JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้อง LAB
1.ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์สารเคมีต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฎิบัติการ 2.จัดทำเอกสารสรุปผลวิเคราะห์สารเคมี หรือผลการทดลอง หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับห้องปฎิบัติการ 3.ตรวจสอบ Stock ...

บริษัท ไทยเคลลี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 ส.ค. 62
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ