JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ( FRANCHISE MANAGER)
1. ดูแลด้านการตลาด ภาพลักษณ์และบริหารเฟรนไชน์ 2. Set up ร้านเฟรนไชส์สาขาใหม่ ๆ 3. จัดทำเอกสารการชำระเงินเฟรนไชน์ และติดตามการชำระเงิน 4. ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการบริการของเฟรนไชน์ 5. ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 50,000
21 ส.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้บริหาร
1.บริหารโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3.ช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของผู้บริหาร 4. งานเอกสาร คีย์ข้อมูล และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด (AMOR)
เงินเดือน ตามตกลง / ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
3 . Customer Service and Relation Manager
Job Scope: • Manage productivity and quality of Reverse Management Customer Service (Call Center) and Telesales team. • Maintain and build good communication with customer both inbound and outbound ...

Fitness First (Thailand) Ltd.
เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาท+โบนัสจากการบริหารทีม
21 ส.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
• กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริการลูกค้าทั้งหมด ดูแลและประสานงานทุกเรื่องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบแผน ข้อกำหนดทางกฎหมาย และการปฏิบัติงาน • กำหนดเป้าหมายสำหรับกลุ่มงานการพัฒนาความส...

บริษัท บิค คลีน จำกัด
เงินเดือน 45,000 - 60,000
21 ส.ค. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการประจำสาขา Dtac Centerรับสมัครด่วน !
1. ช่วยบริหารงานทั่วไปในสาขา 2. บริการลูกค้า 3. แนะนำสินค้าต่างๆ 4. จัดทำรายงานการขายตามที่สำนักงานใหญ่กำหนด

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
20 ส.ค. 62
6 . Chief Information Officer
1. Create business value through technology 2. Strategic planning of business growth objectives 3. Ensure tech systems and procedures lead to outcomes in line with business goals 4. Implement a tec...

Major Development Estate Co.,Ltd.
20 ส.ค. 62
7 . ผู้จัดการส่วน-ผู้จัดการฝ่ายจัดเตรียมงาน
วางแผน ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด ตรวจสอบการติดตั้งงานของฝ่ายจัดเตรียมงาน วางแผนการซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นที่การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆที่ให้บริการลูกค้าเพื่อให้บริการได้มาตรฐานสูงสุด เป็นไปตาม...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
หลายอัตรา
20 ส.ค. 62
8 . Revenue Manager/ผู้จัดการฝ่ายบริหารรายได้
•Revenue Manager for Online Travel Agency •Set up rate structure and sales strategy for all products •Set up sales targets and achieve targets as KPI •Manage and maintain sales and pricing strateg...

Coman Group
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเคหกรรม
• ควบคุมงานฝ่ายเคหกรรมให้ดำเนินตามแผนงาน และถูกต้องตรงกับเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของทางโรงพยาบาล • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งภายใน และภายนอกให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
20 ส.ค. 62
10 . ผู้จัดการ ประจำศูนย์บริการ ออโต้แบคส์ (AUTOBACS) สาขาจรัญสนิทวงศ์
1) จัดทำเอกสารรายงาน และข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอหัวหน้างาน 2) ควบคุมดูแลระบบการให้ข้อมูลลูกค้าที่มาติดต่อศูนย์บริการและซ่อมรถยนต์ 3) ประสานงานด้านบริการตั้งแต่ Front Office จนถึงทีมงานช่างซ่อมภายในศูน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 ส.ค. 62
11 . Safety Manager
1.To assist in provision of EH&S supports to functional management across Tesco business. 2.To provide and support assistance to all related transport and warehouse safety functions. 3.To support al...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ส.ค. 62
12 . ฝ่ายบริหาร
1. ทำงานภายใต้นโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของบริษัท ฯ 2. สร้าง Project Scheduled และควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม Timeline

บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)
20 ส.ค. 62
13 . Project Assistant
- รับผิดชอบด้านการบริหารโปรเจ็คร่วมกับทีมและหัวหน้างานได้เป็นอย่างดี - ผู้จัดทำและควบคุมตารางเวลาการทำงานร่วมกับลูกค้า ทีมงาน และซัพพลายเออร์ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น - ประสานงานลูกค้าและโปรดัคชั่นให้...

บริษัท ดีโอดี เซลส์ พาวเวอร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
19 ส.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.บริหารและควบคุมดูแลการผลิต ควบคุมคุณภาพ ซ่อมบำรุง และงานธุรการให้ผลงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด 2.ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรฐานของ...

บริษัท เดอะวัน แล็บบอราเทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 40,000
19 ส.ค. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
1.วางแผนและดูแลการขายผลิตภัณฑ์ 2.วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ 3.ประสานงานร่วมกับฝ่ายขายเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ 4.รักษาฐานลูกค้ารายเก่าและหาลูกค้ารายใหม่ 5.กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ *...

บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด
เงินเดือน รายได้ 50,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ (มีค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ และโบนัส)
19 ส.ค. 62
16 . Sale Leader
The role of a sales manager is to achieve growth and build profitable sales for the company by successfully managing the sales team. Representatives may be responsible for sales in a geographical area...

Auto Network ( Thailand ) Co., Ltd
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ