JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Engineer M&E / วิศวกรโครงการงานระบบประกอบอาคาร
- จัดทำแผนงานประจำเดือน - พิจารณาเครื่องจักรเข้าหน่วยงาน ,ออกใบสั่งงาน TC/PL และเครื่องจักร - ตรวจรับรองประมาณการงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่าจ้าง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
2 . Site Engineer Mechanical / วิศวกรสนามระบบประกอบอาคาร
- ดูแลงานระบบในโครงการก่อสร้าง (อาคารอเนกประสงค์และอาคารสูง) - ประสานงาน, ดูแลการทำงานผู้รับเหมาเกี่ยวกับงานระบบ - จัดทำเอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณ - ตรวจสอบเอกสารเพิ่ม/ลดงบประมาณ - ควบคุมการทำงา...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
3 . วิศวกรจัดซื้อ
1.จัดซื้อและจัดหา สินค้าและวัสดุก่อสร้างได้ตามที่ต้องการ ตามแผนงานก่อสร้างแต่ละโครงการ 2.เจรจาต่อรองในส่วนของราคาและเงื่อนไข เพื่อก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร 3.ประเมินราคาวัสดุก่อสร้าง ที่ต้อง...

บริษัท สิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
4 . ผจก.วิศวกรจัดซื้อ (งานระบบ)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบ วางแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ เจรจาต่อรองราคาสินค้า วางแผนการส่งมอบงาน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ก.ค. 62
5 . Site Engineer (Civil / Architecture / MEP)
1. ควบคุมงานก่อสร้าง (Civil/Architecture/MEP) 2. สามารถติดต่อประสานงานกับทาง Owner/Consultant 3. ทำงานเอกสารได้

Tawee Engineering and Service Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000-35,000
20 ก.ค. 62
6 . Estimating Mechanical Engineer (วิศวกรประมาณราคางานระบบฯ)รับสมัครด่วน !
- ถอดแบบคำนวนปริมาณงาน และเสนอราคางานระบบประกอบอาคาร ได้แก่ งานระบบสุขาภิบาล, ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ - ตรวจสอบผลการคำนวณปริมาณงาน - ปรับปรุงปริมาณงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 ก.ค. 62
7 . M&E Engineer (วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร วันต่อวัน และรายงานถึงความก้าวหน้าของงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชา - พิจารณาแผนการก่อสร้างและวิธีการทำงาน - ประสานงานกับวิศวกรรมโครงสร้าง, สถาปัตยก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 ก.ค. 62
8 . Site Engineer
- ดูแลงานโครงการ, งานต่อเติม, ประชุมงาน, วางแผนงาน, ถอดแบบ, สั่งวัสดุอุปกรณ์, เบิกงวดงาน, สั่งตรวจสอบงาน, เคลียร์แบบ. เคลียร์หน้างาน, ทำแบบ, แก้ไขแบบ และหรือหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิก...

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์ โพรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
9 . วิศวกรควบคุมต้นทุนงานระบบ (Cost Control Engineer)
- วางแผนงบประมาณและควบคุมการใช้ต้นทุน ของทุกโครงการส่วนงานระบบ - ตรวจสอบข้อมูล ใบขอซื้อ (PR) ให้ตรงตามโครงสร้าง Cost Code ของบริษัท และตาม WBS รวมทั้งอยู่ภายใต้ Budget - ตรวจสอบและอัพเดตการเบิกผลงาน...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ค. 62
10 . Project Engineer (สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล) ประจำโครงการกรุงเทพ
1.จัดทำและวางแผนการดำเนินโครงการให้ได้มาตราฐานตามระยะเวลาที่กำหนด 2.จัดหาผู้รับเหมาและคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา 3.ควบคุมและแก้ไขงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผน แบบ และข้อกำหนดโครงการ ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
11 . วิศวกรสนาม (Site Engineer) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม (งานระบบ)
1. ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพและงานก้าวหน้าตามแผนงาน 2. ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย 3. ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี 4. ร่วมประชุมกับเจ้าข...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
12 . วิศวกร
1.ควบคุมการทำงานของทีมงาน หรือผู้รับเหมาให้เป็นไปตามกฏระเบียบ และแผนงาน 2.วางแผน หรือรับแผนงานจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน 3.จัดรายงานการทำงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้กับผู้ที่เก...

บริษัท สมาร์ทเทอร์มินอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 ก.ค. 62
13 . วิศวกรงานระบบ M&E
- ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลตามมาตรฐานโครงการและหลักวิศวกรรม - ตรวจสอบงานโครงสร้างสถาปัตย์ - ประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายภายในองค์กรและบริษัทผู้รับเหมาได้ - งานเอกสารต่างๆ ในโครงการ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
14 . วิศวกรสุขาภิบาล
- ประมาณราคา, ออกแบบระบบ Water Treatment, Wastewater Treatment - วางแผนการดำเนินงาน และรายงานความคืบหน้าของงาน - ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผน

บริษัท ไดนามิค เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเท็ม จำกัด
19 ก.ค. 62
15 . ผู้ช่วยหัวหน้าวิศวกร (ประจำสาขาพื้นที่ บางซื้่อ)รับสมัครด่วน !
• Assist Chief Engineer to manage and co-ordinate maintenance team and sub-contractors on site • Ensure facility preserves a high-level maintenance and appearance • Adhere to occupational health an...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
16 . วิศวกร งานระบบ (ควบคุมการติดตั้ง โครงการขึ้นใหม่)
ต้องการวิศวกรงานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ระบายอากาศ สุขาภิบาล ดับเพลิง ควบคุมการติดตั้ง โครงการขึ้นใหม่ 1.ประชุม ประสานงานกับลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกในเรื่องแนวทาง เชิงวิศวกรรม 2.เคลียรายละเ...

Archanant Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000-40,000
19 ก.ค. 62
17 . Project / Site Engineer Mechanical (วิศวกรงานระบบเครื่องกล)
- ควบคุมการติดตั้งงานระบบเครื่องกล (ระบบปรับอากาศ, ระบบประปา, ระบบดับเพลิง) ในอาคารสูง ประเภทงานโรงแรม คอนโดมิเนียม ที่พักอาศัยต่างๆ โรงงาน ภัตตาคาร ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้า...

บริษัท เจนเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
18 . วิศวกรประมาณราคางานระบบ(เครื่องกล)
- ถอดแบบตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุ ประมาณราคา ตามแบบที่กำหนด - ติดต่อประสานงานหน้างานกับลูกค้าหรือผู้รับเหมา - ตรวจสอบคุณภาพงานและทำเอกสารส่งมอบลูกค้า - ควบคุมงานและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
19 . วิศวกรโครงการงานระบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างโครงการ ระบบปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง ควบคุมการก่อสร้างและคุณภาพงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง • จัดทำและควบคุมง...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 27,000-32,000
19 ก.ค. 62
20 . วิศวกรระบบอาคาร
- ดูแลงานระบบวิศวกรรมของอาคารและบริหารงานด้านซ่อมบำรุง, งานช่างอาคาร, งานติดตั้งและระบบต่างๆ ในอาคาร - ตรวจสอบและควบคุมให้คำแนะนำในการทำงานด้านระบบวิศวกรรมอาคาร

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
19 ก.ค. 62
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ