JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 196 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Service Engineer (ติดตั้งระบบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม)
รับผิดชอบงานวางระบบเครือข่าย งานติดตั้ง งานสอบเทียบ Onsite (ถ้ามี) งานดูแลรักษาเครื่องมือวัดและระบบที่บริษัทฯ จำหน่าย เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าแผนกบริการ หรือ ผู้จัดการแผนกบริการอาวุโส ดำเนินการตามระบบ...

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์ของผู้สมัคร
19 ก.ค. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้า /โยธา
- ออกแบบและคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า - มีความรู้เกี่ยวการติดตั้ง solar cell - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า - บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

United Global Agencies (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62

บริษัท เมดิทอป จำกัด
หลายอัตรา
19 ก.ค. 62
4 . วิศวกรไฟฟ้า
-ออกแบบระบบไฟฟ้า -ควบคุมโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ -ตรวจสอบและติดตามควมก้าวหน้าของงาน -ดูแล ควบคุม ผู้รับเหมาในการทำงาน

บริษัท เอ.เอส.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้าคุมงานก่อสร้าง/โฟร์แมน/Admin (ประจำ Site สาทร )
1) ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงาน 3) ใหคำ แนะนำ ในการปฏิบตัิงานการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 4) จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 5) ประสานงาน เพื่อขจ...

บริษัท อีดีเอ็มเอ แม็กซ์คอน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62

Smit Medical Co.,Ltd.
19 ก.ค. 62
7 . วิศวกรฝ่ายบริการ (Service Engineer)
เป็นวิศวกรที่ให้บริการด้านตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆพร้อมกับให้คำแนะนำอุปกรณ์ที่ทางบริษัทได้จำหน่ายไปให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ตามนิคมอุตสาหกรรม.

บริษัท อินเทค 2000 จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป
19 ก.ค. 62
8 . วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า
-ควบคุมดูแลติดตั้งเครื่องจักร,งานโครงการ,งานก่อสร้าง -ตรวจสอบระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -กำหนดระยะเวลาและแผนงานในการดำเนินงานการติดตั้งงานระบบต่างๆ -ประสานงานแก้ไขระบบ,ตรวจสอบติดตั้ง

บริษัท ซีทีดับเบิลยู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด
19 ก.ค. 62
9 . Engineer รับสมัครด่วน !
แก้ไขปัญหาหน้างาน Support งานที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า เครื่องจักร ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ซีนาไลส จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
19 ก.ค. 62
10 . Process Engineerรับสมัครด่วน !
1.คิดค้นเครื่องจักรใหม่ๆๆที่ทันสมัย 2.เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรระบบmanual เป็นระบบ ‎Automatic

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
11 . Electrical Engineering
วิศวกรไฟฟ้า -รับผิดชอบด้านงานการออกแบบ Data Center รวมถึง ระบบไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator), ระบบ Net Work, งาน CCTV และงานระบบปรับอากาศ ของแต่ละโครงการและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ฮับ ไอที จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
12 . Engineer ไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาทั้ง Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance ของโครงการ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน โดยให้เป็นไปตามระบบงานคุณภาพและตามหลักวิศวกรรม...

บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
13 . Electrical Engineer (Electrical, Mechanical,Control Degree) นักศึกษาจบใหม่
Company Summary: The International Leading of Engineer Business. Location: Bangkok Job Reference: MSM 6176 JOB DESCRIPTIONS: + Support the preventive maintenance and manage the project under the t...

SMARTCRUIT CONSULTANT Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000 THB
19 ก.ค. 62
14 . Site Engineer - วิศวกร โทรคมนาคม
• มีความรู้ ความสามารถ ในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ โทรคมนาคม 2G,3G,4G (Site Preparation, NodeB) ของระบบ Huawei, Ericsson, Nokia, Alcatel or ZTE • ดูแลทีมงานติดตั้ง / ผู้รับเหมาให้เสร็จตามแผ...

Enames Co.,Ltd.
19 ก.ค. 62
15 . Electrical Engineer/Solar Roof, Solar Farm
•มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมโรงงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ หรือด้านการควบคุมติดตั้ง ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาคใหญ่ และ พลังงานทางเลือกอื่นๆ •มีประสบการณ์ การบริหารจัดการ บำรุงรักษาระ...

Enames Co.,Ltd.
19 ก.ค. 62
16 . วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
- ออกแบบระบบไฟฟ้า สื่อสาร ระบบปรับอากาศ และระบบมัตติมิเดีย - คำนวนค่าโหลดไฟฟ้า ติดต่อหน่วยงานทดสอบ และติดตั้งงานไฟฟ้า - คุมหน้างานตรวจสอบหน้างาน ประสานผู้รับเหมางานไฟฟ้า สื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบบ...

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
17 . วิศวกรไฟฟ้า ( Test Engineer )รับสมัครด่วน !
เป็นพนักงานประจำ ปฏิบัติงานภาคสนามระบบไฟฟ้าแรงสูง ด้านงาน Test and Commissioning

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
18 . Site Engineer ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
19 . วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า) (โครงการ Solar Rooftop )รับสมัครด่วน !
- สำรวจและควบคุมการติดตั้ง Solar Rooftop ให้เป็นไปตามที่รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
20 . วิศวกรสำนักงาน (ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
 พบ 196 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ