JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 265 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . QA/QC Engineer (Civil), QA/QC Inspector (Civil)
1.ควบคุมงานให้ได้คุณภาพ 2.ตรวจสอบงานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
22 . วิศวกร ประจำหน่วยงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง และงานตกแต่งภายใน ภายใต้ Concept ที่ตั้งไว้ และ - ควบคุมการก่อสร้าง, กฎหมายควบคุมอาคารเบื้องต้น, วัสดุก่อสร้าง - จัดทำเอกสารแบบสำหรับนำเสนอลูกค้าและประกวดราคา - ประสาน...

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
23 . วิศวกรสนาม (Site Engineer)
1.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.ควบคุมความถูกต้องของการก่อสร้าง 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน 4. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและป...

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
24 . วิศวกรโครงการ ( มีใบ กว. )
- วางแผนการปฏิบัติงานควบคุมงานให้ได้งานตามที่กำหนด - ประเมินราคา - ถอดปริมาณงาน ตรวจเช็คงานให้อยู่ในแผน - ควบคุมวัสดุที่ใช้งานให้อยู่ในแผน - ควบคุมงาน - ดูแล รับผิดชอบงานออกแบบ - ประสานงานต่างๆ ...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 - 30,000 หรือตามตกลง
26 มิ.ย. 62
25 . วิศวกรโครงการ / วิศวกรโยธา
1.วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก 2.เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง และจัดทำประมาณการวัสดุและประมาณราคา 3.จัดทำตารางปฏิบัติงานและควบคุมให้...

บจก.เอ็ม.เค.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 มิ.ย. 62
26 . วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง
1.ตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบ 2.ทำรายงานการทำงานของผู้รับเหมา 3.ตรวจสอบการเบิกงวดงาน 4.จัดทำ Shop Drawing

บริษัท เน็กซ์ สเต็ปส์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
27 . วิศวกรโยธา
1. Controlling of office building construction 2. Controlling of office Maintenance 3. Controlling of office facilities 4. Purchasing for officer equipment 5. Arrangement document for othe...

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
28 . วิศวกรโยธา,วิศวกรการขนส่ง,วิศวกรสำรวจ ออกแบบ
- สำรวจโครงสร้างภาคสนาม เช่น โครงสร้างสะพาน สภาพงานทาง ถนน - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้นหรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ - วิศวกรสำนักงาน บันทึกข้อมูลทางวิศวกรรมจากการสำรวจ - วิศวกรภาคสนา...

บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด/ IMMS Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
29 . วิศวกรสนามรับสมัครด่วน !
-วางแผนการทำงานก่อสร้าง -ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและแผนงาน -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร -รายงานผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ -งานอื่นๆ ตามที่ไ...

บริษัท ซีคอน จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
30 . Senior Site Engineerรับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายละเอียดและขอบเขตงานก่อสร้างบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ประสานงานขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา 3. ประสานงานวางผัง 4. ควบคุมงานตอกเสาเข็ม และควบคุมดูแลงานก่อสร้างบ้านให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ...

บริษัท ซีคอน จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
31 . Project Engineer(PE)
1. วางแผนงานรายเดือน และรายสัปดาห์ 2. ควบคุมและติดตามงานให้ได้ตามแผนงาน 3. ควบคุมคุณภาพในการทำงาน 4. ศึกษาแบบ ทำความเข้าใจ เพื่อตรวจสอบแบบก่อสร้างจริง 5. ตรวจสอบใบขอซื้อ ขอจ้าง 6. จัดทำ...

บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
32 . วิศวกรควบคุมงาน (ตรวจ Shop Drawing)รับสมัครด่วน !
- ติดตามช่าง Main และ ช่าง Sub เข้าหน้างาน - เข้าพบลูกค้าเพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการทำงาน - ตรวจสอบรายการ เปลี่ยนแปลงรายการเลือกวัสดุ - ตรวจสอบรายการสั่งวัสดุที่ได้รับจากช่าง Main - ตรวจสอบงา...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
33 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้าง
-ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง -วางแผนการทำงานแต่ละวันพร้อมจัดช่างเข้าทำงาน -ควบคุมระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละวัน -ตรวจเช็คงาน คุณภาพ -ทำรายงานความคืบหน้าโครงการ -อ่านและเขียนแบบได้ -อื่น ๆ

บริษัท กรุงเทพพัฒนา ซีเอ็มเอส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62

บริษัท จี-มาร์ค คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตกลงตามความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร
26 มิ.ย. 62

บริษัท จี-มาร์ค คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตกลงตามความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร
26 มิ.ย. 62
36 . SITE ENGINEER - วิศวกรสนาม
**หน้าที่โดยสังเขป - ตรวจสอบแบบก่อสร้าง/รายการประกอบแบบ และประสานงานกับผู้ออกแบบ - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมน - ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง - สำรวจ /ออกแบบโ...

bUFFALO bUILT cO.,lTD.
เงินเดือน ตามความสามารถ
26 มิ.ย. 62
37 . วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
-ควบคุมงานตามแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์ -ถอดปริมาณจากแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์ -เขียนใบขออนุมัติซื้อ Purchase Requisition(PR) -เขียนแผนงานไซต์งานที่ดูแลรับผิดชอบ -ตรวจสอบคุณภาพงานผู้รับเหมาและการส่งเบิกของ...

บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
38 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ควบคุมและตรวจสอบการผลิตคอนกรีตของPlant - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ควบคุมการผลิตคอนกรีต ให้ได้มาตรฐานตามที่ออกแบบไว้ - สามารถเขียนแบบเบื้องต้นได้ - สามารถใช้งานโปรแกรม Auto Cad ได้ดี - ประสานงานหน่...

บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
39 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(โยธา)
- เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบความถูกต้องของงาน และปรับแก้ให้ถูกต้อง - แก้ไขปัญหาด้านแบบก่อสร้าง - ดูแลและแก้ไขปัญหางานแบบหน้างาน

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
40 . วิศวกรสำนักงาน (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. รวบรวม, ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญา (ข้อกำหนด, รายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง) 2. ศึกษารายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ รายการประกอบแบบ ขอบเขตการทำงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญ...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
 พบ 265 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ