JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Infrastructure Engineer
- ดูแลรักษา / ติดตั้งระบบ IT Infrastructure ทั้งในส่วนของศูนยค์อมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Application Server Storage Server รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีค...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000
26 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรความมั่นคงปลอดภัย/security Engineer/ Cybersecurity
-ปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักความมั่นคงปลอดภัยและศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) เช่น วิเคราะห์และประสานงานเพื่อแก้ไขภัยคุกคามที่ได้รับแจ้ง, วิเคราะห์และเผยแพร...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มิ.ย. 62
3 . System Support (พระราม7)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เฝ้าระวังระบบ Server ให้เป็นไปตามปกติ • Monitorระบบทางด้าน Network, Server, Application • Run Batch, Restore, Backup • ตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน Server • ดูแล ตรวจสอบการทำ...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 35,000
26 มิ.ย. 62
4 . IT Support Engineer (BTS อารีย์)
• วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน Engineer เบื้องต้น • ติดต่อประสานงานกับทีม หรือ vendor ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดปัญหา • Implement ระบบ Server , Network ให้กับลูกค้า • สนับสนุนการดำเนินการ Op...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
26 มิ.ย. 62
5 . Network Engineer (บางนา-ฉะเชิงเทรา)
• ดูแล ระบบ Networkตามความต้องการของลูกค้า (Product Cisco) • วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน network เบื้องต้น • Implement ระบบ Network ให้กับลูกค้า และออกแบบโครงสร้าง Network • สนับสนุนการดำเน...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
26 มิ.ย. 62
6 . IT Engineer
Present Solution /Comply spec ต่างๆ ให้ลูกค้ากลุ่มโรงงงานอุตสาหกรรม ,Corporate และหน่วยงานภาครัฐ - ออกแบบ Solution ด้าน ICT / Network / CCTV - ติดต่อประสานงานกับ Supplier และ Vendor เพื่อจัดทำ So...

Successful Enterprise (2018) Co.,LTD.
เงินเดือน 18,000-25,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่วิศวกรเครือข่าย ( Network Engineer) ด่วน!!รับสมัครด่วน !
1.ดูแลระบบ Network Infrastructure เช่น Router/Switch/WL/Firewall 2.แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Network Infrastructure 3.ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ Network ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 4.ออกแบบปรับปรุ...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
26 มิ.ย. 62
8 . BI Developer (Welcome New Graduates)
-Works with business analysts to understand data requirements, identify source systems and map source system data to data warehouse or BI models -Designing and developing the simple ETL process, BI m...

บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000
26 มิ.ย. 62
9 . Network Engineer
- Design, plan and implement network infrastructure - Maintain, Optimize, troubleshooting and resolve network infrastructure to meet SLA - Perform day-to-day network operation service, incident, pro...

บริษัท จัดหางาน เอ-ลิงค์ จำกัด
เงินเดือน Not over 70,000 Baht Depend on Experience
26 มิ.ย. 62
10 . Project Engineer
• Manage, implement, and support projects related to AD Server, VM server, Backup solution, cloud service and etc. • Design and implement solution LAN, WAN, Firewall, Wireless, VoIP, Server • Create...

บริษัท จัดหางาน เอ-ลิงค์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-35,000 Baht Depend on Experience
26 มิ.ย. 62
11 . System Engineer
- Implement, maintain and troubleshoot problems of infrastructure (Server, AD, DNS, File server, Lotus Notes, DB server, etc.) - Install new / rebuild existing servers and configure hardware, periphe...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
12 . Business process engineer (Only English resume is accepted)
Review and reconstruct business structure and process in Beauty salon integrating with business application software as SAP for the purpose of - Reduce or eliminate operational problems and inconveni...

Take Care Salon Of Beauty
เงินเดือน 60,000-
26 มิ.ย. 62
13 . IT Engineeringรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านระบบ IT บริษัท เช่น Install Window/Program Add Printer,Ghost Windows ซ่อมคอมพิวเตอร์, ถอดประกอบ, วิเคราะห์อาการเสีย, ดูแลระบบ Network ,แก้ไข Support USER ,ดูแล SERVER Windows 2003 , Wind...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
14 . IT Engineer
- Take responsibility for IT and 3rd party IT maintenance (Example product: Blade & Rack server, Raid array storage, IBM/HP/DELL, Cloud VM). - To resolve problem issues and implement solution at cu...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
เงินเดือน 25,000-100,000
26 มิ.ย. 62
15 . System EngineerUrgently Required !
- รับผิดชอบติดตั้งโปรแกรม,อุปกรณ์,ฐานข้อมูล และระบบเชื่อมต่อเครือข่ายให้กับลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ - ดูแลอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของภายในบริษัทให้ใช้งานได้ดี เช่นแสกนไวรัส อัพเดทโปรแกรมใหม่ๆ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
26 มิ.ย. 62
16 . IT Engineering
ดูและระบบ IT, Software ดูแลระบบ Server

บริษัท อินไซท เทลโค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
17 . Computer Network Engineer
Job Summary Responsible for design, implementation, configure and maintain computer network devices and cable system including of network securities. Plan and design computer networking system LAN...

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
18 . Network Engineer (Telecom)รับสมัครด่วน !
ดูแลและออกแบบระบบ Network สำหรับงานด้าน Telecom

บริษัท สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ จำกัด
เงินเดือน 15,000-30,000
26 มิ.ย. 62
19 . IOT Engineerรับสมัครด่วน !
- ออกแบบและพัฒนา IOT สำหรับควบคุมการทำงานสินค้าของบริษัทฯ - ออกแบบวงจรและพัฒนา Sensor, board controller - พัฒนาโปรแกรมแสดงผลการทำงาน IOT - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย **บริษัททำงานวันจันทร์ -...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co.,Ltd.)
เงินเดือน Negotiate
26 มิ.ย. 62
20 . Senior IT Architect
- Serve as the main contact for different teams in regards to application architecture. - Manages and Creates realistic software development plans that result in delivering new products that meet pro...

บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
26 มิ.ย. 62
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ