เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 214 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Automation Estimate Engineer (วิศวกรถอดแบบประมาณราคาระบบอัตโนมัติ)
- ถอดแบบและประมาณราคาการสร้างระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ( Sales, Service Engineer, Purchase) ในการสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
17 พ.ย. 61
2 . Automation Project Manager (ผจก. Automation Project)
-บริหารงานทีม Engineer & Technicain เพื่อ Support ฝ่ายขายในงาน Project ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ -ควบคุมงาน Project ให้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด -พัฒนาความรู้ทีม Engineer & Technicain อย่างต...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์
17 พ.ย. 61
3 . Contract Staff - Engineering (NOC)
Job Purpose: ดำเนินการ Monitor วงจรอุปกรณ์และบริการเสริมอื่นๆของกลุ่มลูกค้า Corporate รับแจ้งและประสานงานการแก้ไข และ ทำการวิเคราะห์เหตุเสียเบื้องต้น ประสานงานกับ Provider และVendor ในการแก้ไขตลอดจนค...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.
17 พ.ย. 61
4 . Electric Engineer
ควบคุมงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ถอดแบบ เขียนแบบได้(AUTO CAD)

บริษัท ซิสเต็ม ด๊อกเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ย. 61
5 . วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า - งานซ่อมแซมบำรุงระบบ

บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000-25,000
17 พ.ย. 61
6 . วิศวไฟฟ้า หรือ วิศวอุตสาหกรรม
1.ติดต่อประสานงานสถาบันการไฟฟ้าหน่วยงานราชการที่ทำเกี่ยวกับ(สมอ.) 2.วิเคราะห์ตรวจสอบถึงปัญหาของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำเอกสาร มอก.

บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
17 พ.ย. 61
7 . วิศวกรโครงการ
ควบคุมงานติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เสร็จตามเป้าหมาย

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 15,000-35,000
17 พ.ย. 61
8 . วิศวกรออกเเบบระบบไฟฟ้า Solar cell
- ดูเเลประสานงานเกียวกับออกเเบบ จัดหาเเละติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - เขียนเเบบเเละจัดทำ Show Drawing, ประเมิณราคา - กำกับเเละติดตาม ตลอดจนประเมินผลกา...

Creative Solutions Energy Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000
17 พ.ย. 61
9 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ควบคุมงาน/ดูสถานที่ 2.ถอดแบบ และประเมินราคางาน 3.เขียนแบบ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน 20,000+
17 พ.ย. 61
10 . Electrical Power Engineer
ตำแหน่ง Sales & Marketing 1.ไปพบลูกค้า 2.ติดตามการเสนอราคา 3.ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท 4.นำเสนอสินค้า 5.ทำรายงานขาย 6.ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 7.อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานขายที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท เมโทร ยูไนเต็ด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ย. 61
11 . Engineer
บริษัทฯ เปิดรับวิศวกรตามตำแหน่งงาน ดังนี้ 1. Project Engineer 2. Mechanical engineer 4. Civil Engineer 5. Environmental Engineer

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
17 พ.ย. 61
12 . Technical Engineerรับสมัครด่วน !
- สื่อสารทางโทรศัพท์กับทางลูกค้า - ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและฝ่ายขายดังต่อไปนี้ - การเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน - ให้คำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค - รับเรื่องเคลมและตรวจสอบสินค้...

บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 23,000 บาท/เดือน
17 พ.ย. 61
13 . Site engineer (ไฟฟ้า ตู้คอนโทรล)รับสมัครด่วน !
- ดูแลโปรเจค ระบบไฟฟ้า งานตู้คอนโทรล สำหรับโรงเรือน - วางผังระบบไฟฟ้า set upงานไฟฟ้า หน้างาน - ทำแบบไฟฟ้า ส่งอนุมัติ - จัดทำงานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - สามารถเดินทางต่างจังหวัด และทำงานต่างจั...

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000
17 พ.ย. 61
14 . INSPECTOR/ Foreman( EE)/Engineer
รายละเอียดของงาน - จัดทำ BOQ - ประสานงานกับเจ้าของงาน ประชุม ทำรายงานสรุป - จัดทำรายงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลควบคุมงานในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ได้คุณภาพ และเวลาภายใต้งบประมาณที...

บริษัท ซันนี่ คอนเซ็ปต์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 25,000-33,000
17 พ.ย. 61
15 . วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)
1. ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการออกแบบ จัดหาและติดตั้ง (Engineering Procurement and Construction : EPC) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานของบริษัท 2. กำกับและติด...

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์ในการทำงาน
17 พ.ย. 61
16 . วิศวกร (โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล)รับสมัครด่วน !
วิศวกรโยธา - ตรวจสอบและควบคุมงานด้านโครงสร้าง/วัสดุ ให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตราฐาน - ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา วิศวกรไฟฟ้า - ตรวจสอบและควบคุมงานระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตราฐาน ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
17 พ.ย. 61
17 . Product Specialist & Engineerรับสมัครด่วน !
- จัดทำโฆษณาสินค้า คิดโปรโมชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ - วางแผนการเลือกใช้สื่อ / วางแผนการส่งเสริมการขาย - ศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีความชำนาญเพื่อแนะนำฝ่ายขายหรือลูกค้าได้ชัดเจน - แก้ไขปัญหาและส...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บ.+เบี้ยขยัน+Incentive
17 พ.ย. 61
18 . Project Engineer
- การวางแผนงานในแต่ละโปรเจคที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ - ตรวจสอบงานด้านโปรเจคแต่ละโครงการ ตั้งแต่การติดต่อลูกค้าดูหน้างาน - คำนวณราคา ออกแบบ จนถึงการติดตามการผลิต - ติดต่อลูกค้าเพื่อรับความต้องกา...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 พ.ย. 61
19 . วิศวกรไฟฟ้า **ด่วนมาก**รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการทำงานในการติดตั้งงานระบบต่างๆ - ถอดแบบประเมินราคางานระบบ

บริษัท เยสซ์ อินทีเรีย จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
17 พ.ย. 61
20 . วิศวกรฝ่ายบริการ (Service Engineer)
เป็นวิศวกรที่ให้บริการด้านตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆพร้อมกับให้คำแนะนำอุปกรณ์ที่ทางบริษัทได้จำหน่ายไปให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ตามนิคมอุตสาหกรรม.

บริษัท อินเทค 2000 จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป
17 พ.ย. 61
 พบ 214 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ