JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 78 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Inspector)
- ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า - เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานด้านที่รับผิดชอบเสนอกับหัวหน้างาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 13,000 + เบี้ยขยัน
22 ก.ค. 62
2 . QCรับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสินค้าแต่ละรายการ ของสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศทุก Lot สินค้า -สรุปรายงานผลการตรวจสอบสินค้าทุก Lot -จัดทำรายงานความผิดปกติที่พบจากการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการแก้ปัญหา...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
22 ก.ค. 62
4 . QA/QC staff / welcome new graduate / เพชรบุรีตัดใหม่, Lopburi / 25K (W)
- ดูแลโรงงานไก่ (Karaage,Fried chicken etc)Production control, Quality control - บางวันเข้าประชุมที่BKK ทำreportเป็นภาษาอังกฤษ Benefit: - ค่าโอที รวมเงินเดือนแล้ว - โบนัส ปีละ2ครั้ง มิถุนาและธัน...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000
22 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ DCCรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวกับระบบ GMP ISO KPI HALAL อ.ย.

Diary Group (2007) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
22 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ QC รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพด้านบรรจุภัณฑ์

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
7 . QA & QC เจ้าหน้าที่ประกัน/ควมคุมคุณภาพ
- ควบคุม ดูแล ติดตาม การดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ อาหาร เเละผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ/เคมี/ชีวภาพ (ปริมาณเชื้อ) ของวัตถุดิบ และเนื้อสัตว์แปรรูปได้ - ออกเอกสารรับรองผลการตรวจก่อนกระจายสู่สาขา...

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
22 ก.ค. 62
8 . QA Engineer
• Maintain and update Q.A. system for a project • Maintain and update quality control system for a project • Maintain, update and achieving quality/technical document for project level • Facili...

บริษัท บวิค-ไทย จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
9 . QC Assistant (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ QC)
- ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบให้ใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ ตลอดจนขั้นตอนการบำรุงรักษ...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน 9,750 +เบี้ยขยัน +ค่าล่วงเวลา
22 ก.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
1.จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบและวิธีการทำงาน ในการรับประกันและ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง มาตรฐานการตรวจสอบรวมทั้งเกณฑ์การทดสอบ ผลิตภัณฑ์ ในขั้นตอนต่างๆ 3.ค...

บริษัท แอร์โฟร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 35,000-45,000
22 ก.ค. 62
11 . QC (Garments)
- ควบคุมตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบคุณภาพติดตามในกระบวนการผลิตในคุณภาพของงาาน - ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ - กำกับดูแลการปฏิบัติงานในกา...

บริษัท สุภารา จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
13 . Analyst (Pharmaceutical Business)Urgently Required !
>> Perform Physical and Chemical testing in laboratory for : >> Products as per product specifications > Process Validation > Stability testing > Cleaning Validation >> Analytical reques...

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
22 ก.ค. 62
14 . QSE Auditor ประจำสำนักงานใหญ่
-วางแผนและตรวจติดตามระบบคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร, สิ่งแวดล้อม,และอาชีวอนามัยในส่วนของโรงงานและคลังสินค้า -อบรม/ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร, สิ่งแวดล้อม, อาชีวอน...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
15 . Inventory Audit Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการนับ Stock ของสาขา - เดินทางออกนอกสถานที่เพื่อตรวจสอบการทำงาน เช่น ขั้นตอนระบบการทำงานของสาขา - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP)
22 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA ภาคสนามรับสมัครด่วน !
1.เข้าสุ่มตรวจคุณภาพสินค้า และเยี่ยมดูแลลูกค้าในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ด้านคุณภาพสินค้าหลังการขาย ร่วมถึงดูแลให้คำแนะนำข้อมูลการจัดเก็บสินค้า การใช้สินค้า การนำเสนอสินค้า 2.รับคำร้องเรียนจา...

Surapon Foods Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
22 ก.ค. 62
17 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
22 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ QA (ประจำประเทศ Myanmar)
- รับผิดชอบการสุ่มตรวจคุณภาพงานที่เริ่มผลิต - จัดทำใบวัดไซด์สเปค/อินไลน์ - รับผิดชอบการตรวจคุณภาพ - จัดทำใบ Inspection Report - รับผิดชอบการติดป้ายบ่งชี้ความแตกต่างของงานหลังการตรวจสอบคุณภาพ - ร...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ เอกสารระบบคุณภาพ (ISO 9001)
ดูแล ปรับปรุง จัดเก็บระบบเอกสารงาน ISO ทั้งหมด

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ QA Final
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป - จัดทำรายงานผลการตรวจ ต่อผู้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
 พบ 78 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ