JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมและติดตั้งระบบบำบัดนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง - ตรวจเช็คให้คำปรึกษา ดูแลและควบคุมระบบบำบัดนํ้าเสีย - ติดต่อซัพพลายเออร์ต่างๆ ประมาณราคาและควบคมงานผู้รับเหมา - ออกแบบระบบบำบัดนํ้าเส...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 25,000- 30,000
26 พ.ค. 62
2 . Sale Environmental Engineer
รับผิดชอบงานด้านการขาย งานออกแบบให้คำปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล งานขายโครงการระบบ WTP เป็นต้น

West Coast Engineering Co., Ltd. (บริษัทในเครือสหวิริยาฯ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
3 . Environmental Engineer
- ดำเนินการผลิตแบบด้านวิศวกรรมเพื่อใช้ในงานก่อสร้างเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตชิ้นงานให้ถูกต้อง - พัฒนาระบบการทำงานด้านการออกแบบ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ - ศึกษาแล้วค้นคว้าเทคโนโลยีวิ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
24 พ.ค. 62
4 . วิศวกรออกแบบงานระบบสุขาภิบาล
ออกแบบงานระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง

บริษัท เอสทีพ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
5 . Technical Support
1. ค้นหาข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับการกำจัดขยะให้กับฝ่ายการตลาด 2. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการใช้เทคนิคที่เกี่ยวกับการกำจัดขยะให้กับฝ่ายการตลาด 3. สำรวจความต้องการของลูกค้า และวางแผนการทำงานด้าน...

PAN ASIA WATERWORKS CO., LTD.
24 พ.ค. 62
6 . วิศวกรเครื่องกลและสุขาภิบาล
ออกแบบวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร

บริษัท จีโอ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท มิเนอร์วา เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ จำกัด
ไม่จำกัดอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
7 . Environmental Engineer/เจ้าหน้าที่วิศวกรสิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
รายละเอียดงานหน้าที่งาน -ออกแบบ ปรับปรุง และรักษาระบบน้ำดี-น้ำเสีย -ควบคุมการติดตั้งระบบน้ำดี-น้ำเสีย -ทดสอบการเดินระบบน้ำดี-น้ำเสีย -ให้คำปรึกษาด้านงานระบบน้ำดี-น้ำเสียกับลูกค้า -งานสนับสนุนงานข...

บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000 ++
24 พ.ค. 62
8 . Sanitary and Fire Protection Design Engineerรับสมัครด่วน !
1. To work on the design of Environmental, Fire protection Systems for hotel, residential, industrial, and commercial projects 2. Responsible for calculations and detailed design 3. Preparation of ...

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
9 . Commissioning Engineer
- Commissioning ระบบน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภครวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย - ประสานงานห้องปฏิบัติการ - จัดทำเอกสาร Commissioning / จัดทำ Report - ประจำ Office ช่วงที่ไม่มีงาน Commissioning ช่วยงานเอกสาร...

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 พ.ค. 62
10 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
-ตรวจสอบและประเมินราคา -ชี้แจงรายละเอียดเทคนิคกับลูกค้า -จัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 พ.ค. 62
11 . วิศวกรแหล่งน้ำ ( Water Resources )รับสมัครด่วน !
- ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำ - ศึกษาด้านความต้องการใช้น้ำ และศึกษาสมดุลน้ำ - ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ หรืองานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์/ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
12 . Service Engineer (2+yrs in water treatment business is a plus) MSM 6178Urgently Required !
Company Summary : International leader in waste water treatment Location : Bangkok, MRT Lines Job Reference : MSM 6178 JOB DESCRIPTION: • Responsibility  for service activity on eq...

SMARTCRUIT CONSULTANT Co.,Ltd.
เงินเดือน THB 22,000 - 28,000
23 พ.ค. 62
13 . วิศวกรสิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
14 . พนักงาน-ตรวจสอบ
ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน)หรือ UU ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเ...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
15 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม / นักวิทยาศาสตร์
- ดำเนินงานโครงการด้านที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ซิดเอ็น จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
16 . วิศวกรแหล่งน้ำ
- ศึกษา/วิเคราะห์เรื่องความต้องการใช้น้ำ - ศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝน น้ำท่า - วางแผนด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ/ชลประทาน - ศึกษา/เตรียมงาน ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ(Feasibily Report) - ศึกษาและวิเครา...

บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
17 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
1. ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย 2. ประสานงานระหว่างลูกค้าและสำนักงาน

บริษัท เอ้นไวร์ โอเปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
18 . วิศวกรผู้ควบคุมงาน
ควบคุมงานติดตั้ง วางแผนงาน ฯลฯ ดูแล ผู้รับเหมา

บริษัท ไทย-เยอรมัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ