JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Service Engineer BKK CMCรับสมัครด่วน !
1. Managing and solving of system breakdowns ie. Preparing of test equipment ; trip planning ; trouble shooting ; purchasing of parts ; documentation ; consulting with principal if required and effe...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ + ค่าอื่นๆ
20 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
3 . Process Industrial Engineering
- มีความรู้ทางด้านการปรับปรุง Process ผสมเครื่องสำอาง และวิธีการทำงานของพนักงาน - กำกับดูและจัดทำขั้นตอนและเวลามาตราฐานในการผสม - จัดทำข้อมูลลงใน ERP. - สนับสนุนการแก้ปัญหาของสินค้า

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
20 มิ.ย. 62

บริษัท เมดิทอป จำกัด
20 มิ.ย. 62
5 . Process improvement
-วางแผนและพัฒนาการทำงานในหน่วยงานต่างๆขององค์กร -ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป -ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่เกิดประโยชน์ -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ฝ่ายหลังจากทำ...

The Bangkok Unitrade Co.,Ltd.
20 มิ.ย. 62
6 . วิศวกร
1. ซ่อมและติดตั้ง/ควบคุม 2. วางแผนงานซ่อมและติดตั้ง 3. รายงานการทำงาน 4. พบปะลูกค้าตามแผน 5. ประสานงานกับผู้รับเหมาและ Supplier ต่างประเทศ

บริษัท คอนเวอร์แซนต์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 18,000 up
20 มิ.ย. 62
7 . วิศวกร ประจำเขตภาคอีสาน
- บริการซ่อม บำรุง และ ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ ใน โรงพยาบาล ศูนย์แล็บ คลีนิค ในเขตที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลอุปกรณ์ ของบริษัท ฯ ให้ใช้งานได้ปกติ สะอาด เขตภาคอีสาน รับ 2 อัตรา โดย มี 2 เขตให้เลือก ด...

บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,000-30,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
8 . วิศวกร ประจำเขตภาคกลาง
- บริการซ่อม บำรุง และ ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ ใน โรงพยาบาล ศูนย์แล็บ คลีนิค ในเขตที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลอุปกรณ์ ของบริษัท ฯ ให้ใช้งานได้ปกติ สะอาด เขตภาคกลาง รับ 2 อัตรา โดย มี 3 เขตให้เลือก ดัง...

บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,000-30,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
9 . Engineer Supervisor รับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบเครื่อง Chemistry 2. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเครื่อง Chemistry 3. อบรมวิศวกรใหม่ และวิศวกรประจำพื้นที่เกี่ยวกับเครื่อง Chemistry 4. ติดต่อประสานงานต่างประเทศเกี่ยวกับเครื่อง Chemis...

บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
11 . วิศวกรซ่อมบำรุง
1. รับผิดชอบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุข้อบกพร่องของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ 3. วางแผนงานและติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
12 . Service Managerรับสมัครด่วน !
1.Interface for all service activities towards the customer 2.Customer visits for technical /sales discussion in order to support customer technically 3.Present service portfolio, promote sale of se...

บริษัท ที อี คิว จำกัด
19 มิ.ย. 62
13 . Service Engineer
1.ให้บริการสอบเทียบและซ่อมเครื่อง 2.ให้บริการติดตั้งเครื่องใหม่ 3.จบด้านอิเล็คโทรนิค วัดคุม อุตสาหการ เคมี

THAI-MAHAL Advance Technology Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์ในการทำงาน
19 มิ.ย. 62
14 . Biomedical Engineering
บริหารจัดการ, บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพ พัฒนาขั้นตอนการทำงานด้านบำรุงรักษาและสอบเทียบให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 มิ.ย. 62
15 . วิศวกรโรงงาน
- ดูแลควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ - ควบคุมขั้นตอนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและความเสียหาย

บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด
16 มิ.ย. 62
16 . Service Engineer
ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

Bio-Active Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
17 . Service Engineer
- บริการ ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ประเภทเครื่อง Laser ให้ลูกค้า - บริการ Maintenance เครื่องให้ลูกค้า - ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ ก่อนส่งให้ลูกค้า - วางแผนการบริการในแต่ละวัน - Record ประวัติ อุปกรณ์ ข...

บริษัท ท็อป เอสเทติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
14 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- บริการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์

บริษัท ไทยยูนีค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 มิ.ย. 62

บริษัท เมดิคอล เลเซอร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
14 มิ.ย. 62
20 . ENGINEERING & MAINTENANCE MANAGERรับสมัครด่วน !
1.ควบคุม วางแผน และจัดการงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาเครื่องจักร งานระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ แก๊ส ลม ภายในบริษัทฯ 2.วางแผน ควบคุม ทำ Presentive Maintenance ของเครื่องจักรต่างๆ 3.บริหารงานให้งานซ่อมบำรุงอยู่ใน ...

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ