JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
- รับผิดชอบในงานวางแผน ตั้งแต่รับ Order เช็ควัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ติดตามกำหนดการเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จาก supplier - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานผลิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต(เครื่องสำอาง)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์(ตามตกลง)
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตอาวุโส (Planning Senior) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในงานวางแผนประมาณการขาย จนถึงส่งมอบคู่ค้า (Demand,Forecast) - วางแผนสั่งซื้อวัสถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานตลอดจนถึงการส่งมอบถึงคู่ค้า - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับม...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
4 . ผู้ช่วยวางแผนการผลิต
- ดำเนินการออกเอกสารสั่งซื้อสินค้าให้ผู้ผลิต และติดตามการจัดส่งสินค้าให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด. - ติดตามการรับสินค้านำเข้าให้เป็นไปตามกำหนดการที่วางแผนไว้ รวมถึงจัด เตรียมเอกสารในการดำเนินการรับสินค้า...

Colgate-Palmolive (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ