JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 191 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรติดตั้ง
1. วางแผนการเข้าติดตั้งหน้างาน เพื่อให้เสร็จทันกำหนดเวลา 2. ควบคุมและทำการติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบ 3. ลงโปรแกรมและทดสอบระบบ 4. ทำ shop drawing

Smart Home (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
2 . วิศวกรออกอากาศ
1. ควบคุมตรวจสอบดูแล Monitoring ระบบออกอากาศ 2. แก้ไขปัญหาซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบออกอากาศ 3. ติดตั้งปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบออกอากาศ 4. จัดทำ Server ,ติดตั้งระบบ Server ,เขียนโปรแกรมโด...

ไทยรัฐ
22 ก.ค. 62
3 . วิศวกรงานระบบ (M&E)
1. ควบคุม ตรวจสอบ และทดสอบงานให้มีคุณภาพ เป็นไปตามแบบและแผนงาน 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน 4. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ จัดทำบันทึกประจำวัน

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
4 . วิศวกรไฟฟ้าประมาณราคา (พนักงานประจำ)
• วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับโครงการก่อสร้างและการลงทุน และทบทวนการออกแบบโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประมาณค่าใช้จ่าย • เตรียมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และการวิเคราะห์ต้นทุนของการก่อสร้างและประม...

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้า & วิศวกรเครื่องกลงานระบบ ไซท์งานแจ้งวัฒนะ (สัญญาจ้าง 12 เดือน)
- ควบคุมงานก่อสร้างไซท์งานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ติดต่อประสานงานกับทาง main contractor, consult และ owner รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - ตรวจสอบและแก้ไขแบบ shop drawing - ส่งงา...

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
6 . วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอาวุโส (Solar Farm/Solar roof)
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนประกอบสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารสัญญาต่าง ๆ 3. ตร...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
7 . Asst Manager Electrical or Mechanical Engineer
Job Details Male /Female , age between 35-40 years old Bachelor's degree in Electrical or Mechanical Engineering Interest of having experience is food industrial, food/ frozen storage or related fi...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 33,000
22 ก.ค. 62
8 . วิศวกร ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร -จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน./ไตรมาส -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ -ประสานงา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
9 . Electrical Engineering (Hard Engineer) 〔T01158〕
-Complete engineering design, testing and commissioning of facility instrumentation and control system. -Perform engineering tasks using established procedures, these include but not limited to...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000THB to 30,000THB (Depend on experience)
22 ก.ค. 62
10 . Technical Assistant Manager (Fire Alarm Systems)[T01110]
- Analysis of problematic products and make report to HQ of Japan. - Technical training for dealers. - Support dealers for install, Maintenance, Repair at on-site. - Investigation of equipment inst...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000THB to 60,000THB (Depend on experience)
22 ก.ค. 62
11 . Senior Application Engineer (F.A Manufacture) [T0872]
- Support Technical of Own company product such as Inverter, Servo and Controller to dealer - Conduct Own company and Technical training for dealer - Support Technical at customer’s site - Support ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiate / depend on skills (not over 35,000THB)
22 ก.ค. 62
12 . Electrical Engineer (HV Substation / Construction Project)[T0856]
- Guide and direct subcontractors and other suppliers as required achieving objective of HV Substation Design and Construction - To design Substation constraction systems with cordinate electrical su...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 70,000THB (Depend on experience)
22 ก.ค. 62
13 . วิศวกรโครงการ (ระบบไฟฟ้า)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโครงการ - ถอดแบบและคำนวณวัสดุในการทำงาน รวมทั้งจัดทำและตรวจสอบงบประมาณ - วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรม - จัดทำและตรวจสอบเอกสารเบิ...

บริษัท จี.เอ็ม.อี.จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
22 ก.ค. 62
14 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโครงการโซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล)
ประจำโครงการงานคอนโดมิเนี่ยม/อาคารสูง (โซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล) - วางแผนและควบคุมโครงการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62

Smit Medical Co.,Ltd.
22 ก.ค. 62
16 . Electrical Engineering
วิศวกรไฟฟ้า -รับผิดชอบด้านงานการออกแบบ Data Center รวมถึง ระบบไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator), ระบบ Net Work, งาน CCTV และงานระบบปรับอากาศ ของแต่ละโครงการและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ฮับ ไอที จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
17 . ผู้ช่วยวิศวกร (ฝ่ายสนับสนุน)
- ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าคอนโทรล และอื่นๆ - ขับรถของบริษัทฯ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:00น.- 18:00น. - ล่วงเวลา วันเสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดน...

บริษัท ไฮเท็ก เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
22 ก.ค. 62
18 . วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineer)รับสมัครด่วน !
- to support designing and programming the Electronic Component - to develop and create other Electronic tasks and new advanced NDT innovation for the company - Other related assigned tasks from su...

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป (ไม่รวม OT,เบี้ยเลี้ยง,ค่า Cert.) / หรือหากมีประสบการณ์ตรงตามต้องการ: ค่าตอบแทนสูง
22 ก.ค. 62
19 . วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
- ออกแบบระบบไฟฟ้า สื่อสาร ระบบปรับอากาศ และระบบมัตติมิเดีย - คำนวนค่าโหลดไฟฟ้า ติดต่อหน่วยงานทดสอบ และติดตั้งงานไฟฟ้า - คุมหน้างานตรวจสอบหน้างาน ประสานผู้รับเหมางานไฟฟ้า สื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบบ...

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
20 . วิศวกรไฟฟ้า (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
1.รับผิดชอบงานด้านการวางแผนระบบไฟฟ้าในสถานีบริการ 2.วางแผนและแก้ไข้ปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ 3.จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.ค. 62
 พบ 191 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ