JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . R&D Technologist (Food Ingredients/Food Flavours/Food Coatings/Seasonings)รับสมัครด่วน !
- Responsible for Reseach and Development Functions in Seasonings/Food Ingredients/Food Coatings/Food Flavours of Food Manufacturer - Knowlegeable in GMP,HACCP,HALAL,BRC,Food Safety และอื่นๆ - ทำง...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
4 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
24 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก /ผู้จัดการแผนก R&D (Toiletry)
-ควบคุมดูแลพนักงานในทีมให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่่ที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ -พัฒนาและนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ -แก้ไขปัญหา/ให้คำปร...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์(LAB)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมคุณภาพผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างน้ำให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด -ดำเนินการขอมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจนได้รับรองมาตรฐานตามเวลาที่กำหนด -ควบคุมและรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการให้ตรงตา...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
4 . Supervisor Microbiologist / Microbiologist(นักจุลชีววิทยาอาวุโส)(SGS-HR)
•Carry out micro testing tasks as assigned by Supervisor. •Supervise Technicians in their respective tasks. •Monitor, use, and maintain equipments and housekeeping in the laboratory. •Monitor, con...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริท
24 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์สารปรุงแต่งอาหาร
- พัฒนาวัตถุดิบสำหรับขายในอุตสาหกรรมอาหาร - ดูแลลูกค้าหลังการขาย - ติดต่อหน่วยงานราชการ อย. - พบลูกค้าพร้อมเจ้าหน้าที่ขายเพื่อนำเสนอสินค้าและปิดการขาย

บริษัท อดินพ จำกัด
24 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้า / รองผู้จัดการ/ ฝ่ายวิจัยฯ ( R&D กาว )
- วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ - ตรวจสอบงานและควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน - ตรวจสอบผลวิเคราะห์วัตถุดิบ และจัดหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ควบคุมงานภายในแผนก - ปฏิบัตตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . Senior Product Specialist - Organic Chemicals & Reference Standardsรับสมัครด่วน !
- ศึกษาข้อมูลทางเทคนิค คุณสมบัติ และจุดขาย ของสินค้า กลุ่มสารเคมีอินทรีย์ (Organic chemicals) สำหรับห้องปฏิบัติการ หน่วยงานวิเคราะห์วิจัย และสารมาตรฐานทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and C...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกชุบ (Chemist)
1. การวางแผนการผลิต •วางแผนงานชุบ เผื่อผลิตให้ได้ปริมาณตามแผนการผลิต •วางแผนการใช้อุกรณ์ เครื่องมือ กำลังคน และน้ำยาชุบ 2. การควบคุมการผลิต •วิเคราะห์ เพื่อคัดแยกชิ้นงานดี-เสียก่อน และหลังกร...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
9 . Quality Supervisorรับสมัครด่วน !
-งานด้านควบคุมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ -งานด้านควบคุมการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า -รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขและป้องกันปัญหา -งานด้านวิเคราะห์ผลการทดสอบและจัดทำรายงานเสนอต่อ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและวิจัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประเมินผลตัวอย่างก่อนส่งให้ลูกค้า 2. คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. วางแผนการพัฒนาและวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน 4. แก้ไข...

บริษัท พารากอน เอสเทติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 มิ.ย. 62
11 . Regional Sales Manager / Supervisor (HoReCa, Industry ในประเทศ)
- ประสานงานขายกับลูกค้าในประเทศ (ช่องทางจำหน่าย HoReCa, Industry และพื้นที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย) - ให้ความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และเสนอแนวทางการนำไปใช้ให้กับลูกค้า - ผลักดันยอดขายในประเ...

บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 40,000
20 มิ.ย. 62
12 . R&D Supervisor (ประจำโรงงานร่มเกล้า)
-ดำเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ -ดำเนินการทดลอง ทดสอบ และจัดทำสินค้าตัวอย่าง -ดำเนินการทดลองในห้องทดลอง -ปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน -สรุปผลการวิเคราะห์ ผลทด...

บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัด, บริษัท แพคเซิร์ฟ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ