JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . NPD.Officer (New Product Development )
- ดูแลผลิตภัณฑ์ใหม่ - ประสานงานภายในบริษัทได้

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
- รับผิดชอบในงานวางแผน ตั้งแต่รับ Order เช็ควัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ติดตามกำหนดการเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จาก supplier - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานผลิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
20 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิตงานให้ทันตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท ยงอุดมการทอ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
20 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
รับORDER สินค้า จากฝ่ายขาย เพื่อจัดสรรให้ โรงงานผลิตให้มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการตามตัวอย่างที่ที่ฝ่ายขายอนุมัติเพื่อส่งมอบได้ทันกำหนด in-house และควบคุมการใช้วัตถุดิบในผลิตสินค้าให้ได้ตามจำนวนการสั่งผล...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
•วางแผน ควบคุม ติดตามและแก้ปัญหาของในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการ Update ข้อมูลเพื่อส่งรายงานให้หัวหน้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนแผนการจัดส่งสินค้าประจำวันให้กับลูกค...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
20 ก.ค. 62
6 . Planning
1.วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการ 2.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ให้วัตถุดิบเข้าตรงตามกำหนดตามแผนการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายผลิต/ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่แผนก Production
- ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - จัดทำ Production Plan - ดูแล ควบคุม ต้นทุนการผลิต และของเสียที่เกิดจากการทำงาน - จัดตารางการทำงานของพนักงานให้ผลิตสินค้าได้ทันตามกำหน...

Smartpro Instrument Co., Ltd
เงินเดือน 25,000 ~ 35,000 ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
8 . Product Development Executive
- ค้นหาผู้ผลิตใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังในการผลิตและผลักดันสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ "Ari" - ประสานงานกับ Designer เพื่อออกแบบสินค้าใหม่ๆ - ประสานงานกับผู้ผลิตเพื่อกำหนดรายละเอียดและคุณภาพของสินค้า เพื่อใ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
19 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตอาวุโส (Planning Senior) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในงานวางแผนประมาณการขาย จนถึงส่งมอบคู่ค้า (Demand,Forecast) - วางแผนสั่งซื้อวัสถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานตลอดจนถึงการส่งมอบถึงคู่ค้า - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับม...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
19 ก.ค. 62
10 . จนท.วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.การวางแผนการผลิต 2.การจัดการทั่วไป 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินโนแพ็ค อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
11 . Demand & Supply Planning Manager
• Develop and execute all facets of the Sales & Operations process to provide an optimum customer service level and working capital performance as defined by the organization’s business operating plan...

Thai Wah Public Co.,Ltd.
เงินเดือน Salary negotiable
19 ก.ค. 62
12 . Production Planing Control
1. ดำเนินการวางแผนการผลิต / การใช้วัตถุดิบตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุมแผนผลิตให้มีประสิทธิภาพ 3. วางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับแผนกขาย 4. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวก...

บริษัท มหาจักร เกียวโด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
19 ก.ค. 62
13 . ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานก่อสร้าง
- บริหารทีมงานและตรวจติดตามการทำงานของฝ่ายก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตาม KPI - บริหารผู้รับเหมาให้มีความคิดก้าวหน้าและสามารถพัฒนาตัวเองให้เติบโตตามบริษัทฯอย่างสอดคล้อง - จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้างให้เ...

บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
14 . Delivery Analyst [Contract]
Urgently required! Responsibilities • Report and PPT preparation for managers • Execute Purchase Order maintenance • Production tracking and on-time delivery performance • Collaborate with fa...

บริษัท จัดหางาน สต๊าฟเฟอร์ส คอนซัลแตนท์ส จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 45,000
19 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ Planning & Purchase
1. วางแผนการผลิตประจำสัปดาห์ของทุกไลน์การผลิต 2. คำนวณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตประจำสัปดาห์ 3. ยืนยันแผนการสั่งซื้อของลูกค้าทุกราย 4. ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบและส่งให้กับ Supplier 5...

บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
16 . Supervisor
1.ประมาณการวัตถุดิบ เพื่อวางแผนในการผลิต 2.ควบคุบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.รายงานผลการผลิตให้ผู้บริหารรับทราบ 4.สามารถจัดการปัญหางานดี-เสีย ให้เป็นไปตามระบบ 5.ควบคุมการรับ การจัดเก็บ และ...

บริษัท เนชั่นแนล คัสตอม แพคเกจจิ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000++
19 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่วางแผน
1.วางแผนงาน ประสานงาน และควบคมงานของแผนกผลิต 2.วางแผนพัฒนาวิธีการผลิตเพื่อลดเวลาและต้นทุนการผลิต 3.วางแผนผลิตให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้า 4.ควบคุมการวางแผนการผลิต ให้พร้อมและส่งมอบให้ลูกค้าทำตาม...

บริษัท ซันซีพลาสติก พี.เอส. จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
18 . Merchandiser/Buyer (ประจำสำนักงานใหญ่)
• Review, plan and issue orders for finished goods, fabrics and other materials weekly based on prescribed stock policies. • Schedule all finished goods and material orders for systematic deliveries ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
18 ก.ค. 62
19 . Production Planning Officer
- ตรวจสอบ Order จากฝ่ายสั่งและควบคุมสินค้าว่าเกินกำลังการผลิตหรือไม่ - จัดทำแผนการผลิตประจำสัปดาห์ และประจำเดือน - ติดตามการผลิตให้ได้ตามแผนที่วางไว้ โดยควบคุมจากความเร่งด่วนและ Aging (อายุเกินกำหน...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
18 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
-วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน -รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตต่างๆเสนอหัวหน้าฝ่ายผลิต -จัดทำคู่มือที่ใช้ในการทำงานตามความเหมาะสม

บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน 12,000-20,000
18 ก.ค. 62
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ