JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิเคราะห์เคมี
นักวิเคราะห์เคมี QC -เตรียมวิธีวิเคราะห์ -ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ -จัดหาสารเคมี และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ -ดูแลรักษาเครื่องมือที่พร้อมการใช้งาน -เก็บบันทึกผลการวิเคราะห...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
24 ส.ค. 62
2 . สมัครและสัมภาษณ์ทันที พระรามสาม 59 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน เวลา 9.00–12.00
สมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง นักเคมี เจ้าหน้าที่ประสานงาน และ ช่างเทคนิคประจำห้องแล็บ (ทำงานที่ SGS LAB ซอยพระรามสาม 59) วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คุณสมบัติ คุณสมบัติของผ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
24 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบเครื่องสำอาง) รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขายและแนะนำกำกับดูแล บริหารจัดการงานในแผนกผลิตภัณฑ์ - ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับทีมงานและสื่อสารกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ กับผู้ขายทั้งภายในและต่างประ...

บริษัท อดินพ จำกัด
24 ส.ค. 62
4 . นักวิทยาศาสตร์ - สาขาเคมีรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา ทางด้านเคมี/ทางด้านจุลชีววิทยา 2. ปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุดิบ ทางด้านเคมี 3. ใช้ ดูแลรักษา และแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางด้านเค...

บริษัท โฟร์ตี้ทู สยามเมดิแคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ สาขาเคมี/สาขาจุลชีววิทยา
23 ส.ค. 62
5 . นักวิเคราะห์
ปฏิบัติงานทดสอบทางเคมี/จุลชีววิทยา 1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. งานวิจัยในด้านควบคุมคุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. จัดทำเอก...

ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
6 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากเรือบรรทุกน้ำมัน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากคลังเก็บน้ำมัน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
7 . เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
ช่วยดูแลและตรวจสอบงานในฝ่ายควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบความถูกต้องการพิมพ์ Lot & Control No. ของฉลากหรือกล่องบรรจุและและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด
22 ส.ค. 62
8 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม-ภาคสนาม รับสมัครด่วน !
ประจำที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ - งานศึกษาโครงการต่าง ๆ งานสังคมสิ่งแวดล้อม สนับสนุนด้านสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สรุป วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงาน (EIA) - งานติดตามตรวจสอบคุณ...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
9 . นักเคมี
- จัดเติมการเบิกและจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการพัฒนาสูตรเคมีเกษตร - ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ - คิดค้นและพัฒนาสูตรตามความต้องการของตลาด - ทดลอง และทดสอบสูตรตามที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับม...

บริษัท ไทย แมชชีนเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
10 . นักวิทยาศาสตร์เคมีรับสมัครด่วน !
1. เตรียมวิธีวิเคราะห์ 2. พิสูจน์เอกลักษณ์ และวิเคราะห์วัตถุดิบ ยากึ่งสำเร็จรูป ยาสำเร็จรูป รวมถึงทดสอบในหัวข้อต่างๆตามที่บริษัทกำหนด 3. จัดหาสารเคมีและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ 4. ดูแลรักษาเครื่อง...

บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด
21 ส.ค. 62
11 . Admin ( K-Lab )รับสมัครด่วน !
* รับผิดชอบหน้าที่ในการรับเข้าตัวอย่างที่ถูกส่งมายังห้องปฎิบัติการ * ดูแลเอกสารและทะเบียนตัวอย่างและทำการบันทึกลงในระบบ * จำแนกประเภทตัวอย่างเตรียมส่ง กระจายไปยังห้องทดสอบ

บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
21 ส.ค. 62
12 . Process Engineer (เคมี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลกระบวนการผลิตของแผนกผลิตสินค้าเคมีในส่วนงานควบคุมน้ำยาชุบและงานผลิตของงานชุบ - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ - ปฎิบัติงานตามหน้าที่และรับผิดชอบในงานที่หัวหน้างานและผู้จัดการได้มอบหมายให้

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
นิคมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
13 . Stem Cell Lab Officer (Full – Time)
1.จัดทำเอกสาร GMP 2.ดูแลห้องปฎิบัติการให้พร้อมต่อการใช้งาน 3.บันทึกรายการต่างๆ ลงในเอกสารควบคุมคุณภาพ 4.ทำ Stock วัสดุสิันเปลืองภายในห้องปฎิบัติการ 5.ใชั้งานและดูแลเครื่องมือในห้องปฎิบัติการเช่น I...

บริษัท โนวาวิด้า ( ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62

STS GROUP
20 ส.ค. 62
15 . R&D
ตอบคำถาม เคมีขั้นพื้นฐาน ทั่วไป อาหาร เครื่องสำอาง ฯลฯ

บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด
เงินเดือน 14,000
20 ส.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ