JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
ควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลพนักงาน พัฒนาความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน ปฎิบัติตามคำสี่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
2 . พนักงานฝ่ายผลิต
-ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชา -ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุล่วงสำเร็จ -ปฏิบัติงานส่วนงานผลิตให้ได้ตามคุณภาพ -ผลิตงานและส่งมอบงานตามกำหนดเวลา

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,500 ขึ้นไป
18 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ตัด, สลิด, กรอ เทปกาวสำเร็จรูป

บริษัท โดเท็ค เมอร์เชี่ยนไดซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000บาท
18 ก.ย. 62
4 . QC ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงาน รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบชิ้นงาน ดอกกัด ดอกเจาะ งานลับคมใบมีดอุตสาหกรรม โดยการใช้เครื่องมือวัดต่างๆ เช่น Micrometer Vernier Caliper Dial Gauge Measurement Data Management *** กรอกใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ที่่บริษัท ...

บริษัท ไมโครฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000
18 ก.ย. 62
5 . พนักงานผลิตรับสมัครด่วน !
- ประกอบชิ้นงานในไลน์ผลิต - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
6 . รองหัวหน้าแผนก ฝ่ายผลิต
1.บริหารงานการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ 3.วางแผนงานผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 4.ประสานงานภายใน/ภายนอกองค์กร

บริษัท เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
17 ก.ย. 62
7 . พนักงานตรวจเช็คชิ้นงาน
1. ตรวจวัดชิ้นงาน ตามแบบ 2. แพคชิ้นงานเตรียมจัดส่ง 3. ช่วยงานด้านเอกสารต่าง ๆ

Manufacture Overhaul Rapid and Optimal Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ตามความสามารถ
16 ก.ย. 62
8 . พนักงานฝ่ายผลิตด้านเครื่องสำอาง,ครีม
- ทำงานรับผิดชอบในการผลิตที่ห้องแล๊ป

GENORACLE Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
9 . Inspector
เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ จำนวนของสินค้า ประเมินสภาพของสินค้า ณ โรงงานหรือคลังสินค้าของคู่ค้า และรายงานผลของการตรวจสินค้า คุณภาพสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานของสินค้าหรือตามการมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานตามสิ่งท...

บริษัท การ์ดไฟร์ จำกัด
13 ก.ย. 62
10 . ช่าง
1.ผลิตชิ้นงานตามแบบ 2.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานที่กำหนด 3.จัดเรียงเพื่อส่งมอบ

Siamdyna Supply LTD.,Part.
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
12 ก.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ