JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 251 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วผู้จัดการอาคาร (งานปรับปรุงพื้นที่)
- ควบคุมผู้รับเหมาในการปรับปรุงพื้นที่ - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดอาจไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
17 ก.ค. 62
2 . Site Engineer (โซนนนทบุรี, โซนพัฒนาการ)
- ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป - ตรวจบ้าน และส่งมอบบ้านกับลูกค้า - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
17 ก.ค. 62
3 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)
1. ควบคุม ตรวจสอบ และทดสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพ เป็นไปตามแบบและแผนงาน 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน 4. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ จัดทำบันทึกป...

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
17 ก.ค. 62
4 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
1. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการ 2. ตรวจสอบรายงาน เอกสารต่างๆ และความก้าวหน้าของโครงการ 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประสานงานกับเจ้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
17 ก.ค. 62
5 . วิศวกรโยธา (ศูนย์ลุมพินีหรือศูนย์มหาชัย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ: 1.วิเคราะห์ต้นทุนและเสนอราคางาน 2.ติดต่อประสานงานทีม Fabrication/จัดซื้อ 3.แก้ไขปัญหาแบบและเข้าพบลูกค้า

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.ค. 62
6 . วิศวกรโยธา อาวุโส
- วางแผน/ควบคุม/บริหารการก่อสร้าง/ควบคุมปริมาณและการเบิก-จ่าย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - ออกแบบ / ตรวจสอบ งานด้านโยธา

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์และความสามารถต่อรองได้
17 ก.ค. 62
7 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 3.แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน ตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด 4.แจ้งความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
17 ก.ค. 62
8 . Project Engineerรับสมัครด่วน !
- บริหารงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง ภาคสนาม - ควบคุมคุณภาพงานและแรงงานให้ได้ผลงานตามที่คาดหวัง - ผลักดันและควบคุมแผนงานก่อสร้างในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามก...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ - ความสามารถ
17 ก.ค. 62
9 . Structural & Civil Supervisor / หัวหน้าแผนกโครงสร้าง-โยธา (ประจำสำนักงานใหญ่)
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา • จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนการจ่ายเงิน ความก้าวหน้าของงาน ประเมินและปรับปรุง แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง • พัฒนา ปรับปรุงขบวนการทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
10 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
11 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
12 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารงานก่อสร้าง - ควบคุมและดูแลผู้รับเหมาได้ดี - ควบคุมประมาณราคาได้

บริษัท อาชานิ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
13 . Project Engineer
- วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานผู้รับเหมา - ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพมาตรฐาน - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - บริหารงานสำ...

บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
14 . วิศวกรโยธา
-ควบคุมดูแลโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ -สามารถถอดแบบ และประมาณราคาตามที่บริษัทมอบหมายงานได้ -จัดทำแผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule) ส่งวิศวกรโครงการและผู้จัดการโครงการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ...

บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
15 . วิศวกรโยธา ประจำ site งาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1) วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ 2) เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา ทำ Shop Drawing ได้ 3) ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ 4) ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับ...

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
16 . ผู้ช่วยวิศวกร
1.งานเขียนแบบ 2.งานจัดทำเอกสาร เก็บข้อมูล 3.งานOfficeอื่นๆ

บริษัท ช.สยาม ก่อสร้าง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
17 . วิศวกรสนามรับสมัครด่วน !
1. ศึกษาแบบ และรายละเอียดของโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 2. สำรวจหน้างาน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการ เพื่อประเมินแบบและคาดการณ์อุปสรรคต่างๆ 3. จัด...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
18 . Structural Engineer
- ออกแบบโครงสร้างออกแบบโครงสร้างชั่วครัวระหว่างก่อสร้าง, ออกแบบแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้างเเละประสานงาน

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนบริษัท
17 ก.ค. 62
19 . QS.Engineer
- ทำงานเพิ่มลดในโครงการ พร้อมต่อรองราคากับ CM - ทำ Payment โครงการ พร้อมสรุปสถานะและต้นทุนเทียบกับ Payment(รายรับ) - เจรจาต่องรองราคาเพิ่มลด กับ consultant - ออกไปประชุมกับโครงการได้ 2-3 วันต่ออาท...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
17 ก.ค. 62
20 . วิศวกรสำนักงาน Office Engineer
- ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปต้นทุนและความคืบหน้างาน - ถอดแบบประมาณราคาตามความจำเป็น

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
17 ก.ค. 62
 พบ 251 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ