JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก /ผู้จัดการแผนก R&D (Toiletry)
-ควบคุมดูแลพนักงานในทีมให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่่ที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ -พัฒนาและนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ -แก้ไขปัญหา/ให้คำปร...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและวิจัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประเมินผลตัวอย่างก่อนส่งให้ลูกค้า 2. คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. วางแผนการพัฒนาและวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน 4. แก้ไข...

บริษัท พารากอน เอสเทติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ