JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 53 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยฝ่ายผลิต
1.กำกับดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.กวดขันระเบียบวินัยของพนักงาน 3.พัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต 4.วางแผนและควบคุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่น...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
22 . ผู้ช่วยช่างงานป้าย (ช่างฝึกงาน)
- เรียนรู้งานประกอบ ผลิต ติดตั้งงานป้าย - มีการสอนงานสำหรับผู้ไม่เป็นงาน - สามารถขับรถยนตร์ และมีใบขับขี่ มีค่าขับรถยนตร์พิเศษให้

บริษัท เทคนิค แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 9,000+
13 ก.ย. 62
23 . ช่างสี (งานป้าย)
- ทำสีงานป้ายโฆษณาเป็นหลัก - พร้อมสามารถทำงานทดแทนตำแหน่งอื่นได้ในงานป้าย

บริษัท เทคนิค แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 12,000+
13 ก.ย. 62

บริษัท ยัสปาล จำกัด
13 ก.ย. 62
25 . พนักงานทั่วไป
ผลิตชิ้นงาน

บริษัท ซูเปอร์ตรายาง จำกัด
เงินเดือน 9,500
13 ก.ย. 62
26 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
- ช่วยผู้จัดการปฏิบัติงานด้านการผลิต และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด - ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้

บริษัท บลูเจย์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และตามตกลง
13 ก.ย. 62
27 . พนักงานธุรการฝ่ายผลิต
- รับ-จ่ายงานช่าง - วางแผน ติดตามงาน และแก้ปัญหาหน้างานได้ - มีความกระตืนรือล้น และมีทักษะในการทำงาน - มีประสบการณ์ด้านเครื่องประดับอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป - ประสานงานแต่ละแผนกได้ดี และมีมนุษย์สัม...

บริษัท พลัส 1 เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
13 ก.ย. 62
28 . IE
1.วิเคราะห์ 2.วางแผนการผลิต

CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
29 . ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรการผลิต (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
1. เตรียมความพร้อมก่อนการผลิตที่สอดคล้องกับคำสั่ง 2. ดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งด้านความสะอาด คุณภาพ ความปลอดภัย ต้นทุน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน 3. รายงานความผิดปกติ, อุบัติเหตุ, อุบ...

Mondelez International (Thailand) Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,500++
13 ก.ย. 62
30 . ฝ่ายผลิต
- ตามแผนกที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จ-ส 8.00-17.00 น.

บริษัท เวย์ตาน่า จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายวันตามกรมแรงงาน
13 ก.ย. 62

บริษัท ยูเนี่ยนบัททึนคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
32 . ผู้ช่วยซุปเปอร์ไวเซอร์
ควบคุมกระบวนการผลิต วิเคราะห์และวางแผนการผลิต ควบคุมดูแลพนักงาน

บริษัท ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 14,000-17,000
13 ก.ย. 62
33 . พนักงานผลิตฟันปลอม
ผลิตงานตามใบสั่งงาน

บริษัท ซันวา เด็นตอล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 9,500-15,000
12 ก.ย. 62
34 . วิศวกรโรงงาน
1.บริหารจัดการ การผลิต และส่งมอบทันเวลา 2.ควบคุมคุณภาพ ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต 3.บริหารการจัดการด้านคนอย่างมีประสิทธิภาพ 4.จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรและตรวจเช็ค ให้มีสภาพการทำงานที่สมบูรณ์ ...

บริษัท เอส วรรณ ซัพพลายส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 62
35 . พนักงานฝ่ายผลิต (ชาย)
-คัดแยกและบรรจุผลไม้อบแห้ง

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ
12 ก.ย. 62
36 . พนักงานควบคุมคุณภาพ ( สาขาบางบอน )
- ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน - ลงบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบประจำวัน - รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพ - วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพ - ติดต่อประสานงาน กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
12 ก.ย. 62
37 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานตามคำสังที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมดดิซาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ค่าแรงรายวัน วันละ 325 บาท (หากมีประสบการณ์ตรง พิจารณาเป็นรายเดือน)
12 ก.ย. 62
38 . พนักงานฝ่ายผลิต
เป็นเข้าทำงานในโรงงานย่าน บางนา (เป็นผู้ผลิตเครื่องประดับส่งออกต่างประเทศ)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 62
39 . พนักงานฝ่ายผลิต
1. ทำงานในส่วนผลิต

บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน 330-380
12 ก.ย. 62
40 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอน 2.จัดทำลำดับการผลิตประจำวัน 3.ตรวจสอบยอดสินค้าที่ผลิต 4.ตรวจสอบดูแลการทำงานของพนักงาน

บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
12 ก.ย. 62
 พบ 53 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ