JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขายรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย / การตลาด และจัดทำรายงานต่างๆ 2. ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายสินค้า และธุรกิจ 3. กระจายสินค้าใหม่ เข้าสู่ร้านค้าด้วยปริมาณที่เหมาะสมตามเกรดร้านค้า 4. พัฒนาระบบงานเพื่อการบริหา...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
2 . Business Process Improvement (Officer - Supervisor)
1. ประเมินและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานในองค์กร แบบ End-to-End Process 3. วิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยงของกระบวนการปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแต่ละแผนก ให้ครอบคุมทั้งในส่วน Peop...

Major Development Estate Co.,Ltd.
24 ก.ค. 62
3 . New Business (Non Motor Insurance )
1. ติดต่อประสานงานกับทางบริษัทประกันภัย ติดตามกรมธรรม์ เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า 2. หา พร้อมสร้างฐานลูกค้าใหม่ (***ไม่มีฐานข้อมูลเก่าให้) 3. ขยายงานกับลูกค้ารายเดิม เพื่อเพิ่มยอดขาย 4. ติดต่อประสานงานกั...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
24 ก.ค. 62
4 . Command Center OfficerUrgently Required !
1. Monitoring Performance การรับสายของพนักงาน AIS Call Center 2. Alert Alarm ปัญหาและสาเหตุที่พบจากการ Monitoring Performance 3. วิเคราะห์และจัดทำ Report เชิง Strategic เพื่อช่วย Align KPI ขององค์กร...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาท
24 ก.ค. 62
5 . Customer Insight Analyst (Contract 6 months)
- Work with Tesco Lotus's Customer Insight Analyst. - Analyze consumer satisfaction data and consumer voices. - Support production of customer weekly and monthly reports for marketing team. - Suppo...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาท
24 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่สถิติ
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบปฏิบัติของกลุ่มประกัน เพื่อพัฒนากระบวนการรับธุรกิจใหม่ (New Business) และส่วนติดตามเบี้ย - ดำเนินการจัดทำ Requirement ทดสอบระบบงานธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกสินค้าใหม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์
1.ติดตามและสรุปรายงาน สรุปผลของนโยบายรายเดือน 2.เสนอแนะ โครงการที่สนับสนุน นโยบายขององค์กร และเชื่อมโยงกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3.จัดทำแผนหรือนโยบายขององค์กร และมีการปรับปรุงให้มีความ...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ก.ค. 62
8 . ผู้จัดการแผนก วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล
วัตถุประสงค์ : รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และบริหารทีมงานในส่วนที่รับผิดชอบ รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์ดำเนินโครงการใหม่ๆ หน้าที่ความรับผิดชอบ : - วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนงาน วางแผนโครงการ ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
9 . ผู้ชำนาญการงานวิเคราะห์และจัดการฐานข้อมูล
-ประยุกต์ใช้ระบบงานวิเคราะห์และการจัดการฐานข้อมูลคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน -สร้างและรักษาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อยกระดับคุณภ...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
24 ก.ค. 62
10 . Budget controller Analyst
•Perform data analysis - planning - budgeting •Control budget usage •Predict the budget required •Make a summary report To present the budget •Provide budget control database. •Budget control an...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
เงินเดือน n/a
24 ก.ค. 62
11 . Sales Information
-รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลเปรียบเทียบด้านการขาย ยอดขายรายวัน รายเดือน รายปี อย่างมีประสิทธิภาพทันตามกำหนด -จัดทำสรุปรายงานยอดขายของพนักงานขาย เพื่อคำนวนค่าคอมมิชชั่น ให้กับพนักงานขายทุกๆเ...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
เงินเดือน n/a
24 ก.ค. 62
12 . นักวิเคราะห์โครงการ
1. ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ (Feasibility Study) วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงิน วิเคราะห์ผลตอบแทน ความเสี่ยง ความคุ้มค่า และสถานการณ์ในอนาคต 2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการพัฒนาโครงการ ท...

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
-ประสานงานและเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนขยายธุรกิจขององค์กร -ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การตลาด และนโยบายรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ ของบริษัท...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท
24 ก.ค. 62
14 . ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ข้อมูล (Assistant Data analyst) part time
เป็นผู้ช่วยนักวิเคราะห์ข้อมูล Support ทีมวิเคราะห์มีหน้าที่หลักคือ -ตรวจสอบความถูกต้องและLogic ของข้อมูลขั้นสุดท้ายก่อนวิเคราะห์ผล -ลงCode ข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลวิเคราะห์ -นำข้อมูลที่ได้จากการรันข...

The BRS Co., Ltd.
เงินเดือน ค่าจ้างรายวันเริ่มต้น 500บาท/วัน และจะปรับขึ้นตามความเหมาะสมของเนื้องาน
24 ก.ค. 62
15 . Financial Analyst / Budgeting and Controlling
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะคะ) • จัดทำงบประมาณรายปีตามแผนงานและรูปแบบของบริษัท และสรุปแผนงานและงบประมาณของแผนก • คาดการณ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
24 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (Collection MIS)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • จัดทำรายงานและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้สินทั้งส่วนของภาคสนามและทางโทรศัพท์ • ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
24 ก.ค. 62
17 . **ด่วน** Data Strategy Analyst [Excel & English skill]รับสมัครด่วน !
• Performs analyses of sales, market and client data presentation to line manager. • Analyzing data and making recommendations for business improvements. • Updating regular reports, business KPIs a...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน 40,000-50,000
24 ก.ค. 62
18 . Associate Underwriter (สัญญาจ้าง) : เจ้าหน้าที่พิจารณาประกันภัย
พิจารณาประกันภัย , ต่อสัญญากรมธรรม์ประกันรถยนต์ , คีย์ข้อมูล , สลักหลัง , พร้อมงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ไฟแรง มีความพร้อมที่ต้องการร่วมงานกับองค์กรติดอันดับ Top 10 ในวงการธุรก...

LMG Insurance Public Company Limited
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
24 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่วางแผน และควบคุมกลยุทธ์องค์กร
1.วิเคราะห์ และจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อกำหนดและใช้เป็นแผนกลยุทธ์ในการบริหาร 2.ประสาน และจัดให้มีการประชุม ผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สมบูรณ์ 3.วัด และประเมินผลแผ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
20 . หัวหน้าส่วนวางแผน และ ติดตามควบคุมกลยุทธ์องค์กร
1.วิเคราะห์ และจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อกำหนดและใช้เป็นแผนกลยุทธ์ในการบริหาร 2.ประสาน และจัดให้มีการประชุม ผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สมบูรณ์ 3.วัด และประเมินผลแผ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ