JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากเรือบรรทุกน้ำมัน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากคลังเก็บน้ำมัน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
- อ่านรายงานผลและตรวจสอบความถูกต้องที่ส่งมาจากห้องLAB - ทำreportส่งลูกค้า - เป็นงานที่นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ - ประสานงานต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
27 มิ.ย. 62
4 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม-ภาคสนาม (สัตหีบ-กทม.), ผู้ตรวจประเมินระบบ / เจ้าหน้าที่LABรับสมัครด่วน !
ประจำที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และสาขาระยอง - งานศึกษาโครงการต่าง ๆ งานสังคมสิ่งแวดล้อม สนับสนุนด้านสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สรุป วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงาน (EIA) - งานติดต...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62

บริษัท คัลเจอเคม กรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
27 มิ.ย. 62
6 . นักวิทยาศาสตร์เคมี (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการวิเคราะห์ทางเคมี รวมถึงทดสอบในหัวข้อต่างๆ 2.ตรวจสอบผลการทดสอบและรายงานผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.ทดสอบทางด้านเคมี ตลอดจนเก็บข้อมูล 4.เตรียมสารเคมีและสารที่ใช้ในการทดสอบ 5.รับผิดชอบ...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62

บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
18,000 /เดือน
27 มิ.ย. 62
9 . สมัครและสัมภาษณ์ทันที พระรามสาม 59 วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00–12.00
สมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง นักเคมี, นักจุลชีววิทยา และ ช่างเทคนิคประจำห้องแล็บ (ทำงานที่ SGS LAB ซอยพระรามสาม 59) วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คุณสมบัติ คุณสมบัติของผู้สม...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62
10 . นักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีรับสมัครด่วน !
-ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันทางด้านเคมี

บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
11 . นักวิเคราะห์
ปฏิบัติงานทดสอบทางเคมี 1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. งานวิจัยในด้านควบคุมคุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. จัดทำเอกสารมาตรฐานกา...

ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
12 . นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา
-ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ,ยารอการผลิตและยาสำเร็จรูป ทางด้านจุลชีววิทยา -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา (รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน)
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
26 มิ.ย. 62
13 . นักวิเคราะห์เคมี,QA LAB *รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน
นักวิเคราะห์เคมี QC -เตรียมวิธีวิเคราะห์ -ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ -จัดหาสารเคมี และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ -ดูแลรักษาเครื่องมือที่พร้อมการใช้งาน -เก็บบันทึกผลการวิเคราะห...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
26 มิ.ย. 62
14 . นักเคมีวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- เตรียมสารและวิเคราะห์ก๊าซ น้ำ สารเคมี จาก Ambient, Stack, Workplace, Water, Soil etc. สามารถใช้เครื่อง AA. GC, ICP อื่นๆ

บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
เงินเดือน ขึ้นกับความรู้และประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
15 . Technical support (DNA RNA RT-PCR)รับสมัครด่วน !
1.มีความรู้ในงานวิจัยด้านPCR,REAL TIME PCR เคยสกัดDNA,RNAจากตัวอย่างชนิดต่างๆ หรือ มีความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับ Tissue culture, Animal Cell culture and ELISA Western Blotting 2.สื่อสารภาษาอังกฤษไ...

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
16 . นักวิทยาศาสตร์เคมี R&D
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ทำการทดลองทางห้องปฎิบัติการ 3.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า 4.จัดทำรายงานผลการทดลองจัดเก็บเอกสารและไฟล์อย่างเป็นระบบและงานอื่นๆที่ไ...

บริษัท โดฟ ไบโอเทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัทฯ+Commission
25 มิ.ย. 62
17 . นักวิทยาศาสตร์-เคมี&เจ้าหน้าที่ขายสินค้า(Application&Sale)
1.เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์-เคมี ด้านแอพพลิเคชั่นและการใช้งานเครื่อง เช่น 1.1 ศึกษาเรียนรู้จนสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างชำนาญ สอนและถ่ายทอดความรู้ในการใช้งานเครื่องให้กับลูกค้า 1.2 ดูแลและให้บริกา...

บริษัท แอพพลิเคชั่น ดีฟายน์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ตามความสามารถ /13,000 บาทขึ้นไป
25 มิ.ย. 62
18 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
- เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพอากาศ Stack Ambient Working Area - พัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่าง - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านเทคนิค *ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน Total package 19,000-23,000 บาท/ เดือน
24 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1.ดำเนินงานและประสานงานจัดฝึกอบรมและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ปฏิบัติงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO29990 และ/หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด
21 มิ.ย. 62
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ