JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technical support (DNA RNA RT-PCR)
1.มีความรู้ในงานวิจัยด้านPCR,REAL TIME PCR เคยสกัดDNA,RNAจากตัวอย่างชนิดต่างๆ หรือ มีความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับ Tissue culture, Animal Cell culture and ELISA Western Blotting 2.สื่อสารภาษาอังกฤษไ...

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
2 . นักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีรับสมัครด่วน !
-ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันทางด้านเคมี

บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
3 . นักวิเคราะห์เคมี,QA LAB *รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน
นักวิเคราะห์เคมี QC -เตรียมวิธีวิเคราะห์ -ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ -จัดหาสารเคมี และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ -ดูแลรักษาเครื่องมือที่พร้อมการใช้งาน -เก็บบันทึกผลการวิเคราะห...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
15 มิ.ย. 62
4 . นักวิทยาศาสตร์เคมี (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการวิเคราะห์ทางเคมี รวมถึงทดสอบในหัวข้อต่างๆ 2.ตรวจสอบผลการทดสอบและรายงานผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.ทดสอบทางด้านเคมี ตลอดจนเก็บข้อมูล 4.เตรียมสารเคมีและสารที่ใช้ในการทดสอบ 5.รับผิดชอบ...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
6 . นักวิทยาศาสตร์แผนกทะเบียนยาฯ
1. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 2. จัดเตรียมเอกสารการแก้ไขทะเบียนผลิตภัณฑ์ 3. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าของบริษัท 5. อื่น ๆ ที่ได้รั...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน ์N/A
12 มิ.ย. 62
7 . นักวิทยาศาสตร์ QC (เคมี)
1. วิเคราะห์วัตถุดิบ ยาระหว่างผลิตและยาทดลอง 2. วิเคราะห์ยา Stability 3. วิเคราะห์ยา Process Validation, Cleaning Validation, Method Validation 4. เตรียมน้ำยามาตรฐาน 5. เตรียมน้ำยาทดสอบ 6. อื่น ๆ...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
12 มิ.ย. 62
8 . นักวิเคราะห์
1. พัฒนาหาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของตัวยาสำคัญ สารหรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งทำการ verify หรือ validate วิธีการวิเคราะห์ว่าสามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ได้จริง 2. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและรายละเอียดของ...

บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
11 มิ.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ