JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ( โรงงาน จ.สระบุรี )
1.ติดตามงานส่งออก 2.เช็คข้อมูลตามกำหนดส่ง 3.ติดตามงานตัวอย่าง 4.ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 14,500 บาท
24 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ซัพพลายเชนรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิต นำข้อมูลตัวเลขจาก Order ลูกค้ามาวางแผน เส้นด้าย ทอ ย้อม เพื่อให้ส่งงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด 2.ตรวจสอบความถูกต้องของ Order 3.ติดตามงาน เมื่อมีการปล่อยตั๋วเข้าไป...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
24 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
- รับผิดชอบในงานวางแผน ตั้งแต่รับ Order เช็ควัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ติดตามกำหนดการเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จาก supplier - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานผลิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
24 มี.ค. 62
4 . Production Planning Staff รับสมัครด่วน !
-Able to calculate material requirement depend on production forecast/sales order requirement -Ensure that the production schedule of manufacturing is align with delivery schedule, review daily ,week...

บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 17,000 - 25,000 บาท
23 มี.ค. 62
5 . Production
- เพื่อสุขภาพ และความงาม เครื่องสำอางค์ คอลลาเจน อาหารเสริม เครื่องครัว - ควบคุมการผลิตรายการ,บริหารจัดการงานร่วมกับ SCRIPT และทีมผลิต,บริหารจัดการควบคุมภาพ,ควบคุมดูแลทีม Creative,Project ตั้งแต่เริ่...

บริษัท นาทีทอง 999 จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
23 มี.ค. 62

บริษัท แม็คพาเรล จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่ประสบการณ์ และ ข้อตกลงกับทางบริษัท
23 มี.ค. 62
7 . วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ดินแดน เทคนิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
รับORDER สินค้า จากฝ่ายขาย เพื่อจัดสรรให้ โรงงานผลิตให้มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการตามตัวอย่างที่ที่ฝ่ายขายอนุมัติเพื่อส่งมอบได้ทันกำหนด in-house และควบคุมการใช้วัตถุดิบในผลิตสินค้าให้ได้ตามจำนวนการสั่งผล...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
วางแผนการผลิตตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด
23 มี.ค. 62
10 . Production Planning & Logistics Specialist
1.ภารกิจหลักของตำแหน่ง - วางแผนและวิเคราะห์การสั่งผลิต / การจัดส่งหนังสือ ให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ล่ะสาขา โดยคำนึงถึง ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อปริมาณความต้องการในแต่ล่ะช่วงเวลา และการจัดส่งให้ต...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (พระราม 3)Urgently Required !
- วางแผนการผลิตและปรับปรุงแผนให้ทันต่อกำหนดส่งโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมของงานและเครื่องจักรอีกทั้งการใช้พื้นที่ของโรงงาน เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด -ประสานงานและสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเพื่อ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
22 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- จัดทำข้อมูลงานวางแผนในการผลิตให้โรงงาน - ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - ทำข้อมูลสรุปของโรงงานทุกเดือน

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่วางแผนคุณภาพ (Work Place Bangphli)
- ควบคุมดูแลการจัดทำแผนดำเนินการผลิต - รับและตรวจสอบแผนการผลิต คำสั่งซื้อจากลูกค้าภายในประเทศ - กำหนดแผนการผลิตจากระบบเอกสารคุณภาพแผนกต่าง ๆ - ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายขายของบริษัท ในกรณีมีปัญหา -...

บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Head Office)
1 ตำแหน่ง
22 มี.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- รับใบสั่งผลิตจากฝ่ายขาย - ติดต่อประสานงานแต่ละแผนก - เปิด PR ใบขอซื้อ - ติดตามผลการทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด - จัดทำรายงานการส่งงานประจำวัน - จัดทำเอกสารส่งของ

บริษัท ดี-คอนซีท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
15 . Service Planner / Material Planner or Scheduler
Our client is a Switzerland-originated global company speacialized in manufacturer and distributor of traceability and product identification equipment for customers in the packaging industry. Sal...

Linktrix Consultants Co.,Ltd.
เงินเดือน Up to THB 40,000 (+ Benefits)
22 มี.ค. 62
16 . วิศกรอุตสาหการ
-วิเคราะห์ วางโครงการ อำนวยการหรือควบคุมการสร้าง การผลิต การคำนวณออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานสิ่งทอทั่วไป -การใช้ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุป...

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-30,000
22 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายผลิต - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ภายในบริษัท - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค.พี.บี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
18 . Service Planner : เจ้าหน้าที่วางแผนงานบริการ (สาขาธนบุรี ตลิ่งชัน)
- รับผิดชอบในการวางแผนและกำหนดเส้นทางและลำดับการเข้าทำบริการของฝ่ายปฏิบัติการในแต่ละเดือน ให้ครบถ้วนและเรียบร้อย - ดูแลรับผิดชอบในการสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานเอกสาร งานปร...

Rentokil Initial (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 - 20,000 บาท
20 มี.ค. 62
19 . Production Planning
วางแผนคำนวณการสั่งซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิต และวางแผนการผลิต

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มี.ค. 62
20 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
- ป่ระมาณการวัตถุดิบ เพิ่อวางแผนในการผลิต - ควบคุมกระบอนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รายงานผลการผลิตใ้ห้ผู้บริหารรับทราบ - สามารถจัดการปัญหางานดี,เสีย ให้เป็นไปตามระบบ - ควบคุมการรับ การจัดเก็บ แ...

บริษัท เคอร์ท จำกัด
เงินเดือน 15,000+++
20 มี.ค. 62
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ