JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล (สำนักกรรมการ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ออกแบบและจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหาร • จัดทำรายงานและนำเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ เป็นรายวัน รายเดือน • จัดการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจำเป็นต่อฝ่ายงานต่า...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
2 . Claims Solutions Executive - Non Motor
Main Job End to end claims handling as well as claims management at the supervisor level • Verify Policy coverage and exclusion of each and every non-motor claims and with identification...

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 62
3 . Content Analyst – Data Mapping at CTW - Contract 6 months, Salary 25K Max || TC
1.Responsible for creating and maintaining our property data mapping. 2.Liaising with the contracting team to ensure accurate property information is displayed on our sites 3.Identifying, troublesho...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000
22 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล รับสมัครด่วน !
- ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการกำเนินงานของศูนย์บริหาร - Support ในด้านต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

กลุ่มบริษัท V Groupcars
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่สถิติ
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบปฏิบัติของกลุ่มประกัน เพื่อพัฒนากระบวนการรับธุรกิจใหม่ (New Business) และส่วนติดตามเบี้ย - ดำเนินการจัดทำ Requirement ทดสอบระบบงานธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกสินค้าใหม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการรับประกันภัยรถยนต์ (Motor-UW)รับสมัครด่วน !
- รับประกันภัยรถยนต์ (Motor) - พิจารณาสลักหลังที่ไม่เกี่ยวกับเบี้ย ตามที่ได้รับแจ้ง - จัดชุดงานแยกส่งการเงิน - จัดเรียงใบเเจ้งงานที่มีการอนุมัติงานทั้งหมดในแต่ละวัน ตามรายงานทะเบียนกรมธรรม์ประจำวัน...

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
22 ส.ค. 62
7 . ผู้จัดการแผนก วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล
วัตถุประสงค์ : รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และบริหารทีมงานในส่วนที่รับผิดชอบ รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์ดำเนินโครงการใหม่ๆ หน้าที่ความรับผิดชอบ : - วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนงาน วางแผนโครงการ ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล/อาวุโส (Cashvan)
-รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย -ตรวจสอบรายงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อมูลการตลาด ข้อมูลการกระจายสินค้า -จัดทำฐานข้อมูลในระบบต่าง ๆ สรุปข้อมูลเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ -จัดทำและบริหารงบประมาณ งบการเงิน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
9 . Collection planning Assistant manager
Responsibilities • Interpret data, analyze results using statistical techniques and provide ongoing reports • Develop and implement data collection, data analytics, BI report and other strategies ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 62
10 . Credit Assessment Supervisor - Chief
จัดทำรายงาน และ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก Datawarehouse / Cognos system เพื่อเสนอต่อหัวหน้างาน และ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 62
11 . Business Development-Officer
1. ดำเนินการออกสำรวจและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งในนามบริษัทฯ และในนามส่วนตัวของผู้บริหารทุกแห่งเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้บุกรุกในพื้นที่ พร้อ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโสสนับสนุนแบรนด์
- ประสานงานกับทางหน้าสาขาในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน - จัดเตรียมแผนงาน ด้านเอกสารการปฏิบัติงานหน้าสาขา - วิเคราะห์ข้อมูลด้านการขาย , ต้นทุนการบริหารสาขา ,และอื่นๆ - วางแผนก...

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), Zen Corporation Group Public Company Limited
22 ส.ค. 62
13 . Strategic Planning Officer / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามแผนงาน
- ติดต่อประสานงาน เพื่อรวบรวมแผนงานของฝ่ายสำหรับการจัดทำแผนงาน และตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติของแผนงาน - จัดทำแผนงาน กำหนดกิจกรรมต่างในแผน และรายละเอียดการปฏิบัติ การใช้ทรัพยากร - ประสานงานภายในฝ่าย เพื่อ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
14 . Command Center OfficerUrgently Required !
1. Monitoring Performance การรับสายของพนักงาน AIS Call Center 2. Alert Alarm ปัญหาและสาเหตุที่พบจากการ Monitoring Performance 3. วิเคราะห์และจัดทำ Report เชิง Strategic เพื่อช่วย Align KPI ขององค์กร...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาท
22 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่-ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายระบบงาน(ประจำบางนา)
1. จัดทำข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร , ที่ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ และฝ่าย บลท. MBK 2. ช่วยประสานงาน/ตรวจสอบหลักฐานตาม Action Plan ของ GCG เบื้องต้น ก่อนนำส่งฝ่ายกำกับดูแลกิจการ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ระดับ 4รับสมัครด่วน !
1. ทำรายงานในเรื่องของตัวเลข และวิเคราะห์ 2. เปรียบเทียบแบบประกัน เพื่อออแบบผลิตภัณฑ์ 3. พัฒนาและตรวจสอบ เครื่องมือในการสนับสนุนงานขาย เช่น BIS , Brochure, Website

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
17 . Budget controller Analyst
•Perform data analysis - planning - budgeting •Control budget usage •Predict the budget required •Make a summary report To present the budget •Provide budget control database. •Budget control an...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
เงินเดือน n/a
22 ส.ค. 62
18 . Sales Information
-รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลเปรียบเทียบด้านการขาย ยอดขายรายวัน รายเดือน รายปี อย่างมีประสิทธิภาพทันตามกำหนด -จัดทำสรุปรายงานยอดขายของพนักงานขาย เพื่อคำนวนค่าคอมมิชชั่น ให้กับพนักงานขายทุกๆเ...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
เงินเดือน n/a
22 ส.ค. 62
19 . นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)
- รับผิดชอบในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย และมูลค่ากรมธรรม์ของแบบ และผลประโยชน์ของแบบประกันต่างๆ - คำนวณผลกำไรของแบบประกันภัย - รับผิดชอบในการคำนวณเงินสำรองประกันภัย - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบห...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประกันอัคคีภัย)รับสมัครด่วน !
ดำเนินการพิจารณารับประกันภัย (Non-Motor ) ด้านประกันอัคคีภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 1. วิเคราะห์/พิจารณารับประกันภัย เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม 2. พิจารณาและเก็...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ