JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีรับสมัครด่วน !
-ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันทางด้านเคมี

บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . สมัครและสัมภาษณ์ทันที พระรามสาม 59 วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00–12.00
สมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง นักเคมี, นักจุลชีววิทยา และ ช่างเทคนิคประจำห้องแล็บ (ทำงานที่ SGS LAB ซอยพระรามสาม 59) วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คุณสมบัติ คุณสมบัติของผู้สม...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
26 มิ.ย. 62
3 . นักวิเคราะห์
ปฏิบัติงานทดสอบทางเคมี 1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. งานวิจัยในด้านควบคุมคุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. จัดทำเอกสารมาตรฐานกา...

ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
4 . นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา
-ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ,ยารอการผลิตและยาสำเร็จรูป ทางด้านจุลชีววิทยา -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา (รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน)
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
26 มิ.ย. 62
5 . นักวิเคราะห์เคมี,QA LAB *รับเพิ่มเนื่องจากขยายงาน
นักวิเคราะห์เคมี QC -เตรียมวิธีวิเคราะห์ -ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ -จัดหาสารเคมี และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ -ดูแลรักษาเครื่องมือที่พร้อมการใช้งาน -เก็บบันทึกผลการวิเคราะห...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
26 มิ.ย. 62
6 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม-ภาคสนาม (สัตหีบ-กทม.), ผู้ตรวจประเมินระบบ / เจ้าหน้าที่LABรับสมัครด่วน !
ประจำที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และสาขาระยอง - งานศึกษาโครงการต่าง ๆ งานสังคมสิ่งแวดล้อม สนับสนุนด้านสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สรุป วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงาน (EIA) - งานติดต...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62

บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
18,000 /เดือน
26 มิ.ย. 62
8 . นักเคมีวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- เตรียมสารและวิเคราะห์ก๊าซ น้ำ สารเคมี จาก Ambient, Stack, Workplace, Water, Soil etc. สามารถใช้เครื่อง AA. GC, ICP อื่นๆ

บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
เงินเดือน ขึ้นกับความรู้และประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
9 . นักวิทยาศาสตร์เคมี (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการวิเคราะห์ทางเคมี รวมถึงทดสอบในหัวข้อต่างๆ 2.ตรวจสอบผลการทดสอบและรายงานผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.ทดสอบทางด้านเคมี ตลอดจนเก็บข้อมูล 4.เตรียมสารเคมีและสารที่ใช้ในการทดสอบ 5.รับผิดชอบ...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
11 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากเรือบรรทุกน้ำมัน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากคลังเก็บน้ำมัน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
12 . Technical support (DNA RNA RT-PCR)รับสมัครด่วน !
1.มีความรู้ในงานวิจัยด้านPCR,REAL TIME PCR เคยสกัดDNA,RNAจากตัวอย่างชนิดต่างๆ หรือ มีความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับ Tissue culture, Animal Cell culture and ELISA Western Blotting 2.สื่อสารภาษาอังกฤษไ...

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
13 . นักวิทยาศาสตร์เคมี R&D
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ทำการทดลองทางห้องปฎิบัติการ 3.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า 4.จัดทำรายงานผลการทดลองจัดเก็บเอกสารและไฟล์อย่างเป็นระบบและงานอื่นๆที่ไ...

บริษัท โดฟ ไบโอเทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัทฯ+Commission
25 มิ.ย. 62
14 . นักวิทยาศาสตร์-เคมี&เจ้าหน้าที่ขายสินค้า(Application&Sale)
1.เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์-เคมี ด้านแอพพลิเคชั่นและการใช้งานเครื่อง เช่น 1.1 ศึกษาเรียนรู้จนสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างชำนาญ สอนและถ่ายทอดความรู้ในการใช้งานเครื่องให้กับลูกค้า 1.2 ดูแลและให้บริกา...

บริษัท แอพพลิเคชั่น ดีฟายน์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ตามความสามารถ /13,000 บาทขึ้นไป
25 มิ.ย. 62
15 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
- เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพอากาศ Stack Ambient Working Area - พัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่าง - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านเทคนิค *ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน Total package 19,000-23,000 บาท/ เดือน
24 มิ.ย. 62

บริษัท คัลเจอเคม กรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1.ดำเนินงานและประสานงานจัดฝึกอบรมและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ปฏิบัติงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO29990 และ/หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด
21 มิ.ย. 62
19 . นักวิทยาศาสตร์แผนกทะเบียนยาฯ
1. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 2. จัดเตรียมเอกสารการแก้ไขทะเบียนผลิตภัณฑ์ 3. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าของบริษัท 5. อื่น ๆ ที่ได้รั...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน ์N/A
21 มิ.ย. 62
20 . นักวิทยาศาสตร์ QC (เคมี)
1. วิเคราะห์วัตถุดิบ ยาระหว่างผลิตและยาทดลอง 2. วิเคราะห์ยา Stability 3. วิเคราะห์ยา Process Validation, Cleaning Validation, Method Validation 4. เตรียมน้ำยามาตรฐาน 5. เตรียมน้ำยาทดสอบ 6. อื่น ๆ...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
21 มิ.ย. 62
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ