JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
2 . ENGINEERING
- ดูแลระบบอากาศ HVAC และโปรแกรม BAS(Building Automation System) - ตรวจรับรองการทำงานของเครื่องจักร (Equipment Qualification) - ควบคุมแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร

บริษัท เอฟ.อี.ฟาร์ม่า จำกัด
13 มิ.ย. 62
3 . Service Engineerรับสมัครด่วน !
1. ออกไปพบลูกค้าเพื่อรับฟังปัญหาจากการใช้งานเครื่อง 2. ตรวจสอบอาการเสียของเครื่องและทำการซ่อมเบื้องต้น 3. หากไม่สามารถซ่อมได้รับเครื่องกลับมาให้วิศวกรซ่อมที่บริษัท 4. นำเครื่องไปส่งคืนให้กับลูกค้าแ...

บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 12,000-18,000
13 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรซ่อมบำรุง
1. รับผิดชอบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุข้อบกพร่องของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ 3. วางแผนงานและติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
12 มิ.ย. 62
5 . Service Engineer
1.ให้บริการสอบเทียบและซ่อมเครื่อง 2.ให้บริการติดตั้งเครื่องใหม่ 3.จบด้านอิเล็คโทรนิค วัดคุม อุตสาหการ เคมี

THAI-MAHAL Advance Technology Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์ในการทำงาน
12 มิ.ย. 62
6 . Biomedical Engineering
บริหารจัดการ, บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพ พัฒนาขั้นตอนการทำงานด้านบำรุงรักษาและสอบเทียบให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
11 มิ.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ