JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 200 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า ( Test Engineer )รับสมัครด่วน !
เป็นพนักงานประจำ ปฏิบัติงานภาคสนามระบบไฟฟ้าแรงสูง ด้านงาน Test and Commissioning

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
2 . Site Engineer ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
3 . วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า) (โครงการ Solar Rooftop )รับสมัครด่วน !
- สำรวจและควบคุมการติดตั้ง Solar Rooftop ให้เป็นไปตามที่รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
4 . วิศวกรสำนักงาน (ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
5 . วิศวกรออกแบบและประมาณราคารับสมัครด่วน !
- ออกแบบและประมาณราคางาน ( งานด้านวิศวกรรม ) ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
6 . Site engineer (ไฟฟ้า ตู้คอนโทรล)รับสมัครด่วน !
- ดูแลโปรเจค ระบบไฟฟ้า งานตู้คอนโทรล สำหรับโรงเรือน - วางผังระบบไฟฟ้า set upงานไฟฟ้า หน้างาน - ทำแบบไฟฟ้า ส่งอนุมัติ - จัดทำงานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - สามารถเดินทางต่างจังหวัด และทำงานต่างจั...

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
24 ส.ค. 62
7 . Site Engineer-Electrical / วิศวกรงานระบบไฟฟ้า (ต้องมีใบ กว. ระดับภาคีขึ้นไป)
- ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณงาน - ตรวจสอบงานเปลี่ยนแผลงของผู้ว่าจ้าง - ถอดแบบจัดทำปริมาณงานเพิ่ม/ ลด - จัดทำแผนงานประจำสัปดาห์ภาคสนามให้สอดคล้องกับแผนประจำเดือน

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ส.ค. 62
8 . วิศวกรโครงการ(Project Engineer)รับสมัครด่วน !
- สำรวจหน้างาน ถอดแบบ วิเคราะห์ประมาณการวัสดุอุปกรณ์และต้นทุนของแต่ละโครงการ - วางแผน บริหารงานบุคคลและควบคุมการทำงานของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ - กำ...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 - 60,000 ฿ (ตามประสบการณ์การทำงาน)
24 ส.ค. 62

บริษัท ปาโก้ คาซ่า จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000 ตามความสามารถ
24 ส.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่ (ช่างสนาม ไฟฟ้า/ก่อสร้าง) สำนักงานใหญ่
- ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบ และเจรจากับผู้เช่า เพื่อให้แผนการเปิดร้านใหม่ ปิดปรับปรุง และปิดร้านดำเนินการไปตามเป้าหมาย (กำกับดูแลแผนการส่งมอบคืนพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดความเสียหายน้อยที่สุด) ...

OISHI Group
เงินเดือน 24,000 - 45,000
24 ส.ค. 62
11 . วิศวกรโครงสร้าง/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงานวิศวกรโครงสร้าง - ทำงานประจำที่หน่วยงานก่อสร้าง ทำหน้าที่บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ประสานงานกับเจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรผู้ออกแบบ สถาปนิก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
24 ส.ค. 62
12 . Electrical Engineer ,C&I Engineerรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานติดตั้ง Boiler (ไฟฟ้า) - Commissioning, wiring - อ่าน และเขียนแบบงาน ดูแลออกแบบ Instrument ของระบบบอยเลอร์ - ติดตั้ง Instrument ของระบบบอยเลอร์ - PLC Control ของระบบบอยเลอร์

บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง,ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 ส.ค. 62
13 . วิศวกรไฟฟ้า
-ออกแบบระบบไฟฟ้า -ควบคุมโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ -ตรวจสอบและติดตามควมก้าวหน้าของงาน -ดูแล ควบคุม ผู้รับเหมาในการทำงาน

บริษัท เอ.เอส.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
14 . วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineer)รับสมัครด่วน !
- to support designing and programming the Electronic Component - to develop and create other Electronic tasks and new advanced NDT innovation for the company - Other related assigned tasks from su...

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป (ไม่รวม OT,เบี้ยเลี้ยง,ค่า Cert.) / หรือหากมีประสบการณ์ตรงตามต้องการ: ค่าตอบแทนสูง
24 ส.ค. 62
15 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ออกแบบ ,ประเมินราคา , ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า - ควบคุม ดูแลการทำงานของผู้รับเหมา - วางแผนการทำงานให้งานเสร็จลุล่วงตามกำหนด - รายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

บริษัท ไอน์สแล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ค่าน้ำมัน / ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าโทรศัพท์
24 ส.ค. 62
16 . Telecom Equipment Projects Engineer
- ดูแลงานหน้าไซด์ที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการก่อสร้างงานเสาโทรศัพท์,แบบก่อสร้าง งานทางด้านโทรคมนาคม - งานติดตั้ง/ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ Node B

บริษัท วินิธร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
17 . Project Electrical Engineer (สัญญาจ้าง 1ปี_ไซต์งานแจ้งวัฒนะ)
สัญญาจ้าง 1 ปี - ความคุมงานให้ดำเนินการไปตามแผนงาน - ตรวจสอบหน้างานและแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน - แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหน้างาน - และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยห...

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ส.ค. 62
18 . วิศวกรไฟฟ้าประมาณราคา (Smart Grid/Solar Energy)
• วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับโครงการก่อสร้างและการลงทุน และทบทวนการออกแบบโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประมาณค่าใช้จ่าย • เตรียมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และการวิเคราะห์ต้นทุนของการก่อสร้างและประม...

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
19 . วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส (ประจำสำนักงานใหญ่)
- รับผิดชอบงานโครงการรถไฟฟ้า, renewable energy, solar farm/wind farm, modern factory - สำรวจ/ถอดแบบ/ดีไซน์/แก้ไข shop drawing ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง - จัดเตรียมเอกสารเพื่อการประกวดราคาและการป...

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
20 . วิศวกร ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร -จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน./ไตรมาส -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ -ประสานงา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
 พบ 200 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ