JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 77 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
16 ก.ย. 62
2 . QA Staff (JLPT N3)***เดอะไนน์ทาวเวอร์ พระราม 9*** (GJ-29)Urgently Required !
• Responsible for IMDS, PPAP functions. • Coordinate documentation process for both customer and supplier • Support the Product Realization Process in accordance with customer requirements • Suppor...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000-35,000 THB
16 ก.ย. 62
3 . พนักงานตรวจเช็คชิ้นงาน
1. ตรวจวัดชิ้นงาน ตามแบบ 2. แพคชิ้นงานเตรียมจัดส่ง 3. ช่วยงานด้านเอกสารต่าง ๆ

Manufacture Overhaul Rapid and Optimal Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ตามความสามารถ
16 ก.ย. 62
4 . QC Assistant (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ QC)
- ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบให้ใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ ตลอดจนขั้นตอนการบำรุงรักษ...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 9,750 +เบี้ยขยัน +ค่าล่วงเวลา
16 ก.ย. 62
5 . QA Advisor (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า)
- จัดทำมาตรฐานคุณภาพสินค้าก่อนจัดซื้อหลังได้รับ Final Sample และมาจรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของโรงงานผู้ผลิต (Inspection Report,Do & Don't Standard)พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงมาตร ฐานตามสินค้าและประสานงา...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพ (Manager) CPY
บริหารงานด้านการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และรบบคุณภาพ โดยการวางแผน และจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และสินค้า กำหนดวิธีการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ในระหว่างงการผลิต และสินค้าสำเ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
16 ก.ย. 62
7 . QCรับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
8 . QC, QA Engineer
- ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกระบวนการ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - บันทึก, สรุปผลของการตรวจสอบคุณภาพ - ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยว...

บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์/ สินค้าในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้า - ตรวจสอบวัดค่าความเหมือนของเฉดสี ที่ผลิต เทียบกับ STD ตามที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
10 . หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
1. รับผิดชอบกระบวนการประกันคุณภาพทุกขั้นตอน และกำกับ ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในแผนกประกันคุณภาพ 2. รับผิดชอบในการมอบหมายงานให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ ให้เกิดผลงานที่ดีครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐาน ...

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
11 . QA ตรวจสอบไฟล์เสียง (13,500) ด่วนมากรับสมัครด่วน !
- ฟังไฟล์เสียงเพื่อประเมินการให้บริการของ Telesales / Call Center outbound - ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. - พร้อมทำงานล่วงเวลาได้ ทั้งในวันทำงานและวันเสาร์-อาทิตย์ - หยุดนักขัตฤกษ์ ...

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
เงินเดือน 13,500+เบี้ยขยัน+OT+ค่าอื่นๆ
16 ก.ย. 62
12 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ / รองผู้จัดการฝ่าย
- ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเคมี - ควบคุมคุณภาพเนื้อผลิตภัณฑ์ - ควบคุมคุณภาพจุลชีว - ควบคุมกระบวนการรับสินค้าคืน

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
13 . Quality Management Representative Manager
1. บริหารควบคุม และอนุมัติการพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ 2. เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพของหน่วยงานในการรับการตรวจฯ ในแง่ต่างๆ 3. วางแผนการรับการตรวจฯ จากภายในและภายน...

บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 ก.ย. 62
14 . QA JUNIOR SUPERVISOR
QA JUNIOR SUPERVISOR 1.ควบคุมกระบวนการทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เชิงมวลโดยใช้เทคนิคด้าน สถิติและนำเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการ ทำงานเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหาและ...

บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
15 . QA/ QC (เครื่องใช้ไฟฟ้า)
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าElectronics ในsiteงานลูกค้า (ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง) - ตรวจสอบมาตราฐานสินค้า ว่าเป็นไปตามมาตราฐานหรือไม่ - บันทึกและทำรายงานการประเมิน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 40,000
16 ก.ย. 62
16 . Automotive Auditor(เคยทำ QA / QC ในโรงงานรถยนตร์หรืออะไหล่ยนตร์)
- ตรวจสอบสินค้า หรือ ขั้นตอนการผลิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ - จัดทำรายงาน

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 - 55,000
16 ก.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
1. ตรวจสอบคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต 2. ควบคุมการทำงานของพนักงาน และขั้นตอนการผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพ สอดคล้องกับแผนงานและระยะเวลา 3. ปฏิบัติและดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 90...

บริษัท ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ Cost Control (ประจำที่สำนักงานใหญ่ จรัญฯ 46)
- ออกปฏิบัติงานตรวจสอบพนักงานหน้าร้านอาหารและเครื่องดื่ม - ออกปฏิบัติงานตรวจสอบต้นทุนต่างๆของร้านอาหารและเครื่องดื่ม * มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ *

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
16 ก.ย. 62
19 . QS Manager (50K-70K) [Job ID:52328]
- Supervising the performance of the quantity surveying team to ensure quality and timeliness in delivery. - Preparing tender/bid evaluations and recommendations in coordination with the quantity sur...

Reeracoen Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 70,000 THB
16 ก.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่QC
1.ตรวจสอบคุณภาพงานสิ่งพิมพ์ให้ถูกต้อง ตรงตามแบบงาน ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ และตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.คิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหางานี่ไม่มีคุณภาพ แนวทางแก้ไข วิธีปรับปรุงเพื...

บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว. กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 13,000 หรือตามตกลง
16 ก.ย. 62
 พบ 77 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ