JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 213 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft พื้นฐานได้ - สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ในการเขียนแบบได้ - สามารถเขียน Wiring Diagram ของผลิตภัณฑ์ได้ - แนะนำการทำงานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าและฝ่ายขายได้ - ...

บริษัท บริลลิแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
2 . วิศวกรบริการ (เครื่องมือแพทย์)
- ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Installation) - ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Preventive Maintenance) - ให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Correct...

บริษัท ซัน เมดิคอล โปรแอคทีฟ แคร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท (ขึ้นกับประสบการณ์)
26 พ.ค. 62
3 . Engineer
บริษัทฯ เปิดรับวิศวกรตามตำแหน่งงาน ดังนี้ 1. Project Engineer 2. Mechanical engineer 4. Civil Engineer 5. Environmental Engineer

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
26 พ.ค. 62
4 . วิศวกรงานระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร
- ตรวจสอบปริมาณงานระบบ , ถอดแบบ - ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบให้ตรงกับแบบโครงสร้าง/แบบสถาปัตย์ - ตรวจสอบ ดำเนินการด้านข้อมูลเอกสาร เพื่อส่งอนุมัติ - ควบคุมดูแลผู้รับเหมารายย่อย – ควบคุมงานให้ได้คุ...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
26 พ.ค. 62
5 . Application Engineerรับสมัครด่วน !
ดูแล ตรวจเช็คตรวจซ่อมระบบห้องเย็น เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ ทำหน้าที่เป็นtrainner ให้ความรู้กับบุคคลากรภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น เครื่องปรั...

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด
26 พ.ค. 62
6 . วิศวกรโครงการ(Project Engineer)รับสมัครด่วน !
- สำรวจหน้างาน ถอดแบบ วิเคราะห์ประมาณการวัสดุอุปกรณ์และต้นทุนของแต่ละโครงการ - วางแผน บริหารงานบุคคลและควบคุมการทำงานของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ - กำ...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 - 60,000 ฿ (ตามประสบการณ์การทำงาน)
26 พ.ค. 62
7 . Sales Engineer
- ทำยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแล,ออกเยี่ยมลูกค้า,ให้คำแนะนำคำปรึกษาแก้ปัญหาการใช้งานให้กับลูกค้า - ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัท และซัพพลายเออร์ต่างประเทศ

บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด์ เคมิคัล จำกัด
เงินเดือน 25,000
26 พ.ค. 62
8 . Product Engineer
1. ดูแลด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และโทรคมนาคม 2. มีประสบการการใช้เครื่องมือเช่น Spectrum analyzer, Oscilloscope เป็นต้น 3. มีความรู้เเกี่ยวกับระบบสื่อสารเบื้องต้น 4. สามารถทำงานเกี่ยวกับการ...

RF Application Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000.00
26 พ.ค. 62
9 . วิศวกรไฟฟ้า
ถอดแบบ และ ควบคุมผู้รับเหมางานก่อสร้างระบบไฟฟ้า

บริษัท จี-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
26 พ.ค. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ทำงาน Project เกี่ยวกับระบบออโตเมชั่น PLC/Servo Motor/Touchscreen/SCADA 2. ศึกษาระบบใหม่ๆเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่น PLC/Servo Motor/Touchscreen/SCADA 3. ให้คำปรึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบออโตเมชั่น...

บริษัท ต.ธีรกิจ ออโตเมชั่น จำกัด / T.Terakit Automation Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 พ.ค. 62
11 . Design Engineer
1. ออกแบบ ทำราคาและ presentation 2. ค้นหาและร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ - ร่วมวางแผนงานด้านการพัฒนาตามนโยบายของบริษัท

Smart Home (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
12 . วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical engineer ) (Solar Project)รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบออกแบบงานของระบบโซลาร์เซลล์ชนิดต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของ วสท. 2. ใช้โปรแกรมจำลองหาค่าประมาณการหน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลลาร์เซลล์ที่ได้ออกแบบไว้ 3. พิจารณาและเ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
13 . วิศวกรประสิทธิภาพ (Performance Engineer)Urgently Required !
- ติดตาม ตรวจวัด ทดสอบ สมรรถนะของโรงไฟฟ้า และวิเคราะห์หาจุดที่เหมาะสมที่สุด(Optimum efficiency)ในการผลิต ตลอดจนจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินการผลิตของโรงไฟฟ้า รวมถึงให้การสนั...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
25 พ.ค. 62
14 . วิศวกร ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร -จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน./ไตรมาส -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ -ประสานงา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
15 . Engineer
- ออกแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟ้า - ควบคุมรับผิดชอบงานโปรเจค - ดูแลรับผิดชอบควบคุม ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า - ควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน และกำกับให้แล้วเสร็จตามกำหนด - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหม...

3Boss Corporation Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
16 . วิศวกรไฟฟ้า
1.เขียนแบบ Auto Cad งานระบบตู้ไฟ ตู้ MDB 2.ประเมินราคาระบบงานตู้ไฟ ตู้ MDB 3.จัดทำรายงานต่างๆ ของงานเขียนแบบ 4.ประสานงานกับฝ่ายขายในการตรวจแบบก่อนสั่งผลิต 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เอส สวิทช์บอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
17 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง

M.T.CON GROUP
25 พ.ค. 62
18 . วิศวกรโปรแกรมเมอร์ PLC and Robotรับสมัครด่วน !
- Wiring PLC Machines and Robot - Design Electricals - Programming PLC HMI ROBOT

บริษัท แมส ออโตเมชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000-35,000
25 พ.ค. 62
19 . Engineer
ดูแลระบบSmart คลื่นสัญญาณต่างๆทั้งหมด ต่อระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วางแผนและควบคุม การติดตั้ง การใช้ และการตรวจตราและทดสอบ ออกพบลูกค้าให้คำแนะนำทางเทคนิคต่างๆ

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่เทคนิค CCTV,Access control,Carpark
ควบคุม ตรวจสอบ การทำงาน ดูแลระบบ ให้คำปรึกษการติดตั้งกล้องวงจรปิด Access control,Car park ออกพบลูกค้า ให้คำปรึกษาและทดสอบระบบของสินค้า และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
 พบ 213 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ