JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
รับORDER สินค้า จากฝ่ายขาย เพื่อจัดสรรให้ โรงงานผลิตให้มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการตามตัวอย่างที่ที่ฝ่ายขายอนุมัติเพื่อส่งมอบได้ทันกำหนด in-house และควบคุมการใช้วัตถุดิบในผลิตสินค้าให้ได้ตามจำนวนการสั่งผล...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
2 . Process Engineer (สาขานิคมลาดกระบัง)รับสมัครด่วน !
- เป็นผู้นำรับผิดชอบในการควบคุมขั้นตอนกระบวนการผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิต - ควบคุมและแก้ไขปรับปรุงการผลิตให้สอดคล้องกับ Control Plan(PMP) - ประสานงานกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตได้ต...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 28,000 บาท
22 เม.ย. 62
3 . ฝ่ายผลิต (วางแผน-ติดตาม-ประสานงาน-จัดซื้อ)รับสมัครด่วน !
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ทำงานเกี่ยวกับการวางแผน-ติดตาม-ปราสานงาน-เจรจาต่อรอง การผลิตสินค้าของบริษัทฯ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดงานเบื้องต้น • วางแผน-ติดตาม-ประสานงานการผลิตสินค้า...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 15,000-23,000up
22 เม.ย. 62
4 . ฝ่ายผลิต (วางแผน-ติดตาม-ประสานงาน-จัดซื้อ)รับสมัครด่วน !
ทำงานเกี่ยวกับการวางแผน-ติดตาม-ประสานงาน-เจรจาต่อรอง การผลิตสินค้าของบริษัทฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดงานเบื้องต้น • วางแผน-ติดตาม-ประสานงานการผลิตสินค้าหมวก กระเป๋าผ้า ร่ม และของพรี...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 15,000-23,000 บาท
22 เม.ย. 62

บริษัท แม็คพาเรล จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่ประสบการณ์ และ ข้อตกลงกับทางบริษัท
22 เม.ย. 62
6 . วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ดินแดน เทคนิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
- รับผิดชอบในงานวางแผน ตั้งแต่รับ Order เช็ควัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ติดตามกำหนดการเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จาก supplier - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานผลิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
22 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (พระราม 3)Urgently Required !
- วางแผนการผลิตและปรับปรุงแผนให้ทันต่อกำหนดส่งโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมของงานและเครื่องจักรอีกทั้งการใช้พื้นที่ของโรงงาน เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด -ประสานงานและสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเพื่อ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62
9 . Merchandiser/Buyer (ประจำสำนักงานใหญ่)
• Review, plan and issue orders for finished goods, fabrics and other materials weekly based on prescribed stock policies. • Schedule all finished goods and material orders for systematic deliveries ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
22 เม.ย. 62
10 . Production Planning Officer
- ตรวจสอบ Order จากฝ่ายสั่งและควบคุมสินค้าว่าเกินกำลังการผลิตหรือไม่ - จัดทำแผนการผลิตประจำสัปดาห์ และประจำเดือน - ติดตามการผลิตให้ได้ตามแผนที่วางไว้ โดยควบคุมจากความเร่งด่วนและ Aging (อายุเกินกำหน...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
22 เม.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่วางแผน
1.รับ PO จากลูกค้า ระบุวันที่กำหนดส่งของให้ลูกค้า 2.คำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 3.ลงแผนการผลิตให้สอดคล้องกับเครื่องจักร และกำหนดส่งมอบให้ลูกค้า 4.ทำแผนการส่งมอบให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5.ตรวจสอบค...

บริษัท รับเบอร์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่แผนก Production
- ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - จัดทำ Production Plan - ดูแล ควบคุม ต้นทุนการผลิต และของเสียที่เกิดจากการทำงาน - จัดตารางการทำงานของพนักงานให้ผลิตสินค้าได้ทันตามกำหน...

Smartpro Instrument Co., Ltd
เงินเดือน 25,000 ~ 35,000 ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ซัพพลายเชนรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิต นำข้อมูลตัวเลขจาก Order ลูกค้ามาวางแผน เส้นด้าย ทอ ย้อม เพื่อให้ส่งงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด 2.ตรวจสอบความถูกต้องของ Order 3.ติดตามงาน เมื่อมีการปล่อยตั๋วเข้าไป...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 เม.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต ( ประชาอุทิศ) ด่วนมาก!! Urgently Required !
ความรับผิดชอบหลัก: - ตรวจสอบ Order จากฝ่ายสั่งและควบคุมสินค้าว่าเกินกำลังการผลิตหรือไม่ - จัดทำแผนการผลิตประจำสัปดาห์ และประจำเดือน - ควบคุมและติดตามประสานงานการผลิตกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และคอยแก...

PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.
1อัตรา ด่วนมาก!!!
เงินเดือน 45,000-50,000บาท/เดือน+Fixed Bonus 1 Month และสวัสดิการอื่นๆ
19 เม.ย. 62
15 . Demand Planning Officer
- Develop Demand forecasts (operational forecasts) at multiple levels of aggregation for multiple time horizons as part of a Demand Planning function by review historical sales trends, collect forecas...

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
19 เม.ย. 62
16 . วิศวกรรมอุตสาหการรับสมัครด่วน !
ดำเนินการควบคุม, ดูแลจำนวนสินค้าสำเร็จรูปให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ดูแลการจัดทำการประเมินการผลิตให้มีประสิทธิภาพ, ดำเนินการตรวจสอบแผนงานการผลิตให้ทันตามกำหนดและความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการจั...

DO-IT Company Limited
เงินเดือน 20,000+++
19 เม.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายผลิต - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ภายในบริษัท - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค.พี.บี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 62
18 . Production Planning
วางแผนคำนวณการสั่งซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิต และวางแผนการผลิต

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 เม.ย. 62
19 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/วางแผนการผลิต
- ป่ระมาณการวัตถุดิบ เพิ่อวางแผนในการผลิต - ควบคุมกระบอนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รายงานผลการผลิตใ้ห้ผู้บริหารรับทราบ - สามารถจัดการปัญหางานดี,เสีย ให้เป็นไปตามระบบ - ควบคุมการรับ การจัดเก็บ แ...

บริษัท เคอร์ท จำกัด
เงินเดือน 15,000+++
17 เม.ย. 62
20 . Supervisor
1.ประมาณการวัตถุดิบ เพื่อวางแผนในการผลิต 2.ควบคุบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.รายงานผลการผลิตให้ผู้บริหารรับทราบ 4.สามารถจัดการปัญหางานดี-เสีย ให้เป็นไปตามระบบ 5.ควบคุมการรับ การจัดเก็บ และ...

บริษัท เนชั่นแนล คัสตอม แพคเกจจิ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000++
17 เม.ย. 62
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ