JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (HRD,OD,Training)
1.ออกแบบ วิเคราะห์ จัดทำ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐาน(Leadership Development) และหลักสูตรด้านภาษา พร้อมทั้งวางกรอบและตรวจสอบหลักการและเหตุผลของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 2.ออกแบบ วิเคราะห์ จัดทำ พัฒน...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
16 มิ.ย. 62
2 . Credit control Training
- Training skills such as computer applications, phone systems, product assembly, policies and procedures, and inventory planning - Train new hires as well as veteran employees. - Help employees...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
16 มิ.ย. 62
3 . Training Telesales
-ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Telesales เพื่อปฎิบัติงานขายประกันทางโทรศัพท์ ให้มีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบการเตรียมการสอนก่อนวันฝึกอบรม การดำเนินการในวันเปิดการอบรม การดำเนินการระหว่างการฝึกอบรม การดำเนินการใน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม (HRD)
- จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ผู้เข้าอบรม และวิทยากร - เป็นพิธีกรดำเนินการฝึกอบรม - สรุปประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และรายงานการดำเนินงาน - จัดทำอนุมัติงบประมาณปร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
16 มิ.ย. 62
5 . วิทยากรฝึกอบรม
- วิทยากรฝึกอบรม และบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย - เสนอแนะข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร เอกสารและเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
16 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- ประสานงานฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมตามแผนงานภายใน-ภายนอก

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
7 . นักจิตวิทยาและฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
-สำรวจ วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพพนักงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม -ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา แก่พนักงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าห...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1. มีความรู้ด้านระบบโสตฯ คุมเครื่องเสียง ระบบต่างๆที่เกียวข้อง 2. มีทักษะการสอนงาน และเรียนรู้งานได้เป็นอย่างดี 3. สามารถติดต่อประสานงานได้ในระดับดี 4. สามารใช้โปรแกรม MS ได้เป็นอย่างดี และสามารถเร...

บริษัท แฮ็ปปี้ แอสเซท จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
15 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
ถ้าคุณเป็น HR ยุคใหม่และมีประสบการณ์เหล่านี้......... -พัฒนาฝีมือแรงงานและประกันสังคม -คิดค่าอินเซนทีฟ -เดินในไลน์ผลิต -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา(รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน)
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
15 มิ.ย. 62
10 . HR officer, Assistant รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานพาร์ทไทม์ 2. ตรวจสอบการสมัครงาน 3. สอนงานให้กับพนักงานพาร์ทไทม์ 4. ทำงานตรวจสอบออนไลน์ 5. ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน: 08.30 – 1...

บริษัท แฮปปี้ มายด์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท
15 มิ.ย. 62
11 . HRD Officer
- วางแผน ออกแบบ และพัฒนากระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ รวมถึงร่วมดำเนินการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯให้ครอบคลุม ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัทฯ - วิเคราะห์ความจำ...

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
12 . การตลาด & Support training เพศชาย - หญิงรับสมัครด่วน !
- ดูแลเเละจัดอบรม เป็นวิทยากร ให้แก่ลูกค้า จัดสัมมนา - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัท - เดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อติดต่อเยี่ยมสาขา ตามภาคต่างๆ - ดูเเลเพจ ต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับง...

บริษัท ซี เค ที ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
13 . Officer - Senior Officer เจ้าหน้าที่ - ฝึกอบรมและการสื่อสาร
1.วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักขององค์กร 2.วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนากิจกรรมด้านการสื่อสารในองค์กร 3.วางแผนร่วมกับวิทยากรในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับความต้อ...

Nittsu Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / Manager (ประจำสำนักงานใหญ่)
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร - เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร Soft Skill / Leadership และติดต่อจัดหาวิทยากรจาก ภายนอก - เขียนออกแบบหลักสูตรโปรแกรมการฝึกอบรม และพัฒน...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 30,000
14 มิ.ย. 62
15 . วิทยากร ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน รับสมัครด่วน !
เป็นวิทยากรหลักสูตรด้านหลักทรัพย์ (IC License) เป็นวิทยากรหลักสูตรด้านผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการเก็บข้อมูลผลผลิตภายหลังการอบรม

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
16 . วิทยากร/ผู้ฝึกสอน
- ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่างๆ - ฝึกอบรมพนักงานPC ผู้จัดการร้านสาขา รวมไปถึงลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท - ออกตรวจหน้างาน รับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น - ออกงาน Event ต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้...

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
17 . Training and Development Supervisor
The Training Supervisor is responsible for coordinating, executing, and continually improving the overall activities and training plans for the company. This person will likely assist head of Train...

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14 มิ.ย. 62
18 . Management Trainee
- ช่วยบริหารจัดการบุคลากร - ประสานงานภายในและภายนอก - ประชาสัมพันธ์แบรนด์ - ดูแลความสัมพันธ์กับ partner - อื่นๆ ตามมอบหมาย - สนใจส่ง Resume เป็นภาษาอังกฤษ**

Queue Q (thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
14 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ดำเนินการด้านการพัฒนา และฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัท - งานประเมิณ 360 องศา - งานจัดทำโบนัสประจำปี

บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
14 มิ.ย. 62
20 . Senior Training Officer
1.สำรวจและจัดทำแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงานประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ 2.เตรียม / ประสานจัดอบรม In house & Public Training ตามแผนฯ 3.เก็บบันทึกประวัติการเข้าฝึกอบรมของพนักงาน 4.ประสาน / จั...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ