JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HRD Officer
- Identify and analyze training needs, prepare training calendar, execute the same training needs identified, measure the effectiveness of the Training Center. - Perform yearly training plan and prob...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อการเรียนรู้(e-Learning)
1.จัดทำสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 2.พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และประสานงานกับ Supplier 3.เป็นวิทยากรด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 4.สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานเรื่องเป้าหมายทางด้านการเงินเพื่อให้บรรลุผลที...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
23 เม.ย. 62
3 . Training Department @Robinson Rama 9 (CDG)
1.จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงาน และจัดทำคู่มือ พร้อมทั้งติดตามผลการฝึกอบรม 2.จัดอบรมให้พนักงาน ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด และสาขาเปิดใหม่ 3.จัดกิจกรรมทั้งภายใน ภายนอก ให้กับสาขา /Team Building, Ou...

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 เม.ย. 62
4 . Training Telesales
-ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Telesales เพื่อปฎิบัติงานขายประกันทางโทรศัพท์ ให้มีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบการเตรียมการสอนก่อนวันฝึกอบรม การดำเนินการในวันเปิดการอบรม การดำเนินการระหว่างการฝึกอบรม การดำเนินการใน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
5 . วิทยากรฝึกอบรม
- วิทยากรฝึกอบรม และบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย - เสนอแนะข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร เอกสารและเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
6 . Credit control Training
- Training skills such as computer applications, phone systems, product assembly, policies and procedures, and inventory planning - Train new hires as well as veteran employees. - Help employees...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
7 . Training Supervisor (Call Center ) ปฎิบัติงานBig C หัวหมาก
- จัดทำเอกสารนำเสนอการบรรยายในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นสื่อการสอนและการอบรม - เป็นวิทยากร ฝึกอบรมให้กับทีมฝ่าย Call Center - สามารถจัดทำ Presentation การนำเสนอได้ - จัดกิจกรรม Activity Team building ...

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
8 . HRD Officer/ Supervisorรับสมัครด่วน !
1.งานด้านพัฒนาบุคคล - ประสานงานและดำเนินงานการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากร - เป็นพิธีกรหลักสูตรฝึกอบรม-สัมมนาและกิจกรรมภายในองค์กร - เป็นวิทยากรในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - จัดทำเอกสาร...

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
9 . วิทยากรฝึกอบรม รับสมัครด่วน !
- เดินทางไปอบรมรถยกแก่ลูกค้า - บรรยายทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - บรรยายและแนะนำอุปกรณ์การทำงานของรถยก , การบำรุงรักษา , เทคนิคการขับรถยก - ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ...

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน 17,000 - 23,000 + Intensive
23 เม.ย. 62
10 . Specialist, Talent & Capability Development
- Manage planning, proposing the development talent and succession planning process coordinating with HRBP and supporting the annual Talent Reviews. - Provide deep subject matter expertise in Talent ...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
นิคมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
1 Position
เงินเดือน Negotiable
23 เม.ย. 62
11 . Supervisor, Learning Academy
Training Management • Enhance learning culture in organization through variety of learning activities • Manages the training logistics (training rooms and training facilities) • Manage training ma...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
เงินเดือน Negotiable
23 เม.ย. 62
12 . Officer, Learning Data Analyst
• Manage all training-related document and database which comply with regulation and labour law • Continuously follow up training & development documents of the whole organization to be updated and v...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
นิคมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 เม.ย. 62
13 . Senior HRD & Recruitmentรับสมัครด่วน !
•วางแผนการสรรหาบุคลากร ตามช่องทางการสรรหาที่หลากหลาย •ดำเนินการด้านเอกสารและอุปกรณ์ของพนักงานใหม่ทั้งหมด •ประสานงานหน่วยงานสถานศึกษา และ เว็ปไซต์สมัครงาน •ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ระเบียบข้อบังคับการทำง...

บริษัท ฟู๊ดแล็บ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
23 เม.ย. 62
14 . HRD Officer
-จัดหลักสูตรฝึกอบรม และกิจกรรมภายใน โรงพยาบาล -เป็นวิทยากร ในหลักสูตร และกิจกรรมภายใน โรงพยาบาล -สรุปรายงานผลการฝึกอบรม รายเดือน และรายปี -ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกิจกรรมภายใน ให้ถูกต้องตามขั้นต...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
23 เม.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
-ดูแลรับผิดชอบงานฝึกอบรมทั้งภายนอกภายใน -ประสานงานกิจกรรม เช่น อบรมนอกสถานที่ กิจกรรมสันทนาการ -นำเสนอระบบฝึกอบรมให้ทันสมัยและอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย -ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำง...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 23,000-28,000 บาท
23 เม.ย. 62
16 . Training Staff
-สนับสนุนงานเอกสารของ HRD Specialist -ดูแลงานเอกสาร ประสานงานเบื้องต้นเรื่องการฝึกอบรม -บันทึกข้อมูลด้านการฝึกอบรม และประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000
23 เม.ย. 62
17 . นักจิตวิทยารับสมัครด่วน !
-สำรวจ วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพพนักงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม -ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา แก่พนักงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าห...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำพระราม 3 (เริ่มงานได้ทันที)รับสมัครด่วน !
1.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1.1. งานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่ 1.2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่ (พนักงานสำนักงาน/พนักงานเรือ) - อบรมภายใน - อบรมภายนอก 1.3. งานด้านขอการรับรองกรมพัฒนาฝีมือแรงง...

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
23 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (สำนักงานใหญ่)
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร - เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร Soft Skill และติดต่อจัดหาวิทยากรจาก ภายนอก - เขียนออกแบบหลักสูตรโปรแกรมการฝึกอบรม และพัฒนาหลักสูตรฝึกอ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 25,000
23 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บุคคลฝึกอบรม (Training) ประจำ สนญ.ทิตารามฯ ประชานุกูล ด่วนค่ะ***รับสมัครด่วน !
- จัดฝึกอบรมภายใน - ภายนอกองค์กร - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม - ยื่นขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน - งานอื่นๆ ตามมอบหมาย เวลาการทำงา...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
23 เม.ย. 62
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ