JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ (แผนกประชาสัมพันธ์ / แผนกกิจกรรมการตลาด)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด 2. จัดทำเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทุกประเภทตามที่องค์กรกำหนด 3. จัดทำสื่อเพื่อการโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ขององค์กร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
เงินเดือน n/a
22 พ.ค. 62
2 . Bangkok-2019-78/Mechanic
WORK HOURS: 40 hours per week CLOSING DATE: May 23, 2019 BENEFITS: Bonus, Life Insurance, Health Insurance, Holidays TO APPLY: Please follow the checklists and submission guidelines, post...

U.S. Embassy
เงินเดือน Starting from THB 371,450 per annum
22 พ.ค. 62
3 . Official Driver พนักงานขับรถ
*ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สถานทูตออสเตรเลีย* Under close direction, Official Drivers work on a rotating roster to facilitate the transportation of Embassy staff, visitors and guests who are re...

Australian Embassy
เงินเดือน THB 18,271 (plus payment for overtime and other allowances)
22 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม
- ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ - ระดมเงินทุนสนับสนุนแบบต่อเนื่องรายเดือน - วางแผนและบริหารทีมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

ฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสารมูลนิธิเด็กโสสะฯ (สำนักงานโครงการระดมทุนภาคสนาม)
เงินเดือน 15,000+ค่าคอมมิชชั่น
22 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกรับสมัครด่วน !
งานออกแบบป้าย สื่อ สิ่งพิมพ์ และงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ภายใต้รูปแบบอัตลักษณ์ขององค์กร

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เงินเดือน 13,000 - 25,000 บาท
22 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่อนุรักษ์รับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาและซ่อมแซมวัตถุ - จัดเตรียมวัตถุเพื่อจัดแสดง และการเก็บวัตถุหลังจัดนิทรรศการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
22 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ออกบูธ / การตลาดรับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องในอีเว้นท์และกิจกรรมการตลาดนอกสถานที่ - ทำหน้าที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของมูลนิธิ - ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิ - เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบงานเอกสาร ...

มูลนิธิบ้านเด็กพระคุณ
เงินเดือน 15,000-25,000 มีฐานเงินเดือนและคอมมิชชั่น
22 พ.ค. 62
8 . ผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ (Animal Nursing Assistant)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก - รับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนการเปิดหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ รวมถึงการเก็บล้าง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื่นที่ที่ตั้งหน่วย เมื่อเสร็จสิ้นงานในแต่ละวัน - ทำความสะอาดเค...

Soi Dog Foundation
เงินเดือน 14,000-16,000
22 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่กู้ภัยสัตว์ (Animal Rescue Officer)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก - รับผิดชอบในการหา ติดตาม และจับสุนัข เพื่อขนส่งเข้ามาทำหมันในโครงการฯ จำนวน 40-45 ตัว ต่อวัน ต่อหนึ่งหน่วยดำเนินการ ( 1 หน่วยมีทีมกู้ภัย 2 ทีม แบ่งทีมละประมาณ 20-22 ตัวต่อวัน) ...

Soi Dog Foundation
เงินเดือน 18,000-22,000
22 พ.ค. 62
10 . พนักงานขับรถยนต์
- เป็นพนักงานขับรถยนต์ประจำ สำนักอำนวยการ และสถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ - ขับร่ถยนต์ และบำรุงรักษา - ปฏิบัติได้ในกรุงเทพและต่างจังหวัด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 ...

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เงินเดือน 11,000 บาท/เดือน
21 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่โครงการจดหมายเหตุ[สัญญาจ้าง ๒ ปี]
๑. คัดแยกเอกสารที่ได้รับมอบเพื่อประเมินคุณค่าเอกสารและจัดบรรจุลงกล่องเอกสารสำหรับการส่งอบ ๒. ประสานงานติดต่อการอบเอกสารจดหมายเหตุ ดูแลตลอดกระบวนการทั้งจัดส่งและรับคืนเอกสารจดหมายเหตุอย่างครบถ้วน ...

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
เงินเดือน 15,000-18,000
21 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ดูแลและแก้ปัญหาการใช้ระบบ Hardware & Software ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง ตรวจสอบ และจัดซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับหน่วยงานต่างๆ ...

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
เงินเดือน 20,000-30,000
21 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกบัญชีทั้งระบบ จนถึงปิดงบการเงินรายเดือน และรายปี ตรวจสอบยอดคงเหลือ และกระทบยอดบัญชี จัดทำรายงานและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย จัดทำรายงานสินค้า สินทรัพย์ถาวร รวมถึงทะเบียนคุมและรายงานต่าง ๆ ที่...

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
เงินเดือน 22,000-35,000
21 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่กิจกรรม
1. รับผิดชอบประสานงานกับผู้ขอใช้บริการสถานที่อาคารหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ทั้งผู้ใช้บริการที่เป็นธรรมภาคี และผู้ใช้บริการภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใช้บริการอาคารสถานที่ให้ตรงตามความต้องกา...

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
เงินเดือน 15,000-20,000
21 พ.ค. 62

วชิราวุธวิทยาลัย
21 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ห้องหนังสือ
- สำรวจหนังสือและสื่อธรรมที่ขาดหายไปจากชั้นวาง และสอบถามจากเจ้าหน้าที่งานบริการหน้าร้าน - ดูแลคลังหนังสือและสื่อธรรม ตรวจตราหนังสือที่มีผู้ต้องการ นำออกมาจัดวางโดยไม่ทิ้งค้างในคลัง และจัดให้อยู่ในสภา...

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
เงินเดือน 15,000-20,000
21 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บุคคล
ดูแลกระบวนการรับสมัครบุคลากร งานฝึกอบรม ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วชิราวุธวิทยาลัย
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
21 พ.ค. 62
18 . Business Analyst - Standard Development
ลักษณะงาน -ศึกษา วิจัย สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และกระบวนการทำงาน (Workflow) ของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความจำเป็...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
20 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมสื่อสารองค์กร/ Event
-ร่วมนำเสนอรูปแบบและแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย -ดำเนินการจัดงานหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามรายละเอียด รูปแบบและข้อกำหนดที่วางไว้ ควบคุม ดูแลและบริหารจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผ...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- พัฒนาบริการร่วมกับ Service Owner เพื่อให้สามารถบริการแก่หน่วยงานภายนอกได้ - วางแผนงาน นัดหมายประชุม และติดตามการดำเนินกิจกรรมของโครงการ - ประสานงาน ให้บริการแก่ผู้ที่สนใจบริการของ สพธอ. เช่น ให้ข้...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ