JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ QC และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) สำหรับผลิตภัณฑ์สีสำหรับ Thermoplastics
1. ควบคุมเครื่องทำแผ่นพลาสติกเพื่อทดสอบสี 2. ตรวจสอบสีด้วยเครื่อง Spectrophotometer 3. ประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อทำการเทียบสี พัฒนาสี และ พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับงานในกลุ่มพลาสติก และ โพลีเมอร์ 4. บันทึ...

บริษัท ไทยมณีเทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 18,000 พร้อมค่าล่วงเวลา และ เบี้ยขยันตามผลการปฏิบัติงาน
23 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการผลิต
1.ร่วมพัฒนากระบวนการผลิตปัจจุบันและกระบวนการผลิตใหม่ๆด้านสูตรการผลิต 2.เก็บบันทึกรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานสภาวะเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 3.แจกจ่ายแบบฟอร์มบันทึกการเฝ้าระวังกระบวนการให้แผนก...

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
23 ก.ค. 62
3 . Packaging Specialist
• Artwork checking • Trial packaging process for trial production • New product packaging start up

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
23 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD)
- รับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจวัด ส่วนผสมสารเคมีและบรรจุภัณฑ์ก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิต วิเคราะห์ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า...

บริษัท บีบี ฟาร์มา แลบ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 62
5 . R&D Specialist
1.คิดคอร์สหัตถการความงามทั้งคอร์สทรีทเม้นท์ หัตถการเลเซอร์ รวมถึงการฉีดวิตามินบำรุงผิว 2.มีความรู้เรื่องการใช้ยาฉีด ทั้ง meso หน้าใส และการให้วิตามินผ่านเส้นเลือด สามารถพัฒนาคอร์สต่างๆ ให้มีประสิทธิภ...

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด
23 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/Senior R&D(Cosmetics-Skincare Product) รามคำแหง 60/4
-ดูแลกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ของบริษัท ตั้งแต่ strategic planning ไปจนถึง กระบวนการสั่งผลิตจนเป็นสินค้าสำเร็จ (finished product) -พัฒนาและหาไอเดียสินค้าใหม่ๆภายใต้แนวทางของแบรนด์ที่บริษัทกำหนด ร่วมว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา (ขยายทีม รับสมัครด่วน!!)
เงินเดือน 30,000 - 35,000
23 ก.ค. 62
7 . พนักงานQC
1. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแลควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่กำหนดไว้ 3. ประเม...

บริษัท พารากอน เอสเทติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
8 . พนักงานฝ่ายพัฒนาและวิจัย
1. พัฒนาสินค้าตามหลักการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 2. คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. ประเมินผลตัวอย่างก่อนส่งให้ลูกค้า 4. ประเมินผลตัวอย่างก่อนส่งให้ลูกค้า 5. แก้ไ...

บริษัท พารากอน เอสเทติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
23 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D Household)
-พัฒนาสินค้าใหม่และปรับปรุงคุณภาพของสินค้ากลุ่ม Household ให้ตรงกับความต้องการของตลาด -นำเสนอ Concept สินค้าใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด -ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคนิคทั่วไปกับแผนกผลิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)
-รับผิดชอบสินค้าใหม่ ออกแบบ ทดสอบ บรรจุภัณฑ์ให้สามารถผลิตได้ -สินค้าส่งได้ทันตามกำหนด -รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
23 ก.ค. 62
11 . Bakery Creativeรับสมัครด่วน !
- ร่วมมือกับฝ่ายขายเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ออกแบบและวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมและติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนด - มีควา...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
12 . Packaging Develop Specialist (ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาบรรจุภัณฑ์) ประจำพระราม 3รับสมัครด่วน !
*ประสานงาน ทดสอบ คัดเลือก materialของบรรจุภัณฑ์ใหม่ และทดลองในไลน์การบรรจุเพื่อนำมาใช้กับสินค้าใหม่ๆ ตามrequirement ของตลาด รวมถึงOuter Carton ชนิดต่างๆ ร่วมกับทีม Product Development(ซึ่งดูแลสินค้าแต...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
23 ก.ค. 62
13 . R&D เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สาขารามคำแหง)
-พัฒนาสูตรสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้กับลูกค้า -ค้นคว้าหาวัตถุดิบ ส่วนผสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ -จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน -จัดทำเอกสารให้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า -จัดการอบ...

Internet Business Network Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าประการณ์
23 ก.ค. 62
14 . Research & Development Supervisor
- ติดต่อประสานงานกับโรงงานผู้ผลิตเพื่อแจ้งความต้องการของการพัฒนาสินค้าให้ถูกต้องตามความต้องการ - ติดตามตัวอย่าง, ราคา, และข้อมูล Ingredient List ให้ทันต่อกำหนดเวลาและถูกต้องตามความต้องการ - จัดเตรีย...

PURI Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ
23 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ผสมสูตรเครื่องสำอาง (LAB เครื่องสำอาง)รับสมัครด่วน !
-มีหน้าที่หลักในการชั่งตวง ผสมสูตรเครื่องสำอาง ทำตัวอย่างสินค้า -เช็คสต๊อกวัตถุดิบสารเคมีคงเหลือ -เช็คสต๊อกและรายงานยอด สินค้าตัวอย่างคงเหลือ -แพ็คและจัดส่งสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้า

บริษัท ไวต้าเมคเกอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - หาข้อมูลของผลงานวิจัย เพื่อนำไป วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ - คิดค้น ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ - ปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ - อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
17 . R&D Supervisor - Cosmetic for Skin care
1. Provide technical advice to Sales & Customers 2. Develop formulations according to customers and sales directions 3. Advice and assist application officer and technicians in formulation developme...

บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 ก.ค. 62
18 . นักวิจัย ( R&D Officer) (พระราม3)รับสมัครด่วน !
- คิดค้นวิธีการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้สามารถผลิตงานตามที่ลูกค้าต้องการ,ศึกษา/ปรับปรุงวิธีการผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มคุณภาพของสิ่งพิมพ์ ประสิทธิภาพ - รวมทั้งช่วยกำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงาน เป็นต้น

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
23 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามข้อกำหนด ทันต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า -ประสานงานกับฝ่ายการตลาดในการจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ และการจัดเตรียมตัวอย่า...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 ก.ค. 62
20 . R&D Technologist (วุฒิ ป.โท)
1. วางแผนปรับปรุง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ 2. งานบริการลูกค้า 3. งานบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องทดสอบ 4. งานระบบ ISO *สายงานพลาสติก*

Innovation Group
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ก.ค. 62
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ