JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Site Engineer
- ดูแลงานโครงการ, งานต่อเติม, ประชุมงาน, วางแผนงาน, ถอดแบบ, สั่งวัสดุอุปกรณ์, เบิกงวดงาน, สั่งตรวจสอบงาน, เคลียร์แบบ. เคลียร์หน้างาน, ทำแบบ, แก้ไขแบบ และหรือหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิก...

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์ โพรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ