JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยหัวหน้าเครื่องพิมพ์กราเวียร์ (มือ 2)
1.ควบคุมเครื่องจักรและควบคุมคุณภาพ ให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2.ดูแลรักษา และทำความสะอาดเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่ดีที่สุด 3.ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ติดตามพนักงานในทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
2 . หัวหน้าเครื่องพิมพ์กราเวียร์ (มือ 1)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมเครื่องจักรและควบคุมคุณภาพ ให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2.ดูแลรักษา และทำความสะอาดเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่ดีที่สุด 3.ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ติดตามพนักงานในทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
3 . หัวหน้าคุมไลน์ผลิต
1.ควบคุมและบริหารสายการผลิต 2.บริหารยอดผลิตแต่ละชั่วโมง 3.บริหารคนในการผลิต 4.วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 5.ปรับปรุงงานในสายการผลิต

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
23 มี.ค. 62
4 . ผู้ช่วย ผู้จัดการโรงงาน
• วางแผนการผลิต และควบคุมดูแลการผลิตสินค้า ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม • พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตฯ • พิจารณาแนวทางแก้ไข และปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต • บริหารอัตรากำลังพลในการผลิตให้เพียงพอต่อการปฏ...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน 35,000++
23 มี.ค. 62
5 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงาน ตัด เย็บ แพ็ค 2.สอนงานหัวหน้างานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิต 3.สรุปรายงานผลการทำงานปิดจบ สาเหตุ ปัญหา หรือ สำเร็จ 4.ปรับปรุงกระบวนการ ผลิตเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพสินค...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
6 . หัวหน้าไลน์บรรจุรับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียมวัสดุบรรจุภัณฑ์และพนักงาน ทำการบรรจุให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. รายงานการผลิตและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 4. ลงบันท...

บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
23 มี.ค. 62
7 . Safety Supervisor (Large Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
1.)Responsible for SHE Safety , Health and Environment and ISO activities 2.)Assuring all qualities of finished products , raw materials and packaging materials in order to meet Food Quality and Foo...

Food People Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
22 มี.ค. 62

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
22 มี.ค. 62
9 . หัวหน้า QC การ์เม้นท์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูปทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับฝ่ายผล...

NITAN Co.,Ltd.
เงินเดือน na
22 มี.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนก QC
1. ระบบงานตรวจสอบคุณภาพในโรงงาน 2. มาตรฐานอุตสาหกรรม 3. การตรวจสอบประเมินคุณภาพ 4. ของเสียจากการผลิต 5. เครื่องมือวัด

บริษัท สีเดลต้า จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
11 . Plant Manager (ประจำโรงงานลำลูกกา คลอง 10)
- วางแผนและบริหารการผลิต - บริหารจัดการทั่วไป - กำหนดทิศทางและมอบนโยบายในการทำงานของแต่ละแผนก ตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการผลิตสินค้า คุณภาพสินค้า รวมถึงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธ...

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
12 . ผู้จัดการแผนกจัดการคุณภาพ
- ควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสินค้า - จัดทำมาตรฐาน ISO 9001 - ควบคุมเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ณ โรงงานคู่ค้า

บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน โครงสร้าง
22 มี.ค. 62
13 . รองหัวหน้าแผนกในสายการผลิตรับสมัครด่วน !
- เตรียมปัจจัยการผลิตที่ได้รับมอบหมายและติดตามแผนงานผลิต - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและสิ่งผิดปกติในปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต และป้องกัน/ปรับปรุง ขบวนการผลิต ให้ตรงตามความต้องการเป้าหมายและแผนการผลิต - ส...

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
14 . Production Supervisor (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
- ควบคุมดูแลการผลิต และคุณภาพงานของส่วนการผลิต - ควบคุมดูแลพนักงาน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม work instruction - บริหารจัดการงานในแผนกโดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำสุด - ฝึกอบรมและประเมินผลการทำงานให้กั...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มี.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกผลิต
-รับคำสั่งการผลิตจากหัวหน้าฝ่ายผลิต และผลิตสินค้าตามใบสั่งผลิตให้ทันต่อความต้องการฝ่าย Logistic ทันความต้องการของลูกค้า - ควบคุมพนักงานให้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และควคุมให้อยู่ในกฏเกณฑ์ของบริษัท

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
เงินเดือน 10,000
22 มี.ค. 62
16 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าวัตถุดิบ (Warehouse Supervisor)
- วางแผนและควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ หรือสินค้าสำเร็จรูป ดูแลระบบการรับเข้า การจัดเก็บ และการเตรียมสินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออก หรือการจัดเก็บวัตถุดิบ และการเบิกจ่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - การต...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มี.ค. 62
17 . Production Supervisor.
- ควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน - วางแผนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าให้ทันตรงตามกำหนด - วางแผนกำลังคน และเครื่องจักร ให้เหมาะกับการผลิต - พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต - ปฏิบัติงานอื่นๆตาม...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มี.ค. 62
18 . ผู้จัดการโรงงาน
- วิเคราะห์ วางแผน และควบคุมการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และการผลิตสินค้าแปรรูป - วิเคราะห์ วางแผน และควบคุมการดำนเนินงานด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า การบริหารต้นทุนสินค้าคงคลัง และการต...

บริษัท ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 มี.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกย้อม (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคน บริหารงาน วางแผนการทำงาน ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานผลิต รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการทำงานได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้สินค้าท...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 55,000
22 มี.ค. 62
20 . ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)
- บริหารจัดการอัตรากำลัง งบประมาณ ต้นทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารแผนงานการผลิตทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และลดอัตราการสูญเสียระหว่างการผลิตได้ - ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม การทำงานให้เป็นไปตาม...

บริษัท ดี-คอนซีท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ