JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Product Quality Assurance Advisor ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1
-ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่รับเข้าจนถึงครบอายุจัดเก็บ (shelf life) ทุกล็อตการผลิต -จัดทำ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่อาคาร (คอนโดไอดีโอ โมบิ จรัญสนิทวงศ์35)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร - ดูแล ควบคุมการทำงาน ของพนักงาน - ประสานงานกับสำนักงานใหญ่และ บริษัทฯ แม่บ้าน ,รปภ. - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานอาคารทั้งหมด - รายงานปัญหา และความคืบหน้าเกี่ยวกับการด...

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 บาท หรือตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวางแผน (Demand)
- จัดทำการประมาณการขายร่วมกับช่องทางขาย - ควบและปรับปรุงความแม่นยำในการประมาณการขาย - จัดการประชุม S&OP ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความการขายให้เป็น...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 ส.ค. 62
4 . หัวหน้าผลิต (กรุงเทพ)
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิต - กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติต...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
5 . ผู้จัดการโรงงาน ผลิตประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม
• วางแผนการผลิต และควบคุมดูแลการผลิตสินค้า ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม • พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตฯ •. ทำ BOM // แบบผลิต และ ออกแบบแม่พิมพ ได้ จะพิจารณา เป็นพิเศษ • พิจารณาแนวทางแก้ไข และปัญห...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน NA
19 ส.ค. 62
6 . QA ด้านเกมออนไลน์ (หัวหน้า)
1. ดำเนินการทดสอบเกมออนไลน์/เว็บ 2. เช็ค Tracking และลงทะเบียนปัญหาของ Mantis 3. ลงทะเบียนและบริหารจัดการงานใช้เว็บแอพพลิเคชั่น Redmine 4. เช็คตรวจการล็อกอินของยูสเซอร์ 5. การตรวจสอบ compatibility...

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
7 . Quality Control Assistant Manager
Job Purpose: รับผิดชอบการคัดเลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการผลิต การกำหนดมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งการออกแบบรูปร่าง การใช้งาน และ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
19 ส.ค. 62
8 . รองหัวหน้าแผนกในสายการผลิตรับสมัครด่วน !
- เตรียมปัจจัยการผลิตที่ได้รับมอบหมายและติดตามแผนงานผลิต - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและสิ่งผิดปกติในปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต และป้องกัน/ปรับปรุง ขบวนการผลิต ให้ตรงตามความต้องการเป้าหมายและแผนการผลิต - ส...

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
9 . Lean Excellence Department Manager/ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบลีนรับสมัครด่วน !
Roles & Responsibilities: - ทบทวนกลยุทธ์องค์กร ร่วมกำหนดทิศทางสู่ความเป็นเลิศทางการผลิต - ขับเคลื่อนกลยุทธ์ลีน ผ่านเครื่องมือของลีนไปสู่หน่วยงานาต่างๆทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ - ทำงานร่วมกับผู้บริหารข...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
19 ส.ค. 62
10 . Quality Excellence Division Manager ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพรับสมัครด่วน !
Restponsibilities 1. Develop, manage implement, communicate and maintain a quality plan to bring the Company's Quality Assurance Systems and Policies into compliance with quality system requiremen...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
11 . Environmental Sustainability DPM/ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- ประสานงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานลูกค้าและกฏหมาย - อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม - update ข้อกำหนดกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินระบบด้านสิ่งแวดล้อ...

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ดำเนินการจัดทำงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ -ดูแลงานด้านเทคนิคเพื่อให้การผลิตที่ได้คุณภาพ -ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน -ดูแลควบคุมการผลิตทั้งหมด รวมถึงบุคลากรให้เป็นไปต...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
13 . Distribution Center Manager (Khon Kean)
- Responsible for ensuring the smooth running of the Distribution Center Operations - Motivate and lead a high performance management team to achieve KPIs targets - Proficiently analyzing data an...

วัตสัน ประเทศไทย
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
14 . หัวหน้าแผนกบรรจุ
รับผิดชอบในการช่วยวางแผน ควบคุม และตรวจสอบการรีด-พับ-บรรจุงาน การตรวจสอบโลหะ คุณภาพงานบรรจุ และการส่งออกสินค้า ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
15 . Senior Inspectorรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการออกพื้นที่หรือควบคุมทีมงานในการตรวจสอบแปลงผักเกษตรกร 2.ควบคุม แนะนำ ขั้นตอนการยื่นเอกสารทำการรับรอง Organic Certification ของแต่ละเกษตรกรในแต่ละฟาร์ม 3.ควบคุมดูแลการส่งตัวอย่างไปทดสอบยัง...

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
16 . หัวหน้างานควบคุมต้นทุนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมต้นทุนการผลิตทั้งระบบ 2.ควบคุมการสูญเสียในกระบวนการผลิต 3.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดยอดสูญเสียต่างๆ

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ส.ค. 62

บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
19 ส.ค. 62
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสินค้ากึ่งสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารมาตรฐานการทำงาน เช่น Word Instruction , แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 2. ประมาณการยอดการผลิต และวางแผนการผลิตให้สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้า 3. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไป...

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 62
19 . Production Manager (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
-Implement and control the production schedule -Review and adjust the schedule where needed -Manage human and material resources to meet production targets -Analyze production and quality control t...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
20 . Production Supervisor (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
- ควบคุมดูแลการผลิต และคุณภาพงานของส่วนการผลิต - ควบคุมดูแลพนักงาน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม work instruction - บริหารจัดการงานในแผนกโดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำสุด - ฝึกอบรมและประเมินผลการทำงานให้กั...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ