JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Product Development Supervisor ,R&D Supervisor (Cosmetic, Skincare) ใกล้ม.นิด้า
- คิดค้นสินค้าใหม่ๆ (Cosmetic, Skincare) เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา - วางแผนการขายกับ Marketing สร้างจุดขายเพื่อใช้ในการทำ Ad, Content, Video สินค้าเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ตรวจ Proof อนุมัติงานให...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 45,000
23 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)
-รับผิดชอบสินค้าใหม่ ออกแบบ ทดสอบ บรรจุภัณฑ์ให้สามารถผลิตได้ -สินค้าส่งได้ทันตามกำหนด -รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
23 เม.ย. 62
3 . R&D Specialist (Food) - ประจำสำนักงานใหญ่-ลาดพร้าว 107
- รับผิดชอบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์เดิมให้สำเร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดต่อขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย - สามารถสืบค้นงานวิจัยได้อ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามตกลง
23 เม.ย. 62
4 . R&D Supervisor (Beverage)
GENERAL RESPONSIBILITIES : ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผน และกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งควบคุมดูแลกระบวนการในการทดลอง/ทดสอบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนควบคุมดูแลการสอบเทียบเครื่องมือต่าง ๆ...

บริษัท ที เอ ซี คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 เม.ย. 62
5 . Product specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์)
-ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผลิตภัณฑ์บริษัท เทียบกับคู่แข่ง -และเชื่อมต่อส่วนขาย กับแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ในการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด -จัดท...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000 + ค่าโทร + ค่าน้ำมัน
23 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
- ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จดแจ้งเครื่องสำอาง - ขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองการขาย - ตรวจสอบคำโฆษณาบนฉลาก Artwork ทุกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด - ดำเนินการส่งขอความเห็นคำเคลมบนฉลาก และโฆษณา ให้ท...

Do Day Dream Public Company Limited
23 เม.ย. 62
7 . R&D Officerรับสมัครด่วน !
-วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน -พัฒนาสูตรที่มีคุณภาพและเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) -พัฒนาสูตรให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทดลองความพึงพอใจและบันทึกผล -ทดสอบคว...

Do Day Dream Public Company Limited
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
8 . Senior RD Officer (สำนักงานใหญ่ ตึก CW-Tower ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม )
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท Restaurants 2.พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 3.ควบคุมดูแลวางแผนงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 4.งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
23 เม.ย. 62
9 . ***QC Executive - (Foods & Restaurants) - ประจำสำนักงานใหญ่
1. ตรวจรับและควบคุมวัตถุดิบและสินค้าประจำหน้าร้าน 2. ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าและประสานงานกับคู่ค้าหากสินค้าไม่ได้มาตรฐาน 3. ประสานงานกับทีมวิจัยและพัฒนาสินค้าในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบ 4. สุ่มเช็ค...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-ศึกษาวิจัยและพัฒนาในส่วนของวัตถุดิบ,กระบวนการผลิต และจัดทำเอกสาร Pre Raw Material Specification -จัดทำเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product highlight & Labeling guideline) -จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการขอขึ้น...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
11 . Product Specialist (Contract 3 years)
- ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า - หาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น - อบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง - ...

IDEABOY Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000-40,000++ ต่อรองได้ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
12 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (R&D Cosmetic)
- รับผิดชอบตั้งค่าสูตร ทดลองสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และทดสอบคุณภาพ ต่างๆตามที่กำหนด พร้อมทั้งจัดเตรียมตัวอย่างให้ผู้เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในห้องทดลอง...

บริษัท เพอร์เฟค เซ็นเตอร์ 99 จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
23 เม.ย. 62
13 . Pilot Plant Operator
• สามารถผลิตสินค้าทดลองและทำการทดสอบได้ตามแผนการทดลองที่กำหนด • สามารถเก็บข้อมูลที่ได้จากการผลิตสินค้าทดลองได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนด • สามารถทำการกำหนดแผนการซ่อมบำรุงสำหรับอุปกรณ์ในห้องทดสอบ • สาม...

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
14 . R&D Supervisor / หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ และคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 2. สำรวจวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีมูลค่าในการขยายการตลาด 3. ควบคุมต้นทุนของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเกิดคุณภาพสูงสุด...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา ด่วน!!!
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์
-รับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของฝ่ายการตลาด -ศึกษาข้อมูลด้านวัตถุดิบ /ติดต่อผู้แทนจำหน่ายวัตถุดิบ -ทำหนังสือเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับฝ่ายขาย -วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และแนะนำสินค้...

บริษัท เอสเธทิค เดฟฟินิชั่น (เอส-ดี) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
16 . R&D
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง -วิจัยสูตรในการผลิตของลูกค้า -ขึ้นสูตรการผลิตพร้อมกับฝ่ายผลิต -ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการ

บริษัท เอสเธทิค เดฟฟินิชั่น (เอส-ดี) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
17 . Packaging Technologist Supervisor
To ensure the highest level of quality, innovation and commercial benefit for packaging of leading cosmetics & beauty ranges. Product ranges include Cosmetics, Hair care, Skincare, Bath & Body, Home...

PURI Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส - FAD
→ ควบคุมจัดทำงานวิจัยผ่านการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ → ตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกับโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล Waste และ By Product ในระบบสารสนเทศ นำข้อมูลมาพั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
19 . วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ศึกษาตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับกลไกการตลาด - สรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องของบริษัท - สืบค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ - ค้นหาผู้...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 เม.ย. 62
20 . พนักงานวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง
- ทำหน้าที่ทดลองคิดค้นสูตรการผลิตสินค้าใหม่ ในกลุ่มเครื่องสำอาง และสินค้าที่ใช้ภายในบ้าน - ทดสอบและปรับปรุงสูตรการผลิตสินค้าที่มีอยู่เดิม - ควบคุมการผลิตสินค้า ...

บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 16,500-25,000 บาท
23 เม.ย. 62
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ