JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . Electrical Engineer (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ดูแลรับผิดชอบระบบงานไฟฟ้าของเครื่องจักรและโรงงานทั้งในด้านซ่อมแซม บำรุงรักษาและการวางแผนเชิงป้องกัน - รับผิดชอบงานและโครงการต่างๆด้านระบบไฟฟ้าของโรงงาน - ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแล...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ของผู้สมัคร
26 มิ.ย. 62
3 . Service Engineer/วิศวกรซ่อมบำรุงรักษา
บำรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รายละเอียดของงาน 1.ซ่อมแซมเกียวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรง พยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ 2. ดูแลและตรวจเช็คเครื่องที่ได้มีการขายให้กับโรงพย...

บริษัท สยามอินเตอร์ เนชั่นแนล เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
4 . Service Engineer (Laser Cutting)
- ซ่อมและดูแลรักษาเครื่องเลเซอร์/ ติดตั้งเครื่องเลเซอร์หลังจากการซื้อขายเสร็จสิ้น - แก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องจักร - ติดตั้งเครื่องเลเซอร์หลังจากการซื้อขาย - บำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์ตามรอบระยะเวล...

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
26 มิ.ย. 62
5 . Maintenance Engineer Supervisor
-วางแผนงานซ่อมบำรุง -จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร -จัดหาและจัดเก็บอะไหล่และเครื่องมือช่างให้พร้อมใช้งาน -ประสานงานและให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิตเกี่ยวกับการปรับปรุงเครื่องจักรและการบำรุงรั...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
1 อัตราด่วน
เงินเดือน 30,000-45,000
26 มิ.ย. 62
6 . Service Engineer (Steam Turbines) Urgently Required !
• Machine installation and conduct training • Carry out preventive maintenance and implementation of machine improvement • Handle grinder and dicer related issues and troubleshooting • ...

JAC Personnel Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
26 มิ.ย. 62
7 . Service Engineerรับสมัครด่วน !
- บริการหลังการขาย สำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำและเชื้อเพลิง - บริการซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไอน้ำ - ปรับปรุง และดัดแปลงแก้ไขงานให้ทันสมัย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเก่า และลูกค้ารายใหม่

บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง,ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรหุ่นยนต์ (PLC Engineer)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุม วางแผน และจัดการงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาหุ่นยนต์ 2.เสนอแผนในการพัฒนา ปรับปรุง เครื่องจักร 3.นำเทคโนโลยี มาซ่อมแซมปรับปรุง งานหุ่นยนต์ 4.งานด้านทาง ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ plc 5.งานอื่นๆ ที่เกี...

บริษัท เจ แม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรซ่อมบำรุง SERVICE ENGINEER
- ดูแลและให้บริการลูกค้าหลังการขาย - แก้ไขปัญหาต่างๆหน้างาน - แนะนำและให้ความรู้ในเรื่องรูปแบบกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแก่ ลูกค้า - ทดสอบการใช้งานของระบบและผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้...

บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
26 มิ.ย. 62
10 . Service Engineer
1.จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมทั้งใบเสนอราคา 2.จัดเตรียมบุคคลากร ยานพาหนะ อะไหล่ เครื่องมือและคู่มือให้พร้อมสำหรับให้บริการ 3.บริการ On Call Service โดยรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า 4.บริการ...

Contrologic Co., Ltd.
เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้างของบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
11 . Maintenance Engineering Manager /ผู้จัดการส่วนเทคนิควิศวกรรม(งานซ่อมบำรุง)
1) Manage and supervise preventive and corrective maintenance work for station, machine and facilities, including civil maintenance work in warehouse area. 2) Planning, Developing and deploying mai...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
26 มิ.ย. 62
12 . วิศวกร ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง (Rolling Stock and Depot Workshop Equipment)
• ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการของกลุ่มงานระบบรถไฟฟ้า รถซ่อมบำรุงและระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในก...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
26 มิ.ย. 62
13 . Service Engineerรับสมัครด่วน !
1. ออกไปพบลูกค้าเพื่อรับฟังปัญหาจากการใช้งานเครื่อง 2. ตรวจสอบอาการเสียของเครื่องและทำการซ่อมเบื้องต้น 3. หากไม่สามารถซ่อมได้รับเครื่องกลับมาให้วิศวกรซ่อมที่บริษัท 4. นำเครื่องไปส่งคืนให้กับลูกค้าแ...

บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 12,000-18,000
25 มิ.ย. 62
14 . Service Engineer (Machinery & Equipment)Urgently Required !
Our client is US Nationality Company, Machinery & Equipment is seeking for the position of Service Engineer who have background in machinery & Equipment such as Pump, Vales, Heat Exchanger & Homogeniz...

JAC Personnel Recruitment Co., Ltd.
25 มิ.ย. 62
15 . วิศวกรซ่อมบำรุง
- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรในการผลิตโดยรวมของโรงงาน - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร - ติดตาม ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย -บริษั...

บริษัท เคอร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62

JOB PLUZ MANPOWER Co., Ltd. บริษัท จัดหางาน จ๊อบ พลัส จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาท
25 มิ.ย. 62
17 . Engineer - Gas Detector
-สอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ -ทำเอกสารเสนอราคาค่าบริการสอบเทียบและอะไหล่ -จัดส่งอุปกรณ์และเอกสารให้ลูกค้า -ให้คำปรึกษาและสามารถแนะนำเมื่อลูกค้าเกิดปัญหา

Taiyo Gases Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
18 . Biomedical Engineering
บริหารจัดการ, บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพ พัฒนาขั้นตอนการทำงานด้านบำรุงรักษาและสอบเทียบให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 มิ.ย. 62
19 . ผู้ดูแลอาคาร (Building Attendant) **โซน ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / บางนา กม.6.5รับสมัครด่วน !
1. ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคาร 2. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคาร และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 3. อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของอาคาร 4. ประสานงานระหว่างฝ่ายจัดการและผู...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและบำรุงรักษา (สื่อโฆษณา)
- ควบคุมดูแล และประสานงานกับผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า - เดินระบบไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงระบบฟ้า และสื่อโฆษณา

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด
24 มิ.ย. 62
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ