JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 85 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
1.) ควบคุม process การรับเข้า จ่ายออกของสินค้า 2.) ดูแลQCและ QA 3.) ดูแลความเรียบร้อยต่างๆในส่วนที่ตนดูแล 4.) รวมถึงการตรวจเช็ค Stock ใช้ Program Accpac ในการคีย์ข้อมูล 5.) ทำรายงาน Stock ...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000
17 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์/ สินค้าในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้า - ตรวจสอบวัดค่าความเหมือนของเฉดสี ที่ผลิต เทียบกับ STD ตามที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
3 . QCรับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
4 . พนักงานควบคุมคุณภาพ QC (Quality Control)รับสมัครด่วน !
1. ทำการตรวจวัดความชื้นผลิตภัณฑ์เส้น Pasta 2. วิเคราะห์เชื้อจุลทรีย์ในผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด 3. บันทึกข้อมูลเอกสาระบบความปลอดภัย 3. ดูแลสุขลักษณะอนามัยของพนักงานและ Line ผลิตโดยการตรวจเช็คพนักงานก่อน...

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
17 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบงานซ่อม 2. บันทึกงานซ่อมเสร็จของแต่ละวัน 3. จัดเก็บ, จัดเรียง, จัดวางกระเป๋าที่ซ่อมเสร็จแล้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 4. ตรวจเช็คความถูกต้องระหว่างเอกสารและตัวกระเป๋าที่ซ่อมเสร็จแล้ว 5. ...

Bonny International Co.,Ltd.
เงินเดือน 10,000-12,000
17 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ Cost Control (ประจำที่สำนักงานใหญ่ จรัญฯ 46)
- ออกปฏิบัติงานตรวจสอบพนักงานหน้าร้านอาหารและเครื่องดื่ม - ออกปฏิบัติงานตรวจสอบต้นทุนต่างๆของร้านอาหารและเครื่องดื่ม * มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ *

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
17 ส.ค. 62
7 . พนักงาน QC & QA
1.ควบคุมการทำงานในไลน์ผลิต ให้เป็นไปตามแผนการผลิตประจำวัน 2.ตรวจดูแลความเรียบร้อยในไลน์ผลิตในแต่ละวัน 3.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
8 . Automotive Auditor(เคยทำ QA / QC ในโรงงานรถยนตร์หรืออะไหล่ยนตร์)
- ตรวจสอบสินค้า หรือ ขั้นตอนการผลิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ - จัดทำรายงาน

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 - 55,000
17 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสินค้าแต่ละรายการ ของสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศทุก Lot สินค้า -สรุปรายงานผลการตรวจสอบสินค้าทุก Lot -จัดทำรายงานความผิดปกติที่พบจากการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการแก้ปัญหา...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
17 ส.ค. 62

บริษัท แอ็มมิตี้ โบฮาน จำกัด บริษัท แอ็มมิตี้ แอ็ดว้านซ์ จำกัด และบริษัท AA พรีซิชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ QC / หัวหน้าแผนก QA / ผจก.แผนก QA/ ช่างฉีดพลาสติก / ช่างซ่อมแม่พิมพ์
เจ้าหน้าที่ QC - ตรวจสอบคุณภาพงานแต่ละขั้นตอนของการทำงานเช่นเครื่องพิมพ์,เครื่องDry Laminate,เครื่องสลิต หัวหน้าแผนก, ผจก.แผนก QA - ดูแลระบบงาน QA ทั้งระบบ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ช่างฉีดพลาสต...

บริษัท จี.ดี.โปรแพค จำกัด
4อัตรา/1อัตรา/1อัตรา/1อัตรา/1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์ทำงาน
17 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
1.ควบคุมการทำงานในไลน์ผลิต ให้เป็นไปตามแผนการผลิตประจำวัน 2.ตรวจดูแลความเรียบร้อยในไลน์ผลิตในแต่ละวัน 3.เก็บสถิติข้อมูลการผลิตประจำวัน 4.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 28,000.- บาท
17 ส.ค. 62
13 . QC
1.ตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนดพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์ม 2.ในกรณีตรวจพบสินค้าไม่ตรงตามมาตรฐาน ต้องออกเอกสาร NC 3.ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดสินค้า หร...

บริษัท เจ.เอส.อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท/เดือน หรือตามประสบการณ์
17 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ QC ในไลน์ผลิต / เช็คเกอร์ (เฟอร์นิเจอร์ไม้)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2.ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระ...

บริษัท อี.จี.จี. เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+เบี้ยขยัน
16 ส.ค. 62
15 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
16 ส.ค. 62
16 . พนักงานตรวจเช็คชิ้นงาน
1. ตรวจวัดชิ้นงานเหล็ก 2. แพคชิ้นงานเตรียมจัดส่ง 3. ช่วยงานด้านเอกสารต่าง ๆ

Manufacture Overhaul Rapid and Optimal Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป ตามความสามารถ
16 ส.ค. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพ (Manager)
บริหารงานด้านการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และรบบคุณภาพ โดยการวางแผน และจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และสินค้า กำหนดวิธีการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ในระหว่างงการผลิต และสินค้าสำเ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
16 ส.ค. 62
18 . พนักงานประกันคุณภาพ
ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ก่อนนำเข้าสู่กระบานการผลิต , วางแผน และควยคุมกระบวนการเบิกวัตถุดิบ,กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สุดท้ายการผลิต ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมาก...

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
เงินเดือน 10,000
16 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ตรวจมาตรฐานร้านอาหารญี่ปุ่น สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล
1. ตรวจสอบคุณภาพอาหารภายในร้านก่อนส่งถึงมือลูกค้า 2. ตรวจสอบมาตรฐานการบริการตามระเบียบบริษัท 3. ตรวจสอบ CASH CHECK ภายในร้าน 4. ตรวจสอบ OEC ประจำเดือน 5. ควบคุมมาตรฐานคุณภาพร้านให้ตรงตามเกณฑ์บริษั...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 20,000 - 25,000 (ตามประสบการณ์)
16 ส.ค. 62
20 . ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
1.ตรวจสอบสินค้าให้เป็นตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ 2.บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพในรายงานการตรวจ 3.แจ้งผลการตรวจสอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Sunbow Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
16 ส.ค. 62
 พบ 85 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ