JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประกันคุณภาพ
ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ก่อนนำเข้าสู่กระบานการผลิต , วางแผน และควบคุมกระบวนการเบิกวัตถุดิบ,กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สุดท้ายการผลิต ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมาก...

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
เงินเดือน 10,000
22 ส.ค. 62
2 . Quality Management System (QMS) - Section Head
• ตรวจประเมินโรงงานกลุ่มบริษัทฯ ด้านระบบคุณภาพ โดยอ้างอิงมาตรฐานข้อกำหนดด้าน Food safety (CODEX, GMP, HACCP, BRC, FSSC, 22000, etc), ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 เป็นต้น • จัดทำรายงานและบันทึกผลการ...

Thai Wah Public Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC
1.ควบคุมการปฏิบัติงานใน Line การผลิต 2.ตรวจสอบแผนการผลิตประจำวัน 3.ตรวจสอบ และติดตามในกระบวนการผลิต 4.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน 5.เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ยั่งยืน

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
4 . QC รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน -ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนนำส่งออกไปติดตั้งให้กับทางไซส์งานต่างๆ -รายงานผลการตรวจสอบสิ่งผลิตให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ -สรุปรายงานปัญหาด้...

Project Interior Solutions Co., Ltd
1 อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามความเหมาะสมและประสบการณ์
22 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจมาตรฐานร้านอาหารญี่ปุ่น สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล
1. ตรวจสอบคุณภาพอาหารภายในร้านก่อนส่งถึงมือลูกค้า 2. ตรวจสอบมาตรฐานการบริการตามระเบียบบริษัท 3. ตรวจสอบ CASH CHECK ภายในร้าน 4. ตรวจสอบ OEC ประจำเดือน 5. ควบคุมมาตรฐานคุณภาพร้านให้ตรงตามเกณฑ์บริษั...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 20,000 - 25,000 (ตามประสบการณ์)
22 ส.ค. 62
6 . PDI Executive
1.ตรวจสอบรถใหม่เมื่อมาถึง Dealer ก่อนทำ PDI ในส่วนของ Service 2.ติดต่อประสานงาน Importer เพื่อแจ้งในกรณีที่มี Damage และประสานในการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 3.ประสานจัดคิวในการเข้า PDI ตามลำดับนัดหมาย และติ...

AAS Auto Service Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-23,000
22 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพอาวุโส (Senior Quality Control)
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - แก้ปัญหางานในกระบวนการผลิตเมื่อพบจุดบกพร่อง - กำหนดนโยบายระบบบริหารด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ - ทบทวนและอนุมัติการเปล...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
22 ส.ค. 62
8 . ผู้ควบคุมงานควบคุมคุณภาพ (QA Supervisor)
- ตรวจ CER สาขา A&W รายไตรมาสทุกสาขา - Support งานด้าน R&D ประสาน supplier เพื่อตรวจสอบและส่งตัวอย่างสินค้าที่มีปัญหา - ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ตรวจสอบวัตถุดิบให้เป...

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ QCรับสมัครด่วน !
1) ตรวจสอบเเละวิเคราะห์ RM เเละ FINISH P. ตลอดจนกำนด Spec วิธีทดสอบได้อย่างเหมาะสม 2) ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยให้เป็นเอกเทศไม่ตรงต่อกัน 3) สุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์...

บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
22 ส.ค. 62
10 . QA/QC (ไซต์งานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพตามหน้างาน ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ 2.ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งในทุกขั้นตอน 3.การออก NCR และ MDR 4.จัดทำเอกสารเพื่อลูกค้าตรวจสอบและส่งมอบงาน (Request for Inspection) 5.ประสานงานกับท...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 ส.ค. 62
11 . QCรับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
12 . QA & QC เจ้าหน้าที่ประกัน/ควมคุมคุณภาพ
- ควบคุม ดูแล ติดตาม การดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ อาหาร เเละผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ/เคมี/ชีวภาพ (ปริมาณเชื้อ) ของวัตถุดิบ และเนื้อสัตว์แปรรูปได้ - ออกเอกสารรับรองผลการตรวจก่อนกระจายสู่สาขา...

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
22 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยฝ่ายเทคนิค
1.ออกแบบและจัดทำกล่องตัวอย่างให้กับลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้า 2.มีความสนใจเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับอะไหล่รถยนต์ ออกแบบไดคัท 3.ติดต่อประสานกับทีมงานของลูกค้า เช่น ทีมออกแ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพ (Manager)
บริหารงานด้านการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และรบบคุณภาพ โดยการวางแผน และจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และสินค้า กำหนดวิธีการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ในระหว่างงการผลิต และสินค้าสำเ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
22 ส.ค. 62
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการคิวซี – ประจำสาขานครหลวง อยุธยา
ผู้ช่วยผู้จัดการคิวซีจะรายงานต่อผู้จัดการอาวุโสแผนกคิวซีและจะรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ • จัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานและการควบคุมคุณภาพให้แก่พนักงานและทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงาน • ตรวจสอบรายงานการวิเค...

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับคัดเลือก
22 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ QA (ประจำประเทศ Myanmar)
- รับผิดชอบการสุ่มตรวจคุณภาพงานที่เริ่มผลิต - จัดทำใบวัดไซด์สเปค/อินไลน์ - รับผิดชอบการตรวจคุณภาพ - จัดทำใบ Inspection Report - รับผิดชอบการติดป้ายบ่งชี้ความแตกต่างของงานหลังการตรวจสอบคุณภาพ - ร...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ QA Final
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป - จัดทำรายงานผลการตรวจ ต่อผู้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
18 . Automotive Auditor(เคยทำ QA / QC ในโรงงานรถยนตร์หรืออะไหล่ยนตร์)
- ตรวจสอบสินค้า หรือ ขั้นตอนการผลิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ - จัดทำรายงาน

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 - 55,000
22 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ QA (ตรวจงานผลิตนอกสถานที่) รับสมัครด่วน !
- กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดด้านคุณภาพของสินค้า - ควบคุม วิเคราะห์ และตรวจสอบสินค้าที่ผลิตรวมถึงวัตถุดิบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจสอบมาตรฐานงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของบริษัทฯนอกสถานที่ ให...

บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
1.) ควบคุม process การรับเข้า จ่ายออกของสินค้า 2.) ดูแลQCและ QA 3.) ดูแลความเรียบร้อยต่างๆในส่วนที่ตนดูแล 4.) รวมถึงการตรวจเช็ค Stock ใช้ Program Accpac ในการคีย์ข้อมูล 5.) ทำรายงาน Stock ...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000
22 ส.ค. 62
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ