JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Product Development Executive
- ค้นหาผู้ผลิตใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังในการผลิตและผลักดันสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ "Ari" - ประสานงานกับ Designer เพื่อออกแบบสินค้าใหม่ๆ - ประสานงานกับผู้ผลิตเพื่อกำหนดรายละเอียดและคุณภาพของสินค้า เพื่อใ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
- รับผิดชอบในงานวางแผน ตั้งแต่รับ Order เช็ควัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ติดตามกำหนดการเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จาก supplier - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานผลิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต(เครื่องสำอาง)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์(ตามตกลง)
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเครา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่วางแผน
1.วางแผนงาน ประสานงาน และควบคมงานของแผนกผลิต 2.วางแผนพัฒนาวิธีการผลิตเพื่อลดเวลาและต้นทุนการผลิต 3.วางแผนผลิตให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้า 4.ควบคุมการวางแผนการผลิต ให้พร้อมและส่งมอบให้ลูกค้าทำตาม...

บริษัท ซันซีพลาสติก พี.เอส. จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
6 . Merchandiser/Buyer (ประจำสำนักงานใหญ่)
• Review, plan and issue orders for finished goods, fabrics and other materials weekly based on prescribed stock policies. • Schedule all finished goods and material orders for systematic deliveries ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
26 มิ.ย. 62
7 . Production Planning Officer
- ตรวจสอบ Order จากฝ่ายสั่งและควบคุมสินค้าว่าเกินกำลังการผลิตหรือไม่ - จัดทำแผนการผลิตประจำสัปดาห์ และประจำเดือน - ติดตามการผลิตให้ได้ตามแผนที่วางไว้ โดยควบคุมจากความเร่งด่วนและ Aging (อายุเกินกำหน...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
26 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
•วางแผน ควบคุม ติดตามและแก้ปัญหาของในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการ Update ข้อมูลเพื่อส่งรายงานให้หัวหน้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนแผนการจัดส่งสินค้าประจำวันให้กับลูกค...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
26 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
รับORDER สินค้า จากฝ่ายขาย เพื่อจัดสรรให้ โรงงานผลิตให้มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการตามตัวอย่างที่ที่ฝ่ายขายอนุมัติเพื่อส่งมอบได้ทันกำหนด in-house และควบคุมการใช้วัตถุดิบในผลิตสินค้าให้ได้ตามจำนวนการสั่งผล...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตอาวุโส (Planning Senior) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในงานวางแผนประมาณการขาย จนถึงส่งมอบคู่ค้า (Demand,Forecast) - วางแผนสั่งซื้อวัสถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานตลอดจนถึงการส่งมอบถึงคู่ค้า - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับม...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
11 . Demand & Supply Planning Manager
• Develop and execute all facets of the Sales & Operations process to provide an optimum customer service level and working capital performance as defined by the organization’s business operating plan...

Thai Wah Public Co.,Ltd.
เงินเดือน Salary negotiable
26 มิ.ย. 62
12 . Planning
1.วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการ 2.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ให้วัตถุดิบเข้าตรงตามกำหนดตามแผนการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายผลิต/ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ( เฟอร์นิเจอร์ )รับสมัครด่วน !
- ดูแลคุณภาพงานโดยรวมของฝ่ายผลิต - ตรวจสอบการผลิตให้ตรงตามกำหนด - มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและย้ายสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย - ดูแลความปลอดภัยและกิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน - จัดทำรายงานประจ...

MAYSA DESIGN
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/วางแผนการผลิต
- ป่ระมาณการวัตถุดิบ เพิ่อวางแผนในการผลิต - ควบคุมกระบอนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รายงานผลการผลิตใ้ห้ผู้บริหารรับทราบ - สามารถจัดการปัญหางานดี,เสีย ให้เป็นไปตามระบบ - ควบคุมการรับ การจัดเก็บ แ...

บริษัท เคอร์ท จำกัด
เงินเดือน 15,000+++
25 มิ.ย. 62
15 . Process Engineerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ Material งาน New Model เปรียบเทียบกับงานปัจจุบันร่วมกับ Preparation Engineer - Check Stock Weekly & Monthly Of Factory - ควบคุมปริมาณการใช้ของ Part & Material ในแต่ละเดือน พร้อมกำหนดแผนเรี...

บริษัท กานต์ จิวเวลรี่ จำกัด
เงินเดือน 35 - 50k
25 มิ.ย. 62
16 . วางแผนการผลิต
1.วางแผน ควบคุม ติดตามเเละเเก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงการวางแผนการจัดการวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต 2.ปรับปรุงแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์เเละวัตถุดิบที่มี 3.ร่วมกำหนดควบคุมเเละ...

บริษัท เจ.ซี.เจ.จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 62
17 . PRODUCTION STAFFรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมแผนงานในกระบวนการผลิต 2.ปรับปรุงและพัฒนาในสายงานผลิต และสามารถแก้ไขปัญหาในงานผลิตได้ 3.จัดทำเอกสารในสายงานผลิต และกำหนดเป้าหมายของการผลิต 4.มอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถดูแลค...

บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

SUNNY PLATE MAKING (THAILAND) CO.,LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 62
19 . ผู้ช่วยวางแผนการผลิต
- ดำเนินการออกเอกสารสั่งซื้อสินค้าให้ผู้ผลิต และติดตามการจัดส่งสินค้าให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด. - ติดตามการรับสินค้านำเข้าให้เป็นไปตามกำหนดการที่วางแผนไว้ รวมถึงจัด เตรียมเอกสารในการดำเนินการรับสินค้า...

Colgate-Palmolive (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ Planning & Purchase
1. วางแผนการผลิตประจำสัปดาห์ของทุกไลน์การผลิต 2. คำนวณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตประจำสัปดาห์ 3. ยืนยันแผนการสั่งซื้อของลูกค้าทุกราย 4. ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบและส่งให้กับ Supplier 5...

บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ