinator ประจำ Foodxcite Co,. Ltd
• Training Implementation 1. Conduct registration and orientation for training participants before starting training courses 2. Control 3rd parties quality e.g. coffee break, transportation, hotel, ...

บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด
เงินเดือน 18,000++
27 พ.ค. 62
7 . วิทยากร ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน รับสมัครด่วน !
เป็นวิทยากรหลักสูตรด้านหลักทรัพย์ (IC License) เป็นวิทยากรหลักสูตรด้านผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการเก็บข้อมูลผลผลิตภายหลังการอบรม

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 พ.ค. 62
8 . Senior Training Officer
1.สำรวจและจัดทำแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงานประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ 2.เตรียม / ประสานจัดอบรม In house & Public Training ตามแผนฯ 3.เก็บบันทึกประวัติการเข้าฝึกอบรมของพนักงาน 4.ประสาน / จั...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อการเรียนรู้(e-Learning)
1.จัดทำสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 2.พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และประสานงานกับ Supplier 3.เป็นวิทยากรด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 4.สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานเรื่องเป้าหมายทางด้านการเงินเพื่อให้บรรลุผลที...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
27 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- สมัครแอปพลิเคชั่นกับผู้ขับขี่ที่เข้ามารับฟังอบรมการใช้งาน - อบรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น เเละวิธีการทำงานของแต่ละร้านค้าก่อนส่งผู้ขับขี่ลงทำงานจริง - จัดทำสัญญาจ้างของผู้ขับขี่ ทั้งผู้ขับขี่ประจำ และ...

บริษัท โกไบค์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 พ.ค. 62
11 . นักจิตวิทยาองค์กร
-การคัดกรองและคัดเลือกผู้สมัคร -การออกแบบข้อสอบคัดกรอง -เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในบริษัท -ให้คำปรึกษาพนักงาน

บริษัท ลอนดอนเซลล์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
27 พ.ค. 62
12 . ผู้ช่วยวิทยากร *สำหรับผู้จัดการร้านที่ต้องการเปรียนสายงานโดยใช้ประสบการณ์ของตน
***สำหรับผู้จัดการร้านที่ต้องการเปรียนสายงานโดยใช้ประสบการณ์ของตนเองได้*** - ผู้ช่วยในการอบรม - สร้าง/ออกแบบสื่อการเรียนการสอน (PowerPoint,คู่มือ) - ออกอบรมหน้างานบริษัทลู้กค้า(OJT) - ตรวจหน้า...

บริษัท เอช แอนด์ จี (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000
27 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
ถ้าคุณเป็น HR ยุคใหม่และมีประสบการณ์เหล่านี้......... -พัฒนาฝีมือแรงงานและประกันสังคม -คิดค่าอินเซนทีฟ -เดินในไลน์ผลิต -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา(รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน)
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
27 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) รับสมัครด่วน สามารถเริ่มงานได้ทันที!!รับสมัครด่วน !
ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ปฏิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 รายได้ : 18,000++ /ตามโครงสร้างและประสบการณ์การทำงาน* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-262-8888 ต่อ 8330 /081-817-8683

Thailand YellowPages
เงินเดือน 15,000-18,000
27 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บุคคลฝึกอบรม (Training) ประจำ สนญ.ทิตารามฯ ประชานุกูล ด่วนค่ะ***รับสมัครด่วน !
- จัดฝึกอบรมภายใน - ภายนอกองค์กร - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม - ยื่นขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน - งานอื่นๆ ตามมอบหมาย เวลาการทำงา...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
27 พ.ค. 62
16 . Training Telesales
-ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Telesales เพื่อปฎิบัติงานขายประกันทางโทรศัพท์ ให้มีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบการเตรียมการสอนก่อนวันฝึกอบรม การดำเนินการในวันเปิดการอบรม การดำเนินการระหว่างการฝึกอบรม การดำเนินการใน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม (HRD)
- จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ผู้เข้าอบรม และวิทยากร - เป็นพิธีกรดำเนินการฝึกอบรม - สรุปประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และรายงานการดำเนินงาน - จัดทำอนุมัติงบประมาณปร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
27 พ.ค. 62
18 . วิทยากรฝึกอบรม
- วิทยากรฝึกอบรม และบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย - เสนอแนะข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร เอกสารและเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมสถานที่ และจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 2.ดำเนินการ หรือประสานงานให้เกิดการวัดผลการเรียนรู้ , การทดสอบซ้ำ และการติดตามผลหลังก...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 พ.ค. 62
20 . Training Officer
1.วางแผน พัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดฝึกอบรม 2.ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 3.งานกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 4.งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **หากผ่...

Dermalink
เงินเดือน 16,000 - 25,000
27 พ.ค. 62
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ