JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technical support (DNA RNA RT-PCR)รับสมัครด่วน !
1.มีความรู้ในงานวิจัยด้านPCR,REAL TIME PCR เคยสกัดDNA,RNAจากตัวอย่างชนิดต่างๆ หรือ มีความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับ Tissue culture, Animal Cell culture and ELISA Western Blotting 2.สื่อสารภาษาอังกฤษไ...

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
3 . เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D)รับสมัครด่วน !
ช่วยดูแลและตรวจสอบงานในฝ่ายควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบความถูกต้องการพิมพ์ Lot & Control No. ของฉลากหรือกล่องบรรจุ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ช่วยพัฒนาสูตรตำรับยาใหม่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับฝ่ายขึ้นทะเบีย...

บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด
17 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)
-รับผิดชอบสินค้าใหม่ ออกแบบ ทดสอบ บรรจุภัณฑ์ให้สามารถผลิตได้ -สินค้าส่งได้ทันตามกำหนด -รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก /ผู้จัดการแผนก R&D (Toiletry)
-ควบคุมดูแลพนักงานในทีมให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่่ที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ -พัฒนาและนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ -แก้ไขปัญหา/ให้คำปร...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
6 . ฝ่ายวิชาการขึ้นทะเบียนยา
: จัดเตรียมงานเอกสารที่จะขอขึ้นทะเบียนยา /อาหาร : ทบทวนงานเอกสารที่จะขึ้นทะเบียน วางแผนและจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการค้นหา : สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนงานเอกสาร : วางแผนจ...

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 มิ.ย. 62
7 . Packaging Specialist
• Artwork checking • Trial packaging process for trial production • New product packaging start up

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
18 มิ.ย. 62

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
9 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( R&D Cosmetic ) เครื่องสำอางเท่านั้นรับสมัครด่วน !
-คิดค้นสูตรรองพื้นได้ -ทดสอบ วิเคราะห์ และสรุปผล LAB -วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตามความต้องการของลูกค้า -คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สูตรใหม่ๆ -ยื่นเรื่องและติดตามเกี่ยวกับการจดแจ้ง อย. -ติ...

บริษัท มีลีนณ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและวิจัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประเมินผลตัวอย่างก่อนส่งให้ลูกค้า 2. คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. วางแผนการพัฒนาและวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน 4. แก้ไข...

บริษัท พารากอน เอสเทติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
18 มิ.ย. 62
11 . R & D Engineerรับสมัครด่วน !
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ - ผลิตเครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้ - ติดต่อประสานงานกับแผนกผลิต เพื่อรับทราบปัญหาของการผลิต และปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - สาม...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
หลายอัตรา
18 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้าส่วนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( ด้านสีผม )
- ควบคุมดูแลงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานหน่วยงานราชการ หน่วยงานภายในองค์กร และกลุ่มลูกค้าเพื่อผลิตชิ้นงานใหม่ได้ตรงตามความต้องการ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
18 มิ.ย. 62
13 . นักวิทยาศาสตร์เคมี (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการวิเคราะห์ทางเคมี รวมถึงทดสอบในหัวข้อต่างๆ 2.ตรวจสอบผลการทดสอบและรายงานผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.ทดสอบทางด้านเคมี ตลอดจนเก็บข้อมูล 4.เตรียมสารเคมีและสารที่ใช้ในการทดสอบ 5.รับผิดชอบ...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
14 . Research & Development
1.หาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบร่างกาย และสารอาหารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิต ภัณฑ์ซัพพอร์ทแผนกการตลาด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป 2.ติดต่อประสานกับโรงงานผลิตได้ 3.สามารถคิดและเขียนบทความ...

บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด
18 มิ.ย. 62
15 . นักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีรับสมัครด่วน !
-ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันทางด้านเคมี

บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ทะเบียนยาในประเทศ ด่วนมาก
-จัดเตรียมทะเบียนยาในประเทศ ,จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยาใหม่,จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอต่ออายุทะเบียน -ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดเตรียม -จัดเตรียมเอกสารแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่อย...

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
17 . นักวิเคราะห์เคมี,QA LAB *รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน
นักวิเคราะห์เคมี QC -เตรียมวิธีวิเคราะห์ -ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ -จัดหาสารเคมี และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ -ดูแลรักษาเครื่องมือที่พร้อมการใช้งาน -เก็บบันทึกผลการวิเคราะห...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
18 มิ.ย. 62
18 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
- วางแผนคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และจัดทำเป็นเอกสารนำเสนอหัวหน้างาน - จัดทำเอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์แต่ละตัว และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดเป็นแฟ้มอย่างเป็นระเบียบ - ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิต เพื่อขอ...

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยาปริญญาโท
1.มีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 2.การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ การเก็บเกี่ยวจุลินทรีย์ สารเมทาบอไลน์ 3.การผลิตชีวภัณฆ์ สามารถทำงานเดี่ยวและทีมได้ 4.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและ...

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด (VSC)
เงินเดือน 25,000++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
20 . Products Specialist (Medical Technology)
- ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับ Product ด้าน Chemistry, point of Care และ Immunology แก่ผู้แทนขาย - ให้ข้อมูลและคำปรึกษารวมถึงช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Product ด้าน Chemistry, Point of careและ Immunology...

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง+++ ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ