JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1. วิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร เครื่องมือแพทย์ สิ่งแวดล้อม ด้านจุลชีววิทยา 2. ดูแลเครื่องมือทดสอบ 3. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-23,000 บาทต่อเดือน
18 ก.ย. 62
2 . Embryologist (นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน) by Meko Clinic ประจำ IVFพระราม 2
-รับผิดชอบงานเกียวกับการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจากแพทย์เจ้าของไข้ในขอบเขตวิชาชีพการมีบุตรยาก (IVF LAB) เป็นผู้ร่วมทีมงานและการปฏิบัติงาน -ด้านห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน มีส่วนร่วมในกิจกรรมพั...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
3 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการทางเคมี(LAB)
- เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการทางเคมี(LAB) - ประเภทอุสาหกรรมผลิตสี

Naka Chemical Import & Export Co.Ltd
เงินเดือน 10,000-12,000
18 ก.ย. 62
4 . QA LAB
- พัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตัวยาสำคัญ - ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในฝ่ายควบคุมคุณภาพ - วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต - เก็บต...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
18 ก.ย. 62
5 . ผู้ช่วย R&D Cosmeticรับสมัครด่วน !
- ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด - เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ - บันทึกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการ ฝ่าย R&D - จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ...

บริษัท ไลออนนัส แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 10,000-11,000 บาท
18 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1.ผลิต พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ตามสูตรตำรับที่ได้การมอบหมายให้ผลิต 2.รายงานผลการผลิตตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง บันทึกสูตรและผลการพัฒนา เพื่อเป็นหลักฐานในการทำสูตรเพื่อผลิต 3.เสนอข้อคิดเห็น สูตรตำรับ ขั้...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
18 ก.ย. 62
7 . นักเทคนิคการสัตวแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์
บริษัท Vet and Vitro Lab Group รับสมัครนักเทคนิคการสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ตำแหน่ง เพื่อรองรับการขยายงาน ประจำห้องปฏิบัติการ Histopathology...

บริษัท เวท แอนด์ วิทโทร เซ็นทรัล แล็บ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ย. 62
8 . Techician I (Job Processing)
1.Handle job enquiry from customer (vendor,Buyer) and finish test to related with customer protocol/specification. 2.Response for customer service, NPS, Feedback to customer in time manner. 3.Asssis...

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
17 ก.ย. 62
9 . Techician II
1. Perform ceramic tile test according to TISI and International standard. 2. Perform Transit or Furntiture test according to Internation standards and client requests 3. Understanding of the test ...

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
17 ก.ย. 62
10 . นักเทคนิคการแพทย์รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ น้ำยาและสารเคมีต่างๆ -ทำหน้าที่วิเคราะห์ ตัวอย่างต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งบันทึกการรับการส่ง สิ่งส่งตรวจ การรายงาน...

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62

บริษัท คัลเจอเคม กรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ก.ย. 62
12 . นักวิทยาศาสตร์-เคมี (ใช้ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
1. ทำการทดลองและรายงานผลตามขั้นตอนที่กำหนดชัดเจน ตามคำสั่งของนักเคมี 2. จัดเตรียมตัวอย่างรวมทั้งจัดทำรายงาน Sample Stock ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 3. ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อขอเบิกตัวอย่างตาม...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
13 . ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
- จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง - ดูแลสต็อควัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง - เก็บดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ - ในการทดลอง - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท 21ซันแพสชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
14 . นักวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ตัวอย่างส่งตรวจทางด้านชีวโมเลกุลและสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร 2.รายงานผลการวิเคราะห์ต่อผู้บังคับบัญชา 3.ดูแลและตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้วิเคราะห์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 4.ติด...

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้อง LAB
1.ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์สารเคมีต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฎิบัติการ 2.จัดทำเอกสารสรุปผลวิเคราะห์สารเคมี หรือผลการทดลอง หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับห้องปฎิบัติการ 3.ตรวจสอบ Stock ...

บริษัท ไทยเคลลี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ (Labเลือด) รับสมัครด่วน !
-สามารถอ่าค่าของ CBC , PT , PTT ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ -วินิจฉัย , ติดตามผล ,วิเคราะห์ผลเกร็ดเลือดต่ำ -ตรวจค่าน้ำตาลในเลือด -ตรวจความเข้มข้นของเลือด

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
14 ก.ย. 62

บริษัท เอชวีอี จำกัด
14 ก.ย. 62
18 . Analytical Method Analyst (นักวิเคราะห์ยาใหม่)
Major Tasks >>Perform physical and chemical testing of raw materials of new product in laboratory for(Quality control and request for analyst) >>Perform physical and chemical testing of new pro...

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
13 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. วิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม (ดิน,น้ำ,อากาศ) 2. จัดทำรายงานการผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) + เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
13 ก.ย. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ