JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝึกหัด
-เรียนรู้งานพื้นฐานด้านการตลาด โฆษณา การจัด event การทำ Promoteสินค้า -เรียนรู้งานฝึกอบรม เทรนนิ่งพนักงาน

บริษัท โมสท์มอเดล จำกัด
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
20 มิ.ย. 62
2 . Co-peration Manager
ประสานงานคลังสินค้า และงานในบริษัททั้งหมดตามที่ได้รับมอบหมาย

Diary Group (2007) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
1.การทำระบบและวางแผนการทำวิจัยและพัฒนาตำรับยาต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ตรวจหาสาเหตุ แนวทางการแก้ใขและป้องกันตำรับยาที่มีปัญหาและได้รับขอร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงงาน (Complain and Recall Product...

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
20 มิ.ย. 62
4 . International Sales Manager
International Sale Manager role where you will be expected to monitor and grow the business in ASEAN. - Coordinate with ASEAN regional dealers to run business follow company’s policies and optimize...

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
20 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการประจำคลินิก รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการบริหารจัดการคลินิกทั้ง 2 สาขา (พระราม2และเพลิตจิต) บริหารจัดการอัตรากำลังพลให้พร้อมเสมอ บริหารจัดการวางแผนงานในองค์กร ดูแลให้ข้อมูล แนะนำบริการให้กับลูกค้า ดูแลควบคุมคุณภาพการให้บริการ...

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
เงินเดือน 35,000 หรือตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
6 . Operation Manager
1.บริหารจัดการ ควบคุมยอดขายของแต่ละสาขา 2.ร่วมกำหนดทิศทาง วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกับฝ่ายจัดซื้อและการตลาด เพื่อสร้างแนวทางใหม่ๆในการทำยอดขายของแต่ละสาขา 3.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์จากกา...

บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (พิจารณาตามประสบการณ์)
19 มิ.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ