JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 95 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Inspector)
- ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า - เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานด้านที่รับผิดชอบเสนอกับหัวหน้างาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 13,000 + เบี้ยขยัน
15 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
3 . Qc รับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
4 . QC
ควบคุมคุณภาพ/QC - ควบคุมดูแล ตรวจสอบ คุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ **ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.**

บริษัท โชว์จุ่งกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
15 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
1. ตรวจสอบคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต 2. ควบคุมการทำงานของพนักงาน และขั้นตอนการผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพ สอดคล้องกับแผนงานและระยะเวลา 3. ปฏิบัติและดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 90...

บริษัท ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ QA. (ทํางานเป็นกะได้)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา ให้มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานที่กําหนด - ดูแลกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามการตกลง
15 มิ.ย. 62
9 . ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ
1.ควบคุมดูแลในฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 2.ดูแลสอบเทียบเครื่องมือวัด 3.ประสานงานกับทางฝ่ายผลิต 4.ดูแลเอกสารที่ใช้ในฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท ไทยประเสริฐพลาสติก จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่่ตรวจสอบคุณภาพ (ประจำที่สำนักงานใหญ่ จรัญสนิทวงศ์ 46)
1. ตรวจสอบคุณภาพของร้านค้า 2. อบรมพนักงานตามนโยบายบริษัท 3. วางแผนตามนโยบาย 4. ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของร้านค้า

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
15 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ QC รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพด้านบรรจุภัณฑ์

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า รับสมัครด่วน !
1. ออกตรวจสอบคุณภาพบริการและอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ 2. ตรวจสอบนับสต็อควัตถุดิบตามสาขา 3. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบคงคลัง 4. ตรวจสอบเอกสารและโปรโมชั่นต่างๆ 5. จัดทำรายงานการเข้าตรว...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000 - 15,000
15 มิ.ย. 62
13 . Inventory Audit Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการนับ Stock ของสาขา - เดินทางออกนอกสถานที่เพื่อตรวจสอบการทำงาน เช่น ขั้นตอนระบบการทำงานของสาขา - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP)
15 มิ.ย. 62
14 . QA/QC (ไซต์งานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพตามหน้างาน ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ 2.ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งในทุกขั้นตอน 3.การออก NCR และ MDR 4.จัดทำเอกสารเพื่อลูกค้าตรวจสอบและส่งมอบงาน (Request for Inspection) 5.ประสานงานกับท...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิต(QA Inspector)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยฝ่ายเทคนิค
1.ออกแบบและจัดทำกล่องตัวอย่างให้กับลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้า 2.มีความสนใจเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับอะไหล่รถยนต์ ออกแบบไดคัท 3.ติดต่อประสานกับทีมงานของลูกค้า เช่น ทีมออกแ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้า QC incoming & lABรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลต่าง ๆ - ควบคุมตรวจสอบคุณภาพและตรวจรับวัตถุดิบเข้า - ประสานงานแผนกต่าง ๆ ในการตัดสินใจ - วิเคราะห์ระดับของ defect ในแต่ละผลิตภัณฑ์

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์/ สินค้าในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้า - ตรวจสอบวัดค่าความเหมือนของเฉดสี ที่ผลิต เทียบกับ STD ตามที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
19 . QC QA
1. ทำการเปิดแบบและกำหนดข้อควรระวัง,จุดเสี่ยง,จุดตรวจสอบต่างๆให้กับ๐QA. ประจำตึก,หน.ไลน์,หน.เย็บ,จนท.รีด,จนท.Pack และช่างจักรประจำไลน์ 2. สุ่มตรวจชิ้นงานระหว่างเย็บ อนุมัติวิธีการ Pack พร้อมตรวจ...

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
20 . QA/QC Supervisor
-กำหนดนโยบายและขั้นตอนการประกันคุณภาพ -วางแผนดำเนินการและดูแลตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพก่อนการรับเข้า -วางแผนดำเนินการและดูแลตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตให้เป็นไป...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
15 มิ.ย. 62
 พบ 95 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ