JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร ระบบไฟฟ้า , ระบบเครื่องกล
เข้าหน่วยงาน สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

บริษัท ที.ที.แมคคานิคเคิล ซิสเท็ม จํากัด
5 ตำแหน่ง
12 ก.ย. 62
2 . วิศวกรสนาม (Site Engineer)
1. วางแผนการก่อสร้าง จัดสรรงานให้กับทีมงาน และผู้รับเหมา 2. จัดเตรียมแผนกำลังคน เครื่องมือ และวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก 3. ตรวจสอบการใช้วัสดุก่อ...

บริษัท เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมคคานิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
11 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ