JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 102 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Support Service Engineer
- จัดทำ จัดเก็บ แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลเอกสารสำหรับงานบริการของบริษัท บุคคล ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร - สร้าง จัดเก็บ แก้ไขฐานข้อมูล เอกสารต่างๆ เช่น บัญชี การเงิน ธุรการ วิศวกรโครงการ...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
17 ก.ค. 62

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
หลายอัตรา
17 ก.ค. 62
3 . Project Cost Management (ประจำสำนักงานใหญ่)
-ตรวจสอบปริมาณงาน เพื่อนำไปใช้จัดทำ Budget และควบคุมต้นทุนที่หน่วยงาน และจัดทำ Project Cost Plan เพื่อกำหนดแผนต้นทุนของโครงการ -กำหนดเป้าหมายด้านต้นทุน,กำไรของโครงการ ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุน ...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
17 ก.ค. 62
4 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
-ควบคุมงานติดตั้ง -ส่งมอบ -ควบคุมการใช้อุปกรณ์,เครื่องมือ,กำลังคน,ทดสอบระบบ -รายงานการปฎิบัติงาน -ดูแลซ่อมเบื่องต้น

บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
17 ก.ค. 62
5 . วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรเครื่องกล 1.จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 2.ควบคุมงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลของโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3.ออกแบบ ถอดแบบ และพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรกลให้สามารถทำงานได้อย่างมีป...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
6 . วิศวกรสำนักงาน (Mechanical-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 ก.ค. 62
7 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำภาคเหนือ)
- เขียนแบบและตรวจสอบแบบ (โปรแกรม AutoCAD) - ตรวจสอบและควบคุมโปรเจค และไซต์งานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานผู้รับเหมา ลูกค้า และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารรายงาน และอื่นๆ

Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
8 . วิศวกรเครื่องกล
- เขียนแบบและตรวจสอบแบบ (โปรแกรม AutoCAD) - ตรวจสอบและควบคุมโปรเจค และไซต์งานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานผู้รับเหมา ลูกค้า และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารรายงาน และอื่นๆ

Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
17 ก.ค. 62
9 . วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineering)
1.ควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการบริหารควบคุมงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 2.ดูแลและตรวจสอบงาน เครื่องจักรกลให้เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างของบริษัทฯ 3.ให้คำแนะนำการใช้งานเ...

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
17 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
17 ก.ค. 62
11 . Air Con&Other Mechanical Supervisor/หัวหน้าแผนกเครื่องกลปรับอากาศ
- จัดทำวิธี ขั้นตอน และเทคนิคในการก่อสร้าง - จัดทำร่างแผน Approve วัสดุ - ตรวจสอบ และรับรองการจัดทำเอกสารเพื่อของบฯ สาระงาน - ตรวจสอบ การจัดทำประมาณการต้นทุนงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่างจ้าง - ตรวจติดต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
12 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลUrgently Required !
• จัดเตรียม และนำเสนอเอกสารแนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) และนำเสนอเอกสารให้ลูกค้า • ออกแบบ คำนวณ ตรวจสอบแบบ และจัดเอกสารเตรียมเอกสารรายการคำนวณ • ประชุมหารือภายนอกบริษัทกับวิศวกรโครงสร้าง สถา...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
13 . วิศวกรเครื่องกล
1. ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่างๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และประส...

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
14 . Site Engineer (ME) วิศวกรเครื่องกล รับสมัครด่วน !
ควบคุมงาน ประปา,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เคลียร์แบบ ประสานงานการก่อสร้าง วางแผนการติดตั้ง

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
17 ก.ค. 62
15 . Project Engineer (ประจำนิคมบางชัน)
•การออกแบบโรงงานอาหารสำหรับการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวและการผลิตเครื่องปรุงรส •การออกแบบกระบวนการผลิตและเค้าโครง •ผู้จัดการการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร •วางแผนกิจกรรมไคเซ็น •การวางแผนและควบคุมการลงท...

บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จำกัด
เงินเดือน 30,000-50,000
17 ก.ค. 62
16 . วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรโครงการเครื่องกล
ดูแลควบคุมงานระบบประปา ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ ของโครงการของบริษัทฯ ดูแลควบคุมงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
17 . วิศวกรออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

บริษัท เอสทีพ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
18 . Design Engineerรับสมัครด่วน !
- Design and prepare drawing for the industrial machines or ralated in 3D, then make the fabrication drawing for workshop fabrication. - Collaborate with sale engineer / customers to get the desig...

T.S.K. ENGINEERING CO., LTD.
17 ก.ค. 62

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
20 . วิศวกรติดตั้ง
ลักษณะงานติดตั้ง TPI - ประเมินวิธีติดตั้ง ถังจากสถานที่ติดตั้งหรือจากรูปถ่าย และ Layout - คำนวนค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการติดตั้งแต่ละงาน เพื่อให้ทีมขายเสนอราคา - คำนวนค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการติดตั้งแต่...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
 พบ 102 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ