JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรการผลิต (IE)
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ - พัฒนา และปรับปรุงระบบกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิาพและประสิทธิผลตามข้อกำหนด - วิเคราะห์ ป้องกัน หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่า...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
2 . Production Engineer
- Planning machine capacity - Match the product capacity with material for efficiency - Reporting process from each department in production - Making and control document according to document cont...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน Salary negotiable
18 มิ.ย. 62
3 . วิศวกร (Logistics Operation)
- ดูแลการจ่ายอะไหล่ตัวถัง/ ชิ้นส่วนอะไหล่ประกอบรถสำหรับใช้ในการผลิต - ควบคุมดูแลการเบิก จ่าย และทำรายงานคลังวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูป - จัดทำมาตรฐานการทำงาน, วิเคราะห์ และปรับปรุงงานสายการผลิตที่เกี...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
4 . วิศวกร (Logistics Planning & Customs)
- ดูแลการจัดหาอะไหล่ตัวถัง/ ชิ้นส่วนอะไหล่ประกอบรถสำหรับใช้ในการผลิต - ติดต่อซัพพลายเออร์ทั้งในและต่างประเทศ - ประสานงานกับตัวแทนและหน่วยงานราชการในการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์จากเขตปลอดอากร - ติดต...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
5 . Production Engineer (ฝ่าย Assembly)
- ปฏิบัติงานตามกระบวนการผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า - ดำเนินการ บำรุงรักษาและหาวิธีการปรับปรุง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต - ประเมิ...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรผลิต(พิมพ์/หลังพิมพ์) (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพ และนำมากำหนดเป็นมาตรฐานปัจจัยกระบวนการที่จะนำไปควบคุมปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 2.ติดตามและผลักดันให้มีการนำปัจจัยกระบวนการและมาตรฐานการทำงานที่กำหน...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
18 มิ.ย. 62
7 . Production Engineering / Senior
Main Purpose of Job: ▪ Control schedules for new project and new production up to policy. ▪ Support production line and improvement Jig & Fixture. ▪ Coordination with other section for start projec...

Yanmar S.P. Co., Ltd.
เงินเดือน Company Structure
18 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ IE
- รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบ งานด้านการวางแผนการผลิต กระบวนการผลิตสินค้า ตั้งแต่ การตัด ปัก เย็บ รีด พับ และบรรจุสินค้า ตลอดจนการพัฒนาโครงการ และระบบงานต่าง ๆ

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
9 . วิศวกร New Model
1.ทบทวนความสามรถขององค์กร เทียบกับข้อกำหนดของงานโครงการใหม่ เพื่อพิจารณาความสามารถก่อนรับงานใหม่ 2.จัดทำประมาณการราคาต้นทุนด้านโรงงาน 3.กำหนด Process การขึ้นรูป Mat'l Spec และ Machine Spec สำหรับงาน...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
10 . Manufacturing Instruction Engineer(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
- ตรวจสอบการ Design ของลูกค้า - Modification ก่อนเริ่มการผลิต - ออกเอกสารใบกำกับงาน Manufacturing Instruction Sheet และ ECN สำหรับงานใหม่และงานที่ต้องทำการแก้ไข - กำหนดกระบวนการผลิต และความสามารถใ...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 มิ.ย. 62
11 . Technology Development Engineer ( นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
-พัฒนากระบวนการผลิต -พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต -ทดสอบ , วิเคราห์ ติดตามและสรุปผลการทดลอง -ติดต่อผู้ขาย เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัตถุดิบ

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 มิ.ย. 62
12 . วิศวกรฝ่ายผลิต (อ่อนนุช 80)
1. ดูแล ควบคุม และวางแผนกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. พัฒนาปรับปรุงระบบเครื่องจักรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 3. ให้คำปรึกษาและคอยสนับสนุนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอันสูงสุด ...

บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
13 . วิศวกรพัฒนาระบบการผลิต (IE)
1.การบริหารงาน APQP 2.พัฒนามาตรฐานการทำงานสู่การผลิต 3.การเตรียมงานตามแผน Production 4.ปรับปรุงการผลิตร่วมกับฝ่ายผลิต

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
เงินเดือน 16,000-18,000 บาท
18 มิ.ย. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ป.ตรี วิศวกรรม อุตสาหการ)
1.จัดเตรียมและติดตามผลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2.จัดเตรียมและทดลองเครื่องมือต่างๆก่อนจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต 3.จัดประชุมกับฝ่ายผลิต อธิบายชี้แจงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข...

บริษัท เบส ที.เจ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
15 . วิศวกร
1.ควบคุมการทำงานในส่วนโรงงาน งานซ่อมบำรุง 2.งานควบคุม ดูแล ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 3.ปฏิบัติงาน ไปตามแผนที่วางไว้ 4.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ต่อผู้บังคับบัญชา สรุปปัญหาหน้างาน และเสนอแนะวิธีการ...

บริษัท มหาจักร เกียวโด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 มิ.ย. 62
16 . Project Leader Engineer (New model)
- วางแผนการทำชิ้นงานตัวอย่างหน้าปัดนาฬิกา ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า กำหนดราคาขาย - ติดต่อประสานงานกับทีมออกแบบเพื่อขึ้นแบบ - ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายผลิต เพื่อสั่งผลิตงานตั...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 38,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
15 มิ.ย. 62
17 . Maintenance Engineer PT19060312
Type of Business: Boiler, power plant sale&construction Job Description: -Visiting customer and asking their needs and conducting site survey of customer's as sale engineer. -Making a technical p...

PA & CA RECRUITMENT Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-35,000 Baht
14 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรโครงการ (ME)
1.งานควบคุมดูแลการติดตึ้งเครื่องจักร ประเภท Water chiller,AHU,Water pump,Water piping etc. 2.จัดทำ Shop Drawing และ รายการวัสดุประกอบระบบ 3.จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ และผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงาน 4.ควบคุ...

บริษัท แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,000 - 23,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
19 . วิศวกรการผลิต ( Production Engineer )รับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุม และติดตามผลจากกระบวนการการผลิต - ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - จัดทำการและปรับปรุงวิธีการเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต - จัดทำการ Line Balance หรือประปรุ...

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
นิคมนำไกร กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
14 มิ.ย. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ