JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 269 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Civil Engineer (QS),MEP Engineer (QS)
1.Preparing cost plan, cost estimates to establish project budget 2.Preparing bill of quantity, value engineering 3.Certificate of payment and variation work estimate and audits, meeting and cost re...

Comcon Services (Thailand) Co., Ltd
เงินเดือน Negotiate
24 พ.ค. 62
2 . วิศวกรคุมงาน
1.คุมงานรีโนเวท งานปรับปรุงอาคาร งานต่อเติม ซึ่งเน้นงานสถาปัตย์ งานตกแต่ง เป็นหลัก 2.บริหารช่าง ทีมงาน ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการอิงแผนงานโครงการ 3.ติดต่อ ประสานงานกับ ลูกค้า ผู้คมงาน ผู้ออกแบบ ผ...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000
23 พ.ค. 62
3 . วิศวกรโยธา (โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้าง ส่วนของงานโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้าง เพื่อที่จะสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
4 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) ประจำหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
5 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ออกแบบวิเคราะห์งานโครงสร้างให้เป็นไปตามหลักของวิศวกรรม - ควบคุมการปฏิบัติงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามแบบ, Specification ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ - ควบคุมการใช้วัสดุ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
23 พ.ค. 62
6 . Site Office Engineer / วิศวกรสำนักงานภาคสนาม (OE.Civil)
- วางแผนงานหลักรวมถึงแผนงานประจำเดือนและแผนประจำสัปดาห์ เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการโครงการตรวจสอบ - ตรวจรับ จัดเก็บหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการ - ตรวจสอบเอกสารงานของผู้รับเหมา - ควบคุม ดูแลการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
7 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
8 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
9 . วิศวกรสนาม/Site Engineer (Condominium)
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบและรับมอบห้องจากทางลูกค้า - ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมา ให้ได้ม...

บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 28,000 - 40,000
23 พ.ค. 62
10 . วิศวกร - สายการผลิตสุรา
→ สำรวจ, ออกแบบและประมาณราคางานสถาปัตยกรรมหรืองานวิศวกรรมโยธาหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในโรงงานสุราฯ และบริษัทอื่นๆ ในเครือ → วางแผน, ควบคุมและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
11 . วิศวกรสำนักงาน (ประมาณราคาและออกแบบโครงสร้าง)
- งานออกแบบโครงสร้าง อาคาร, สาธารณูปโภค, ป้อม, ป้าย, Hardscape ภายในโครงการบ้านจัดสรร - งานประมาณการ อาคาร, สาธารณูปโภค, ป้อม, ป้าย, Hardscape ภายในโครงการบ้านจัดสรร - งานทำต้นทุนของโครงการบ้านจัดสร...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
12 . วิศวกรสำนักงาน (โยธา-อาคารสูง)
1.จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ 2. จัดทำแผนก่อสร้าง งบประมาณ และแผนการเงิน 3. ตรวจสอบแบบเบื้องต้น แบบสำหรับประมูล แบบเพื่อทำสัญญา แบบเพื่อก่อสร้าง 4. จัดประมูลงานและคัดเล...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/Internal Audit Officer
-ปฏิบัติงานตรวจสอบ และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบข้อมูลประเภทต่างๆ -ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวจสอบที...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
14 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร-กทม.และปริมณฑล)
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากท...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
15 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - พุทธมณฑลสาย 3 / บางขุนเทียน)
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และติดตามการทำงาน...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
16 . วิศวกรสนาม(อาคารสูง - กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และติดตามการทำงาน...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
17 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (QC โครงการบ้านจัดสรร)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของบริษัท - ดูแลมาตรฐานงานก่อสร้างกับผู้ควบคุมงาน - ตรวจแบบก่อสร้าง - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ และวิเครา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
18 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - เพชรเกษม 69 เขตหนองแขม)
- วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา และการตรวจรับมอบบ้านจากทางลูกค้า - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กรและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
19 . Structural Engineer (วิศวกรโครงสร้าง)
• Perform design of steel, reinforced concrete and prestressing structure • Bridge Engineering Analysis and Design • Dynamic and Vibration Analysis • Numerical analysis experience

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
20 . วิศวกรโยธา (Civil Engineer)
วิศวกรออกแบบ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
 พบ 269 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ