JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิเคราะห์การเงินอาวุโส
1. รับผิดชอบงานด้านการวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน 2. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ได้รับมอบหมายใหม่ และบูรณาการผลลัพธ์ความเป็นไปได้ในรายงานฉบับเต็ม 3. ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานธุรกิจ กำไร...

บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 62
2 . Operational Risk Management
1.การวิเคราะห์กระบวนการ (Process analysis) ระบุความเสี่ยงด้านปฎิบัติการและแนวทางการลดความเสี่ยงร่วมกับองค์กร 2.ประสานงานกับสายงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจการประเมินความเสี่ยงสร้างความต่...

Advance Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ