JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 266 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ส่วนงานซ่อมหลังโอน
• บริหารจัดการงานตรวจรับมอบห้องชุดในแต่ละโครงการ หลังจากโครงการสร้างแล้วเสร็จ • ติดต่อกับลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหา รับข้อร้องเรียน และความต้องการด้านการบริการ • บริหารดูแลงานซ่อมห้องชุดลูกค้า และงานซ่...

Grand Unity Development Co., Ltd.
23 พ.ค. 62
2 . วิศวกร / โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม - ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารแ...

บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
3 . วิศวกรโยธา,วิศวกรการขนส่ง,วิศวกรสำรวจ ออกแบบ
- สำรวจโครงสร้างภาคสนาม เช่น โครงสร้างสะพาน สภาพงานทาง ถนน - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้นหรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ - วิศวกรสำนักงาน บันทึกข้อมูลทางวิศวกรรมจากการสำรวจ - วิศวกรภาคสนา...

บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด/ IMMS Co., Ltd.
เงินเดือน 19,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
4 . วิศวกรเขียนแบบ
1. เขียนแบบสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมก่อสร้าง ปฏิบัติงานด้านเทคนิคกับสถาปนิก วิศวกรโยธา มัณฑนากรในการเขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพร่างหรือจากบันทึกแสดงรายการต่างๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ...

บริษัท วีเอสซีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
5 . Office Engineer รับสมัครด่วน !
- BOQ, งบประมาณ - BOQ, เสนอราคา รวมถึงออกแบบด้านวิศวกรรม ฯลฯ

บริษัท ดี.บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
23 พ.ค. 62
6 . วิศวกร / ควบคุมคุณภาพ (QC Engineer)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพ งานก่อสร้างโครงการ - ดูแล กระบวน อบรมที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนงานก่อสร้าง

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
7 . Service Technician
1.เข้าไซท์งานเพื่อวัดแบบกับลูกค้า 2.เช็คแบบตามที่ลูกค้าส่งมาให้ 3.ติดต่อประสานงานกับทีมขายและประสานงานกับลูกค้า 4.เข้าไซท์เพื่อส่งมอบสินค้า 5.รับผิดชอบงานเซอร์วิสอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลิงค์เค บัสเวย์ ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน 16,000++ ( ตามตกลง )
23 พ.ค. 62
8 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) ประจำหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
9 . OE รับสมัครด่วน !
1.ประมาณการต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างโครงการ 2.ถอดแบบปริมาณงานจากแบบ,ถอดแบบ,สอบราคาจัดจ้างผรม. 3.ติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าผลงาน ปริมาณคุณภาพงานก่อสร้างทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของโครงการ และ...

บริษัท ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตกลงและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
10 . Civil and Structural Design Engineersรับสมัครด่วน !
1.To work on the structural design for various projects such as hotel, residential, industrial, and commercial projects. 2.Responsible for calculations and detailed design of the structural engineer...

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
11 . วิศวกรโยธา (ประจำสำนักงาน)
- ออกแบบโครงสร้างสะพานและโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นๆ - เขียนแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยโปรแกรม Autodesk Revit

บริษัท เอ็น อาร์ เอส ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
23 พ.ค. 62
12 . วิศวกรโยธา
ควบคุมคนงาน จัดการหน้างาน และจัดการวัสดุอุปกรณ์หน้างาน

บริษัท เอ็น อาร์ เอส ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
23 พ.ค. 62
13 . M&E (Mechanical and Electrical) Supervisor /วิศวกรงานระบบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการออกแบบงานวิศวกรรมระบบ(ไฟฟ้า เครื่องกล ระบบประปาและ ระบบปรับอากาศ)ของร้านอาหารสำหรับสาขาเปิดใหม่และสาขาที่ปรับปรุงให้สอดคล้องและรองรับกับการขยายตัวของแต่ละแบรนด์ -...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 40,000
23 พ.ค. 62
14 . Site Engineer
-วางแผนงาน,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา -ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมน/ผู้รับเหมา

บริษัท เอ็มพลัสจี ฟาซาด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
15 . วิศวกรงานทางรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบรายละเอียดงานทาง 2. ถอดแบบและคิดปริมาณงาน 3. เขียนรายงานในส่วนของงานวิศวกรรม 4. ประสานกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 62
16 . วิศวกรโครงสร้าง (สายงานท่าเรือ Port Engineer)
1. สำรวจพื้นที่โครงการ 2. จัดทำรายงาน 3. คำนวณรายการประกอบแบบ BOQ 4. สามารถออกแบบรายละเอียดได้

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 62
17 . วิศวกรโครงการ
- สนับสนุน Project Manager ในการบริหารโครงการ - ควบคุมงานโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง - ประสานงานกับฝ่ายออกแบบ ลูกค้า และ Vender - จัดทำเอกสารประกอบการส่งมอบ

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 พ.ค. 62
18 . Office Engineer Urgently Required !
-ตรวจคุณภาพงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย -ถอดวัสดุ -จัดทำแผนเวลาและแผนงบประมาณงานก่อสร้าง ติดตามแผนงาน ตรวจสอบและรายงานผล -ควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง

บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
19 . วิศวกรโยธา
- ตรวจสอบ ออกแบบรายละเอียด และประมาณราคางานก่อสร้าง พร้อมจัดทำข้อเสนอทางด้านวิศวกรรมของโครงการก่อสร้าง

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 62
20 . ช่างบำรุงรักษาโยธา
ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงทางพิเศษและอาคารสำนักงาน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
23 พ.ค. 62
 พบ 266 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ