JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Automotive Auditor(เคยทำ QA / QC ในโรงงานรถยนตร์หรืออะไหล่ยนตร์)
- ตรวจสอบสินค้า หรือ ขั้นตอนการผลิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ - จัดทำรายงาน

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 - 55,000
19 ก.ย. 62
2 . QCรับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
3 . QA Advisor (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า)
- จัดทำมาตรฐานคุณภาพสินค้าก่อนจัดซื้อหลังได้รับ Final Sample และมาจรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของโรงงานผู้ผลิต (Inspection Report,Do & Don't Standard)พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงมาตร ฐานตามสินค้าและประสานงา...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ย. 62
4 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
18 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์/ สินค้าในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้า - ตรวจสอบวัดค่าความเหมือนของเฉดสี ที่ผลิต เทียบกับ STD ตามที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
6 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ / รองผู้จัดการฝ่าย
- ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเคมี - ควบคุมคุณภาพเนื้อผลิตภัณฑ์ - ควบคุมคุณภาพจุลชีว - ควบคุมกระบวนการรับสินค้าคืน

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
7 . QC
1.ตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนดพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์ม 2.ในกรณีตรวจพบสินค้าไม่ตรงตามมาตรฐาน ต้องออกเอกสาร NC 3.ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดสินค้า หร...

บริษัท เจ.เอส.อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท/เดือน หรือตามประสบการณ์
18 ก.ย. 62
8 . QA & QC เจ้าหน้าที่ประกัน/ควมคุมคุณภาพ
- ควบคุม ดูแล ติดตาม การดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ อาหาร เเละผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ/เคมี/ชีวภาพ (ปริมาณเชื้อ) ของวัตถุดิบ และเนื้อสัตว์แปรรูปได้ - ออกเอกสารรับรองผลการตรวจก่อนกระจายสู่สาขา...

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
18 ก.ย. 62
9 . QC (EE/ME)
- ควบคุมเอกสาร QC - เตรียมเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถอบรมการทำงานให้กับผู้รับเหมา - ควบคุมดูแลขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามที่กำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนส่ง Inspec...

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
18 ก.ย. 62
10 . QA/QC Staff รายได้ 18 - 30 K - บางนาตราด กม 28รับสมัครด่วน !
Job Deception : To follow status of new model progressive. To support customer requirement and activities of new model. To support related activity for APQP, PPAP, Claim prevention. To respon...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
เงินเดือน 18,000-30,000 Contract 1 year/ renewable
18 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยฝ่ายเทคนิค
1.ออกแบบและจัดทำกล่องตัวอย่างให้กับลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้า 2.มีความสนใจเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับอะไหล่รถยนต์ ออกแบบไดคัท 3.ติดต่อประสานกับทีมงานของลูกค้า เช่น ทีมออกแ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ย. 62
12 . พนักงานควบคุมคุณภาพ QC (Quality Control)รับสมัครด่วน !
1. ทำการตรวจวัดความชื้นผลิตภัณฑ์เส้น Pasta 2. วิเคราะห์เชื้อจุลทรีย์ในผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด 3. บันทึกข้อมูลเอกสาระบบความปลอดภัย 3. ดูแลสุขลักษณะอนามัยของพนักงานและ Line ผลิตโดยการตรวจเช็คพนักงานก่อน...

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
18 ก.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ QA (ประจำประเทศ Myanmar)
- รับผิดชอบการสุ่มตรวจคุณภาพงานที่เริ่มผลิต - จัดทำใบวัดไซด์สเปค/อินไลน์ - รับผิดชอบการตรวจคุณภาพ - จัดทำใบ Inspection Report - รับผิดชอบการติดป้ายบ่งชี้ความแตกต่างของงานหลังการตรวจสอบคุณภาพ - ร...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ QA Final
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป - จัดทำรายงานผลการตรวจ ต่อผู้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
15 . พนักงานแต่งสี (Tinting Staff)
• จัดเตรียมและตรวจสอบแม่สีต่างๆ ที่ใช้ในการแต่งสีให้มีปริมาณเพียงพอ • จัดแต่งโทนสีที่ผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า • จัดเก็บแม้สีต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ อยู่ในสภาพที่ดี และมีความปลอดภัย • จัดทำ...

Yip In Tsoi & Co.,Ltd. (YipInTsoi Group)
เงินเดือน 10,000 - 18,000
18 ก.ย. 62
16 . QA/QC (ไซต์งานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพตามหน้างาน ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ 2.ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งในทุกขั้นตอน 3.การออก NCR และ MDR 4.จัดทำเอกสารเพื่อลูกค้าตรวจสอบและส่งมอบงาน (Request for Inspection) 5.ประสานงานกับท...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 ก.ย. 62
17 . QA
1.ออกเอกสารใบ PR/PO สั่งสินค้ากับซัพพลายเออร์ 2.ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์และลูกค้า 3.จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.ในกรณีสินค้ามีปัญญาต้องเข้าไปดูแลลูกค้า เพื่อหาสาเหตุ วิธิการแก้ไขปัญหา แ...

Kotobukiya Fronte Automotive Interior (Thailand) Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ QC / หัวหน้าแผนก QA / ผจก.แผนก QA/ ช่างฉีดพลาสติก / ช่างซ่อมแม่พิมพ์
เจ้าหน้าที่ QC - ตรวจสอบคุณภาพงานแต่ละขั้นตอนของการทำงานเช่นเครื่องพิมพ์,เครื่องDry Laminate,เครื่องสลิต หัวหน้าแผนก, ผจก.แผนก QA - ดูแลระบบงาน QA ทั้งระบบ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ช่างฉีดพลาสต...

บริษัท จี.ดี.โปรแพค จำกัด
3อัตรา/1อัตรา/1อัตรา/1อัตรา/1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์ทำงาน
18 ก.ย. 62
19 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพ (Manager) CPY
บริหารงานด้านการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และรบบคุณภาพ โดยการวางแผน และจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และสินค้า กำหนดวิธีการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ในระหว่างงการผลิต และสินค้าสำเ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
18 ก.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ Cost Control (ประจำที่สำนักงานใหญ่ จรัญฯ 46)
- ออกปฏิบัติงานตรวจสอบพนักงานหน้าร้านอาหารและเครื่องดื่ม - ออกปฏิบัติงานตรวจสอบต้นทุนต่างๆของร้านอาหารและเครื่องดื่ม * มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ *

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
18 ก.ย. 62
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ