JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 61 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk management)รับสมัครด่วน !
- ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และ ประเมินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ - จัดทำรายงานข้อมูลด้านความเสี่ยงรายงานต่อผู้บริหาร,คณะกรรมการความเสี่ยง - ร่วมกำหนดกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง - ทบทวนกระ...

KTBGS CO.,LTD.
16 ก.ย. 62
2 . Business Development-Officer
1. ดำเนินการออกสำรวจและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งในนามบริษัทฯ และในนามส่วนตัวของผู้บริหารทุกแห่งเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้บุกรุกในพื้นที่ พร้อ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การขาย (Sales Analysis Officer)รับสมัครด่วน !
- ดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลการขายจากทุกสาขาเพื่อมาทำการวิเคราะห์ยอดขายทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมถึงการประมาณการยอดขาย (sales forecasting) เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ และปัจจัย...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
4 . Marketing Analyst
1.ดำเนินการวิเคราะห์บัญชีลูกค้าที่มีความน่าสงสัย สร้างกลยุทธ์และวิเคราะห์เพื่อออกแบบกฎของการควบคุมความเสี่ยง 2.ติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลของกลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง เปรียบเทียบและวิเคราะห์ผ...

Thai Fintech Co., Ltd. (บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด), Bee Express Co.,Ltd. (บริษัท บี เอ็กซ์เพลส)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
5 . Strategic Planning Officer / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามแผนงาน
- ติดต่อประสานงาน เพื่อรวบรวมแผนงานของฝ่ายสำหรับการจัดทำแผนงาน และตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติของแผนงาน - จัดทำแผนงาน กำหนดกิจกรรมต่างในแผน และรายละเอียดการปฏิบัติ การใช้ทรัพยากร - ประสานงานภายในฝ่าย เพื่อ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล (สำนักกรรมการ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ออกแบบและจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหาร • จัดทำรายงานและนำเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ เป็นรายวัน รายเดือน • จัดการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจำเป็นต่อฝ่ายงานต่า...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รับสมัครด่วน !
- พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ - คำนวณเบี้ย เสนอเบี้ย คีย์งานส่งตรวจ - แก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ ออกกรมธรรพ์ - ตรวจสภาพ นำรูปรถเข้าระบบ - ติดตามงานต่ออายุ และส่งใบแจ้งเตือน - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
16 ก.ย. 62
8 . Command Center OfficerUrgently Required !
1. Monitoring Performance การรับสายของพนักงาน AIS Call Center 2. Alert Alarm ปัญหาและสาเหตุที่พบจากการ Monitoring Performance 3. วิเคราะห์และจัดทำ Report เชิง Strategic เพื่อช่วย Align KPI ขององค์กร...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาท
16 ก.ย. 62
9 . Data Analysis (ปฏิบัติงานที่อาคารไทยศรี ติด BTS กรุงธน)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
10 . Data Analysis / เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์กร (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่สถิติ
1.เก็บบันทึกรวบรวมสถิติและนำเสนอวิเคราะห์ข้อมูล 2.ทำ PARETO ได้ 3.ทำรายงานการประชุม 4.ทำแอคชั่นแพลน(การจัดทำแผนงานดำเนินการปฎิบัติงาน) 5.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เงินเดือน ไม่จำกัด/ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่สถิติ
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบปฏิบัติของกลุ่มประกัน เพื่อพัฒนากระบวนการรับธุรกิจใหม่ (New Business) และส่วนติดตามเบี้ย - ดำเนินการจัดทำ Requirement ทดสอบระบบงานธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกสินค้าใหม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
13 . Content Analyst – Data Mapping at CTW - Contract 6 months, Salary 25K Max || TC
1.Responsible for creating and maintaining our property data mapping. 2.Liaising with the contracting team to ensure accurate property information is displayed on our sites 3.Identifying, troublesho...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000
16 ก.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโสสนับสนุนแบรนด์
- ประสานงานกับทางหน้าสาขาในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน - จัดเตรียมแผนงาน ด้านเอกสารการปฏิบัติงานหน้าสาขา - วิเคราะห์ข้อมูลด้านการขาย , ต้นทุนการบริหารสาขา ,และอื่นๆ - วางแผนก...

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), Zen Corporation Group Public Company Limited
16 ก.ย. 62
15 . Claims Solutions Executive - Non MotorUrgently Required !
Main Job End to end claims handling as well as claims management at the supervisor level • Verify Policy coverage and exclusion of each and every non-motor claims and with identification...

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 62
16 . Data Analysis (มีประสบการณ์)
● วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ● ดึงข้อมูลยอดขายจากระบบข้อมูลต่างๆ เพื่อทำ Report สรุปผลและจัดทำรายงานผลสำรวจ ● คีย์ข้อมูลยอ...

บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด
เงินเดือน 18,000-23,000
16 ก.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด กลุ่มลูกค้าองค์กรรับสมัครด่วน !
1. ให้คำแนะนำ ประโยชน์และข้อบ่งชี้ช่องทางการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ สำหรับรูปแบบบริษัทฯ สำหรับรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์และ/หรือรับจ้างให้เช่า 2. นำเสนอเบี้ยประกันโดยเปรียบเทียบความคุ้มค...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ก.ย. 62
18 . Sales Executive (Non Motor Insurance )
1. หาลูกค้าใหม่ ในส่วนงานของ Non - Motor Insurance 2. ติดต่อประสานงานกับทางบริษัทประกันภัย ติดตามกรมธรรม์ เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า 3. คิดกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการขยายฐานลูกค้า 4. ขยายงานกับลูกค้ารายเดิม เพื่อ...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงาน QC (Quality Control)
ควบคุมคุณภาพงาน QC ภาระงานมี 3 ส่วน 1.ทำความเข้าใจ Logic การตรวจ ต้องมีพื้นฐานด้านความเข้าใจและการตีความ การสรุปความ (นำไปใช้ในการเทรนนิ่งคนในทีม) 2.ทำความเข้าใจ Product Banking เพื่อปูทางความเข้...

The BRS Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความตกลง
16 ก.ย. 62
20 . ผู้จัดการแผนก วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล
วัตถุประสงค์ : รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และบริหารทีมงานในส่วนที่รับผิดชอบ รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์ดำเนินโครงการใหม่ๆ หน้าที่ความรับผิดชอบ : - วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนงาน วางแผนโครงการ ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
 พบ 61 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ