JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 95 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technical Engineer (F.A Manufacture) [T01259]
- Support Application test, sample test on showroom - Support Vision system test, JIG & Tool test for customer - Support demonstration and maintenance robot system - Technical Support customer in T...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Not over 30,000THB (Depend skill/Negotiate)
22 ก.ค. 62
2 . Technical Engineer (Industrial Machine) [T01177]
- Service and Maintenance to customer required - Technical proposal for our clients / Specification suggestions, Providing latest technical information, etc. - Technical inquiry correspondence, Mode...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 – 35,000 THB (Depend on experience)
22 ก.ค. 62
3 . Mechanical Design Engineer (Car and Motor Cycle Parts) [T01111]
- Consider specification and product shape from inisial design concept. - To understand design requirements and production requirements and satisfy required specifications. - Performing optimum prod...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 45,000THB to 80,000THB (Depend on experienced)
22 ก.ค. 62
4 . วิศวกรโครงการ (ระบบปรับอากาศ / เครื่องกล / สุขภิบาล)
- ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโครงการ - ถอดแบบและคำนวณวัสดุในการทำงาน รวมถึงจัดทำและตรวจสอบงบประมาณ - วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรม - จัดทำและตรวจสอบเอกสารเบิกง...

บริษัท จี.เอ็ม.อี.จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
22 ก.ค. 62
5 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำโครงการโซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล)รับสมัครด่วน !
ประจำโครงการงานคอนโดมิเนี่ยม/อาคารสูง (โซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล) - วางแผนและควบคุมโครงการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
6 . Site Engineer (ME) วิศวกรเครื่องกล รับสมัครด่วน !
ควบคุมงาน ประปา,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เคลียร์แบบ ประสานงานการก่อสร้าง วางแผนการติดตั้ง

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
22 ก.ค. 62
7 . วิศวกรเครื่องกล/Engineer (ประจำนิคมฯ บางชัน)
วางแผนและปรับปรุงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ประสานงานและวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในส่วน...

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
8 . Warranty Claim
1.เปิด-ปิด งานเคลมประกัน 2.การส่ง Mail เป็นภาษาอังกฤษให้กับโรงงานที่ต่างประเทศ 3.ทำงานภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดของแบรนด์ พร้อมทั้งต่อรองกลับโรงงาน 4.ติดตามผลการอนุมัติประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ตปท. ...

บริษัท พรีเมียร์ อาฟเตอร์เซลส์ เซอร์วิส จำกัด
22 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
22 ก.ค. 62
10 . Air Con&Other Mechanical Supervisor/หัวหน้าแผนกเครื่องกลปรับอากาศ
- จัดทำวิธี ขั้นตอน และเทคนิคในการก่อสร้าง - จัดทำร่างแผน Approve วัสดุ - ตรวจสอบ และรับรองการจัดทำเอกสารเพื่อของบฯ สาระงาน - ตรวจสอบ การจัดทำประมาณการต้นทุนงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่างจ้าง - ตรวจติดต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
22 ก.ค. 62
12 . วิศวกรเครื่องกล (Head Office)
1.จัดทำ TOR เพื่อกำหนดรายละเอียดเครื่องจักร ตามที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการในส่วนงานเครื่องจักรกลโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้า 2.ออกแบบ ประเมิน และตรวจสอบความถูกต้องของงานด้านเครื่องกลสำหรับโรงงานน้ำตาลและ...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
13 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62

บริษัท มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ+ประสบการณ์
22 ก.ค. 62
15 . วิศวกรเครื่องกล(ประจำsiteยะลา)
-ควบคุม ดูแลระบบเครื่องจักร -ระบบชีวมวล เตาเผา Biomass -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Loxley Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
16 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำภาคเหนือ)
- เขียนแบบและตรวจสอบแบบ (โปรแกรม AutoCAD) - ตรวจสอบและควบคุมโปรเจค และไซต์งานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานผู้รับเหมา ลูกค้า และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารรายงาน และอื่นๆ

Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
17 . วิศวกรเครื่องกล
- เขียนแบบและตรวจสอบแบบ (โปรแกรม AutoCAD) - ตรวจสอบและควบคุมโปรเจค และไซต์งานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานผู้รับเหมา ลูกค้า และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารรายงาน และอื่นๆ

Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
22 ก.ค. 62

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
19 . วิศวกรออกแบบ (ระบบปรับอากาศ)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ คำนวณ และวิเคราะห์การออกแบบ และตรวจสอบระบบเครื่องกลให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม - ปรับปรุงและแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการออกแบบระบบเครื่องกล - ร่วมหารือ เสนอแนะให้กับผู้บังคับบัญชา หรื...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
22 ก.ค. 62
20 . วิศวกรสำนักงาน (Mechanical-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
 พบ 95 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ