JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่าง
1.ผลิตชิ้นงานตามแบบ 2.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานที่กำหนด 3.จัดเรียงเพื่อส่งมอบ

Siamdyna Supply LTD.,Part.
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
12 ก.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ