JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 265 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Office Engineerรับสมัครด่วน !
- รวบรวม, ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญา (ข้อกำหนด, รายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง) - ศึกษรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ รายการประกอบแบบ ขอบเขตการทำงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาว่...

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน negotiable
19 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรสนาม (Site Engineer)
1.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.ควบคุมความถูกต้องของการก่อสร้าง 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน 4. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและป...

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
19 มิ.ย. 62
3 . อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรรม สาขาโยธา (อมรมฟรี)
เอพี อะคาเดมี ชวนคุณมาอบรมทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร (สาขาโยธา) อบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น จำนวน 100 ที่นั่ง เท่านั้น ขั้น...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
100 ที่นั่งเท่านั้น
19 มิ.ย. 62
4 . Senior Contractor Sourcing and Management
1.ทำหน้าที่จัดหาจัดจ้างและคัดกรอง ผู้รับเหมาและ Supplier สำหรับงานซ่อมและวัสดุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานและนโยบาย 2.ทำหน้าที่ประสานงาน เจรจาต่อรอง ตรวจสอบรายละเอียดและเปรียบเทียบราคาวัสดุภัณฑ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
5 . Home Advisor (วิศวกรที่ปรึกษาด้านที่อยู่อาศัย) - มีปสก.บ้าน/ทาวน์โฮม 5 ปีขึ้นไป
เป็นที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำในการอยู่อาศัย โดยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ช่วย/ที่ปรึกษาในการดูแลบ้านทุกรูปแบบ (ทั้งบริการตรวจเช็คคุณภาพบ้านทั้งหลัง, บริการเรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบพื้นฐานภายในบ้าน, เป...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าเดินทาง + ค่าครองชีพ + ค่าวิชาชีพ + Incentive + Bonus
19 มิ.ย. 62
6 . Site Engineer [โซนสุขสวัสดิ์ / กัลปพฤกษ์ / บางมด] (มีปสก.ทำงาน 2 ปีขึ้นไป)
ผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามแผนงานและดูแลให้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน โดยควบคุมความถูกต้องทางกระบวนการและดูแลความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง และกำลังคนผู้รับเหมา รวมถึงการส่งมอ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
7 . Site Engineer [โซนรามอินทรา/สายไหม/รังสิต] (มีปสก.ทำงาน 3ปีขึ้นไป)
ทำงานกับ AP ดีอย่างไร? 1. เป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ได้แสดงศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ 2. มี AP Academy คอยเติมเต็มทักษะและความรู้รอบด้าน ทำให้น้องๆ ได้พัฒนาต...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
8 . Quality Assurance วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (คอนโดมิเนียม)
• มีภารกิจสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพห้องชุดและการตรวจประเมินคุณภาพงานก่อสร้างโครงการแนวสูง ให้ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด • เข้าตรวจสอบงาน end product ห้องชุดทุกห้อง...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
9 . Quality Assurance (House/Townhome) วิศวกรตรวจสอบคุณภาพงานแนวราบ (โซนกทม.ตอนบน)
1.ตรวจสอบการทำงานก่อสร้าง ให้ได้ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด 2.ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง แก้ไขปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท และ ตามหลักวิศวกรรมกำหนด 3.สำรวจ ตรวจสอบ ประเมินงานที่เกี่ย...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์+ ค่าน้ำมัน
19 มิ.ย. 62
10 . Project Engineer / Asst. Project Manager (บ้านเดี่ยว)รับสมัครด่วน !
• วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรร...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
11 . วิศวกรโครงการ
1.วางแผนและควบคุมดูแลการทำงานของโฟร์แมน ผู้รับเหมา ช่างและคนงานในไซด์งาน 2.บริหารงานในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3.นำตรวจบ้านและจัดเก็บงานดีเฟค เพื่อส่งมอบบ้านให้ลูกค้าตามกำหนด 4.อื่นๆตามที่ได...

บริษัท ทีรพัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
12 . Project Engineer (Structure Site) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
รับผิดชอบงานโครงการในส่วนงานโครงสร้าง ประสานงานกับผู้ออกแบบและควบคุมการทำงานขอผู้รับเหมาในส่วนงานดครงสร้างให้ได้มาตรฐานและตรงตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ ดำเนินการตรวจสอบหน้างานเพื่อทำเรื่องเบิกจ่ายค่างวด...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
13 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด 3.จัดการบริหารสั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงาน 4.รายงานความคืบหน้าของงานต่อผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด.
เงินเดือน 25,000+++
19 มิ.ย. 62
14 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการดำเนินงานโครงการให้ถูกต้องตามแบบและตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนในเรื่องเชิงเทคนิคและเชิงวิศวกรรม - แก้ไขแบบตามความต้องการของบริษัท - จัดการแ...

บริษัท ปีเตอร์สัน 1990 จำกัด
19 มิ.ย. 62
15 . วิศวกรโครงการ
- วางแผนจัดเตรียม และจัดส่งวัสดุ ให้กับหน่วยงานประกอบ และควบคุมจ้ดการ งานติดตั้งอลูมิเนียม-กระจก ฝ้า ให้เรียบร้อยตามแผนงานที่กำหนด - ประสานงานระหว่างโครงการ และหน่วยงาน ต่างๆ อย่างมีประสิทธิ๓าพ ...

บริษัท เอสที อลูคอน จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
19 มิ.ย. 62
16 . Production Development (Real Estate)
- ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนการ ให้สอดคล้องกับ Business Plan หรือ Operation ของโครงการ - รับผิดชอบการจัดจ้าง ผู้ออกแบบผู้ควบคุมงานให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ Sho...

บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
19 มิ.ย. 62
17 . วิศวกรเทคนิค
ลักษณะงาน • ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ แนะนำเสนอการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง ช่วยงานฝ่ายขายในการอบรมให้ความรู้สินค้ากับลูกค้าในประเทศ ทั้งโครงการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรโยธา / วิศวกรสนาม
ควบคุมและวางแผนงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว อาคารสำนักงาน

บริษัท เอ็ม.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
19 . วิศวกร / โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม - ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารแ...

บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
20 . Site Engineer
- ร่วมกำหนดแผนงานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน - ตรวจสอบงานลด งานเพิ่ม - ตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ในโครงการตามมาตรฐานของบริษัท - ตรวจสอบงานและตรวจรับมอบงานที่ดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างก่อนส่งงาน ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
 พบ 265 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ