JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 196 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer
บริษัทฯ เปิดรับวิศวกรตามตำแหน่งงาน ดังนี้ 1. Project Engineer 2. Mechanical engineer 4. Civil Engineer 5. Environmental Engineer

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 ก.ค. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้า/ช่างเทคนิค
- อ่านออกแบบวงจรไฟฟ้า และวงจรอีเลคทรอนิคส์ได้ - ออกแบบวงจรไฟฟ้าคอนโทรล - สามารถเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้ - เขียน วงจรไฟฟ้าคอนโทรลตามท่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานได้ตามที่รับมอบหมาย

บริษัท เดอะไฟน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
20 ก.ค. 62
3 . วิศวกรออกแบบและติดตั้ง (ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล)
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ (2เสาร์ต่อเดือน) 08.00-17.00 น. รายละเอียด - ออกแบบและควบคุมกาารติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องก...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
เงินเดือน 30 - 40 K
20 ก.ค. 62
4 . Electrical Engineer (กรุงเทพ / สระบุรี / อยุธยา / ชลบุรี / ระยอง)รับสมัครด่วน !
ประเภทธุรกิจ : งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า,ติดตั้งระบบระบายอากาศ,ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ : 1.เขียนแบบก่อสร้างโดยใช้ CA...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 45,000
20 ก.ค. 62
5 . Instrumentation and Electrical Engineer (Large Sized Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
- Responsible for Engineering Design,Calculation, Drawing,Program and Technical Support - Analyzing,Interpreting Data,Writing Reports,and Documentation for Improvement - Computer Literacy in MS O...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 40,000 บาทหรือมากกว่าขึ้นไป (และสวัสดิการอิ่นๆ)
20 ก.ค. 62
6 . วิศวกรไฟฟ้า ( Test Engineer )รับสมัครด่วน !
เป็นพนักงานประจำ ปฏิบัติงานภาคสนามระบบไฟฟ้าแรงสูง ด้านงาน Test and Commissioning

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
7 . Site Engineer ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
8 . วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า) (โครงการ Solar Rooftop )รับสมัครด่วน !
- สำรวจและควบคุมการติดตั้ง Solar Rooftop ให้เป็นไปตามที่รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
9 . วิศวกรสำนักงาน (ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
10 . วิศวกรออกแบบและประมาณราคารับสมัครด่วน !
- ออกแบบและประมาณราคางาน ( งานด้านวิศวกรรม ) ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
11 . Technical Development and Service Engineer (TD&S Engineer) Urgently Required !
• ดูแลและพัฒนาระบบงาน service และระบบ service online ของผลิตภัณฑ์ในบริษัทเพื่อขยายการเติบโตและส่วนแบ่งการตลาด • วางกลยุทธ ประสานความร่วมมือระหว่างงานบริการและฝ่ายขายเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน • ว...

บริษัท จี อาร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท
20 ก.ค. 62
12 . Process Engineerรับสมัครด่วน !
1.คิดค้นเครื่องจักรใหม่ๆๆที่ทันสมัย 2.เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรระบบmanual เป็นระบบ ‎Automatic

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
13 . วิศวกรไฟฟ้า/งานขายรับสมัครด่วน !
ออกแบบ-เสนอราคา งานระบบตู้เมน-ระบบคอนโทรล-ระบบอัตโนมัติ (PLC, INV.SERVO) ถอดแบบ-ประเมินราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้า ดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามโครงการที่ได้รับมอบหมายได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งเอ็นจิเนียริ่งเวิร์ค
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
20 ก.ค. 62
14 . วิศวกรไฟฟ้า (Head Office)
1.จัดทำ TOR เพื่อกำหนดรายละเอียดเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการส่วนของเครื่องมือควบคุม 2.ออกแบบ ประเมิน และตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือควบคุมสำหรับงานโครงการ 3.ติดตา...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
15 . วิศวกรรมไฟฟ้า ( Site Electrical Engineer )
-ควบคุมงาน ,ออกแบบ (Design) ,ประเมินราคางาน (Estimate) ระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวกับการเดินสายไฟ (Power Wiring), ระบบแสงสว่าง, ระบบสื่อสาร ฯลฯ -เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 (วันจันทร์ – วันเสาร์)

Kinden (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
16 . Electrical Engineering (Hard Engineer) 〔T01158〕
-Complete engineering design, testing and commissioning of facility instrumentation and control system. -Perform engineering tasks using established procedures, these include but not limited to...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000THB to 30,000THB (Depend on experience)
20 ก.ค. 62
17 . Technical Assistant Manager (Fire Alarm Systems)[T01110]
- Analysis of problematic products and make report to HQ of Japan. - Technical training for dealers. - Support dealers for install, Maintenance, Repair at on-site. - Investigation of equipment inst...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000THB to 60,000THB (Depend on experience)
20 ก.ค. 62
18 . Senior Application Engineer (F.A Manufacture) [T0872]
- Support Technical of Own company product such as Inverter, Servo and Controller to dealer - Conduct Own company and Technical training for dealer - Support Technical at customer’s site - Support ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiate / depend on skills (not over 35,000THB)
20 ก.ค. 62
19 . Electrical Engineer (HV Substation / Construction Project)[T0856]
- Guide and direct subcontractors and other suppliers as required achieving objective of HV Substation Design and Construction - To design Substation constraction systems with cordinate electrical su...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 70,000THB (Depend on experience)
20 ก.ค. 62
20 . วิศวกรไฟฟ้า
-ออกแบบระบบไฟฟ้า -ควบคุมโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ -ตรวจสอบและติดตามควมก้าวหน้าของงาน -ดูแล ควบคุม ผู้รับเหมาในการทำงาน

บริษัท เอ.เอส.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
 พบ 196 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ