JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 90 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
21 ส.ค. 62
2 . Air Con&Other Mechanical Supervisor/หัวหน้าแผนกเครื่องกลปรับอากาศ
- จัดทำวิธี ขั้นตอน และเทคนิคในการก่อสร้าง - จัดทำร่างแผน Approve วัสดุ - ตรวจสอบ และรับรองการจัดทำเอกสารเพื่อของบฯ สาระงาน - ตรวจสอบ การจัดทำประมาณการต้นทุนงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่างจ้าง - ตรวจติดต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
3 . วิศวกรเครื่องกล
- ตรวจสอบ, ทดสอบและบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำดับเพลิง - ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร - ตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ LPG - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ - ติดต่อประสานงาน - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน ว...

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
4 . Technical Engineer (F.A Manufacture) [T01259]
- Support Application test, sample test on showroom - Support Vision system test, JIG & Tool test for customer - Support demonstration and maintenance robot system - Technical Support customer in T...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Not over 30,000THB (Depend skill/Negotiate)
21 ส.ค. 62
5 . Technical Engineer (Industrial Machine) [T01177]
- Service and Maintenance to customer required - Technical proposal for our clients / Specification suggestions, Providing latest technical information, etc. - Technical inquiry correspondence, Mode...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 – 35,000 THB (Depend on experience)
21 ส.ค. 62
6 . Mechanical Design Engineer (Car and Motor Cycle Parts) [T01111]
- Consider specification and product shape from inisial design concept. - To understand design requirements and production requirements and satisfy required specifications. - Performing optimum prod...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 45,000THB to 80,000THB (Depend on experienced)
21 ส.ค. 62
7 . วิศวกรเครื่องกล (ระบบโฮดรอลิค)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน Preventive Maintenance - PM - ความรู้เกี่ยวกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบ Hydraulic - พัฒนา และ วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องจักร Break Down ได้ - ทดสอบติดตามผล...

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด
เงินเดือน 23,000 บาทขึ้นไป
21 ส.ค. 62
8 . วิศวกรโครงการ
- บริหารโครงการการเข้าให้คำปรึกษาและฝึกอบรมในการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ ISO 50001 - ควบคุมและกำกับการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ แสงสว่าง พร้อม...

บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
9 . วิศวกรสำนักงาน (Mechanical-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
10 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำโครงการโซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล)รับสมัครด่วน !
ประจำโครงการงานคอนโดมิเนี่ยม/อาคารสูง (โซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล) - วางแผนและควบคุมโครงการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
11 . วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรเครื่องกล 1.จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 2.ควบคุมงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลของโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3.ออกแบบ ถอดแบบ และพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรกลให้สามารถทำงานได้อย่างมีป...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
12 . วิศวกรเครื่่องกล
สามารถออกปฏิบัติงานที่ไซด์งานหรือโรงงานลูกค้าได้, ประสานงาน, ตรวจสอบ,กำกับดูแลผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาให้งานติดตั้งเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ และให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
เงินเดือน 20,000 -30,000
21 ส.ค. 62
13 . วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรโครงการเครื่องกล
ดูแลควบคุมงานระบบประปา ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ ของโครงการของบริษัทฯ ดูแลควบคุมงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
14 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
- ประสานงานกับ ทีม design engineer ของแผนกในการออกแบบเครื่องจักรที่เหมาะสม - แนะนำ ระบบหรือเครื่องจักรที่เหมาะสมกับข้อจำกัด และความต้องการของลูกค้าในแต่ละโครงการ - เตรียม และสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิค...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
15 . วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
- ทำแผนงานและดูแลงานด้านซ๋อมบำรุงเครื่องจักร - ควบคุมดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทั่วไป

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
16 . Site Engineer (ME) วิศวกรเครื่องกล รับสมัครด่วน !
ควบคุมงาน ประปา,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เคลียร์แบบ ประสานงานการก่อสร้าง วางแผนการติดตั้ง

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
21 ส.ค. 62
17 . วิศวกรจัดซื้อ(เครื่องกล)
ตรวจสอบสเปคและเปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา

บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62

บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
20 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลUrgently Required !
• จัดเตรียม และนำเสนอเอกสารแนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) และนำเสนอเอกสารให้ลูกค้า • ออกแบบ คำนวณ ตรวจสอบแบบ และจัดเอกสารเตรียมเอกสารรายการคำนวณ • ประชุมหารือภายนอกบริษัทกับวิศวกรโครงสร้าง สถา...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
 พบ 90 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ