เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด
20 ม.ค. 62
2 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่LAB / นักวิชาการ-วนศาสตร์รับสมัครด่วน !
ประจำที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และสาขาระยอง - งานศึกษาโครงการต่าง ๆ งานสังคมสิ่งแวดล้อม สนับสนุนด้านสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สรุป วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงาน (EIA) - งานติดต...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
3 . ผู้ช่วยเภสัชกรฝ่ายผลิตยาน้ำ-ครีม
ดูแลงานด้านผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1อัตรา (รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน)
เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป
19 ม.ค. 62
4 . นักเคมี
- จัดเติมการเบิกและจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการพัฒนาสูตรเคมีเกษตร - ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ - คิดค้นและพัฒนาสูตรตามความต้องการของตลาด - ทดลอง และทดสอบสูตรตามที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับม...

บริษัท ไทย แมชชีนเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่เคมี (Chemist)
- วิเคราะห์คุณภาพน้ำยาชุบสี - ทดสอบคุณภาพของชิ้นงานหน้าปัดนาฬิกา - ติดตามรทดสอบคุณภาพในแต่ละขั้นตอนของฝ่ายผลิต

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
19 ม.ค. 62
6 . Medical Scientists
- Develop or set up cell-based assays using mammalian tissue culture systems for patient monitoring undergoing cell therapy treatment - Perform screening and characterization of biologic using in vit...

บริษัท สเต็มเซลล์ ทเว็นตี้วัน จำกัด
เงินเดือน ต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ม.ค. 62
7 . นักวิทยาศาสตร์เคมี
ให้บริการลูกค้าหลังการขาย อาทิ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ , การCalibrate เครื่องมือ ฝึกอบรมให้กับลูกค้าในการใช้เครื่องมือและซอฟแวร์

บริษัท อาร์เคมีก้า แลบ จำกัด
หลายอัตรา
18 ม.ค. 62
8 . นักวิทยาศาสตร์QC.
1. วิเคราะห์วัตถุดิบ ยาระหว่างผลิตและยาทดลอง 2. วิเคราะห์ยา Stability 3. วิเคราะห์ยา Process Validation, Cleaning Validation, Method Validation 4. เตรียมน้ำยามาตรฐาน 5. เตรียมน้ำยาทดสอบ 6. อื่น ๆ...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 ม.ค. 62
9 . นักเคมี(วิจัยและพัฒนา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุและปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน เมื่อผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบมีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ตวรจสอบวัตถุดิบให้ได้ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ก่อนนำไปผลิตจริง(วั...

บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
18 ม.ค. 62
10 . Research TechnicianUrgently Required !
To provide technical support for the laboratory, performs and assists in laboratory for studies procedures. Carries out various non-invasive methods on the skin of healthy volunteers according to stu...

Dermscan Asia Co., Ltd.
18 ม.ค. 62
11 . นักเคมี
1. เป็นนักเคมีปฏิบัติงานในห้อง Lab 2. ท่านที่สนใจตำแหน่งงาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลดังนี้ ว่าตรงกับงานที่ท่านต้องการหรือไม่ - การเดินทาง บริษัทตั้งอยู่ใน กรุงเทพ เขตบางซื่อ ใกล้กับรถใต้ดินบางซื่อ อยู่ใ...

บริษัท ซีคอท จำกัด
18 ม.ค. 62
12 . นักวิทยาศาสตร์เคมี ( K-LAB )
*** ปฏิบัติงานที่บริษัท กฤษฎาแลบบอราทอรี่ส์ จำกัด ถนนสุขาภิบาล2 แขวงประเวศ เขตประเวศ *** - ปฏิบัติการทดสอบตัวอย่าง รวมถึงการบันทึกข้อมูล การคำนวณผลการทดสอบและการอ่านผล - ควบคุมการทำงานของเครื่อง...

บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
17 ม.ค. 62
13 . นักวิทยาศาสตร์
ด้านการบริหาร - ร่วมวางแผน กำหนดแนวทางการเลี้ยง และสถานที่เลี้ยงงู ให้ถูกต้อง - ติดตามการปฏิบัติงาน การเลี้ยงสัตว์ของพนักงานเลี้ยงสัตว์ - เก็บข้อมูลบัญชีสัตว์ (Collection Plan) ด้านปฏิบัติกา...

บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 62
14 . Chemical Specialist
- จัดทำ QBOM (Quality Bill of Material) - จัดทำเอกสารสำหรับใบสั่ง APQP - พัฒนาการทดสอบทางกายภาพตาม Requirement ลูกค้า - วางแผนและเตรียมวัตถุดิบหลังทดสอบทางเคมี

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
17 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการวิเคราะห์ รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ 2. บันทึกข้อมูล และรายงานผลการวิเคราะห์ 3. ร่วมตรวจสอบระบบการวิเคราะห์ผลของห้องปฏิบัติการ

บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 62
16 . นักวิทยาศาสตร์เคมี
เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายควบคุมคุณภาพรับผิดชอบวิเคราะห์วัตถุดิบ ยาระหว่างผลิต และยาสำเร็จรูป วิเคราะห์Stability และงานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00น.

บริษัท บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
17 . นักรังสีการแพทย์
1.จำลองการรักษา -จัดทำและยึดตรึงผู้ป่วยโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม -ทำการจำลองการรักษาด้วยเทคนิคต่างๆ โดยใช้เครื่อง CT-Simulation เครื่อง CT-PET Scan 2.การฉายรังสี - จัดท่าและยึดตรึงผู้ป่วย...

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
17 ม.ค. 62
18 . นักวิเคราะห์
ปฏิบัติงานทดสอบทางเคมี 1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. งานวิจัยในด้านควบคุมคุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. จัดทำเอกสารมาตรฐานกา...

ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ม.ค. 62
19 . R&D / QC
ปฏิบัติงานทดสอบทางเคมี 1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ 2. งานวิจัยในด้านควบคุมคุณภาพวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ 3. จัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของการทดสอบ หรือเครื่องม...

บริษัท ไบโอนิก โกลเบิ้ล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
20 . นักเคมี
- วิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
2 อัตรา (ประจำที่ กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
16 ม.ค. 62
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ