JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลตัวอย่าง(ปฏิบัติงาน พระรามสาม 59)(SGS-HR)Urgently Required !
- Key in Data of Laboratory Sample - Reviewing Sample and separator sample to each LAB - contacting clients to confirm and respond lab results

SGS (Thailand) Co., Ltd.
25 มิ.ย. 62
2 . นักเทคนิคการแพทย์ Part Timeรับสมัครด่วน !
- ทดสอบและรายงานผลทางด้าน Chemlstry, Hematology, Immunology, Mlcros - ควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ - เจาะเลือดผู้ป่วย - ให้คำปรึกษา ประสานงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเบื้อง...

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
25 มิ.ย. 62
3 . นักวิทยาศาสตร์เคมี QC (ทำงานที่่ท่าข้ามพระราม 2 ) รับสมัครด่วน !
1) วิเคราะห์วัตถุดิบ 2) ดูแลรับผิดชอบเครื่องมือที่ได้รับ 3) ดูเลรับผิดชอบเคมีที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูเมด้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ (Labเลือด) รับสมัครด่วน !
-สามารถอ่าค่าของ CBC , PT , PTT ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ -วินิจฉัย , ติดตามผล ,วิเคราะห์ผลเกร็ดเลือดต่ำ -ตรวจค่าน้ำตาลในเลือด -ตรวจความเข้มข้นของเลือด

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
1. ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ และนำส่...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ทดสอบรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานทดสอบและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ขึ้นกับประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
7 . ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์)
1.ดำเนินการสอบเทียบ / ปรับเทียบเครื่องมือ 2.ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง เครื่องมือ 3.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรายงานผลในใบรับรองผลการสอบเทียบ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
25 มิ.ย. 62
8 . นักวิทยาศาสตร์-เคมี (ใช้ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
1. ทำการทดลองและรายงานผลตามขั้นตอนที่กำหนดชัดเจน ตามคำสั่งของนักเคมี 2. จัดเตรียมตัวอย่างรวมทั้งจัดทำรายงาน Sample Stock ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 3. ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อขอเบิกตัวอย่างตาม...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1.ผลิต พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ตามสูตรตำรับที่ได้การมอบหมายให้ผลิต 2.รายงานผลการผลิตตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง บันทึกสูตรและผลการพัฒนา เพื่อเป็นหลักฐานในการทำสูตรเพื่อผลิต 3.เสนอข้อคิดเห็น สูตรตำรับ ขั้...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
25 มิ.ย. 62
10 . Techician I (Job Processing)
1.Handle job enquiry from customer (vendor,Buyer) and finish test to related with customer protocol/specification. 2.Response for customer service, NPS, Feedback to customer in time manner. 3.Asssis...

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
25 มิ.ย. 62
11 . Techician II
1. Perform ceramic tile test according to TISI and International standard. 2. Perform Transit or Furntiture test according to Internation standards and client requests 3. Understanding of the test ...

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
25 มิ.ย. 62
12 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านอาหาร (พัฒนาการ)
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและห้องปฏิบัติการ - ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้าด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ - ทำใบเสนอขาย - บริการและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการ - ออกพบปะลูกค้า

ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000-25,000 บาทต่อเดือน
24 มิ.ย. 62
13 . ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ Urgently Required !
ช่วยเตรียมอาหารเลี้ยงและจัดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานทดสอบจุลชีววิทยา และอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการ

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
24 มิ.ย. 62
14 . Chemist Urgently Required !
งานทดสอบเคมีในขอบข่ายอากาศ สิ่งแวดล้อม น้ำ อาหาร ในห้องปฏิบัติการ

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ ด้านเคมี
- ดูแลรับผิดชอบห้องปฏิบัติการด้านเคมี - ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ตรวจสอบสารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ - เตรียมอุปกรณ์ในห้องทดลอง เตรียมเอกสารในห้อง LAB - ดูแล Calibrate อุ...

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด
24 มิ.ย. 62
16 . นักวิทยาศาสตร์เคมีรับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานทดสอบ ตามขั้นตอนการดำเนินงาน วิธี ทดสอบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด 2. เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม และเข้าร่วมกิจกรรม ทดสอบความชำนาญ 3. รายงานอุปสรรค ปัญ...

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
17 . พนักงานประจำห้องทดลอง (Cosmetic)
-ปฏิบัติการในห้อง Lab ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ -จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างในการทดสอบผลิตภัณฑ์ -ดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ -จัดเอกสาร และตรวจสอบเอกสารที...

บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 12,000
24 มิ.ย. 62
18 . Chemist / นักเคมี
• ควบคุมดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ • จัดเตรียมสารละลายต่างๆที่ใช้ในการทดลอง • ผลิตและตรวจสอบน้ำยาชุบเครื่องประดับ • ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในห้องปฏิบัติการ • ปฏิบัติงานอื่นๆ...

LEGOR GROUP S.E. ASIA CO., LTD
นิคมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 17,000 บาท
22 มิ.ย. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ