JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 247 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)
1. ควบคุม ตรวจสอบ และทดสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพ เป็นไปตามแบบและแผนงาน 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน 4. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ จัดทำบันทึกป...

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
1. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการ 2. ตรวจสอบรายงาน เอกสารต่างๆ และความก้าวหน้าของโครงการ 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประสานงานกับเจ้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
3 . วิศวกร/ผู้ช่วยวิศวกร/โฟร์แมน (สายงานก่อสร้าง)
ควบคุม และดูแลงานก่อสร้างบ้าน , คอนโดมิเนียม และอื่นๆ ให้เสร็จงานตามแผนงานที่กำหนด โซนเทพารักษ์, คลอง6 เพชรเกษฒ81, บ้านกล้วย,วัชรพล)

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหลายอัตรา
เงินเดือน รายได้สูง
20 ก.ค. 62
4 . Structural & Civil Supervisor / หัวหน้าแผนกโครงสร้าง-โยธา (ประจำสำนักงานใหญ่)
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา • จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนการจ่ายเงิน ความก้าวหน้าของงาน ประเมินและปรับปรุง แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง • พัฒนา ปรับปรุงขบวนการทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
5 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
6 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
7 . ผู้ช่วยวิศวกร
1.งานเขียนแบบ 2.งานจัดทำเอกสาร เก็บข้อมูล 3.งานOfficeอื่นๆ

บริษัท ช.สยาม ก่อสร้าง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
8 . ผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างปั้มน้ำมัน (QC Man) (SGS-TSS)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด(สถานีบริการน้ำมัน) • ติดตามตรวจสอบงานโยธาเบื้องต้นได้ เช่น การทำเสาเข็มเจาะ, การทำฐานเสา, การตั้งเสา, การยึดต่อโครงสร้าง เป็นต้น • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
20 ก.ค. 62
9 . Office Engineer
1. รวบรวม ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างของแต่ละโครงการ 2. ตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการของแต่ละไซต์งาน ว่าสอดคล้องกับรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างแต่ละโครงการหรือไม่ 3. ประสานงาน รับ - ส่งข...

บริษัท โซโนม่า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
10 . วิศวกรโยธา (โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้าง ส่วนของงานโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้าง เพื่อที่จะสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
11 . Civil Engineer (Construction Company) [T01183]
- Monitoring and control Facility construction of site - Paving works - Test course construction of the manufacturer - Communicating and coordinate with contractors, consultants, co-workers and cli...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 to 40,000THB (Depends on experiences & ability)
20 ก.ค. 62
12 . วิศวกรไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธารับสมัครด่วน !
- งานโครงสร้างและสถาปัตย์,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,ปรับอากาศและระบายอากาศ,ระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - งานตกแต่งภายใน - ติดต่อประสานงานกับโฟร์แมน - งานเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ***ห...

บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ก.ค. 62
13 . วิศวกรโยธา อาวุโส
- วางแผน/ควบคุม/บริหารการก่อสร้าง/ควบคุมปริมาณและการเบิก-จ่าย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - ออกแบบ / ตรวจสอบ งานด้านโยธา

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์และความสามารถต่อรองได้
20 ก.ค. 62
14 . วิศวกรโยธา / โฟร์แมน (Civil Engineer / Foreman)
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน 2. จัดทำ Shop Drawing เพื่อใช้ในการก่อสร้าง 3. ถอดแบบประมาณราคา เพื่อสั่งซื้อวัสดุและจัดจ้างผู้รับเหมา 4. ควบคุมการทำงานของช่างและผู้รับเหมาช่วง 5. ติดต่อประ...

บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-30,000 (มีค่าที่พักให้)
20 ก.ค. 62
15 . วิศวกรสนาม / วิศวกรสำนักงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ศึกษาแบบอย่างรอบคอบและเข้าใจ 2. ถอดแบบและคำนวณปริมาณ / วัสดุให้เสร็จตรงตามกำหนด 3. ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ 4. ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้...

PMec Engineering Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
16 . วิศวกรสนามรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของช่างติดตั้ง หรือผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - ประสานงานกับเจ้าของงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและสรุปรายงานความสำเร็จของงาน

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (+ประสบการณ์)
20 ก.ค. 62
17 . Structural Engineer
- ออกแบบโครงสร้างออกแบบโครงสร้างชั่วครัวระหว่างก่อสร้าง, ออกแบบแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้างเเละประสานงาน

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนบริษัท
20 ก.ค. 62
18 . QS.Engineer
- ทำงานเพิ่มลดในโครงการ พร้อมต่อรองราคากับ CM - ทำ Payment โครงการ พร้อมสรุปสถานะและต้นทุนเทียบกับ Payment(รายรับ) - เจรจาต่องรองราคาเพิ่มลด กับ consultant - ออกไปประชุมกับโครงการได้ 2-3 วันต่ออาท...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
20 ก.ค. 62
19 . วิศวกรสำนักงาน Office Engineer
- ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปต้นทุนและความคืบหน้างาน - ถอดแบบประมาณราคาตามความจำเป็น

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
20 ก.ค. 62
20 . วิศวกรโครงการ (ประจำกทม.และ ตจว.)รับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนงานการใช้วัสดุในโครงการ แผนงานกำลังพลในโครงการ แผนงานการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโครงการ -จัดเตรียมวิธีการก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้าง,สถาปัตย์และงานระบบที่จำเป็นในโครงการ -เจรจาตกลงเรื่องมา...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
20 ก.ค. 62
 พบ 247 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ