JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิเคราะห์
ปฏิบัติงานทดสอบทางเคมี/จุลชีววิทยา 1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. งานวิจัยในด้านควบคุมคุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. จัดทำเอก...

ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
2 . ผู้ช่วยนักเคมีรับสมัครด่วน !
-สนับสนุนงานด้าน ข้อมูลเคมี เอกสารเคมี การทดสอบเคมี เป็นต้น เพื่อให้นักเคมีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เป็นผู้ช่วยนักเคมี เดินทางไปปฏิบัติงานกับนักเคมีที่ต่างจังหวัดได้ (ระยอง,สมุทรปราการ) -อื...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
3 . นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการวิเคราะห์ทางเคมี ยาสำเร็จรูป รวมถึงทดสอบในหัวข้อต่างๆ 2.ตรวจสอบผลการทดสอบและรายงานผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.ทดสอบทางด้านเคมีและจุลชีววิทยา ตลอดจนเก็บข้อมูล 4.เตรียมสารเคมีและสารที่...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
4 . Process Engineer (เคมี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลกระบวนการผลิตของแผนกผลิตสินค้าเคมีในส่วนงานควบคุมน้ำยาชุบและงานผลิตของงานชุบ - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ - ปฎิบัติงานตามหน้าที่และรับผิดชอบในงานที่หัวหน้างานและผู้จัดการได้มอบหมายให้

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
นิคมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบเครื่องสำอาง) รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขายและแนะนำกำกับดูแล บริหารจัดการงานในแผนกผลิตภัณฑ์ - ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับทีมงานและสื่อสารกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ กับผู้ขายทั้งภายในและต่างประ...

บริษัท อดินพ จำกัด
20 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (จุลชีววิทยา)
- วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบ ,ผลิตภัณฑ์ทางด้านจุลชีววิทยา ,ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต - ควบคุมดูแลเครื่องมือวัดให้พร้อมใช้งาน ถูกต้องและน่าเชื่อถือ - ตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในสถานที่ผลิต

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
7 . นักวิทยาศาสตร์เคมี (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการวิเคราะห์ทางเคมี รวมถึงทดสอบในหัวข้อต่างๆ 2.ตรวจสอบผลการทดสอบและรายงานผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.ทดสอบทางด้านเคมี ตลอดจนเก็บข้อมูล 4.เตรียมสารเคมีและสารที่ใช้ในการทดสอบ 5.รับผิดชอบ...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง (QC)
- รับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เข้าคลังสินค้า พร้อมสุ่มตัวอย่างทดสอบลักษณะที่สำคัญทางกายภาพ - จัดทำมาตรฐานและวางแผนด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบของบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด - กำหนดวิธีการป...

บริษัท โอเรียนทัล อโรม่า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
9 . นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา
-ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ,ยารอการผลิตและยาสำเร็จรูป ทางด้านจุลชีววิทยา -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา (รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน)
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
20 ก.ค. 62
10 . นักวิเคราะห์เคมี,QA LAB *รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน
นักวิเคราะห์เคมี QC -เตรียมวิธีวิเคราะห์ -ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ -จัดหาสารเคมี และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ -ดูแลรักษาเครื่องมือที่พร้อมการใช้งาน -เก็บบันทึกผลการวิเคราะห...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
20 ก.ค. 62
11 . นักวิทยาศาสตร์ QC (เคมี)
1. วิเคราะห์วัตถุดิบ ยาระหว่างผลิตและยาทดลอง 2. วิเคราะห์ยา Stability 3. วิเคราะห์ยา Process Validation, Cleaning Validation, Method Validation 4. เตรียมน้ำยามาตรฐาน 5. เตรียมน้ำยาทดสอบ 6. อื่น ๆ...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
12 . นักเคมี ประจำโรงงานผลิตยา
-จัดทำระเบียบปฏิบัติ การควบคุมดูแลคุณภาพทางเคมี , จุลชีวะ สำหรับวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป -ทำการควบคุมดูแล การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดีใน...

บริษัท วิทยาศรม จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
19 ก.ค. 62
13 . Chemical controller
- Planning and controlling the application and submission of chemical reports and ensure that the Company is compliance with the laws and regulations (Safety data sheet-Thai version, วอ.อก.7, สอ.1, บฉ...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
นิคมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
2 Position
เงินเดือน Negotiable
19 ก.ค. 62
14 . นักวิทยาศาสตร์ เคมี QC รับสมัครด่วน !
1)วิเคราะห์วัตถุดิบ 2)ดูแลและรับผิดชอบเครื่องมือที่ได้รับมอบหมาย 3)ดูแลและรับผิดชอบสารเคมีที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูเมด้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
15 . Technical Service (Chemical)/พนักงานบริการเทคนิค
Technical Service (บริการด้านเทคนิค) Mobile Water Analysis (วิเคราะห์คุณภาพน้ำ) Document (ทำเอกสาร)

บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + คอมมิชชั่น + ค่าโทรศัพท์
19 ก.ค. 62
16 . นักวิทยาศาสตร์เคมี R&D
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ทำการทดลองทางห้องปฎิบัติการ 3.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า 4.จัดทำรายงานผลการทดลองจัดเก็บเอกสารและไฟล์อย่างเป็นระบบและงานอื่นๆที่ไ...

บริษัท โดฟ ไบโอเทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัทฯ+Commission
19 ก.ค. 62
17 . เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
ช่วยดูแลและตรวจสอบงานในฝ่ายควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบความถูกต้องการพิมพ์ Lot & Control No. ของฉลากหรือกล่องบรรจุและและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด
18 ก.ค. 62
18 . นักเคมี
- จัดเติมการเบิกและจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการพัฒนาสูตรเคมีเกษตร - ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ - คิดค้นและพัฒนาสูตรตามความต้องการของตลาด - ทดลอง และทดสอบสูตรตามที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับม...

บริษัท ไทย แมชชีนเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
20 . นักวิเคราะห์
1. พัฒนาหาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของตัวยาสำคัญ สารหรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งทำการ verify หรือ validate วิธีการวิเคราะห์ว่าสามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ได้จริง 2. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและรายละเอียดของ...

บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ