JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Product Development Executive
- ค้นหาผู้ผลิตใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังในการผลิตและผลักดันสินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ "Ari" - ประสานงานกับ Designer เพื่อออกแบบสินค้าใหม่ๆ - ประสานงานกับผู้ผลิตเพื่อกำหนดรายละเอียดและคุณภาพของสินค้า เพื่อใ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
- รับผิดชอบในงานวางแผน ตั้งแต่รับ Order เช็ควัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ติดตามกำหนดการเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จาก supplier - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานผลิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
-วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน -รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตต่างๆเสนอหัวหน้าฝ่ายผลิต -จัดทำคู่มือที่ใช้ในการทำงานตามความเหมาะสม

บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน 12,000-20,000
20 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (พระราม 3)Urgently Required !
- วางแผนการผลิตและปรับปรุงแผนให้ทันต่อกำหนดส่งโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมของงานและเครื่องจักรอีกทั้งการใช้พื้นที่ของโรงงาน เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด -ประสานงานและสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเพื่อ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
• ควบคุมการปฏิบัติงาน และวิธีการของผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ • ควบคุมขั้นตอนการทำงาน และติดตามผลให้สอดคล้องกับแผนการผลิต • แก้ปัญหาต่างๆที่พบในงานผลิต และดำเนินการแก้ไข • ฝึกอบรม และส่งเสริมสมร...

บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด
20 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
รับORDER สินค้า จากฝ่ายขาย เพื่อจัดสรรให้ โรงงานผลิตให้มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการตามตัวอย่างที่ที่ฝ่ายขายอนุมัติเพื่อส่งมอบได้ทันกำหนด in-house และควบคุมการใช้วัตถุดิบในผลิตสินค้าให้ได้ตามจำนวนการสั่งผล...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตอาวุโส (Planning Senior) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในงานวางแผนประมาณการขาย จนถึงส่งมอบคู่ค้า (Demand,Forecast) - วางแผนสั่งซื้อวัสถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานตลอดจนถึงการส่งมอบถึงคู่ค้า - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับม...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ( เฟอร์นิเจอร์ )รับสมัครด่วน !
- ดูแลคุณภาพงานโดยรวมของฝ่ายผลิต - ตรวจสอบการผลิตให้ตรงตามกำหนด - มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและย้ายสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย - ดูแลความปลอดภัยและกิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน - จัดทำรายงานประจ...

MAYSA DESIGN
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเครา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
•วางแผน ควบคุม ติดตามและแก้ปัญหาของในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการ Update ข้อมูลเพื่อส่งรายงานให้หัวหน้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนแผนการจัดส่งสินค้าประจำวันให้กับลูกค...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
20 มิ.ย. 62
11 . วิศวกรโรงงาน (IE) (ประจำสำนักงานใหญ่)
- รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต การดูแลการผลิต - จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกของพนักงานเย็บ พนักงานทั่วไป - เพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมให้แผนงา...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-35,000
20 มิ.ย. 62
12 . Merchandiser/Buyer (ประจำสำนักงานใหญ่)
• Review, plan and issue orders for finished goods, fabrics and other materials weekly based on prescribed stock policies. • Schedule all finished goods and material orders for systematic deliveries ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
20 มิ.ย. 62
13 . Production Planning Officer
- ตรวจสอบ Order จากฝ่ายสั่งและควบคุมสินค้าว่าเกินกำลังการผลิตหรือไม่ - จัดทำแผนการผลิตประจำสัปดาห์ และประจำเดือน - ติดตามการผลิตให้ได้ตามแผนที่วางไว้ โดยควบคุมจากความเร่งด่วนและ Aging (อายุเกินกำหน...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
20 มิ.ย. 62
14 . Planning
1.วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการ 2.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ให้วัตถุดิบเข้าตรงตามกำหนดตามแผนการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายผลิต/ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและจัดสรรกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด 2.ตรวจสอบและควบคุมกำหนดการนัดส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามกำหนด 3.จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับคำสั่งลูกค้าให้กับผู้บริหารทีม 4.Suppor...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
20 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่แผนก Production
- ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - จัดทำ Production Plan - ดูแล ควบคุม ต้นทุนการผลิต และของเสียที่เกิดจากการทำงาน - จัดตารางการทำงานของพนักงานให้ผลิตสินค้าได้ทันตามกำหน...

Smartpro Instrument Co., Ltd
เงินเดือน 25,000 ~ 35,000 ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62

SUNNY PLATE MAKING (THAILAND) CO.,LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
18 . Process Engineerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ Material งาน New Model เปรียบเทียบกับงานปัจจุบันร่วมกับ Preparation Engineer - Check Stock Weekly & Monthly Of Factory - ควบคุมปริมาณการใช้ของ Part & Material ในแต่ละเดือน พร้อมกำหนดแผนเรี...

บริษัท กานต์ จิวเวลรี่ จำกัด
เงินเดือน 35 - 50k
18 มิ.ย. 62
19 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/วางแผนการผลิต
- ป่ระมาณการวัตถุดิบ เพิ่อวางแผนในการผลิต - ควบคุมกระบอนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รายงานผลการผลิตใ้ห้ผู้บริหารรับทราบ - สามารถจัดการปัญหางานดี,เสีย ให้เป็นไปตามระบบ - ควบคุมการรับ การจัดเก็บ แ...

บริษัท เคอร์ท จำกัด
เงินเดือน 15,000+++
17 มิ.ย. 62
20 . PRODUCTION STAFFรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมแผนงานในกระบวนการผลิต 2.ปรับปรุงและพัฒนาในสายงานผลิต และสามารถแก้ไขปัญหาในงานผลิตได้ 3.จัดทำเอกสารในสายงานผลิต และกำหนดเป้าหมายของการผลิต 4.มอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถดูแลค...

บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ