JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักเคมี, นักจุลชีววิทยา
ตำแหน่ง นักเคมี, นักจุลชีววิทยา คุณสมบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เคมี ,จุลชีววิทยา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ห...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
18 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลตัวอย่าง(ปฏิบัติงาน พระรามสาม 59)(SGS-HR)Urgently Required !
- Key in Data of Laboratory Sample - Reviewing Sample and separator sample to each LAB - contacting clients to confirm and respond lab results

SGS (Thailand) Co., Ltd.
18 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ (Labเลือด) รับสมัครด่วน !
-สามารถอ่าค่าของ CBC , PT , PTT ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ -วินิจฉัย , ติดตามผล ,วิเคราะห์ผลเกร็ดเลือดต่ำ -ตรวจค่าน้ำตาลในเลือด -ตรวจความเข้มข้นของเลือด

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
4 . Research or Lab Assistant
-Assistant for the Manager -Perform laboratory tests including pre- and post-analytic phases -Follow methodologies in carrying routine tasks -Document all activities, record results and insert/retr...

บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอน พิคเมนท์ส จำกัด
เงินเดือน Negotiable
18 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1.ผลิต พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ตามสูตรตำรับที่ได้การมอบหมายให้ผลิต 2.รายงานผลการผลิตตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง บันทึกสูตรและผลการพัฒนา เพื่อเป็นหลักฐานในการทำสูตรเพื่อผลิต 3.เสนอข้อคิดเห็น สูตรตำรับ ขั้...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
18 ก.ค. 62
6 . นักวิทยาศาสตร์-เคมี (ใช้ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
1. ทำการทดลองและรายงานผลตามขั้นตอนที่กำหนดชัดเจน ตามคำสั่งของนักเคมี 2. จัดเตรียมตัวอย่างรวมทั้งจัดทำรายงาน Sample Stock ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 3. ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อขอเบิกตัวอย่างตาม...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
7 . นักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
- ทดสอบตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลง - สรุปรายงานผลวิเคราะห์ รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาได้ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
8 . QA Officer (สัญญาจ้าง 1 ปี )/นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง - PWรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ •การสนับสนุนการทำงานทั่วไปสำหรับแผนก •ทำการทดสอบทางเคมี เช่น(การลดปริมาณน้ำตาล,ปริมาณความชื้น,วิตามินซี,ความเป็นกรด,แก๊สโครมาโตกราฟี) •ประสานงานกิจกรรมโครงการ,จัดเตรียมอุปกรณ์และข้...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
18 ก.ค. 62
9 . Medical Laboratory Technologist
1. Perform laboratory testing. 2. Perform specimen tracking/chain of custody. 3. Perform blood draw. 4. Report test results. 5. Responsible for laboratory standard. 6. Manage laboratory and suppl...

บริษัท พัลซ์ สีลม จำกัด
เงินเดือน Starting from 28,000 THB
18 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา Make upรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการออกสูตรวิจัยและพัฒนาสูตรต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง แป้ง ลิปสติก ฯล - เตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งให้ตัวแทนฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้แทนฝ่ายขายนำเสนอต่อลูกค้า - ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 26,000
18 ก.ค. 62
11 . นักเทคนิคการแพทย์ Part Timeรับสมัครด่วน !
- ทดสอบและรายงานผลทางด้าน Chemlstry, Hematology, Immunology, Mlcros - ควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ - เจาะเลือดผู้ป่วย - ให้คำปรึกษา ประสานงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเบื้อง...

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
17 ก.ค. 62
12 . นักวิทยาศาสตร์สอบเทียบ,ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์สอบเทียบ (1 ตำแหน่ง) ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ 1. ดูแลและเฝ้าระวังเมื่อมีบุคคลภายนอกเข้า-ออก ห้องปฏิบัติการรวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานที่ก...

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
13 . ผู้ช่วยงานเอกสาร R&D
- จัดทำเอกสารสเปคสินค้าของฝ่าย R&D - เตรียมตัวอย่าง เครื่องดื่ม และช่วยงานในห้องแลปฝ่าย R&D - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30-17.30

บริษัท ที เอ ซี คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้อง LAB
1.ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์สารเคมีต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฎิบัติการ 2.จัดทำเอกสารสรุปผลวิเคราะห์สารเคมี หรือผลการทดลอง หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับห้องปฎิบัติการ 3.ตรวจสอบ Stock ...

บริษัท ไทยเคลลี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
15 . Food Micrologist
1.รับผิดชอบในการตรวจเชื้อของผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้า 2.ติดตามและควบคุมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้าานจุลชีววิทยา 3.จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

บริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
16 ก.ค. 62
16 . Techician I (Job Processing)
1.Handle job enquiry from customer (vendor,Buyer) and finish test to related with customer protocol/specification. 2.Response for customer service, NPS, Feedback to customer in time manner. 3.Asssis...

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
16 ก.ค. 62
17 . Techician II
1. Perform ceramic tile test according to TISI and International standard. 2. Perform Transit or Furntiture test according to Internation standards and client requests 3. Understanding of the test ...

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
16 ก.ค. 62
18 . ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
1. ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ และนำส่...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
16 ก.ค. 62
19 . Chemist Urgently Required !
งานทดสอบเคมีในขอบข่ายอากาศ สิ่งแวดล้อม น้ำ อาหาร ในห้องปฏิบัติการ

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
15 ก.ค. 62
20 . ผู้ช่วยนักเคมี / ผู้ช่วย R&Dรับสมัครด่วน !
- ผู้ช่วยนักเคมี ปฎิบัติงานในห้อง LAB - เตรียมตัวอย่างสี, ทินเนอร์ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆตามสูตรที่บริษัทจัดให้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. *****ปฏิบัติงานที่...

บริษัท ไมเนอร์ โคทติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ