JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 258 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรประจำโครงการ/Site Engineer Civil
1.วางแผนงานและควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2.ประสานงาน,ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 3.ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา ติดตามผลงาน ให้เป็...

Firm Construction Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 23,000 + ประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรโยธา (โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้าง ส่วนของงานโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้าง เพื่อที่จะสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62
3 . Civil Engineer (Construction Company) [T01183]
- Monitoring and control Facility construction of site - Paving works - Test course construction of the manufacturer - Communicating and coordinate with contractors, consultants, co-workers and cli...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 to 40,000THB (Depends on experiences & ability)
17 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรโยธา
1. วางแผนและบริหารควบคุมงานก่อสร้าง/ Planning managing and control of construction. 2. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา/ Inspect, follow up and liaising operation of foreman and contr...

บริษัท พีทีเอฟ เรียลตี้ (2015) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรสนาม / วิศวกรสำนักงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ศึกษาแบบอย่างรอบคอบและเข้าใจ 2. ถอดแบบและคำนวณปริมาณ / วัสดุให้เสร็จตรงตามกำหนด 3. ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ 4. ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้...

PMec Engineering Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรงานทางรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบรายละเอียดงานทาง 2. ถอดแบบและคิดปริมาณงาน 3. เขียนรายงานในส่วนของงานวิศวกรรม 4. ประสานกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรโครงสร้าง (สายงานท่าเรือ Port Engineer)
1. สำรวจพื้นที่โครงการ 2. จัดทำรายงาน 3. คำนวณรายการประกอบแบบ BOQ 4. สามารถออกแบบรายละเอียดได้

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรโยธา / วิศวกรสนาม
ควบคุมและวางแผนงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว อาคารสำนักงาน

บริษัท เอ็ม.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- เขียนแบบ - คำนวณราคา

บริษัท โชคพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
10 . Office Engineer (Civil) / วิศวกรโยธาประจำสำนักงานใหญ่
- จัดเตรียมแผนงานแบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ - ทำ Payment เบิกจ่ายงวดงาน และคิดงาน เพิ่ม - ลด - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการก่อสร้างของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ - จัด...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
11 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
12 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
13 . วิศวกรควบคุมงาน
- เขียนแบบ ควมคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม - สั่งวัสดุเข้าหน่วยงาน ประสานงานกับเจ้าของโครงการ - ประมาณราคา - ประจำ กทม. 1 ตำแหน่ง ,กำแพงเพชร 1 ตำแหน่ง

บริษัท พรีดีไซน์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62
14 . Office Engineerรับสมัครด่วน !
- รวบรวม, ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญา (ข้อกำหนด, รายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง) - ศึกษรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ รายการประกอบแบบ ขอบเขตการทำงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาว่...

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน negotiable
17 มิ.ย. 62

บริษัท ช. การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
16 . วิศวกรโยธา ประจำ site งาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1) วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ 2) เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา ทำ Shop Drawing ได้ 3) ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ 4) ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับ...

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
17 . Civil Engineer
- Lead R&D of the construction related products of the company - Lead and complete construction Technique of New Building Material Product *** ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8:00 - 17:00 น.

Building Blocs Co., Ltd. (บริษัท บิลดิ้งบล็อคส์ จำกัด)
เงินเดือน 30,000 - 50,000
17 มิ.ย. 62
18 . ช่างเทคนิคโยธา/ระบบ
ควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
19 . วิศวกรโยธาอาวุโส (สามัญ) รับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
20 . วิศวกรโยธา
บริหาร ควบคุม ดูแล งานก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอาง

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
 พบ 258 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ