JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและตรวจสอบวัตถุดิบ/วุสดุ ในการรับเข้า ตามมาตราฐานรับเข้าของแต่ละประเภท - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตราฐาน - จัดทำเอกสารใบรายงาน ระบบ ISO 9001-2015 - จัดทำชุดสินค้าตัวอย่างสำหรับค่ามาตร...

บริษัท เม้งเซ้ง พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
2 . QC Engineerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลระบบการสอบเทียบของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ สำหรับการผลิต 2. ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. กำหนดมาตรฐาน ในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
21 ส.ค. 62
3 . QS Manager (50K-70K) [Job ID:52328]
- Supervising the performance of the quantity surveying team to ensure quality and timeliness in delivery. - Preparing tender/bid evaluations and recommendations in coordination with the quantity sur...

Reeracoen Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 70,000 THB
21 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC
1.ควบคุมการปฏิบัติงานใน Line การผลิต 2.ตรวจสอบแผนการผลิตประจำวัน 3.ตรวจสอบ และติดตามในกระบวนการผลิต 4.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน 5.เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ยั่งยืน

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
5 . Inspector
-ตรวจสอบรถบัสให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ -ตรวจสอบรถบัส พร้อมอุปกรณ์อื่นที่กำหนดในแบบ ฟอร์ม เมื่อตรวจพบจุดที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าและส่วนจัดรถทราบ ...

LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000
21 ส.ค. 62
6 . PDI Executive
1.ตรวจสอบรถใหม่เมื่อมาถึง Dealer ก่อนทำ PDI ในส่วนของ Service 2.ติดต่อประสานงาน Importer เพื่อแจ้งในกรณีที่มี Damage และประสานในการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 3.ประสานจัดคิวในการเข้า PDI ตามลำดับนัดหมาย และติ...

AAS Auto Service Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-23,000
21 ส.ค. 62
7 . ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ(Auditor)
1. วางแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และตรวจประเมินซัพพลายเออร์ 2. ตรวตติดตามระบบคุณภาพร้านสาขา MK ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล 3. ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน 4. ตรวจประเมินซัพพลายเออร์ 5. จัดทำรา...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพอาวุโส (Senior Quality Control)
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - แก้ปัญหางานในกระบวนการผลิตเมื่อพบจุดบกพร่อง - กำหนดนโยบายระบบบริหารด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ - ทบทวนและอนุมัติการเปล...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
21 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจมาตรฐานร้านอาหารญี่ปุ่น สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล
1. ตรวจสอบคุณภาพอาหารภายในร้านก่อนส่งถึงมือลูกค้า 2. ตรวจสอบมาตรฐานการบริการตามระเบียบบริษัท 3. ตรวจสอบ CASH CHECK ภายในร้าน 4. ตรวจสอบ OEC ประจำเดือน 5. ควบคุมมาตรฐานคุณภาพร้านให้ตรงตามเกณฑ์บริษั...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 20,000 - 25,000 (ตามประสบการณ์)
21 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ QA (ตรวจงานผลิตนอกสถานที่) รับสมัครด่วน !
- กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดด้านคุณภาพของสินค้า - ควบคุม วิเคราะห์ และตรวจสอบสินค้าที่ผลิตรวมถึงวัตถุดิบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจสอบมาตรฐานงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของบริษัทฯนอกสถานที่ ให...

บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
1.ควบคุมการทำงานในไลน์ผลิต ให้เป็นไปตามแผนการผลิตประจำวัน 2.ตรวจดูแลความเรียบร้อยในไลน์ผลิตในแต่ละวัน 3.เก็บสถิติข้อมูลการผลิตประจำวัน 4.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 28,000.- บาท
21 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
- ตรวจรับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งทดสอบ เพื่อให้ได้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ - ควบคุมคุณภาพสินค้าระหว่างผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด - ควบคุมความสะอาดของอุปกรณ์และพื้นที่ในก...

บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์/ สินค้าในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้า - ตรวจสอบวัดค่าความเหมือนของเฉดสี ที่ผลิต เทียบกับ STD ตามที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
14 . ผู้ควบคุมงานควบคุมคุณภาพ (QA Supervisor)
- ตรวจ CER สาขา A&W รายไตรมาสทุกสาขา - Support งานด้าน R&D ประสาน supplier เพื่อตรวจสอบและส่งตัวอย่างสินค้าที่มีปัญหา - ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ตรวจสอบวัตถุดิบให้เป...

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
15 . QA & QC เจ้าหน้าที่ประกัน/ควมคุมคุณภาพ
- ควบคุม ดูแล ติดตาม การดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ อาหาร เเละผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ/เคมี/ชีวภาพ (ปริมาณเชื้อ) ของวัตถุดิบ และเนื้อสัตว์แปรรูปได้ - ออกเอกสารรับรองผลการตรวจก่อนกระจายสู่สาขา...

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
21 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ QC / หัวหน้าแผนก QA / ผจก.แผนก QA/ ช่างฉีดพลาสติก / ช่างซ่อมแม่พิมพ์
เจ้าหน้าที่ QC - ตรวจสอบคุณภาพงานแต่ละขั้นตอนของการทำงานเช่นเครื่องพิมพ์,เครื่องDry Laminate,เครื่องสลิต หัวหน้าแผนก, ผจก.แผนก QA - ดูแลระบบงาน QA ทั้งระบบ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ช่างฉีดพลาสต...

บริษัท จี.ดี.โปรแพค จำกัด
4อัตรา/1อัตรา/1อัตรา/1อัตรา/1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์ทำงาน
21 ส.ค. 62
17 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC QA
1.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและบันทึกผล 2.สุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าสโตร์และบันทึกผล 3.ตรวจรับเข้าผลิตภัณฑ์ 4.ปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน 5.รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา...

บริษัท ไทยประเสริฐพลาสติก จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
1.) ควบคุม process การรับเข้า จ่ายออกของสินค้า 2.) ดูแลQCและ QA 3.) ดูแลความเรียบร้อยต่างๆในส่วนที่ตนดูแล 4.) รวมถึงการตรวจเช็ค Stock ใช้ Program Accpac ในการคีย์ข้อมูล 5.) ทำรายงาน Stock ...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000
21 ส.ค. 62
19 . QA Assistant Supervisor - กรุงเทพ
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า - ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์(เสาร์ตามปฏิทินบริษัท) เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ความล้มเหลวของ Material และกิ...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 35,000 Baht
21 ส.ค. 62
20 . Inventory Audit Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการนับ Stock ของสาขา - เดินทางออกนอกสถานที่เพื่อตรวจสอบการทำงาน เช่น ขั้นตอนระบบการทำงานของสาขา - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP)
21 ส.ค. 62
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ