JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 197 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโครงการ
- ออกแบบระบบควบคุมไฟฟ้า และควบคุมติดตั้งประตูอัตโนมัติ - ควบคุมคุณภาพของงาน เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้า , การต่อสาย , มาตราฐานการติดตั้ง - Support การออกแบบ Drawing ได้ - มีประสบการณ์ด้านกระจกอลูเมีย...

บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด
17 ก.ย. 62
2 . Site Engineer
1.ออกแบบ ควบคุมงานสถาปัตย์ งานไฟฟ้า งานติดตั้งและตรวจสอบงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ รวมถึงแก้ไขปัญหา 2.จัดทำแผนงาน ควบคุมและตรวจสอบงานของผู้รับเหมารายย่อย 3.ทำรายงานความคืบหน้าโครงการเพื่ออัพ...

บริษัท ฟินิกซ์ โซล่า เอ็นเนอจี่ จำกัด
เงินเดือน 23,000 ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
3 . วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)
1) ปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องมือถ่ายภาพความร้อน 2) ปฏิบัติงาน Preventive maintenance ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 3) ปฏิบัติงานเป็นเป็นผู้ตรวจสอบระบบ Fire alarm 2) ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ...

บริษัท จีทีโอ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 13,000-25,000 บาท
16 ก.ย. 62
4 . วิศวกรคุมงานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
1. ออกแบบ และเขียนแบบไฟฟ้า Single line ของระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และเขียนแบบ Sketch up 3D Program การติดตั้งแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (บริษัทจะมีการอบรมการออกแบบ และเขียนแบบตามมาตรฐานของบริษัทก่อนปฏิ...

บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท
16 ก.ย. 62
5 . Service Engineerรับสมัครด่วน !
1.ให้บริการหลังการขาย - ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อม (After Sales Service) 2.ให้บริการฝึกอบรมสอนการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง (Training Service) 3.ให้บริการสอบเทียบและปรับเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Cal...

Chemical House & Lab Instrument Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
16 ก.ย. 62
6 . วิศวกรงานระบบ (Electrical - Siteกทม.)
- ควบคุมงาน งานระบบ M&E เช่น ไฟฟ้า/ สุขาภิบาล/ ปรับอากาศและระบายอากาศ - ตรวจรับมอบงานจากผู้รับเหมาภายในโครงการ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของโครงการและอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 ก.ย. 62
7 . วิศวกรสำนักงาน (Electrical-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 ก.ย. 62
8 . วิศวกร ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร -จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน./ไตรมาส -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ -ประสานงา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
9 . Electrical Engineer @ BTS Surasak
- Able to work in the field during the test of the high voltage electrical system of the 115KV power station section - To analyze dysfunction on the control system - Preventive maintenance - Other ...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
เงินเดือน 28,000 THB (Max)
16 ก.ย. 62
10 . Maintenance Engineer @BTS Surasak (219160)
Responsibility: - Able to fix Vending Machine problem - Advise to customers - Onsite service - Training to customers - Other assignment Working day : Monday - Friday 8.00 - 17.00

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 THB
16 ก.ย. 62
11 . Project Manager (High-Voltage Electrical) @ BTS Surasak
- Develops project objectives of reviewing project proposals and plans, conferring with management - Prepares status project reports by collecting, analyzing, and summarizing information and trends, ...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 55,000 THB (Total)
16 ก.ย. 62
12 . Technical Assistant Manager (Fire Alarm Systems)[T01110]
- Analysis of problematic products and make report to HQ of Japan. - Technical training for dealers. - Support dealers for install, Maintenance, Repair at on-site. - Investigation of equipment inst...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000THB to 60,000THB (Depend on experience)
16 ก.ย. 62
13 . Senior Application Engineer (F.A Manufacture) [T0872]
- Support Technical of Own company product such as Inverter, Servo and Controller to dealer - Conduct Own company and Technical training for dealer - Support Technical at customer’s site - Support ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiate / depend on skills (not over 35,000THB)
16 ก.ย. 62
14 . Electrical Engineer (HV Substation / Construction Project)[T0856]
- Guide and direct subcontractors and other suppliers as required achieving objective of HV Substation Design and Construction - To design Substation constraction systems with cordinate electrical su...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 70,000THB (Depend on experience)
16 ก.ย. 62
15 . Electrical Engineer (30K – 40K) (SDG- 36440)
- Design and review electrical FA system - Drawing up Electrical wiring system - Modify and refine designs, using working models, to conform to customer specifications, production limitations or ch...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000–40,000THB
16 ก.ย. 62
16 . วิศวกรโครงสร้าง/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงานวิศวกรโครงสร้าง - ทำงานประจำที่หน่วยงานก่อสร้าง ทำหน้าที่บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ประสานงานกับเจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรผู้ออกแบบ สถาปนิก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
16 ก.ย. 62
17 . วิศวกรสอบเทียบ
1.ปฏิบัติงานสอบเทียบ และจัดทำเอกสารสอบเทียบตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานที่รับผิดชอบ และส่งสอบเทียบตามแผนที่ระบุไว้ 3.ติดต่อ/ให้คำปรึกษาลูกค้า และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Sithiporn Associates Co., Ltd.
16 ก.ย. 62
18 . Service Engineer (Based in Bangkok)
รับผิดชอบงานบริการหลังการขาย โดยการซ่อม ติดตั้ง และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์

Sithiporn Associates Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
19 . วิศวกรไฟฟ้า ( Test Engineer )รับสมัครด่วน !
เป็นพนักงานประจำ ปฏิบัติงานภาคสนามระบบไฟฟ้าแรงสูง ด้านงาน Test and Commissioning

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
20 . Site Engineer ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
 พบ 197 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ