JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 250 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Engineerรับสมัครด่วน !
- บริหารงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง ภาคสนาม - ควบคุมคุณภาพงานและแรงงานให้ได้ผลงานตามที่คาดหวัง - ผลักดันและควบคุมแผนงานก่อสร้างในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามก...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ - ความสามารถ
18 ก.ค. 62
2 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 3.แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน ตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด 4.แจ้งความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
18 ก.ค. 62
3 . Office Engineer
1.จัดทำเอกสารต่างๆของโครงการที่รับผิดชอบ ให้ถูกต้องและเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.ขณะดำเนินการโครงการ แผนงาน ( แผนงานหลัก ) / ประจำเดือน / สัปดาห์ / ประจำวัน ) 3.การเตรียม ก่อนเริ่มงาน ( วัสดุ / อุ...

บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
4 อัตรา ด่วน ๆๆๆ
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท (ไม่รวมสวัสดิการ)
18 ก.ค. 62
4 . Site Engineer ไซต์งานกรุงเทพรับสมัครด่วน !
1. เปิด PR สั่งจ้างผู้รับเหมา และตรวจสอบผลงานก่อสร้าง 2. ตรวจสอบความถูกต้องของงานให้สอดคล้องกับแบบ 3. เร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผน 4. ตรวจสอบความเรียบร้อย ของงานผู้รับเหมาหลักให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ...

บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 28,000
18 ก.ค. 62
5 . Structural & Civil Supervisor / หัวหน้าแผนกโครงสร้าง-โยธา (ประจำสำนักงานใหญ่)
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา • จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนการจ่ายเงิน ความก้าวหน้าของงาน ประเมินและปรับปรุง แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง • พัฒนา ปรับปรุงขบวนการทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
6 . Site Engineer (วิศวกรสนาม)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณา และให้ความช่วยเหลือใน เนื้อหาสาระทางด้านวิศวกรรม - พิจารณาทบทวนวิธีการ รายการการก่อสร้าง และการตรวจตราเฝ้าสังเก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
18 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ที่ดินและโครงการรับสมัครด่วน !
- การประเมินที่ดินและโครงการฯ ประจำฝ่ายบริหาร - การทำรังวัดที่ดิน - การทำแผนที่ทางอากาศ - การโอนที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
18 ก.ค. 62
8 . Cost Engineer (วิศวกรต้นทุน)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมต้นทุนและสัญญาสำนักงานใหญ่ - รายงานผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับรายได้ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ - เบิกเงินงวดงานในแต่ละเดือนและควบคุมงบประมาณของโครงการ ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
18 ก.ค. 62
9 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
10 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
11 . ผู้ช่วยวิศวกร
1.งานเขียนแบบ 2.งานจัดทำเอกสาร เก็บข้อมูล 3.งานOfficeอื่นๆ

บริษัท ช.สยาม ก่อสร้าง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
12 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( Supervisor )
- วางแผนงานก่อสร้าง - ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานและเสร็จตามกำหนดงวดงาน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - คุมงานตามโซนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริษัท บิวท์ ทู บิวด์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ค. 62
13 . วิศวกรโครงการ (ประจำพระราม 9/รามอินทรา)
- บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่าง ๆ ภายในโครงการ - แนะนำงานด้านเทคนิค ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้ - จัดทำแผนงานก่อสร้าง ท้้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ คนงาน และเครื่องจักรได้ - สามารถตรวจ...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
14 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
- ประสานงานด้านแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกับลูกค้า - ประสานงานด้านแบบกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในสำนักงานและหน่วยงาน

บริษัท โอเรียนตัล โพรเฟสชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลตันส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
15 . Lead Civil Engineer (52396)
- Plan, Design, Develop and check the structure of the plan to meet the standards and requirements. - Suggesting solutions to improve the operations. - Contact, control, supervise, coordinate with c...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 45,000-55,000
18 ก.ค. 62
16 . Structural Engineer
- ออกแบบโครงสร้างออกแบบโครงสร้างชั่วครัวระหว่างก่อสร้าง, ออกแบบแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้างเเละประสานงาน

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนบริษัท
18 ก.ค. 62
17 . QS.Engineer
- ทำงานเพิ่มลดในโครงการ พร้อมต่อรองราคากับ CM - ทำ Payment โครงการ พร้อมสรุปสถานะและต้นทุนเทียบกับ Payment(รายรับ) - เจรจาต่องรองราคาเพิ่มลด กับ consultant - ออกไปประชุมกับโครงการได้ 2-3 วันต่ออาท...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
18 ก.ค. 62
18 . วิศวกรสำนักงาน Office Engineer
- ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปต้นทุนและความคืบหน้างาน - ถอดแบบประมาณราคาตามความจำเป็น

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
18 ก.ค. 62
19 . วิศวกรโครงการ (ประจำกทม.และ ตจว.)รับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนงานการใช้วัสดุในโครงการ แผนงานกำลังพลในโครงการ แผนงานการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโครงการ -จัดเตรียมวิธีการก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้าง,สถาปัตย์และงานระบบที่จำเป็นในโครงการ -เจรจาตกลงเรื่องมา...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
18 ก.ค. 62
20 . วิศวกรสนาม ประจำโครงการ กรุงเทพมหานคร
-รับผิดชอบดูแล ควบคุมงาน ประสานงาน ประจำหน่วยงานก่อสร้าง -ถอดปริมาณงาน ตรวจเช็คงานให้ตรงตามแบบ -ควบคุมวัสดุที่ใช้งานให้อยู่ในแผน -วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมงานให้ได้งานตามที่กำหนด -ควบคุมหน้างานให...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
18 ก.ค. 62
 พบ 250 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ