JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)
1.วิเคราะห์ข้อมูล บริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการขาย 2.พัฒนาระบบ และออกแบบการวัดผล การจัดทำรายงานสารสนเทศ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจง...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
2 . Business Development-Officer
1. ดำเนินการออกสำรวจและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งในนามบริษัทฯ และในนามส่วนตัวของผู้บริหารทุกแห่งเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้บุกรุกในพื้นที่ พร้อ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สถิติ
1.เก็บบันทึกรวบรวมสถิติและนำเสนอวิเคราะห์ข้อมูล 2.ทำ PARETO ได้ 3.ทำรายงานการประชุม 4.ทำแอคชั่นแพลน(การจัดทำแผนงานดำเนินการปฎิบัติงาน) 5.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
24 ส.ค. 62
4 . Data Analyst - Express (Temp. 4 month)
- Provide basic secretarial supports to Retail Operations Manager such as preparing presentation, filing, keeping correspondences and records, arranging appointment calendars - Prepare invoices, repo...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
24 ส.ค. 62
5 . Strategic Planning Officer / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามแผนงาน
- ติดต่อประสานงาน เพื่อรวบรวมแผนงานของฝ่ายสำหรับการจัดทำแผนงาน และตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติของแผนงาน - จัดทำแผนงาน กำหนดกิจกรรมต่างในแผน และรายละเอียดการปฏิบัติ การใช้ทรัพยากร - ประสานงานภายในฝ่าย เพื่อ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล (สำนักกรรมการ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ออกแบบและจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหาร • จัดทำรายงานและนำเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ เป็นรายวัน รายเดือน • จัดการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจำเป็นต่อฝ่ายงานต่า...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
7 . Data Analysis / เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์กร (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 62
8 . Command Center OfficerUrgently Required !
1. Monitoring Performance การรับสายของพนักงาน AIS Call Center 2. Alert Alarm ปัญหาและสาเหตุที่พบจากการ Monitoring Performance 3. วิเคราะห์และจัดทำ Report เชิง Strategic เพื่อช่วย Align KPI ขององค์กร...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาท
24 ส.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันภัยทั่วไป
1.จัดทำประกันภัยต่อ Facultative Reinsurance เพื่อกระจายความเสี่ยง 2.จัดทำรายงานเบี้ยรับ/ค้างรับระหว่างบริษัทกับบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 3.จัดทำรายงานประกันภัยต่อรายเดือน และรายไตรมาส

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่สถิติ
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบปฏิบัติของกลุ่มประกัน เพื่อพัฒนากระบวนการรับธุรกิจใหม่ (New Business) และส่วนติดตามเบี้ย - ดำเนินการจัดทำ Requirement ทดสอบระบบงานธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกสินค้าใหม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
11 . ผจก.ฝ่ายแผนกลยุทธ์รับสมัครด่วน !
สามารถวางแผนงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ กำกับควบคุม ดูแล วิเคราะห์งาน และจัดทำรายงาน ด้านการบริหารงานการประเมินผลการทำงานทั้งในระดับฝ่าย และระดับบุคคล ได้ตามระบบการบริหารองค์กร รวมถึงเข้าใจด้าน Bala...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 62
12 . Collection planning Assistant manager
Responsibilities • Interpret data, analyze results using statistical techniques and provide ongoing reports • Develop and implement data collection, data analytics, BI report and other strategies ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
13 . Credit Assessment Supervisor - Chief
จัดทำรายงาน และ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก Datawarehouse / Cognos system เพื่อเสนอต่อหัวหน้างาน และ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
14 . Business Process Improvement (Officer - Supervisor)
1. ประเมินและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานในองค์กร แบบ End-to-End Process 3. วิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยงของกระบวนการปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแต่ละแผนก ให้ครอบคุมทั้งในส่วน Peop...

Major Development Estate Co.,Ltd.
24 ส.ค. 62
15 . Data Analyst income up to 30,000++Urgently Required !
-Analyse our current product (online education courses) and Find out the indicators that prove quality courses. -Establish sets of course quality criteria,continuously seek up-to-date approaches for ...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 22,000-27,000 Baht (Base salary)
23 ส.ค. 62
16 . Data Analyst
- วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อจัดหาบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า พร้อมศึกษาแนวโน้มทางธุรกิจ Logistics เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท - วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดค่าใช้จ่าย,ลดเวลา เพื่มบริการที่จะสร้างย...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
17 . Claims Solutions Executive - Non Motor
Main Job End to end claims handling as well as claims management at the supervisor level • Verify Policy coverage and exclusion of each and every non-motor claims and with identification...

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ส.ค. 62
18 . Sales Executive (Non Motor Insurance )
1. หาลูกค้าใหม่ ในส่วนงานของ Non - Motor Insurance 2. ติดต่อประสานงานกับทางบริษัทประกันภัย ติดตามกรมธรรม์ เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า 3. คิดกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการขยายฐานลูกค้า 4. ขยายงานกับลูกค้ารายเดิม เพื่อ...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล รับสมัครด่วน !
- ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการกำเนินงานของศูนย์บริหาร - Support ในด้านต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย

กลุ่มบริษัท V Groupcars
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
ความรับผิดชอบ -รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทำการประเมิน และจัดทำโมเดลทางการเงินสำหรับวิเคราะห์โครงการ -เสนอแนวทางในการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ -ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ -จัดทำเ...

บริษัท วีไอจี คาร์เร้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ