JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 96 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Inspector)
- ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า - เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานด้านที่รับผิดชอบเสนอกับหัวหน้างาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 13,000 + เบี้ยขยัน
17 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า รับสมัครด่วน !
1. ออกตรวจสอบคุณภาพบริการและอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ 2. ตรวจสอบนับสต็อควัตถุดิบตามสาขา 3. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบคงคลัง 4. ตรวจสอบเอกสารและโปรโมชั่นต่างๆ 5. จัดทำรายงานการเข้าตรว...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000 - 15,000
17 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
4 . QC/Stock
1. กำหนดข้อระวัง จุดตรวจสอบต่างๆ ให้กับพนักงาน หัวหน้าไลน์ หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง และแผนก Packing เพื่อกันข้อผิดพลาดในแต่ละจุด 2. สุ่มตรวจชิ้นงานระหว่างผลิต ตรวจสอบความถูกต้องของการ Pack เช่นการติด...

S.D. Garment Co., Ltd.
17 มิ.ย. 62

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ DCC (อาวุโส)รับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวกับระบบ GMP ISO KPI HALAL อ.ย.

Diary Group (2007) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ Q.A
- วางแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ - ตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพ ก่อนรับสินค้า

Diary Group (2007) Co., Ltd.
17 มิ.ย. 62

บริษัท จิ๊บ จิ๊บ จำกัด
17 มิ.ย. 62
9 . พนักงานควบคุมคุณภาพ ( QC )รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างการผลิต 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต 3. ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูป 4. บันทึกรายงานการตรวจสอบคุณภาพประจำวัน 5. รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บั...

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
10 . Quality Technician
Quality Technician • Calibration เครื่องมือ เครื่องจักรในกระบวนการผลิต • มีประสบการณ์ในการสอบเทียบ ใช้งานเครื่องมือวัด • ควบคุมคุณภาพของ Mold & Lense • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ

Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
17 มิ.ย. 62
11 . พนักงาน QC , พนักงานฝ่ายผลิต
1.ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์การผลิต 2.บันทึกรายงานการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท อินเตอร์พ้อยท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 325.-บาทต่อวัน
17 มิ.ย. 62
12 . เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ
1. ดูแลเอกสารต่างๆของฝ่ายประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด GMP/PICS 2. วางแผนและติดตามแผนการตรวจสอบความถูกต้อง (validation plan) ของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 3. ควบคุมดูแลการตรวจสอบสภา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 มิ.ย. 62
13 . QA & QC เจ้าหน้าที่ประกัน/ควมคุมคุณภาพ
- ควบคุม ดูแล ติดตาม การดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ อาหาร เเละผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ/เคมี/ชีวภาพ (ปริมาณเชื้อ) ของวัตถุดิบ และเนื้อสัตว์แปรรูปได้ - ออกเอกสารรับรองผลการตรวจก่อนกระจายสู่สาขา...

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
17 มิ.ย. 62
14 . QC QA
1. ทำการเปิดแบบและกำหนดข้อควรระวัง,จุดเสี่ยง,จุดตรวจสอบต่างๆให้กับ๐QA. ประจำตึก,หน.ไลน์,หน.เย็บ,จนท.รีด,จนท.Pack และช่างจักรประจำไลน์ 2. สุ่มตรวจชิ้นงานระหว่างเย็บ อนุมัติวิธีการ Pack พร้อมตรวจ...

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
15 . พนักงานควบคุมคุณภาพ QC (Quality Control)รับสมัครด่วน !
1. ทำการตรวจวัดความชื้นผลิตภัณฑ์เส้น Pasta 2. วิเคราะห์เชื้อจุลทรีย์ในผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด 3. บันทึกข้อมูลเอกสาระบบความปลอดภัย 3. ดูแลสุขลักษณะอนามัยของพนักงานและ Line ผลิตโดยการตรวจเช็คพนักงานก่อน...

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
17 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ Payment หน้างาน 2. ตรวจสอบ คุณภาพงานก่อสร้าง 3. จัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพงาน

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
17 มิ.ย. 62
17 . Inventory Audit Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการนับ Stock ของสาขา - เดินทางออกนอกสถานที่เพื่อตรวจสอบการทำงาน เช่น ขั้นตอนระบบการทำงานของสาขา - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP)
17 มิ.ย. 62
18 . ตรวจสอบคุณภาพ แผ่น PRECAST
ตรวจสอบคุณภาพแผ่น PRECAST (QC.PRECAST)

บริษัท วี.วี.ดับบลิว.คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน 15,000.-บาท (ขึ้นไป) + เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
17 มิ.ย. 62
19 . Analyst (Pharmaceutical Business)Urgently Required !
>> Perform Physical and Chemical testing in laboratory for : >> Products as per product specifications > Process Validation > Stability testing > Cleaning Validation >> Analytical reques...

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
17 มิ.ย. 62
20 . FDA Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าทางด้านอาหาร เช่นเนื้อสัตว์และอาหารทะเล - ประเมิณคุณภาพสินค้าด้านอาหาร เช่นเนื้อสัตว์และอาหารทะเล - ดูแลงานด้านเอกสาร อ.ย.ขอนำสินค้าเข้าประเทศ - ประสานงานกับทางหน่วยงานรา...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
 พบ 96 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ