JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 98 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
18 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า รับสมัครด่วน !
1. ออกตรวจสอบคุณภาพบริการและอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ 2. ตรวจสอบนับสต็อควัตถุดิบตามสาขา 3. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบคงคลัง 4. ตรวจสอบเอกสารและโปรโมชั่นต่างๆ 5. จัดทำรายงานการเข้าตรว...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000 - 15,000
18 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Inspector)
- ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า - เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานด้านที่รับผิดชอบเสนอกับหัวหน้างาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 13,000 + เบี้ยขยัน
18 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
5 . Qc รับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
6 . FDA Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าทางด้านอาหาร เช่นเนื้อสัตว์และอาหารทะเล - ประเมิณคุณภาพสินค้าด้านอาหาร เช่นเนื้อสัตว์และอาหารทะเล - ดูแลงานด้านเอกสาร อ.ย.ขอนำสินค้าเข้าประเทศ - ประสานงานกับทางหน่วยงานรา...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้า QC incoming & lABรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลต่าง ๆ - ควบคุมตรวจสอบคุณภาพและตรวจรับวัตถุดิบเข้า - ประสานงานแผนกต่าง ๆ ในการตัดสินใจ - วิเคราะห์ระดับของ defect ในแต่ละผลิตภัณฑ์

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์/ สินค้าในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้า - ตรวจสอบวัดค่าความเหมือนของเฉดสี ที่ผลิต เทียบกับ STD ตามที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ QC ประจำแผนกเครื่องรีด (Extrusion)
- ตรวจสอบคุณภาพงานทุกชิ้น ให้ตรงตามมาตรฐานการผลิต - ประสานงานกับเจ้าที่ประจำเครื่องจักร ในการตรวจสอบสินค้าชนิดต่างๆ - ลงข้อมูล รายละเอียด คุณภาพงานทั้งหมด - เข้างานตาม กะ สลับกลางวัน-กลางคืนแต่ละอ...

บริษัท บางบอน พลาสติก กรุ๊ป
เงินเดือน 10,000++
18 มิ.ย. 62
10 . ตรวจสอบคุณภาพ แผ่น PRECAST
ตรวจสอบคุณภาพแผ่น PRECAST (QC.PRECAST)

บริษัท วี.วี.ดับบลิว.คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน 15,000.-บาท (ขึ้นไป) + เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
18 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC
1.ควบคุมการปฏิบัติงานใน Line การผลิต 2.ตรวจสอบแผนการผลิตประจำวัน 3.ตรวจสอบ และติดตามในกระบวนการผลิต 4.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน 5.เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ยั่งยืน

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยฝ่ายเทคนิค
1.ออกแบบและจัดทำกล่องตัวอย่างให้กับลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้า 2.มีความสนใจเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับอะไหล่รถยนต์ ออกแบบไดคัท 3.ติดต่อประสานกับทีมงานของลูกค้า เช่น ทีมออกแ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
14 . QA & QC เจ้าหน้าที่ประกัน/ควมคุมคุณภาพ
- ควบคุม ดูแล ติดตาม การดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ อาหาร เเละผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ/เคมี/ชีวภาพ (ปริมาณเชื้อ) ของวัตถุดิบ และเนื้อสัตว์แปรรูปได้ - ออกเอกสารรับรองผลการตรวจก่อนกระจายสู่สาขา...

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
18 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่่ตรวจสอบคุณภาพ (ประจำที่สำนักงานใหญ่ จรัญสนิทวงศ์ 46)
1. ตรวจสอบคุณภาพของร้านค้า 2. อบรมพนักงานตามนโยบายบริษัท 3. วางแผนตามนโยบาย 4. ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของร้านค้า

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
18 มิ.ย. 62
16 . QA Officer
- ตรวจสอบกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO - เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานทำแผนชี้วัด พร้อมแก้ไขปัญหา - มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อดทนต่อแรงกดดันได้ดี - ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ Payment หน้างาน 2. ตรวจสอบ คุณภาพงานก่อสร้าง 3. จัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพงาน

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
18 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ QA ขึ้นรูปกล่อง (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. ดูแผนการผลิตประจำวัน 2. เบิก-คืน DIE CUT ที่แผนกปั๊มกล่อง 3. เบิก-คืน แฟ้มสีที่ห้อง Production 4. ตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างผลิต ตามวิธีการตรวจสอบคุณภาพส่วนหลังพิมพ์ 5. แจ้งเพื่อให้เกิดการแก้ไข หร...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
19 . QSE Auditor ประจำสำนักงานใหญ่
-วางแผนและตรวจติดตามระบบคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร, สิ่งแวดล้อม,และอาชีวอนามัยในส่วนของโรงงานและคลังสินค้า -อบรม/ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร, สิ่งแวดล้อม, อาชีวอน...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA ภาคสนามรับสมัครด่วน !
1.เข้าสุ่มตรวจคุณภาพสินค้า และเยี่ยมดูแลลูกค้าในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ด้านคุณภาพสินค้าหลังการขาย ร่วมถึงดูแลให้คำแนะนำข้อมูลการจัดเก็บสินค้า การใช้สินค้า การนำเสนอสินค้า 2.รับคำร้องเรียนจา...

Surapon Foods Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
 พบ 98 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ