JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA ด้านเกมออนไลน์ (หัวหน้า)
1. ดำเนินการทดสอบเกมออนไลน์/เว็บ 2. เช็ค Tracking และลงทะเบียนปัญหาของ Mantis 3. ลงทะเบียนและบริหารจัดการงานใช้เว็บแอพพลิเคชั่น Redmine 4. เช็คตรวจการล็อกอินของยูสเซอร์ 5. การตรวจสอบ compatibility...

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ดำเนินการจัดทำงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ -ดูแลงานด้านเทคนิคเพื่อให้การผลิตที่ได้คุณภาพ -ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน -ดูแลควบคุมการผลิตทั้งหมด รวมถึงบุคลากรให้เป็นไปต...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
3 . Product Quality Assurance Advisor ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1
-ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่รับเข้าจนถึงครบอายุจัดเก็บ (shelf life) ทุกล็อตการผลิต -จัดทำ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสินค้ากึ่งสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารมาตรฐานการทำงาน เช่น Word Instruction , แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 2. ประมาณการยอดการผลิต และวางแผนการผลิตให้สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้า 3. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไป...

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกผลิต
-ควบคุมการผลิต -ติดต่อหน่วยงานราชการ -วางแผนการผลิตและพัฒนาสูตร -จัดทำเอกสารการผลิตและอื่นๆ

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายโรงงานรับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานและดำเนินการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001 และ FSSC 3.บริหารต้นทุนโดยลดต้นทุนของเสียและ...

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
7 . รองผู้จัดการฝ่ายวางแผน (Demand)
- จัดทำการประมาณการขายร่วมกับช่องทางขาย - ควบและปรับปรุงความแม่นยำในการประมาณการขาย - จัดการประชุม S&OP ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความการขายให้เป็น...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
22 ส.ค. 62
8 . Line Leader/ Line Trainer
Line Leader - ควบคุมการทำงานของพนักงานในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานของกระบวนการผลิต Line Trainer - สอนขั้นตอน วิธีการทำงานให้กับพนักงานใหม่

Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
22 ส.ค. 62
9 . หัวหน้าผลิต (กรุงเทพ)
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิต - กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติต...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
10 . ผู้จัดการโรงงาน ผลิตประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม
• วางแผนการผลิต และควบคุมดูแลการผลิตสินค้า ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม • พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตฯ •. ทำ BOM // แบบผลิต และ ออกแบบแม่พิมพ ได้ จะพิจารณา เป็นพิเศษ • พิจารณาแนวทางแก้ไข และปัญห...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน NA
22 ส.ค. 62
11 . วิศวกรไฟฟ้า/โฟร์แมน
1.ควบคุมงานหน้างาน 2.ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.แก้ปัญหาหน้างาน,ปัญหาเฉพาะหน้า 4.ถอดปริมาณวัสดุและวางแผนงานล่วงหน้าเพื่อสั่งของ 5.อัปเดตและรายงานประจำวัน 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส ซี เค คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่อาคาร (คอนโดไอดีโอ โมบิ จรัญสนิทวงศ์35)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร - ดูแล ควบคุมการทำงาน ของพนักงาน - ประสานงานกับสำนักงานใหญ่และ บริษัทฯ แม่บ้าน ,รปภ. - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานอาคารทั้งหมด - รายงานปัญหา และความคืบหน้าเกี่ยวกับการด...

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 บาท หรือตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
13 . รองหัวหน้าแผนกในสายการผลิตรับสมัครด่วน !
- เตรียมปัจจัยการผลิตที่ได้รับมอบหมายและติดตามแผนงานผลิต - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและสิ่งผิดปกติในปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต และป้องกัน/ปรับปรุง ขบวนการผลิต ให้ตรงตามความต้องการเป้าหมายและแผนการผลิต - ส...

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
14 . Factory Manager ผู้จัดการโรงงาน
รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิต ตัดเย็บเชิ้ต กางเกง สูท ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วางแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดูแลต้นทุนการผลิตกำไรขาดทุน รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารการผลิต วิเคร...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
22 ส.ค. 62
15 . QC Supervisor
1. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 2. ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. วิเคราะห์ข้อมูล,ประมวลผล จัดทำสถิติประจำสัปดาห์/เดือน 4. ร่วมกำหนดมาตร...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
22 ส.ค. 62
16 . ผู้จัดการโรงงาน(ผลิตยารักษาโรคทั่วไป)รับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลการบริหารจัดการภายในโรงงานทั้งหมด และดูแลจัดการร่วมกับผู้จัดการฝ่ายต่างๆ แต่ละแผนก ประสานงานระหว่างฝ่ายโรงงานกับฝ่าย/แผนกอื่นๆ ฝ่ายการตลาด สำนักงาน ฯลฯ ช่วยติดต่อ Supplier ต่างๆ เกี่ยวกับเคร...

บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด
22 ส.ค. 62
17 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/ผู้จัดการโรงงาน (ประสบการณ์โรงงานเครื่องสำอางค์/อาหาร)
1. ดูแล ควบคุมจัดการในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. วางแผนการผลิต เพิ่มผลผลิต และจัดการด้านของเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานที่กำหนด 4. ควบคุม ดูแ...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
22 ส.ค. 62
18 . Production Manager / Assistant Production Manager
- Plan and control production management. - Improve the efficiency of machinery in the production process. - Prepare production report data in each process. - Increase production capacity, reduce w...

บริษัท แอม แพค จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 ส.ค. 62
19 . Technical Production Supervisor
1.Monitor discipline of work rules and regulations, safety and hygienic conditions in production lines by shift 2.Ensure production process is executed to manufacture products in line with set standa...

บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
20 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต
1.Process Control 2.Man Control 3.Quality Control 4.Shipping Control 5.Efficiancy Control

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
22 ส.ค. 62
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ