JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Product Quality Assurance Advisor ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1
-ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่รับเข้าจนถึงครบอายุจัดเก็บ (shelf life) ทุกล็อตการผลิต -จัดทำ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
3 . Assistant Manufacturing Director (Operation)
Job Description: ● Reporting directly to the Manufacturing Director. ● Managing and controlling production & Engineering Department. ● Taking responsibility for determining manpower & machine req...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน NA
16 มิ.ย. 62
4 . Safety Supervisor (Large Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
1.)Responsible for SHE Safety , Health and Environment and ISO activities 2.)Assuring all qualities of finished products , raw materials and packaging materials in order to meet Food Quality and Foo...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
16 มิ.ย. 62
5 . Production Supervisor (Large Sized Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1.Manage overall the production process, drawing up the production schedule effectively 2.Manage and maximize utilization all resource and strive to reduce expenses and increase productivity across ...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
16 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการโรงงาน
• วางแผนการผลิต และควบคุมดูแลการผลิตสินค้า ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม • พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตฯ • พิจารณาแนวทางแก้ไข และปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต • บริหารอัตรากำลังพลในการผลิตให้เพียงพอต่อการปฏ...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน 50,000++
15 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต(Planning Supervisor)
- จัดทำรายงานสรุป KPI ฝ่ายวางแผนการผลิตประจำเดือน - นำรายงานปัญหาที่ได้รับจากผู้ใต้บังคับบัญชามาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขหรือหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง - ให้คำแนะนำหรือ OJT พนักงานใหม่ในหัวข้อต...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
8 . Production Supervisor (ประจำสาขาลาดพร้าว 130)
- ควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน - วางแผนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าให้ทันตรงตามกำหนด - วางแผนกำลังคน และเครื่องจักร ให้เหมาะกับการผลิต - พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต - ปฏิบัติงานอื่นๆตาม...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)
1.ควบคุมการวางแผนการผลิต โดย รับยอดการประมาณการจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และควบคุมการวางแผนการผลิตสินค้า และSafety Stock 2.ควบคุมการประมาณการใช้วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ 3.ควบคุมการวางแผนจัดการแผนการส่งสิน...

SWEET BEE FARM Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- ผู้ควบคุมฝ่ายผลิต งานแปรรูปโลหะ - สวัสดิการ ส่วนแบ่งรายได้การผลิต ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ OPD

บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
15 มิ.ย. 62
11 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต
1.Process Control 2.Man Control 3.Quality Control 4.Shipping Control 5.Efficiancy Control

บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
15 มิ.ย. 62
12 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพสินค้า(QC)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด 2.ทำสรุปรายงานปัญหา การแก้ไขปัญหา 3.ดูแลลูกทีม 6 คน

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
15 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- บริหารจัดการ วางแผนการผลิต ติดตาม รวมไปถึงควบคุมการผลิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริหารกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ - สั่งการและควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอย่างเหมาะสม - พัฒนาและปรับปรุงให้ไป...

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าผลิต
- วางแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมาย - ตรวจสอบงานทั้งระบบ และควบคุมคุณภาพงานในแผนก - ประเมิน ตรวจสอบ และติดตามผล ความเรียบร้อยของงาน - ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภ...

บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
15 . Coordinate production officer
- Planning machine capacity - Match the product capacity with material for efficiency - Reporting process from each department in production - Making and control document according to document cont...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน Salary negotiable
15 มิ.ย. 62
16 . Demand Planning Supervisor
- Work closely with customer service, Projects, Production&Inventory - Production planning ,Material planning - Convert customer demand into production plan for 3 internal suppliers as well as s...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน Depending on experience
15 มิ.ย. 62
17 . Production Supervisor
-Lead and guide a group of Production Process in the section and follow up related activites in the department. -Optimizing current or new process and design and give feedback to concerned department...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
18 . ผู้จัดการโรงงาน
1. ความคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนคุณภาพที่จัดทำขึ้น 2. ประสานงานและติดตามกับฝ่ายต่างๆ ในด้านการผลิต 3. ปรับปรุงการดำเนินงานในฝ่ายลิต 4. เขียนร...

บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
14 มิ.ย. 62
19 . รองหัวหน้าแผนกในสายการผลิตรับสมัครด่วน !
- เตรียมปัจจัยการผลิตที่ได้รับมอบหมายและติดตามแผนงานผลิต - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและสิ่งผิดปกติในปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต และป้องกัน/ปรับปรุง ขบวนการผลิต ให้ตรงตามความต้องการเป้าหมายและแผนการผลิต - ส...

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
14 มิ.ย. 62
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ