JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Product Development Advisor (Cosmetics-Skincare ) BTS ช่องนนทรี /รามคำแหง 60/4
-ดูแลกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ของบริษัท ตั้งแต่ strategic planning ไปจนถึง กระบวนการสั่งผลิตจนเป็นสินค้าสำเร็จ (finished product) -พัฒนาและหาไอเดียสินค้าใหม่ๆภายใต้แนวทางของแบรนด์ที่บริษัทกำหนด ร่วมว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา (ขยายทีม รับสมัครด่วน!!)
เงินเดือน 25,000 - 35,000
24 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D Household)
-พัฒนาสินค้าใหม่และปรับปรุงคุณภาพของสินค้ากลุ่ม Household ให้ตรงกับความต้องการของตลาด -นำเสนอ Concept สินค้าใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด -ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคนิคทั่วไปกับแผนกผลิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)
-รับผิดชอบสินค้าใหม่ ออกแบบ ทดสอบ บรรจุภัณฑ์ให้สามารถผลิตได้ -สินค้าส่งได้ทันตามกำหนด -รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
24 ส.ค. 62
4 . นักเคมี/ผู้ช่วยนักเคมี
- ตรวสอบคุณภาพงาน - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 16,000 บาท
24 ส.ค. 62
5 . วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ควบคุมดูแลงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานหน่วยงานราชการ หน่วยงานภายในองค์กร และกลุ่มลูกค้าเพื่อผลิตชิ้นงานใหม่ได้ตรงตามความต้องการ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
6 . Chemical product specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เคมี)รับสมัครด่วน !
1. สนับสนุนข้อมูลทางเคมี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยประสานงานกับทีมเทคนิค ทีมขาย และทีมจัดซื้อ เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น 2. สรรหาผู้ผลิตสินค้า ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบั...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 ส.ค. 62
7 . Bakery Creativeรับสมัครด่วน !
- ร่วมมือกับฝ่ายขายเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ออกแบบและวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมและติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนด - มีควา...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
8 . Packaging Develop Specialist (ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาบรรจุภัณฑ์) ประจำพระราม 3รับสมัครด่วน !
*ประสานงาน ทดสอบ คัดเลือก materialของบรรจุภัณฑ์ใหม่ และทดลองในไลน์การบรรจุเพื่อนำมาใช้กับสินค้าใหม่ๆ ตามrequirement ของตลาด รวมถึงOuter Carton ชนิดต่างๆ ร่วมกับทีม Product Development(ซึ่งดูแลสินค้าแต...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
24 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต
- ดูแล ตรวจสอบ และจัดเก็บสูตรของผลิตภัณฑ์ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานลูกค้า - ร่วมวิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขปัญหาในกรณีที่วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์มีป...

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)รับสมัครด่วน !
- คิดค้น,ออกแบบและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาเครื่องจักร&อุปกรณ์ พัฒนาระบบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น - สรรหาแนวคิด วิชาการ หรือเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในงานพัฒนาต่างๆคิดค...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
11 . R&D Technologist (วุฒิ ป.โท)
1. วางแผนปรับปรุง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ 2. งานบริการลูกค้า 3. งานบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องทดสอบ 4. งานระบบ ISO *สายงานพลาสติก*

Innovation Group
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
12 . R&D เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สาขารามคำแหง)
-พัฒนาสูตรสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้กับลูกค้า -ค้นคว้าหาวัตถุดิบ ส่วนผสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ -จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน -จัดทำเอกสารให้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า -จัดการอบ...

Internet Business Network Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าประการณ์
23 ส.ค. 62
13 . ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Specialist) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รับสมัครด่วน !
- การวางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ - ศึกษาและพัฒนาความรู้ในผลิตภัณฑ์หลักของคู่แข่งในการทำเปรียบเทียบ - จัดทำข้อมูลสนับสนุนการขายและเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้การขายเป็นไปด้วยความสำเร็จ - ติดต่...

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
14 . นักวิจัย ( R&D Officer) (พระราม3)รับสมัครด่วน !
- คิดค้นวิธีการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้สามารถผลิตงานตามที่ลูกค้าต้องการ,ศึกษา/ปรับปรุงวิธีการผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มคุณภาพของสิ่งพิมพ์ ประสิทธิภาพ - รวมทั้งช่วยกำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงาน เป็นต้น

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
23 ส.ค. 62
15 . R&D Executive
•เก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์เดิม และหาข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ •หาข้อมูลเรื่องวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ในตลาด •วิจัยและทดลองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการ •เก็บรวบรวมรายละเอียดและข้...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
23 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการรับสมัครด่วน !
- บริการและให้คำปรึกษาลูกค้าด้านเทคนิคการชุบเคมีภัณฑ์ - บริการลูกค้าด้านการติดตามผลการใช้เคมีภัณฑ์ - นำเสนอเคมีภัณฑ์ และไลน์ชุบให้กับลูกค้า

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 15,000
23 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามข้อกำหนด ทันต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า -ประสานงานกับฝ่ายการตลาดในการจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ และการจัดเตรียมตัวอย่า...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
18 . วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ศึกษาตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับกลไกการตลาด - สรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องของบริษัท - สืบค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ - ค้นหาผู้...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
19 . ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนา (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)รับสมัครด่วน !
- ชั่งสาร ผสมสาร บรรจุสารลงผลิตภัณฑ์ ตามที่นักวิจัยและพัฒนา (RD) มอบหมายงานให้ปฏิบัติงาน ตามใบงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เมดดิซาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ค่าแรงรายวันขั้นต่ำ
23 ส.ค. 62
20 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) Cosmetic
- วิเคราะห์สารเคมีตัวอย่าง - พัฒนาสูตร ขึ้นตัวอย่าง ตามที่ลูกค้าต้องการได้ - ดูแลตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ประสานงาน ติดต่อลูกค้า เซลล์ และบุคคลทั่วไปได้ - นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ ...

บริษัท เมดดิซาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
23 ส.ค. 62
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ