JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 94 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Staff engineer
Developing customers, maintaining customer relationship, and handling services before and after sales. Sometimes go oversea. ลักษณะงาน : พัฒนาเเละรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ดูเเลงานบริการก่อน - หลั...

บริษัท ซิโน อินดรัสตรี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 28,000-32,000
23 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
23 ส.ค. 62
3 . Air Con&Other Mechanical Supervisor/หัวหน้าแผนกเครื่องกลปรับอากาศ
- จัดทำวิธี ขั้นตอน และเทคนิคในการก่อสร้าง - จัดทำร่างแผน Approve วัสดุ - ตรวจสอบ และรับรองการจัดทำเอกสารเพื่อของบฯ สาระงาน - ตรวจสอบ การจัดทำประมาณการต้นทุนงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่างจ้าง - ตรวจติดต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
4 . Technical Engineer (F.A Manufacture) [T01259]
- Support Application test, sample test on showroom - Support Vision system test, JIG & Tool test for customer - Support demonstration and maintenance robot system - Technical Support customer in T...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Not over 30,000THB (Depend skill/Negotiate)
23 ส.ค. 62
5 . Technical Engineer (Industrial Machine) [T01177]
- Service and Maintenance to customer required - Technical proposal for our clients / Specification suggestions, Providing latest technical information, etc. - Technical inquiry correspondence, Mode...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 – 35,000 THB (Depend on experience)
23 ส.ค. 62
6 . Mechanical Design Engineer (Car and Motor Cycle Parts) [T01111]
- Consider specification and product shape from inisial design concept. - To understand design requirements and production requirements and satisfy required specifications. - Performing optimum prod...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 45,000THB to 80,000THB (Depend on experienced)
23 ส.ค. 62
7 . วิศวกรโครงการ
- บริหารโครงการการเข้าให้คำปรึกษาและฝึกอบรมในการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ ISO 50001 - ควบคุมและกำกับการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ แสงสว่าง พร้อม...

บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
8 . Project Manager, Engineer
- สำรวจสถานที่เพื่อออกแบบระบบและประเมินราคา - เขียนแบบ diagram ด้วยโปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD และ Sketchup - ถอดแบบ ประเมินราคา ทำต้นทุน ประมาณการโครงการ และ BOQ - ทำงานเอกสาร และ เขียนร่าง TOR สำหรั...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
9 . วิศวกรสำนักงาน (Mechanical-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
10 . Design Engineer (IR)
- ออกแบบระบบทำความเย็นแอมโมเนีย - ประเมินราคางานโครงการ - เจรจาต่อรองราคาสินค้าสำหรับประเมินราคา - จัดทำเอกสารช่วยเสนอราคา - จัดทำมาตราฐานการออกแบบอุปกรณ์ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
11 . วิศวกรติดตั้ง (Installation Engineer)
1. งานควบคุมโครงการ 2. บริหารโครงการและควบคุมต้นทุนของโครงการตาม KPI ของแผนกฯ 3. UP DATE SCHEDULE งานทุกสัปดาห์ 4. จัดทำ BOQ 5. จัดทำ Packing List 6. ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนส่งต่างประเทศ 7. อบรม...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
12 . วิศวกรเครื่องกล รับสมัครด่วน !
-ดูแลงานโครงการ -ออกไปไซร์งานต่างจังหวัดเพื่อปฎิบัติงาน

Sil Technology Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-20,000
23 ส.ค. 62
13 . วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรเครื่องมือวัด/วิศวกรไฟฟ้า
- ออกแบบ ดูแล ควบคุม งานเครื่องกล / งานระบบไฟฟ้า ในโครงการบำบัดน้ำเสีย

บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
14 . วิศวกรเครื่่องกล
สามารถออกปฏิบัติงานที่ไซด์งานหรือโรงงานลูกค้าได้, ประสานงาน, ตรวจสอบ,กำกับดูแลผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาให้งานติดตั้งเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ และให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
เงินเดือน 20,000 -30,000
23 ส.ค. 62
15 . Mechanical Engineer
- เขียนแบบและตรวจสอบแบบ (โปรแกรม AutoCAD) - ตรวจสอบและควบคุมโปรเจค และไซต์งานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานผู้รับเหมา ลูกค้า และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารรายงาน และอื่นๆ

Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
23 ส.ค. 62
16 . Mechanical Engineer (ปฏิบัติงานจ.นราธิวาส Site Biomass Power Plant)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานติดตั้ง Piping ,Turbine ,Structure • คิดปริมาณวัสดุหน้างาน • ติดตามความต้องการของผู้รับเหมา • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและลูกค้าได้ • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

Ensys Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการณ์
23 ส.ค. 62

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
18 . วิศวกรเครื่องกล (ไซท์ MRT สายสีส้ม, สัญญาจ้าง 1ปี)
ไซท์งาน: MRT สายส่ีส้ม คลองบ้านม้า, กทม. ระยะเวลาการจ้าง: 1 ปี วันทำงาน: จ-ส (08.00 - 17.00 น.) สวัสดิการ: ประกันสังคม - ควบคุมงานก่อสร้างระบบปรับอากาศสถานี...

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
19 . Project Mechanical Engineer (สัญญาจ้าง 1ปี_ไซท์งานแจ้งวัฒนะ)
- ควบคุมงานก่อสร้างไซท์งานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ติดต่อประสานงานกับทาง main contractor, consult และ owner รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - ตรวจสอบและแก้ไขแบบ shop drawing - ส่งงา...

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท * มีเงินเดือนและประกันสังคม
23 ส.ค. 62
20 . วิศวกรเครื่องกล (ธุรกิจต่างประเทศ)
- ประมาณราคาและดูแบบเครื่องกล และคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดเงื่อนไข รวมถึงดำเนินงานเร่งรัดโครงการให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
 พบ 94 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ