JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 253 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า ประปารับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และงานระบบอื่นๆ 2. ไม่จำกัดวุฒิ ( มีประสบการณ์ งานไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. สามารถอ่านแบบ ทำช้อบ และสั่งงานช่าง ได้ 4. มีความสามารถ AUTOCAD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
2 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 3.แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน ตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด 4.แจ้งความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
23 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการสรรหาที่ดินเพื่อการลงทุนรับสมัครด่วน !
- สรรหาที่ดินเพื่อโครงการกตัญญู - สรรหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - บริหารจัดการที่ดินของ SSUP GROUP - เป็นนายหน้า รับซื้อ-ขาย-เช่า ในนาม Propertythai-direct - ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ - เตร...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
เงินเดือน ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
23 ส.ค. 62
4 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบ - ควบคุมผู้รับเหมา ดูแลงานด้านงานก่อสร้าง - สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี - ตรวจสอบ ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์จาก vendors ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ...

บริษัท พี.ไนน์ตี้ทู จำกัด
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
23 ส.ค. 62
5 . วิศวกรโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีชมพู ย่านรามอินทรา
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ ทํางานเป็นทีมได้ สามารถเดินทางไปทํางานควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000
23 ส.ค. 62
6 . วิศวกรออกแบบโครงสร้าง เขื่อน ถนน สะพาน Structural Design Engineer
วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว. มีประสบการณ์ในการทํางานออกแบบโครงสร้าง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทํางานเป็นทีมได้ ส่งใบสมัครทาง jobthai โดย email หรือส่ง m...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
7 . วิศวกรโยธา
1.ติดต่อประสานงานลูกค้า 2.สำรวจหน้างาน เก็บรายละเอียดหน้างาน 3.เขียนแบบ และ จัดทำ BOQ งานก่อสรา้ง 4.วางแผนงานก่อสรา้ง 5.ควบคุมงานก่อสร้าง 6.จัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าก่อสร้าง

MAREX TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION CO.,Ltd.
เงินเดือน 17,000-20,000
23 ส.ค. 62
8 . วิศวกรดูแลไซต์งาน (Project Engineer) ***ทองหล่อ/อมตะนคร***Urgently Required !
1.ประสานงานกับทีม และ supplier เพื่อเข้าควบคุมหน้างาน 2.ควบคุมงานซ่อม และ ดูแลงานทาสี ให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3.จัดทำรีพอร์ต หลังจบงาน สถานที่ปฏิบัติงาน - นิคมอุตสาหกรรมอม...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 – 25,000 THB (มีค่าเสื่อม สำหรับรถยนต์ส่วนตัวทุกเดือน เดือนละ 5,000 บาท)
23 ส.ค. 62
9 . Structural & Civil Supervisor / หัวหน้าแผนกโครงสร้าง-โยธา (ประจำสำนักงานใหญ่)
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา • จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนการจ่ายเงิน ความก้าวหน้าของงาน ประเมินและปรับปรุง แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง • พัฒนา ปรับปรุงขบวนการทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
10 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
11 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
12 . Project Engineer,Office Engineer,Project Architectรับสมัครด่วน !
วิศวกรสำนักงาน -ประสานงานหน้างานกับ QA/QC และฝ่ายแบบ Training Process ตามแบบแผน -ควบคุมแผนงานก่อสร้าง -ติดตามความคืบหน้า เคลียร์แบบเบื้องต้น เปรียบเทียบราคาวัสดุกับ BOQ -จัดทำ Payment ผู้รับเหมา/...

บริษัท พรพระนคร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
13 . วิศวกรฝ่ายก่อสร้าง
1. วางแผนงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2. ติดตามและประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ 3. ประสานงานกับผู้ว่าจ้างและหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาท
23 ส.ค. 62
14 . QA วิศวกรตรวจสอบคุณภาพงานแนวราบ* (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
1.ตรวจสอบการทำงานก่อสร้าง ให้ได้ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด 2.ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง แก้ไขปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท และ ตามหลักวิศวกรรมกำหนด 3.สำรวจ ตรวจสอบ ประเมินงานที่เกี่ย...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์+ ค่าน้ำมัน
23 ส.ค. 62
15 . Site Engineer [โซนรามอินทรา/สายไหม/รังสิต] (มีปสก.ทำงาน 3ปีขึ้นไป)
ทำงานกับ AP ดีอย่างไร? 1. เป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ได้แสดงศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ 2. มี AP Academy คอยเติมเต็มทักษะและความรู้รอบด้าน ทำให้น้องๆ ได้พัฒนาต...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
16 . Project Engineer / Asst. Project Manager (บ้านเดี่ยว)รับสมัครด่วน !
• วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรร...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
17 . Aftersales Service (วิศวกรบริการหลังการขาย)
• วิเคราะห์และประเมิน วิธีการซ่อม และค่าใช้จ่ายในการซ่อม • ติดต่อประสานงาน ควบคุม และติดตามผู้รับเหมาในการซ่อมให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามมาตราฐาน • ทำการเข้าซ่อมงานตามมาตราฐานของบริษัท ในรายการที่บร...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
18 . Civil Engineer (Construction Company) [T01183]
- Monitoring and control Facility construction of site - Paving works - Test course construction of the manufacturer - Communicating and coordinate with contractors, consultants, co-workers and cli...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 to 40,000THB (Depends on experiences & ability)
23 ส.ค. 62
19 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( Supervisor )
- วางแผนงานก่อสร้าง - ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานและเสร็จตามกำหนดงวดงาน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - คุมงานตามโซนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริษัท บิวท์ ทู บิวด์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
20 . วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง
1.ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง 2.ออกตรวจความสมบูรณ์ของโครงสร้าง และเก็บข้อมูลเพื่อปรับและแก้ไขในบางโอกาส 3.ติดต่อประสานงานกับทีมสถาปนิกเพื่อรวมแบบ 4.งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย **ทำงาน จ-ส เวลา 09.00น -18...

S.A.C Engineering House
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
23 ส.ค. 62
 พบ 253 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ