JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ แผนกงานทำความสะอาด
1.ควบคุมดูแลหน่วยงาน&พร้อมขยายงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมการเปิดหน่วยงาน&พร้อมสรรหาแรงงาน 3.ฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาด 4.เข้ารับทราบปัญหาการร้องเรียนต่าง ๆ พร้อมดำเนินการแก้ไขตามนโยบายผู...

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ.อาร์. การ์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.ค. 62
2 . Area manager for 15 eyelash extension salons
In 15 eyelash extension salons in Bangkok, manage 30 staff persons to offer the excellent service in professional manner. Handle sales and marketing issue to increase customers, sales and benefit. ...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
เงินเดือน 40,000 - 60,000
22 ก.ค. 62
3 . ผู้ช่วยกรรมการบริษัท (Personal Assistant)
- To manage process of setting detailed plan, work process and procedure regarding the Board of Directors - Perform general secretarial tasks & administrative support including organize daily schedul...

Take Care Salon Of Beauty
เงินเดือน negotiable
22 ก.ค. 62
4 . ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (Section Manager - Fish) สาขาสามเสน
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
22 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการศูนย์บริการ AUTOBACS
1) จัดทำเอกสารรายงาน และข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอหัวหน้างาน 2) ควบคุมดูแลระบบการให้ข้อมูลลูกค้าที่มาติดต่อศูนย์บริการและซ่อมรถยนต์ 3) ประสานงานด้านบริการตั้งแต่ Front Office จนถึงทีมงานช่างซ่อมภายในศูน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 ก.ค. 62
6 . ผู้จัดการส่วน-ผู้จัดการฝ่ายจัดเตรียมงาน
วางแผน ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด ตรวจสอบการติดตั้งงานของฝ่ายจัดเตรียมงาน วางแผนการซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นที่การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆที่ให้บริการลูกค้าเพื่อให้บริการได้มาตรฐานสูงสุด เป็นไปตาม...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
หลายอัตรา
22 ก.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเคหกรรม
• ควบคุมงานฝ่ายเคหกรรมให้ดำเนินตามแผนงาน และถูกต้องตรงกับเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของทางโรงพยาบาล • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งภายใน และภายนอกให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
22 ก.ค. 62
8 . Supervisor - Internal Audit ประจำ อาคารชำนาญเพ็ญชาติ (MRT พระราม 9) รับสมัครด่วน !
• จัดทำแผน Audit Program ประจำปี (Year, ควอเตอร์, มั้นท์) ทั้งของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย • วางแผน ควบคุมการตรวจสอบ ตามแผนงานที่วางไว้ • ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการควบคุมภายในและข้อสังเกตุที่ต...

กลุ่มบริษัท คอมมี่ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการแผนกประกันภัยรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลเจ้าหน้าที่แผนกประกันภัย วางโครงสร้างงานขาย การตลาดของแผนก ต่อรองกับบริษัทประกันภัย

บริษัท ห้าเก้า ออโต้ คาร์ แกลเลอรี่ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
22 ก.ค. 62
10 . Customer Service and Relation Manager
Job Scope: • Manage productivity and quality of Reverse Management Customer Service (Call Center) and Telesales team. • Maintain and build good communication with customer both inbound and outbound ...

Fitness First (Thailand) Ltd.
เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาท+โบนัสจากการบริหารทีม
22 ก.ค. 62
11 . Safety Manager
1.To assist in provision of EH&S supports to functional management across Tesco business. 2.To provide and support assistance to all related transport and warehouse safety functions. 3.To support al...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ค. 62
12 . ผู้จัดการแผนกบริการและติดตั้ง
-วางแผนและกำหนดแนวทางด้านการบริการ ที่สะดวก รวดเร็วทันใจ ตลอดจนการรักษาระดับมาตรฐานด้านการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทกำหนดเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด -บริหารและควบคุมการดำเนินการของฝ่ายบร...

บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
1.รับผิดชอบการบริหารงานต่างๆของร้านในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท 2.ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในร้าน 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่พนักงานให...

บริษัท ไทย โอโออิ ยามาโมโต้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62

กลุ่มบริษัทพระนคร
19 ก.ค. 62
15 . Multilingual Operation manager 50k
As one of the most creative SPA brand, we are opening our first store in Thailand. In order to have a smooth operation, we are now hiring Operation Manager. Job description : 1. Design an...

La Zensa
เงินเดือน 40,000 to 50,000
18 ก.ค. 62

บริษัท อาร์.เอส.นาซาเรี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด
17 ก.ค. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
1.วางแผนและดูแลการขายผลิตภัณฑ์ 2.วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ 3.ประสานงานร่วมกับฝ่ายขายเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ 4.รักษาฐานลูกค้ารายเก่าและหาลูกค้ารายใหม่ 5.กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ *...

บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด
เงินเดือน รายได้ 50,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ (มีค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ และโบนัส)
16 ก.ค. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ