JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 263 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบ - ควบคุมผู้รับเหมา ดูแลงานด้านงานก่อสร้าง - สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี - ตรวจสอบ ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์จาก vendors ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ...

บริษัท พี.ไนน์ตี้ทู จำกัด
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
18 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรโยธา (ออกแบบ / ที่ปรึกษาคุมงาน)
• วางแผนควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • ประสานงานกับเจ้าของโครงการและฝ่ายออกแบบและควบคุมการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ • เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานความคืบหน้าโครงการ และเอกสารต่างๆของโครง...

P MACH (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 ++ (ตามประสบการณ์)
18 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรโครงการ (ประจำพระราม 9/รามอินทรา)
- บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่าง ๆ ภายในโครงการ - แนะนำงานด้านเทคนิค ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้ - จัดทำแผนงานก่อสร้าง ท้้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ คนงาน และเครื่องจักรได้ - สามารถตรวจ...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
4 . Office Engineer (Civil) / วิศวกรโยธาประจำสำนักงานใหญ่
- จัดเตรียมแผนงานแบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ - ทำ Payment เบิกจ่ายงวดงาน และคิดงาน เพิ่ม - ลด - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการก่อสร้างของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ - จัด...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
5 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
6 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรโยธา (โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้าง ส่วนของงานโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้าง เพื่อที่จะสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรโยธา
บริหาร ควบคุม ดูแล งานก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอาง

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
9 . Civil Engineer (Construction Company) [T01183]
- Monitoring and control Facility construction of site - Paving works - Test course construction of the manufacturer - Communicating and coordinate with contractors, consultants, co-workers and cli...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 to 40,000THB (Depends on experiences & ability)
18 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรโยธา (มีใบ กว.)รับสมัครด่วน !
คำนวนค่าการรับน้ำหนัก และออกแบบโครงสร้างตามหลักมาตรฐาน ติดต่อหน่วยงานทดสอบการก่อสร้างเจรจาและสั่งงานโฟร์แมน ตรวจสอบหน้างานกับแบบ วางแผนงาน ทำ S-Curve และสั่งวัสดุรวมถึงการถอดรายการวัสดุ สั่งของ ถอดราค...

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
18 มิ.ย. 62
11 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( Supervisor )
- วางแผนงานก่อสร้าง - ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานและเสร็จตามกำหนดงวดงาน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - คุมงานตามโซนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริษัท บิวท์ ทู บิวด์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
12 . Site Engineer (วิศวกรสนาม)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณา และให้ความช่วยเหลือใน เนื้อหาสาระทางด้านวิศวกรรม - พิจารณาทบทวนวิธีการ รายการการก่อสร้าง และการตรวจตราเฝ้าสังเก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
18 มิ.ย. 62
13 . Cost Engineer (วิศวกรต้นทุน)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมต้นทุนและสัญญาสำนักงานใหญ่ - รายงานผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับรายได้ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ - เบิกเงินงวดงานในแต่ละเดือนและควบคุมงบประมาณของโครงการ ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
18 มิ.ย. 62
14 . วิศวกรออกแบบโครงสร้าง เขื่อน ถนน สะพาน Structural Design Engineer
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว. อายุ 25-35 ปี มีประสบการณ์ในการทํางานโยธา อย่างน้อย 3 ปี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ ทํางานเป็นทีมได้ ส่งใบสมัครทาง jobth...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
15 . วิศวกรภาคสนามโครงการแนวราบ (Site Engineer)รับสมัครด่วน !
- วางแผนโครงการก่อสร้าง ได้แก่ แผนงาน,งบประมาณการก่อสร้าง,อุปกรณ์,ทีมงาน และผู้รับเหมา - ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้เป็นไปต...

บริษัท บริทาเนีย จำกัด ในเครือออริจิ้น
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่หรือวิศวกรบริการเทคนิค(โยธา)
1.ควบคุมดูแลผู้รับเหมาในส่วนของงานสี งานปูน และงานบล็อคของโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ 2.แก้ไขปัญหาในด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท และช่วยผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์ 3.งานเขียนแบบและอ่...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
17 . Engineerรับสมัครด่วน !
1. สามารถทำงานในเวลากลางคืนได้ 2. สามารถควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานเป็นไปตามแผนงานได้ 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซน เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 18,000-26,000
18 มิ.ย. 62
18 . อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรรม สาขาโยธา (อมรมฟรี)
เอพี อะคาเดมี ชวนคุณมาอบรมทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร (สาขาโยธา) อบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น จำนวน 100 ที่นั่ง เท่านั้น ขั้น...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
100 ที่นั่งเท่านั้น
18 มิ.ย. 62
19 . วิศวกรโครงการ
ประสานกับผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง หรือบำรุงรักษางานระบบต่างๆ ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, สุขาภิบาล

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
20 . วิศวกร และ CMควบคุมผรม.
ควบคุมการก่อสร้างโกดังโรงงานโดยมีผรม สร้างเพื่อให้เกิดการสร้างที่ได้ประสิทธิภาพตรงเวลาด้วยความซื่อสัตย์ และตรงแบบแปลน ด้วยความเป็นมืออาชีพ ทำเลตรง บางนาตราด ลำลูกกา และ กระทุ่มแบน

บริษัท คอมฟอร์ท แมกซ์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
18 มิ.ย. 62
 พบ 263 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ