JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ติต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2. ยื่นจดแจ้งเอกสารเครื่องสำอางกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน อย. 4. จัดทำเอกสารความรู้เกี่ยวกับเ...

Diary Group (2007) Co., Ltd.
19 ก.ค. 62
3 . Beverage Business & Products Developer
1. Beverage Business & Products Development with International & Domestic Clients : พัฒนาโครงการทางธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ ร่วมกับคู่ค้า ทั้งในและต่างประเทศ 2. Project Management : สื่อสาร ประสานงาน บริห...

Fruita Natural Co.,Ltd.
19 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขึ้นทะเบียน เคมีและอาหารเสริม (บางนา)
- ติดต่อกับ Supplier ในประเทศและต่างประเทศ - จัดเตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - ค้นหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ จาก Supplier ในและต่างประเทศ - จัดทำข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณ...

Internet Business Network Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าประการณ์
19 ก.ค. 62
5 . Technical Sales (Based in Bangkok)
- รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลบริการและเยี่ยมลูกค้าเก่า - ขายสินค้าและบริการ จัดแสดงสินค้า - ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหากับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้ กับลูกค้า

Sithiporn Associates Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
6 . Products Specialist เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านกล้องจุลทรรศน์
• สอนการใช้งาน ให้ข้อมูลสินค้าทางด้านกล้องจุลทรรศน์

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 -20,000 ++ ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
7 . นักวิทยาศาสตร์ขึ้นทะเบียน
- ดำเนินการในการขึ้น หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ - ขออนุญาตโฆษณา/ติดต่อกองนิติกร - ตรวจสอบข้อความของเอกสารในการเตรียมผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น Artwork - ส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ที่ก...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
18 ก.ค. 62
8 . นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
1. เตรียมความพร้อมทางเครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำหัตถการ ได้แก่Hemodynamic, เครื่อง X-ray Cath Lab, Temporary pacemaker, Intra Aortic Balloon Pump(IABP), Defibrillator เพื่อให้พร้อมทำหัตถการและ...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
16 ก.ค. 62
9 . Technical Saleรับสมัครด่วน !
- เพิ่มยอดขายและขยายตลาดใหม่ - มีความคิดริเริ่มหาแนวทางเจาะตลาดใหม่ๆ - รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท - ติอต่อประสานงานระว่างแผนก - ดูแลให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสูตรเคมี - ดูแลย...

B.R.S. INTERTRADE LTD., PART
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
10 . Technical Sale
-ศึกษาข้อมูล แนะนำให้ความรู้ เสนอขายสินค้า Food Ingredients, Food Additives ให้กับอุตสาหกรรมอาหาร

บริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
15 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ทะเบียนยาในประเทศ ด่วนมาก
-จัดเตรียมทะเบียนยาในประเทศ ,จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยาใหม่,จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอต่ออายุทะเบียน -ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดเตรียม -จัดเตรียมเอกสารแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่อย...

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
12 ก.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ