JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรการผลิต
1.ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทางอุตสาหกรรม เช่น การผลิต การจัดการและการตลาด ใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 2.ตรวจสอบสถิติต่างๆ เช่น สถิติการ...

บริษัท เดอะวัน แล็บบอราเทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
18 ส.ค. 62
2 . วิศวกรการผลิต
-ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และจัดทำมาตราฐานในการทำงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต -ออกแบบ/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียในกระ...

บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
16 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ