JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรพัฒนาระบบการผลิต (IE)
1.การบริหารงาน APQP 2.พัฒนามาตรฐานการทำงานสู่การผลิต 3.การเตรียมงานตามแผน Production 4.ปรับปรุงการผลิตร่วมกับฝ่ายผลิต

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
เงินเดือน 16,000-18,000 บาท
23 มี.ค. 62
2 . IE engineer / หัวหน้า / เจ้าหน้าที่
รับนโยบายจากลูกค้าและผู้บริการ เพื่อจัดทำแผนการทำงาน ถ่ายทอดระบบการทำงาน ให้กับบุคลากร และติดตามผลทุกเดือน

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มี.ค. 62
3 . วิศวกรการผลิต (Production Engineer)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนและควบคุม Production Line ให้เป็นตามเป้าหมายของบริษัทและกลุ่มผลิตภัณฑ์ 2. ประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตให้พร้อมต่อกระบวนการผลิต 3. ออกแบบ Layout, Production Line, Production Process, Wor...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-25,000
22 มี.ค. 62
4 . วิศวกรผลิต(พิมพ์/หลังพิมพ์) (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพ และนำมากำหนดเป็นมาตรฐานปัจจัยกระบวนการที่จะนำไปควบคุมปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 2.ติดตามและผลักดันให้มีการนำปัจจัยกระบวนการและมาตรฐานการทำงานที่กำหน...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
22 มี.ค. 62
5 . Technology Development Engineer ( นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
-พัฒนากระบวนการผลิต -พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต -ทดสอบ , วิเคราห์ ติดตามและสรุปผลการทดลอง -ติดต่อผู้ขาย เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัตถุดิบ

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มี.ค. 62
6 . วิศวกรกระบวนการผลิต
1.ปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดต้นทุน ลดการสูญเสียในกระบวนการ 2.เก็บรวบรวมข้อมูล เเละนำเสนอ ข้อมูลก่อนเเละหลังการปรับปรุงในกระบวนการผลิต 3.คิดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร คำนวณ กำลังการผลิต 4.จัดท...

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
22 มี.ค. 62
7 . วิศวกร New Model
1.ทบทวนความสามรถขององค์กร เทียบกับข้อกำหนดของงานโครงหารใหม่ เพื่อพิจารณาความสามารถก่อนรับงานใหม่ 2.จัดทำประมาณการราคาต้นทุนด้านโรงงาน 3.กำหนด Process การขึ้นรูป Mat'l Spec และ Machine Spec สำหรับงาน...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
8 . วิศวกรโครงการ (ME)
1.งานควบคุมดูแลการติดตึ้งเครื่องจักร ประเภท Water chiller,AHU,Water pump,Water piping etc. 2.จัดทำ Shop Drawing และ รายการวัสดุประกอบระบบ 3.จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ และผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงาน 4.ควบคุ...

บริษัท แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,000 - 23,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
22 มี.ค. 62
9 . New model รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาที่เกิดจากการผลิต ที่ทำให้ส่งผลเสียต่อผลิตภัณฑ์ -ทำเอกสาร PPAP -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล รับเบอร์ พาทส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
10 . Product Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ออกแบบและเขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ในเชิงวิศวกรรม ด้วยโปรแกรม Solids Work , Auto Cad อาทิ เช่น ชิ้นงานพลาสติก, ชิ้นงานอลูมิเนียม “AL Or ZN” หรือผลิตภัณฑ์ โครงสร้าง ออฟฟิตเฟอร์นิเจอร์ - แก้ปัญหางานแบบในเช...

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
11 . วิศวกรการผลิต ( Production Engineer )รับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุม และติดตามผลจากกระบวนการการผลิต - ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - จัดทำการและปรับปรุงวิธีการเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต - จัดทำการ Line Balance หรือประปรุ...

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
นิคมนำไกร กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
21 มี.ค. 62
12 . Strategic Technology Sourcing Officer
• Negotiate and manage vendor relationships • Negotiate products/ service agreements to ensure optimal benefits for technology function • Lead to insure all strategic sourcing activities or techno...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
21 มี.ค. 62
13 . วิศวการผลิต
-รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาวะการผลิตของกำลังคนและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต -วิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพในการผลิตและแก้ไขกระบวนการผลิตที่เป็นจุดด้อย -คิดค้นหาวิธีการ...

Bangkok Poly Sheet co.,ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
21 มี.ค. 62
14 . Process Engineer (Production Engineering)
Main Purpose of Job: ▪ Control schedules for new project and new production up to policy. ▪ Support production line and improvement Jig & Fixture. ▪ Coordination with other section for start projec...

Yanmar S.P. Co., Ltd.
เงินเดือน Company Structure
20 มี.ค. 62
15 . New Product Engineer
·Responsible for successful delivery of new product development (NPD) project from start to finish ·Develop new products that meet customer quality, cost, timing and performance expectations as wel...

Thaiyarnyon Co., Ltd.
เงินเดือน หลังการสัมภาษณ์
20 มี.ค. 62
16 . PRODUCTION ENGINEER
- ควบคุมพนักงานในฝ่ายผลิตและฝึกอบรมในหัวข้อที่เหมาะสมและจำเป็น - ควบคุมดูแลในเรื่องของการตรวจสอบและบันทึกคุณภาพ - จัดทำรายงานวัตถุประสงค์และเป้าหมาย - ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง - รวบรวมและรายงานผลป...

บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62
17 . วิศวกร
1.ควบคุมการทำงานในส่วนโรงงาน งานซ่อมบำรุง 2.งานควบคุม ดูแล ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 3.ปฏิบัติงาน ไปตามแผนที่วางไว้ 4.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ต่อผู้บังคับบัญชา สรุปปัญหาหน้างาน และเสนอแนะวิธีการ...

บริษัท มหาจักร เกียวโด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 มี.ค. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ