JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 204 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรออกแบบและติดตั้ง (ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล)
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ (2เสาร์ต่อเดือน) 08.00-17.00 น. รายละเอียด - ออกแบบและควบคุมกาารติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องก...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
เงินเดือน 30 - 40 K
16 ก.ค. 62
2 . Electrical Engineer (กรุงเทพ / สระบุรี / อยุธยา / ชลบุรี / ระยอง)รับสมัครด่วน !
ประเภทธุรกิจ : งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า,ติดตั้งระบบระบายอากาศ,ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ : 1.เขียนแบบก่อสร้างโดยใช้ CA...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 45,000
16 ก.ค. 62
3 . วิศวกรไฟฟ้า (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
1.รับผิดชอบงานด้านการวางแผนระบบไฟฟ้าในสถานีบริการ 2.วางแผนและแก้ไข้ปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ 3.จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ค. 62
4 . Design & Development Engineer (Asok)
1.Design and Develop product base on customer requirement used by 3D CAD. 2. Be automobile's Parts design and development Engineering. 3. Take care all function of Part Development Department. 4....

บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Head Office)
16 ก.ค. 62
5 . Engineer ไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาทั้ง Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance ของโครงการ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน โดยให้เป็นไปตามระบบงานคุณภาพและตามหลักวิศวกรรม...

บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
6 . วิศวกรไฟฟ้า (Head Office)
1.จัดทำ TOR เพื่อกำหนดรายละเอียดเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการส่วนของเครื่องมือควบคุม 2.ออกแบบ ประเมิน และตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือควบคุมสำหรับงานโครงการ 3.ติดตา...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
7 . วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineer)รับสมัครด่วน !
- to support designing and programming the Electronic Component - to develop and create other Electronic tasks and new advanced NDT innovation for the company - Other related assigned tasks from su...

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป (ไม่รวม OT,เบี้ยเลี้ยง,ค่า Cert.) / หรือหากมีประสบการณ์ตรงตามต้องการ: ค่าตอบแทนสูง
16 ก.ค. 62
8 . วิศวกร ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร -จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน./ไตรมาส -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ -ประสานงา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
9 . Electrical Engineer (วิศวกรไฟฟ้า)
- วางแผนงานก่อสร้าง และติดตามความก้าวหน้าทางด้านไฟฟ้า ประปาและสุขภิบาล ทั้งแผนงาน งบประมาณที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้คุณภาพ มาตรฐานตามข...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
16 ก.ค. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้า
- งานปรับปรุง / เพิ่มประสิทธิภาพผังกระบวนการผลิต - งานปรับปรุง / เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร - ควบคุมระบบงานซ่อมสร้าง ระบบไฟฟ้าแม็คคานิค นิวเมติค ฯลฯ - ซ่อมระบบแม็คคานิลของเครื่องจักร - รับผิดช...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
16 ก.ค. 62
11 . Senior Engineer
- รับผิดชอบงานออกแบบผลิต - ช่วยงาน Electronic ในส่วน Ground monitoring งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
16 ก.ค. 62
12 . System Administrator Engineer
ออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรมแจ้งเตือนฟ้าผ่า ดูแล วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของระบบ ติดตั้งระบบตรวจจับฟ้าผ่า จัดทำสเปคผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดTOR อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
16 ก.ค. 62
13 . Electrical Engineer
1. จัดทำข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับระบบกราวด์และระบบป้องกันฟ้าผ่า 2. จัดทำข้อมูลการทดสอบผลิตภัณฑ์สำหรับระบบกราวด์และระบบป้องกันฟ้าผ่า 3. จัดทำข้อมูลการออกแบบและติดตั้งสำหรับระบบกราวด์และระบบป้องก...

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
16 ก.ค. 62
14 . Engineer
บริษัทฯ เปิดรับวิศวกรตามตำแหน่งงาน ดังนี้ 1. Project Engineer 2. Mechanical engineer 4. Civil Engineer 5. Environmental Engineer

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
15 ก.ค. 62
15 . Technical Development and Service Engineer (TD&S Engineer) Urgently Required !
• ดูแลและพัฒนาระบบงาน service และระบบ service online ของผลิตภัณฑ์ในบริษัทเพื่อขยายการเติบโตและส่วนแบ่งการตลาด • วางกลยุทธ ประสานความร่วมมือระหว่างงานบริการและฝ่ายขายเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน • ว...

บริษัท จี อาร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท
15 ก.ค. 62
16 . วิศวกรไฟฟ้า
- ออกแบบและคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า - มีความรู้เกี่ยวการติดตั้ง solar cell - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า - บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

United Global Agencies (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
17 . Project Manager(Electric Engineer) ผู้จัดการโครงการ Solar Rooftop
ลักษณะงาน : 1. พัฒนา ควบคุมการออกแบบ จัดซื้อ การขออนุญาต และก่อสร้าง ตลอดจนการดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบ Rooftop, Ground Mounted, และ Floating หรือโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนปร...

บริษัท กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 38,000++ บาทขึ้นไป แล้วแต่ประสบการณ์
15 ก.ค. 62
18 . Service Engineer / Electrical Technician
• การติดตั้ง, การตั้งค่า, ซ่อมบำรุง, การทดสอบระบบตามที่ลูกค้ากำหนด • มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของลูกค้า • รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข • รับผิดชอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ...

SR Energie Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความรู้ ความสามารถของผู้สมัคร
15 ก.ค. 62
19 . วิศวกร / Engineerรับสมัครด่วน !
Commissioning ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ,กล้องวงจรปิด, ระบบความปลอดภัยภายในอาคาร และอื่น ๆ ที่บริษัทจัดจำหน่าย

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
15 ก.ค. 62

บริษัท แอซซ่า ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
15 ก.ค. 62
 พบ 204 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ