JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ QA ขึ้นรูปกล่อง (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. ดูแผนการผลิตประจำวัน 2. เบิก-คืน DIE CUT ที่แผนกปั๊มกล่อง 3. เบิก-คืน แฟ้มสีที่ห้อง Production 4. ตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างผลิต ตามวิธีการตรวจสอบคุณภาพส่วนหลังพิมพ์ 5. แจ้งเพื่อให้เกิดการแก้ไข หร...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
3 . Analyst (Pharmaceutical Business)Urgently Required !
>> Perform Physical and Chemical testing in laboratory for : >> Products as per product specifications > Process Validation > Stability testing > Cleaning Validation >> Analytical reques...

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
22 ก.ค. 62
4 . QSE Auditor ประจำสำนักงานใหญ่
-วางแผนและตรวจติดตามระบบคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร, สิ่งแวดล้อม,และอาชีวอนามัยในส่วนของโรงงานและคลังสินค้า -อบรม/ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร, สิ่งแวดล้อม, อาชีวอน...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ DCCรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวกับระบบ GMP ISO KPI HALAL อ.ย.

Diary Group (2007) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
22 ก.ค. 62
6 . Inventory Audit Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการนับ Stock ของสาขา - เดินทางออกนอกสถานที่เพื่อตรวจสอบการทำงาน เช่น ขั้นตอนระบบการทำงานของสาขา - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP)
22 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ QC รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพด้านบรรจุภัณฑ์

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Inspector)
- ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า - เก็บข้อมูลและจัดทำรายงานด้านที่รับผิดชอบเสนอกับหัวหน้างาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 13,000 + เบี้ยขยัน
22 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA ภาคสนามรับสมัครด่วน !
1.เข้าสุ่มตรวจคุณภาพสินค้า และเยี่ยมดูแลลูกค้าในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ด้านคุณภาพสินค้าหลังการขาย ร่วมถึงดูแลให้คำแนะนำข้อมูลการจัดเก็บสินค้า การใช้สินค้า การนำเสนอสินค้า 2.รับคำร้องเรียนจา...

Surapon Foods Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
22 ก.ค. 62
10 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
22 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ QA (ประจำประเทศ Myanmar)
- รับผิดชอบการสุ่มตรวจคุณภาพงานที่เริ่มผลิต - จัดทำใบวัดไซด์สเปค/อินไลน์ - รับผิดชอบการตรวจคุณภาพ - จัดทำใบ Inspection Report - รับผิดชอบการติดป้ายบ่งชี้ความแตกต่างของงานหลังการตรวจสอบคุณภาพ - ร...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ เอกสารระบบคุณภาพ (ISO 9001)
ดูแล ปรับปรุง จัดเก็บระบบเอกสารงาน ISO ทั้งหมด

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ QA Final
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป - จัดทำรายงานผลการตรวจ ต่อผู้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ QC (ประจำประเทศจีน)
-ตรวจสอบ (Detection) ผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้การผลิตผลิตภัณฑ์ เกิดความผิดพลาด -จัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และรายละเอียดที่ พบในการตรวจ -จัดเก็บเอกสารและตัวอย่างในการตรวจสอบคุณภาพ ...

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ Q.C.
1.• มีหน้าที่ตรวจสอบ (Detection) ผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้การผลิตผลิตภัณฑ์ เกิดความผิดพลาด 2. จัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และรายละเอียดที่ พบในการตรวจ 3. จัดเก็บเอกสารและตัวอย่างใ...

บริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
22 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า
1. ออกตรวจสอบคุณภาพบริการและอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ 2. ตรวจสอบนับสต็อควัตถุดิบตามสาขา 3. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบคงคลัง 4. ตรวจสอบเอกสารและโปรโมชั่นต่างๆ 5. จัดทำรายงานการเข้าตรว...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 18,000
22 ก.ค. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพ (Manager)
บริหารงานด้านการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และรบบคุณภาพ โดยการวางแผน และจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และสินค้า กำหนดวิธีการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ในระหว่างงการผลิต และสินค้าสำเ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
22 ก.ค. 62
18 . QC
1.ตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนดพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์ม 2.ในกรณีตรวจพบสินค้าไม่ตรงตามมาตรฐาน ต้องออกเอกสาร NC 3.ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดสินค้า หร...

บริษัท เจ.เอส.อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท/เดือน หรือตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
19 . QC QA
1. ทำการเปิดแบบและกำหนดข้อควรระวัง,จุดเสี่ยง,จุดตรวจสอบต่างๆให้กับ๐QA. ประจำตึก,หน.ไลน์,หน.เย็บ,จนท.รีด,จนท.Pack และช่างจักรประจำไลน์ 2. สุ่มตรวจชิ้นงานระหว่างเย็บ อนุมัติวิธีการ Pack พร้อมตรวจ...

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
20 . QA & QC เจ้าหน้าที่ประกัน/ควมคุมคุณภาพ
- ควบคุม ดูแล ติดตาม การดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ อาหาร เเละผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ/เคมี/ชีวภาพ (ปริมาณเชื้อ) ของวัตถุดิบ และเนื้อสัตว์แปรรูปได้ - ออกเอกสารรับรองผลการตรวจก่อนกระจายสู่สาขา...

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
22 ก.ค. 62
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ