JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์/ สินค้าในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้า - ตรวจสอบวัดค่าความเหมือนของเฉดสี ที่ผลิต เทียบกับ STD ตามที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
2 . Automotive Auditor(เคยทำ QA / QC ในโรงงานรถยนตร์หรืออะไหล่ยนตร์)
- ตรวจสอบสินค้า หรือ ขั้นตอนการผลิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ - จัดทำรายงาน

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 - 55,000
21 ส.ค. 62
3 . พนักงานประกันคุณภาพ
ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ก่อนนำเข้าสู่กระบานการผลิต , วางแผน และควยคุมกระบวนการเบิกวัตถุดิบ,กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สุดท้ายการผลิต ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมาก...

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
เงินเดือน 10,000
21 ส.ค. 62
4 . PDI Executive
1.ตรวจสอบรถใหม่เมื่อมาถึง Dealer ก่อนทำ PDI ในส่วนของ Service 2.ติดต่อประสานงาน Importer เพื่อแจ้งในกรณีที่มี Damage และประสานในการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 3.ประสานจัดคิวในการเข้า PDI ตามลำดับนัดหมาย และติ...

AAS Auto Service Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-23,000
21 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจมาตรฐานร้านอาหารญี่ปุ่น สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล
1. ตรวจสอบคุณภาพอาหารภายในร้านก่อนส่งถึงมือลูกค้า 2. ตรวจสอบมาตรฐานการบริการตามระเบียบบริษัท 3. ตรวจสอบ CASH CHECK ภายในร้าน 4. ตรวจสอบ OEC ประจำเดือน 5. ควบคุมมาตรฐานคุณภาพร้านให้ตรงตามเกณฑ์บริษั...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 20,000 - 25,000 (ตามประสบการณ์)
21 ส.ค. 62
6 . Quality Management System (QMS) - Section Head
• ตรวจประเมินโรงงานกลุ่มบริษัทฯ ด้านระบบคุณภาพ โดยอ้างอิงมาตรฐานข้อกำหนดด้าน Food safety (CODEX, GMP, HACCP, BRC, FSSC, 22000, etc), ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 เป็นต้น • จัดทำรายงานและบันทึกผลการ...

Thai Wah Public Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยฝ่ายเทคนิค
1.ออกแบบและจัดทำกล่องตัวอย่างให้กับลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้า 2.มีความสนใจเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับอะไหล่รถยนต์ ออกแบบไดคัท 3.ติดต่อประสานกับทีมงานของลูกค้า เช่น ทีมออกแ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ QMR (ระบบงานคุณภาพ)
- ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (IQA, OMP) - ตรวจติดตามข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน - ถ่ายทอดความรู้ด้าน GMP, HACCP ให้กับพนักงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ืN/A
21 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ QCรับสมัครด่วน !
1) ตรวจสอบเเละวิเคราะห์ RM เเละ FINISH P. ตลอดจนกำนด Spec วิธีทดสอบได้อย่างเหมาะสม 2) ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยให้เป็นเอกเทศไม่ตรงต่อกัน 3) สุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์...

บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
21 ส.ค. 62
10 . QC
1.ตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนดพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์ม 2.ในกรณีตรวจพบสินค้าไม่ตรงตามมาตรฐาน ต้องออกเอกสาร NC 3.ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดสินค้า หร...

บริษัท เจ.เอส.อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท/เดือน หรือตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
11 . พนักงานควบคุมคุณภาพ QC (Quality Control)รับสมัครด่วน !
1. ทำการตรวจวัดความชื้นผลิตภัณฑ์เส้น Pasta 2. วิเคราะห์เชื้อจุลทรีย์ในผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด 3. บันทึกข้อมูลเอกสาระบบความปลอดภัย 3. ดูแลสุขลักษณะอนามัยของพนักงานและ Line ผลิตโดยการตรวจเช็คพนักงานก่อน...

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
21 ส.ค. 62
12 . QA & QC เจ้าหน้าที่ประกัน/ควมคุมคุณภาพ
- ควบคุม ดูแล ติดตาม การดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ อาหาร เเละผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ/เคมี/ชีวภาพ (ปริมาณเชื้อ) ของวัตถุดิบ และเนื้อสัตว์แปรรูปได้ - ออกเอกสารรับรองผลการตรวจก่อนกระจายสู่สาขา...

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
21 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสินค้าแต่ละรายการ ของสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศทุก Lot สินค้า -สรุปรายงานผลการตรวจสอบสินค้าทุก Lot -จัดทำรายงานความผิดปกติที่พบจากการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการแก้ปัญหา...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
21 ส.ค. 62
14 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
21 ส.ค. 62
15 . หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและตรวจสอบวัตถุดิบ/วุสดุ ในการรับเข้า ตามมาตราฐานรับเข้าของแต่ละประเภท - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตราฐาน - จัดทำเอกสารใบรายงาน ระบบ ISO 9001-2015 - จัดทำชุดสินค้าตัวอย่างสำหรับค่ามาตร...

บริษัท เม้งเซ้ง พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
16 . QC Engineerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลระบบการสอบเทียบของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ สำหรับการผลิต 2. ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. กำหนดมาตรฐาน ในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
21 ส.ค. 62
17 . QS Manager (50K-70K) [Job ID:52328]
- Supervising the performance of the quantity surveying team to ensure quality and timeliness in delivery. - Preparing tender/bid evaluations and recommendations in coordination with the quantity sur...

Reeracoen Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 70,000 THB
21 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC
1.ควบคุมการปฏิบัติงานใน Line การผลิต 2.ตรวจสอบแผนการผลิตประจำวัน 3.ตรวจสอบ และติดตามในกระบวนการผลิต 4.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน 5.เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ยั่งยืน

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
19 . Inspector
-ตรวจสอบรถบัสให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ -ตรวจสอบรถบัส พร้อมอุปกรณ์อื่นที่กำหนดในแบบ ฟอร์ม เมื่อตรวจพบจุดที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าและส่วนจัดรถทราบ ...

LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000
21 ส.ค. 62
20 . ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ(Auditor)
1. วางแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และตรวจประเมินซัพพลายเออร์ 2. ตรวตติดตามระบบคุณภาพร้านสาขา MK ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล 3. ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน 4. ตรวจประเมินซัพพลายเออร์ 5. จัดทำรา...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ